Page 1

Gdańsk, dn. 23.06.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 23.06.2013

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o. NIP: 778-14-35-103 Adres: 61-773 Poznań Stary Rynek 100

Zleceniobiorca:

Suzana Glavasevic NIP: 106-00-00-062 Adres: 80-643 Gdańsk Wiśniowa 23 Telefon: +48506778645

Praca (przekład zestawu dokumentów) została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Stawka tłumaczeniowa: 0,025 EUR*107080 słów. Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2677 EUR 2. Kwota uzysku: 1338,50 EUR 50%

3. Kwota do opodatkowania: . 1339,00 4. Podatek od wynagrodzenia: 241,02 5. Kwota do wypłaty: 2.436,00 (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć euro)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło - 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło - 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

Advertisement