Page 1

Faktura VAT nr 1/2013 z dnia 2013-06-22, data sprzedaży 2013-06-22 ORYGINAŁ Wystawca

Nabywca

Suzana Glavasevic NIP: 106-00-00-062 Adres: 80-643 Gdańsk Wiśniowa 23 Telefon: +48506778645

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

1. Traktat - tłumaczenie EN->PL.pdf 2. Funkcjonowanie UE - tłumaczenie EN->PL.doc 3. OBWE - tłumaczenie EN->PL.ppt 4. Energia - tłumaczenie EN->PL.pdf

mLingua Sp. z o.o. NIP: 778-14-35-103 Adres: 61-773 Poznań Stary Rynek 100

Jm 24,53 pln/1800 zzs 24,53pln /1800 zzs 24,53pln /1800 zzs 24,53pln /1800 zzs

Ilość

Cena netto 1

Wartość VAT Wartość VAT Wartość netto brutto 7706.63 7706.63 23% 1772.52 9479.15

1

1494.79

1494.79

23%

343.80

1838.59

1

103.38

103.38

23%

23.78

127.16

1

1500.97

1500.97

23%

345.22

1846.19

RAZEM:

10805.77 10805.77

23%

2485.33 2485.33

13291.10 13291.10

Do zapłaty 13291.10PLN, Słownie: trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy.

podpis/pieczęć Wystawcy

podpis/pieczęć Nabywcy

Dokument utworzony za pomocą serwisu www.fakturavat.biz - darmowe i proste Faktury VAT online.


Faktura VAT nr 1/2013 z dnia 2013-06-22, data sprzedaży 2013-06-22 KOPIA Wystawca

Nabywca

Suzana Glavasevic NIP: 106-00-00-062 Adres: 80-643 Gdańsk Wiśniowa 23 Telefon: +48506778645

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

1. Traktat - tłumaczenie EN->PL.pdf 2. Funkcjonowanie UE - tłumaczenie EN->PL.doc 3. OBWE - tłumaczenie EN->PL.ppt 4. Energia - tłumaczenie EN->PL.pdf

mLingua Sp. z o.o. NIP: 778-14-35-103 Adres: 61-773 Poznań Stary Rynek 100

Jm 24,53 pln/1800 zzs 24,53pln /1800 zzs 24,53pln /1800 zzs 24,53pln /1800 zzs

Ilość

Cena netto 1

Wartość VAT Wartość VAT Wartość netto brutto 7706.63 7706.63 23% 1772.52 9479.15

1

1494.79

1494.79

23%

343.80

1838.59

1

103.38

103.38

23%

23.78

127.16

1

1500.97

1500.97

23%

345.22

1846.19

RAZEM:

10805.77 10805.77

23%

2485.33 2485.33

13291.10 13291.10

Do zapłaty 13291.10PLN, Słownie: trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy.

podpis/pieczęć Wystawcy

podpis/pieczęć Nabywcy

Dokument utworzony za pomocą serwisu www.fakturavat.biz - darmowe i proste Faktury VAT online.

Faktura  
Faktura  

24,53 zł/1800 znaków

Advertisement