Page 62

9.6 Extra verlof Extra verlof wordt slechts bij uitzondering en voor bepaalde gebeurtenissen verleend. Vanaf de eerste van de maand, opvolgend na de vijfde verjaardag van uw kind, is uw kind leerplichtig. Verlofaanvragen kunnen altijd bij de schooldirectie worden ingediend. Verlofformulieren zijn op school verkrijgbaar. Verlofaanvragen kunnen alleen op het daartoe bestemde formulier worden aangevraagd. De verlofregeling treft u als bijlage aan in deze schoolgids. 9.7

Vakantierooster + studiedagen schooljaar 2017-2018

Vakantierooster: Vakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag Tweede Paasdag Meivakantie Pinksteren Zomervakantie

Eerste dag Laatste dag 16 oktober 2017 20 oktober 2017 25 december 2017 5 januari 2018 26 februari 2018 2 maart 2018 30 maart 2018 30 maart 2018 2 april 2018 2 april 2018 Vrijdag 27 april 2018 11 mei 2018 21 mei 2018 21 mei 2018 16 juli 2018 24 augustus 2018

Studiedagen en vrij geroosterde middagen: Studie(mid-)dagen: Wo 20 sept. studiedag van Stichting Proo Wo 11 okt. studiedag van Stichting Proo Di 05 dec. Middag (v.a. 12.00u na Sinterklaasfeest) Vr 22 dec. Middag (v.a. 12.00u voor Kerstvakantie) Wo 10 jan. studiedag van Stichting Proo Vr 23 febr. studiedag van Stichting Proo Vr 13 juli Middag (v.a. 12.00u) LET OP! Naast bovenstaande studie(mid-)dagen mogen wij komend schooljaar nog 4 middagen plannen. Aangezien we een bepaalde teamscholing willen waarvan de data nog niet bekend zijn, komen die data zodra ze bekend zijn.

Voor het voorlopige vakantierooster 2018-2019 verwijs ik u naar: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vakantiedata-van-alle-regio-s

Profile for Zuukerschool

Zuukerschoolgids 2017 2018, eerste versie  

Graag bieden wij u onze schoolgids aan. De informatie in deze gids geeft u een goed beeld van onze school en wat er op school allemaal gebeu...

Zuukerschoolgids 2017 2018, eerste versie  

Graag bieden wij u onze schoolgids aan. De informatie in deze gids geeft u een goed beeld van onze school en wat er op school allemaal gebeu...

Advertisement