Page 8

Klassenouder Elke groep van onze school heeft een klassenouder. De leerkracht kan een beroep op de klassenouder doen voor organisatorische zaken. Te denken valt aan o.a. een boodschap doen en het regelen van vervoer bij excursies.

Bibliotheekouder Voor alle groepen worden er bibliotheekboeken geleend bij de bibliotheek. In groep 1-2 mogen de kinderen de boeken mee naar huis nemen. Een ouder verzorgt hiervoor de administratie. Dit betekent dat u bijhoudt, welke boeken er door de leerlingen geleend worden. Voor de overige groepen zoeken we ouders die een aantal malen per jaar de boeken bij de bibliotheek om gaan ruilen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de groepsleerkracht.

Vervoer bij uitstapjes Naar theater, museum, excursie, optredens in andere scholen e.d. gaan we vaak met de auto. Als u in het bezit bent van een auto en onder schooltijd zou willen rijden, vinden wij het fijn als u zich opgeeft. Controleer wel of u een inzittenden verzekering hebt voor 4 personen. Dat voorkomt veel narigheid als er onverhoopt iets mocht gebeuren!! Ook voor begeleiding bij het fietsen naar verschillende evenementen hebben wij mensen nodig. Op vergoeding voor gemaakte reiskosten kunt u aan het eind van elk schooljaar aanspraak maken. Een declaratieformulier ontvangt u aan het begin van elk schooljaar.

8

Profile for Zuukerschool

Zuukerschool helpende handen  

Zonder hulp van ouders kunnen we als school lang niet zoveel ondernemen. In deze gids leest u wat we graag willen doen en hoe we u daarbij n...

Zuukerschool helpende handen  

Zonder hulp van ouders kunnen we als school lang niet zoveel ondernemen. In deze gids leest u wat we graag willen doen en hoe we u daarbij n...

Advertisement