Page 1

E

Publieksjaarverslag 2017

ZUYDERLANDKRANT 3

5

7

MRI claustrofobie centrum van start

500e Operatie Da Vinci robot

Zuyderland vier zaterdagen geopend

Zuyderland Geboortecentrum krijgt vast bevalbad In Zuyderland Geboortecentrum op locatie Heerlen zijn afgelopen jaar ruim 2500 jonge Limburgers geboren. Ongeveer 300 van hen is ter wereld gekomen in het nieuwe bevalbad op de open verloskamer. Hier bevallen moeders onder leiding van de verloskundige uit de regio. Het bevalbad werkt ontspannend tijdens de bevalling en kan gratis worden gebruikt. Het vaste bevalbad is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het mobiele bad, dat samen met de verloskundige en partner moest

Voorwoord We hebben een pittig jaar achter de rug. Een jaar waarin heel veel is gebeurd, elke maand weer opnieuw: allemaal ten dienste van onze cliënten en patiënten. In deze Zuyderland-jaarkrant 2017 tonen wij enkele van onze hoogtepunten waarop wij trots zijn, alsmede interessante wetenswaardigheden van en over de hele Zuyderland-organisatie. Ik wens u veel leesplezier.

worden opgezet.

LEUK FEITJE

2.672 Aantal geboortes in Zuyderland

1.379 Jongens

1.293 Meisjes

Geboortecentrum in 2017

David Jongen Voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland

Uitstekende score voor Zuyderland Thuiszorg Ruim 2600 cliënten per maand hebben in 2017 thuiszorg van Zuyderland ontvangen, verspreid over 31 wijkteams in de Westelijke Mijnstreek. Dicht bij de cliënt en in nauwe samenwerking met huisartsen en andere ketenpartners. In februari zijn twee wijkteams bezocht door de IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd). Op één punt na hebben de teams de maximale score behaald! De inspectie heeft de complimenten gegeven over de transparantie in de organisatie, de enorme kundigheid van de wijkverpleegkundigen en de bewuste inzet van ketenpartners en mantelzorgers om onze cliënten zo lang mogelijk zélf in regie te houden.

FACTS & FIGURES

ZUYDERLAND THUISZORG

0 2.60 aantal cliënten

Gemiddeld Zuyderland Thuiszorg in 2017

400

72 JAAR e leeftijd

Aantal Zuyderlanders loopt/fietst/rijdt door de wijk

Gemiddeld cliënt

1


Zuyderland GGz levert topprestatie in Social Run Team Zuyderland GGz, bestaande uit medewerkers én cliënte n, heeft in september de landelijke Social Run tot een succesvol einde gebrac ht. Een echte topprestatie. Het is de eerste keer dat Zuyderland heeft meegedaan aan de estafetteloop, die bestaat uit het afleggen van 555 kilometer in 48 uur en als doel heeft openheid te stimuleren rondom psychi sche aandoeningen. Het Zuyderland-team bestond uit 25 mannnen en vrouwen en iedere loper heeft de afstand van bijna twee marathons gerend . De opbrengsten komen ten goede aan projecten die openheid stimul eren en zo vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen vermin deren.

Geaccrediteerd door NIAZ

JANUARI

Carnaval Dialyse

Borstcentrum Zuyd geopend in SittardGeleen

FEBRUARI

Een bijzonder prins- en prinsessenpaar op onze Dialyse-afdeling in Sittard-Geleen! CV Ummer Doosj heeft met hulp van het duo ‘ein stekske los’ een nieuw prinsenpaar geïnstalleerd onder het muzikale begeleiding van Mariska Senden. En wel dialysepatiënt Christina Houwen! Prins is Jac Hermans, dialyse technicus.

Zuyderland is voor het eerst als fusieorganisatie geaccrediteerd door NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen). NIAZ geeft hiermee aan dat Zuyderland voldoende doet om de organisatie van zorg continu te verbeteren.

➞ 2


Publieksjaarverslag 2017 Tijdens het openingssymposium ‘Samen schakelen naar excellente zor g’ is op 18 mei in Sittard-Geleen Bor stcentrum Zuyd geopend. Borstcentrum Zuyd is er voor iedere patiënt met een (verdenking op een) aandoe ning in de borst. Binnen dit centrum werken in borstkankerzorg gespecialiseer de artsen en verpleegkundigen intensie f samen. Zorg leveren in samenspraak me t en naar behoefte van de patiënt sta at daarbij centraal. Ook kernmerk t dit centrum zich door een snelle doorlooptij d en hoge patiënttevredenheidscijfers.

Ouderenpanel enthousiast van start Om nog beter in te kunnen spelen op wat 70-plussers belangrijk vinden in een ziekenhuis, is Zuyderland eind vorig jaar gestar t met een Ouderenpanel. Een panel van vijftien ouderen is gevormd, de kennismakingsbijeenkomsten zijn achter de rug en ook de eerste verbeteracties zijn ondertussen al op touw gezet. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats

Radio Zuyd 50 jaar

500e operatie Da Vinci robot

MAART

Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van Zuyderland heeft in maart 2017 de één miljoenste ontlastingstest voor het bevolkingsonderzoek darmkanker uitgevoerd. De eerste test vond plaats in januari 2014. In 2018 verstuurt het RIVM landelijk 2,4 miljoen uitnodigingen, waarbij ongeveer een half miljoen analyses bij het laboratorium op locatie SittardGeleen worden uitgevoerd.

LEUK FEITJE

LEUK FEITJE

3

MEI

Op locatie Heerlen is donderdag 4 mei 2017 de vijfhonderdste urologische operatie met de Da Vinci-robot uitgevoerd: een mijlpaal. Het apparaat fungeert als een verlengstuk van de geoefende uroloog. De uroloog bedient de robot vanachter een bedieningspaneel in de operatiekamer en stuurt met zijn handen via een soort joystick vier robotarmen aan. Dankzij een camera op één van de robotarmen, ziet de uroloog het gebied waarin hij opereert driedimensionaal en tot wel tien keer vergroot.

APRIL

Radio Zuyd bestond in 2017 vijftig jaar. Radio Zuyd legt een link tussen de wereld van patiënten in zieken- en verpleeghuizen en de buitenwereld. De uitzendingen worden verzorgd vanuit Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en op locatie. Gouverneur Theo Bovens kwam voorbij tijdens de speciale marathonuitzending van 50 uur van zaterdag 15 april tot maandag 17 april.

Darmkankermaand

op de beide hoofdlocaties van Zuyderland. Ook in 2018 heeft het Ouderenpanel zich al gebogen over verschillende belangrijke organisatieonderdelen, zoals het maken van afspraken en parkeren.

220.675

Warme maaltijden uitgegeven aan patiënten van Zuyderland Medisch Centrum in 2017

116.211 In Heerlen 104.464 In Sittard-Geleen


JUNI

Poolse chirurgen leren van Zuyderland Een drietal chirurgen uit Polen heeft 13 juni in Zuyderland Heerlen vol bewondering vier operaties bijgewoond waarbij longpatiënten op een innovatieve manier geopereerd worden. Middels een nieuwe techniek worden longtumoren met een kijkoperatie via een sneetje van slechts enkele centimeters verwijderd. De Poolse collega’s willen de techniek ook in hun thuisland gaan toepassen. Zuyderland staat bekend als bekend opleidingscentrum voor longchirurgie.

JULI

Zuyderland Geboortecentrum bestaat 1 jaar

Zuyderland Geboortecentrum zag op 1 juli 2016 het levenslicht. In 2017 is het éénjarig bestaansfeest gevierd. Alle verloskundigen uit de regio zijn uitgenodigd voor een minisymposium, waar ook het vaste bevalbad officieel is geopend.

AUGUSTUS

Wideke Nijdam benoemd tot lid Raad van Bestuur

Wideke Nijdam is eind augustus door de Raad van Toezicht benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland. Zij was eerder werkzaam als manager zorg in een leidinggevende positie bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) te Tilburg. Vanaf 1 december is Nijdam binnen de Raad van Bestuur de opvolgster van Cees Sterk, die zijn actieve loopbaan bij Zuyderland heeft beëindigd.

➞ NOVEMBER

Internet aan het kinderbed In Zuyderland Medisch Centrum Heerlen zijn acht laptops overhandigd door de Stichting Michael Wings. Deze stichting biedt gratis internet aan het bed voor kinderen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Zo kunnen ze makkelijk contact maken met vriendjes, familie en school. De opening werd verricht door ambassadeurs David Dam en Melissa Janssen, beide bekend van The Voice. Zij overhandigden het eerste exemplaar aan Dewi Janssen. Zij is regelmatig opgenomen in Zuyderland Heerlen. Ook haar klasgenootjes van basisschool De Schatgraver in Landgraaf waren erbij.

Zuyderland in financieel zwaar weer van 2017 ook niet goed was, is er direct bijgestuurd. De maatregelen waren stevig, maar bleken uiteindelijk succesvol. 2017 is afgesloten met een iets beter dan gehoopt financieel resultaat.

Financiële perikelen speelden bij Zuyderland Medisch Centrum afgelopen jaar een grote rol. In de eerste maanden van 2017 bleek dat het financiële tekort over 2016 ongeveer 12 miljoen euro bedroeg. Aangezien de start

4


Publieksjaarverslag 2017

Project DEDICATED: gewenste zorg in laatste levensfase bij dementie Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter. In de praktijk is de zorg vaak gefragmenteerd en vindt samenwerking

SEPTEMBER

Oncologie gecentraliseerd in Sittard-Geleen

De verpleegafdeling Oncologie is volledig gecentraliseerd op locatie Sittard-Geleen. Hier vinden ook de poliklinische spreekuren van oncologen en hemato-oncologen plaats. De gehele verpleegafdeling Oncologie bestaat uit Oncologische chirurgie (Oost 51), Longoncologie (Oost 51), Oncologie Interne Geneeskunde (Oost 53) en het Oncologisch Dagcentrum (Oost 53).

tussen professionals en organisaties onvoldoende plaats. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. Daarom is er eind 2017 een speciaal vierjarig project gestart, gefinancierd met subsidie van ZonMw: DEDICATED. Het project wordt gecoördineerd door Universiteit Maastricht. Zowel Zuyderland Zuyderland Zorgcentra als Thuiszorg is een belangrijke partner binnen dit grote project.

FACTS & FIGURES

ZUYDERLAND ZORG

400 DAGEN

3.772 cliënten

Gemiddelde verpleegduur Zorgcentra

Aantal Zuyderland Zorg

65%

JAAR 84,1 Gemiddelde leeftijd

Bewoners met dementie Zorgcentra

Zorgcentra

Gemiddelde rapportcijfer op Zorgkaart Nederland Zuyderland Zorgcentra 8,0 met 689 waarderingen

Internationale benoeming dr. Mostard

OKTOBER

Longarts dr. Rémy Mostard is na een wereldwijde verkiezing door collega’s benoemd tot bestuurslid van de World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG). Een eer die zeer weinig Nederlanders te beurt valt. De vakgroep Longgeneeskunde is bijzonder verheugd met deze benoeming en ziet dit als een bevestiging van de status die het multidisciplinaire centrum voor interstitiële Longziekten van Zuyderland op nationaal en internationaal niveau heeft bereikt.

Oktoberfeest In oktober wordt in de Zorgcentra traditioneel meegefeest tijdens het Oktoberfeest! Cliënten kunnen genieten van gezellige muziek en een glas ‘Weizenbier’. Deze activiteit wordt altijd erg goed ontvangen!

➞ MRI claustrofobie centrum van start In Zuyderland Heerlen is het nieuwe MRI claustrofobie dienstencentrum van start gegaan. Dit centrum is er speciaal voor patiënten die kampen met claustrofobie. Het gehele MRI-team is getraind door een psychosociaal therapeut om mensen met angst maximaal te kunnen begeleiden. De nieuwe scanners zijn bovendien ruimer en goed verlicht. Ook is er veel aan gedaan om de MRI-kamers wat minder klinisch te laten ogen. Zo zijn de kamers bijvoorbeeld aangekleed met fotobehang van fruitbomen of vijvers met rietkragen.

➞ 5

DECEMBER


Zuyderland zoekt verpleegkundigen en verzorgenden Onderhandelingen met zorgverzekeraar VGZ Zuyderland is de grootste werkgever van Limburg met bijna 10.000 medewerkers. Voor de toekomst ontstaat er echter een groot tekort aan geschoold zorgpersoneel. Daarom startte de afdeling Personeel & Organisatie in 2017 de campgane ‘Zuyderland zoekt…’, in het bijzonder gericht op de Spoedeisende Hulp en Operatiekamers. Maar ook onze Zorgcentra, Thuiszorg en GGz zijn op zoek naar nieuwe collega’s! Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen bij onze organisatie direct een vast dienstverband voor onbepaalde tijd.

Een aantal patiënten met een zorgverzekering bij VGZ moest bij Zuyderland vanaf oktober zes weken langer wachten op hun behandeling. Het ging met name om aandoeningen op het gebied van orthopedie en chirurgie. Inmiddels hebben VGZ en Zuyderland afspraken gemaakt voor 2018 waarmee optimale zorg voor alle patiënten is gegarandeerd.

Start renovatie locatie Kerkrade De renovatie van Zuyderland Medisch Centrum in Kerkrade is in oktober van start gegaan. Het pand is in 2016 verkocht aan Wyckerveste en de gemeente Kerkrade. De bedoeling is om het ziekenhuisterrein en een aantal aangrenzende percelen te herontwikkelen tot een zogenoemd Center Court voor sport, educatie en zorg. Zuyderland huurt zo’n 3.000 m2 terug om hier, na een grondige renovatie poliklinische zorg te kunne n bieden. De eerste poliklinieken openen eind juni 2018.

FACTS & FIGURES

PERSONEELSBESTAND ZUYDERLAND

9.434

Totaal aantal werknemers ZUYDERLAND

78%

22%

74%

26%

89%

11%

ZUYDERLAND Medisch Centrum

ZUYDERLAND Zorg

1.340

Totaal aantal vrijwilligers ZUYDERLAND

Allemaal kanjers waar we erg trots op zijn!

Hospices Zuyderland ontvangen keurmerk Hospicezorg Hospices Daniken en Mariaveld hebben in juli het Prezo Keurmerk Hospicezorg ontvangen. Na een uitgebreide audit de op beide locaties is een lovend verslag ontvangen over team. en professionele en menselijke zorg door een bevlog 15 Kleine verbeterpunten zijn direct ter hand genomen. Op sium sympo al maart 2018 is het keurmerk tijdens een specia feestelijk uitgereikt.

6


Publieksjaarverslag 2017

Koning is klant, ik (k)en mijn klant De Zorgcentra hebben afgelopen jaar een beweging gemaakt naar teams met meer Aandacht voor de cliënt en elkaar. Vanuit de Droom , met als slogan ‘Koning is klant, ik (k)en mijn klant’, zijn er door midde l van speciale sessies veel initiatieven ontplooid om nog meer maatwerk te bieden!

Zuyderland vier zaterdagen geopend en heeft Als extra ser vice naar patiënt ber en em Zuyderland in oktober, nov deuren december vier zaterdagen de ratieope van poliklinieken, functie- en pleging kamers geopend. Ook de dagver waren ng en Medische Beeldvormi de twee volledig in bedrijf. Dit gebeur Sittardin keer in Heerlen en twee keer l van de Geleen. Het belangrijkste doe terughet zaterdagopenstelling was operaties dringen van de wachttijd voor en verrichtingen.

FACTS & FIGURES

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

0 00 45.00 450.0 Aantal Aantal eerste polibezoeken

opnames

00 845.0 bezoeken aan

Aantal de spreekuurcentra

Wijkverpleegkundige op Spoedeisende Hulp (SEH)

verpleegdagen

Gemiddelde rapportcijfer op Zorgkaart Nederland Zuyderland MC 7,1 met 569 waarderingen

Zuyderland ‘Living Lab’ voor e-health op In Zuyderland Medisch Centrum lopen een aantal pilots kt het vlak van e-health waarbij nauw wordt samengewer rol de ij daarb t vervul met zorgverzekeraar CZ. Zuyderland en van ‘Living Lab’. Dat wil zeggen dat innovatieve ideeën keld ontwik n worde n concepten samen met patiënten en cliënte en in de praktijk worden getoetst. Een tweetal voorbeelden

Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen, Huisartsen Ooste lijk Zuid-Limburg en MeanderGroep zijn gestart met een pilot waarb ij de wijkverpleegkundige beter gekoppeld is aan de Spoedeisend e Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP). Doel is de zorg voor met name de oudere, kwetsbare patiënten die hier terecht komen te verbeteren, zodat zij veilig en verantwoord terug naar huis kunne n en ziekenhuisopname minder vaak nodig is. Aanleiding voor deze nieuwe werkwijze is het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen en daardoor vaker een beroep doen op de huisarts of spoedeisend e hulp. De nauwe samenwerking tussen HAP, SEH en thuisz org is een van de bouwstenen om te komen tot een doorlopend zorgpa d voor deze groep patiënten.

LEUK FEITJE

00 253.0 Aantal

van deze pilots:

• Patient+ is een keuzehulp waarbij patiënten via een online tool een aantal vragen beantwoorden om zo de best passende behandeling te kiezen. In een paar stappen informeert de keuzehulp de patiënt over de diagnose, de verschillende behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen per

behandeling. Ook de MijnParkinsoncoach wordt ingezet. Dit is een •  laagdrempelige online omgeving die gemaakt is door en voor Parkinsonpatiënten. Hierin komen zij meer te weten over (het omgaan met) hun ziekte en kunnen zij zelf acties uitvoeren. Denk aan kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen

955.869

Aantal spuiten gebruikt in 2017

en instellingen.

1.831.726 Aantal naalden gebruikt in 2017 7


ZUYDERLAND WOORDZOEKER 2017 HORIZONTAAL, VERTICAAL EN DIAGONAAL.

Zuyderland Medisch Centrum heeft als eerste Limburgse zorginstelling een milieuthermometer-certificaat ontvan gen van het Milieu Platform Zorgsector (MPZ). Daarmee maakt Zuyderland haar aandacht voor duurzame bedrijfsvoeri ng zichtbaar. Beide hoofdlocaties, in Heerlen en Sittard-Gele en, zijn met het bronzen keurmerk gewaardeerd. Aandacht voor duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van Zuyderland. Zie ook deze infographic met cijfers over de afvalverwerking in 2017 bij onze organisatie.

FACTS & FIGURES

.100 KG 1.062Restafval

Specifiek

0 KG 19.95 Metaal

70p afvalKG 48.6 Bouw/sloo

0 aKG 11.06 Elektronic

Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen

2 Heerlen 3 Kerkrade 4 Brunssum 5 Echt Buitenpoli de Egthe

Revalidatie

6 Revalidatie

Geestelijke Gezondheidszorg

7 Zuyderland GGz Sittard-Geleen

11 Hostel & Inloop 12 Het Karwei 13 Het Arbeidscentrum 14 Kind en Adolescent 15 Kinderpsychiatrische

dagbehandeling 16 Deeltijdbehandeling Ouderen

Zuyderland Zorgcentra

17 Zorgcentra Algemeen 18 De Egthe 19 ‘t Pejjerhoes 20 Aldenhof 21 Hoogstaete 22 Lemborgh 23 De Kollenberg 24 De Baenje 25 Glana

26 Athos / Aramis / Porthos 27 Zilverlinde 28 Vastrada 29 Verpleegunit Beek 27 30 Verpleegunit Stein

A

T

I

E

E

H

E

A

L

T

H

O

Z

O

P

R

G

O

O

N

C

O

L

O

G

I

E

B

C

S

E

A

I

Z

I

E

K

E

N

H

U

I

S

O

H

M

R

D

E

Z

U

Y

D

E

R

L

A

N

D

T

I

N

A

T

O

P

P

R

E

S

T

A

T

I

E

B

R

R

T

B

O

R

S

T

C

E

N

T

R

U

M

F

U

S

I

E

O

R

G

A

N

I

S

A

T

I

E

D

R

E

E

V

E

R

Z

O

R

G

E

N

D

E

N

I

G

T

S

O

U

D

E

R

E

N

P

A

N

E

L

I

E

A

E

E

C

L

A

U

S

T

R

O

F

O

B

B

N

P

R

I

N

S

E

S

S

E

N

P

A

A

R

E

R

V

E

R

L

O

S

K

U

N

D

I

G

E

N

T

Z

O

R

G

V

E

R

Z

E

K

E

R

A

A

R

A

N

D

E

D

A

R

M

K

A

N

K

E

R

M

A

S

G

E

B

O

O

R

T

E

C

E

N

T

R

U

M

B

O

R

S

T

K

A

N

K

E

R

M

A

A

N

D

BORSTCENTRUM BORSTKANKERMAAN

CHIRURGEN CLAUSTROFOBIE DARMKANKERMAAN

DIABETES EHEALTH FUSIEORGANISATIE GEBOORTECENTRU ONCOLOGIE OPERATIES OUDERENPANEL PRINSESSENPAAR RADIO RENOVATIE ROBOT TOPPRESTATIE VERLOSKUNDIGEN VERZORGENDEN

ZIEKENHUIS ZORGVERZEKERAA ZUYDERLAND

GEBOORTECENTRUM ONCOLOGIE OPERATIES OUDERENPANEL PRINSESSENPAAR RADIO RENOVATIE

DIABETES EHEALTH FUSIEORGANISATIE

5

18

ROBOT TOPPRESTATIE VERLOSKUNDIGEN VERZORGENDEN ZIEKENHUIS ZORGVERZEKERAAR ZUYDERLAND

19

Echt

Susteren

9nKG 23.65 Chemicalie

Born

24.987 STUKS SZA-vaten

21

Sittard

13 16 15 14 12

39

30

Stein 35 42

6162 BG Sittard-Geleen 6419 PC Heerlen 6461 AL Kerkrade 6443 AE Brunssum 6101 EX Echt

Dr. H. van der Hoffplein 1

6162 BG Sittard-Geleen

Dr. H. van der Hoffplein 1 Henri Dunantstraat 5 Wijngracht 45 Prins Hendriklaan 376 Stationsstraat 18-20 Kastelenweg 1-3 Millenerweg 8 Geerweg 5

6162 BG Sittard-Geleen 6419 PC Heerlen 6461 AL Kerkrade 6443 AE Brunssum 6131 AZ Sittard 6136 BK Sittard 6131 KW Sittard 6135 KB Sittard 6135 GC Sittard 6136 CC Sittard

44 26

Beek

Brunssum

2 8

Thuiszorg

Kerkrade

3 9

31 Thuis Algemeen

6162 BG Sittard-Geleen

32

6135 JL 6161 EH 6121 NZ 6171 KR 6161 EH

35 36 37

8

Oirsbeek

Heerlen

34

6162 BG Sittard-Geleen 6101 EX Echt 6102 EG Pey-Echt 6121 NZ Born 6135 JL Sittard 6135 CV Sittard 6137 AC Sittard 6131 JR Sittard 6164 GH Geleen 6164 GH Geleen 6163 GC Geleen 6114 HG Susteren 6191 AD Beek 6171 HS Stein

11 23 38 6 Geleen 7 1 24 17 36 3728 27 33 46 31 32 43 40

10 4

33

Dr. H. van der Hoffplein 1 De Egthe 1 Thaalpad20 Campus 1 Smithlaan 151 Bradleystraat 23 President Kennedysingel 24 Schuttestraat 2 Lienaertsstraat 159 Lienaertsstraat 159 Valderenstraat 1 Kloosterstraat 47 Maastrichterlaan 30 Heerstraat Centrum 45

29

22

Dr. H. van der Hoffplein 1 Henri Dunantstraat 5 Wijngracht 45 Prins Hendriklaan 376 De Egthe 1

Valkstraat 2a Gelderhof 2

45 25

20 41 34

Zuyderland locaties

9 Zuyderland GGz Kerkrade

V

BORSTCENTRUM BORSTKANKERMAAND CHIRURGEN CLAUSTROFOBIE DARMKANKERMAAND

65 KG 231.3 (vertrouwelijk) papier 60 KG 20.9 Swill - 262 containers

10 Zuyderland GGz Brunssum

O

-

84 KG 20.4 (medicinaal) glas

8 Zuyderland GGz Heerlen

N

ZUYDERLAND AFVAL 2017

4 KG 19.56 ziekenhuis afval

1

E

Woordzoeker

Zuyderland ontvangt belangrijk milieucertificaat

R

Dr. H. van der Hoffplein 1 Wijkgebouwen Regio Sittard Hoogstaete Smithlaan 151 Regio Geleen Rijksweg Centrum 72 Regio Born/Susteren Aldenhof Campus 1 Regio Beek / Stein Omphaliusstraat 1 Regio Schinnen en omgeving Rijksweg Centrum 72 Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GTB) Rijksweg Centrum 72

Jeugdgezondheidszorg Consultatiebureau’s

38 Algemeen 39 Sittard 40 Geleen 41 Born 42 Stein 43 Oirsbeek 44 Beek

Sittard Geleen Born Stein Geleen

6161 EH Geleen

Dr. H. van der Hoffplein 1 Valkstraat 69 Ruysdaellaan 4 Postweg 12a Omphaliusstraat 1 Oirsbekerweg 8 Van Sonsbeecklaan 3

6162 BG 6135 GB 6165 TZ 6121 HN 6171 KR 6438 HC 6191 JL

Sittard-Geleen Sittard Geleen Born Stein Oirsbeek Beek

Josefstraat 1 Lienaertsstraat 159

6114 EH Susteren 6164 GH Geleen

Hospices 45 Hospice Mariaveld 43 46 Hospice Daniken

Profile for Zuyderland

Publieksjaarverslag Zuyderland 2017  

Het publieksjaarverslag van Zuyderland 2017 verschijnt in de vorm van een krant! Op laagdrempelige wijze lees je meer over alles wat afgelop...

Publieksjaarverslag Zuyderland 2017  

Het publieksjaarverslag van Zuyderland 2017 verschijnt in de vorm van een krant! Op laagdrempelige wijze lees je meer over alles wat afgelop...

Advertisement