__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ZUTPHENSE UITDAGING KENNIS

MENSKRA CHT

SAMENWERKEN BI J DRA GEN

VERBINDEN

KUNDE MAT ERIA LEN

UIT DA GEN

REA LISEREN

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN


MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN


Colofon

Website: www.zutphenseuitdaging.nl Email: info@zutphenseuitdaging.nl Telefoon: 085 2020150 / 06 2329 2917 Postadres: Postbus 4055 7200 BB Zutphen Dit boek is een uitgave van de Zutphense Uitdaging Oplage: 1.250 stuks en digitaal verkrijgbaar CoĂśrdinatie en teksten: Melinda Stroeve Interviews op pagina 27, 35, 39, 43, 53, 59: Anna Roos Meerbach van Compleet Getikt Fotografie: Willem Smalen van Guarda, Bas MariĂŤn, Bar t Homburg Oranje Fonds, Patrick van Gemer t, Yke Reussink. Vormgeving: Nikki Vrijhof van Beeldschap Grafische Vormgeving Animatie: Lisette Platjouw van De Procescar tograaf Druk: Drukkerij Tesink


Uitdaging: het beste uit de samenleving halen

Be k i

jk de

VOORWOORD

v i de

o

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners die samenwerken aan een beter Zutphen. De Zutphense ­U itdaging laat sinds 2009 zien dat het kan. En op indrukwek­ kende wijze. Daarvoor hoeft u alleen maar het ­g roei­e nde aantal matches over de afgelopen jaren te bekijken. Het gaat hier om bijdragen van bedrijven in natura aan maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld door huis­ houdens in financiële nood te voorzien van huisraad; door sociale flex- en werkervaringsplekken te realiseren. Daarnaast zet de Uitdaging vele projecten van betekenis op, zoals de Spullenbank, de Beursvloer en Weekendschool de WereldWijzer. Zo boekt de Zutphense Uitdaging steeds meer resultaten op steeds meer verschillende terreinen. In deze uitgave leest u er alles over. Op deze wijze maakt de Zutphense Uitdaging samen met bedrijven Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap concreet. In Zutphen worden verbindingen gelegd, doen mensen mee, worden kansen gecreëerd en oplossingen geboden. Top dat dit gebeur t en dat Zutphen hiermee voorop loopt. De Zutphense Uitdaging is gestar t en vormgegeven door het bedrijfsleven en fungeer t steeds meer als een ­k atalysator in de samenleving die het beste uit zichzelf weet te ­h alen. De gemeente draagt hierin haar steentje bij door te verbinden, stimuleren en ondersteunen. Laat u inspireren, laat u uitdagen, doe mee! Arnold Gerritsen Oud burgemeester van Zutphen

Arnold Gerritsen heeft in zijn tijd als burgemeester de star t van de Zutphense Uitdaging meegemaakt en wij zijn dankbaar dat hij door de jaren heen op diverse momenten actief betrokken is geweest. Toen hij zijn ver trek aankon­ digde heeft hij ondanks zijn drukke agenda toch nog tijd vrij gemaakt om de eerste druk van dit boek in ontvangst te nemen en heeft hij daarbij zijn blik op onze activiteiten met ons gedeeld. Bekijk hierboven het filmpje.

2


Inhoudsopgave Voorwoord oud burgemeester Arnold Gerritsen Inhoudsopgave Interview Armijn van Roon: Mooi werk Enkele Founders aan het woord Over de Zutphense Uitdaging Werkgroepen, onderdelen en projecten Organisatie Wie zijn de Zutphense Uitdagers In de media Onderscheidingen MBO- award Beursvloer Interview hoofdsponsor Beursvloer Auxzenze Matchgroep Matches uitgelicht Interview founder Gelre Ziekenhuis Matches uitgelicht

3

2 3 5 7 8 9 11 13 15 17 20 23 27 29 31 35 37


Interview founder Alliander Matches uitgelicht Interview founder Arriva Matches uitgelicht Spullenbank Huisraadbank NLdoet Interview founder Woonbedrijf Ieder1 Weekendschool de wereldwijzer Sociale Flexplek Cadeautjesbank Interview founder Glans Schoonmaakbedrijf Buddy to buddy Terug op de arbeidsmarkt via de Zutphense Uitdaging Nederlandse Uitdaging; interview met Gerda Geur tsen Boek-werk Word Vriend van of Founder

39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 58 59 61 63 65 67 69

HET FUNDAMENT VAN DE ZUTPHENSE UITDAGING WORDT GELEGD DOOR ONZE FOUNDERS

4


‘Mooi werk’ Naar aanleiding van het uitkomen van dit boek inter­view ik Armijn van Roon, projectleider van de Zutphense Uitdaging. Nadat ik eerst warm welkom ben geheten wordt in een paar vragen al snel duide­lijk dat hij als zelfstandige voor veel verschillende opdracht­gevers werkt, maar dat hij het werk voor de Uitdaging toch echt het allermooist vindt. WAT VIND JE ZO MOOI AAN DIT WERK?

Bij de Uitdaging werk je aan leuke en zinvolle projecten met heel veel bijzondere mensen. Elk mens heeft zijn eigen verhaal en persoonlijkheid maar ik merk dat de sociale initiatiefnemers aan de ene kant van dit werk, en de maatschappe­lijk betrokken ondernemers aan de andere kant, vaak nog een stuk uitgesprokener zijn. Ik geniet daardoor iedere dag van de bijzondere karakters die ik in dit werk tegenkom. En allemaal maken ze zich druk voor een betere wereld. Geweldig! JE VERTELT OVER ZINVOLLE PROJECTEN. WAAROM IS DIT WERK ZO ZINVOL?

Ik geloof dat elke actie een reactie teweeg brengt. Niet altijd 1 op 1, maar meer als een steen in de vijver die kringen veroorzaakt. Soms kan zelfs een klein steentje al een groot verschil maken en dat zie ik bij de Uitdaging heel vaak gebeuren. Het positieve effect reikt vaak verder dan die ene Match.

die jij er in stopt verdwijnt niet, die ver taalt zich in de beweging van het deur tje die vervolgens weer lucht in beweging zet, en wanneer het deur tje het kastje ontmoet komt hij tot stilstand. De nog overgebleven energie echter niet, die transformeer t met het dichtklappen naar tril­ lingen die weer landen op jouw trommelvlies; het geluid. De energie gaat dus niet verloren, de energie reist gewoon in een andere vorm door. Ik geloof dat deze wet zich niet alleen fysiek uit. Zo leiden net als bij de ontmoeting van het deur tje en het kastje, de ontmoetingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties vaak tot nieuwe en soms onverwacht mooie trillingen. Het is dus vooral een kwestie van de energie een beetje de juiste kant op geleiden. JE ZIET HET ALS ONDERDEEL VAN EEN GROTER GEHEEL?

Absoluut, ik heb daarom bij de Uitdaging ook het begrip Voorprestatie geïntroduceerd. Als je als mens of organisatie geen of een beperkte tegen­ prestatie kan leveren voor een Match, zoek dan een Voorprestatie. Pay it Forward; help iema­n d anders ook belangeloos een stap verder. Hier­ door ontstaat er een zichzelf vermenigvuldigende positieve beweging. Steeds meer, sterkere en grotere kringen op het wateroppervlak als het ware. En daardoor komt ook steeds dieper water weer in beweging. Dat vind ik mooi.

het zicht raken of zelfs elkaar onder tussen weer beïnvloeden. Die vind ik altijd het mooist. HEB JE DAAR EEN VOORBEELD VAN?

Ik kan er veel noemen maar de eerste die me te binnen schiet is Sociaal Eetcafé de Uitwijk; vrij­ willige koks koken om de week voor 50 mensen in armoede of eenzaamheid een betaalbaar, laagdrempelig maar goed aangekleed 3-gangen menu. Prachtig initiatief. Zij werden geholpen door verschillende bedrijven met onder andere keukenapparatuur, restaurantmateriaal, luxe bor­ den, bestek, dienkarren, filmwerk en juridisch advies. De initiatiefnemer belt mij geëmotioneerd op om te ver tellen hoe ontzettend gesteund ze zich voelen. Hij nodigt ons uit om een keer bij hem te vergaderen en van zijn kookkunsten te genieten. Een geweldig gebaar als tegenprestatie. Maar wat ik nog veel mooier vind is zijn Voorprestatie; zij helpen inmiddels meerdere andere sociale initia­ tieven belangeloos met ruimte, hapjes en andere Matches. Een van die initiatieven heeft ons vervolgens weer geholpen met de organisatie van de Beursvloer. En een van hun gasten is bij de Huisraadbank als vrijwilliger begonnen. Dat hadden we van t­ evore­n allemaal niet kunnen bedenken.

Door het vrij te laten groeit zoiets organisch en dan zijn het dus de kringen van positieve energie Je kunt het vergelijken met wat ze in de Wat we in de afgelopen jaren allemaal in gang die elkaar weer tegenkomen en elkaar ­versterken. natuurkunde de wet van behoud van energie hebben mogen zetten heeft inmiddels zoveel Daar word ik nou blij van! noemen. Sla een keukenkastje dicht en de energie kringen veroorzaakt dat sommige helemaal uit OP WELKE MANIER REIKT ZO’N POSITIEF EFFECT VERDER?

5

WAT ZIJN VOOR JOU DE MOOISTE KRINGEN?


Over de Zutphense Uitdaging

Be k i

jk de

v i de

o

IN ONS TOPJAAR

Matchgroep & Facilitair team: 64 matches, waarde € 45.952,00 Spullenbank: 45 matches. Omloop 1530 stuks, waarde € 41.310,00 Cadeautjesbank: 11 matches. Omloop 545 stuks, waarde € 4.087,50 Huisraadbank: 87 huishoudens in (stille) armoede voorzien van huisraad. Omloop 435 stuks, waarde € 24.795,00 Sociale Flexplek: 34 matches, waarde € 5.100,00 Weekendschool: 25 matches, waarde € 6.250,00 Werkervaringsplekken: omloop 11 plekken, 4 Matches naar een betaalde baan, waarde € 60.000,00 NL Doet: 76 matches, waarde € 7.600,00 Beursvloer: 80 matches, waarde € 132.000,00

Enkele Founders aan het woord

TOTAAL: 426 MATCHES T.W.V. € 327.094,50

7

“De Zutphense Uitdaging zit ons als gegoten. Door stich­t ingen, verenigingen, mensen en bedrijfsleven met elkaar te verbin­ den en daarmee het welzijn van de inwoners van ­Zutphen te vergroten, daar werk ik graag aan mee. Met name de ‘zwakkeren’ in de samenleving kunnen een steuntje in de rug vaak goed gebruiken. Het voelt goed dat we als Arriva daarbij betrokken mogen zijn.”

Jeroen Bretveld, founder Zutphense Uitdaging, regio­ manager Arriva Personenvervoer Nederland

“Samenwerking Glasver­zeker­ ing heeft als motto: Samen werkt beter! De Zutphense Uitda­ g ing sluit hier naadloos op aan en laat in de prak­tijk zien hoe groot het effect daar­ van kan zijn; we dragen dan ook graag ons steentje bij.” Theo Harkema, founder ­Zutphense Uitdaging, directeur Samenwerking Glasverzekering

“De Zutphense Uitdaging is een perfecte manier om als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid te tonen.” Jan ten Hove, founder Zutphense ­Uitdaging, directievoorzitter Rabobank Graafschap Noorden Oost-Achterhoek


MENSKRA CHT

MAT ERIA LEN

WAT IS DE ZUTPHENSE UITDAGING?

De Zutphense Uitdaging is een netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die er samen voor zorgen dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Zo zetten bedrijven ken­ nis, kunde, menskracht en materialen in om sociale initiatieven een stap verder te helpen en daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van het leefklimaat in Zutphen. Bedrijven worden door de Zutphense Uitdaging uitgedaagd hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van geld (middelen) maar meestal ondersteunt men een maatschappelijk project met gesloten beurs; met kennis, kunde (menskracht) of materialen. Zo stimuleer t de Zutphense Uitdaging Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).

SAMENWERKEN

VERBINDEN

BI J DRA GEN

Be k i

jk de

HOE WERKT HET? UIT DA GEN

GEMIDDELD PER JAAR

v i de

o

worden 60 REA socialeLISEREN initiatieven een stap verder geholpen maken we 300 Matches met een waarde van € 200.000,doen er 250 bedrijven mee werken we met 60 structurele en 200 incidentele vrijwilligers

“Een bijdrage, hoe klein ook, kan al een verschil maken.

“Als Gelre Zutphen zijn we één van de grootste werkgevers van Zutphen; er werken hier zo’n

Daarvan ben ik overtuigd. Bij de Zutphen­se Uitdaging draait het bij uitstek om menselijkheid. Het grote enthousiasme waarmee ondernemers zich verbinden aan de maatschappelijke ini­ t iatieven, vind ik ongekend.” Marjolein van Leeuwen, founder Zutphense Uitdaging, manager Alliander Foundation

1100 mensen. Mede daarom zochten we aan­ sluiting bij de Zutphense Uitdaging, omdat wij als ziekenhuis nog meer willen betekenen voor Zutph­en. Maatschappelijk betrokken zijn, houdt in dat je op een bepaalde manier naar de samen­ leving kijkt. De mensen die bij de ­ Zutphense Uitdag­ing aanhaken delen een visie waarin de

De Zutphense Uitdaging heeft verschillende werkgroepen en ­a ctiviteiten. Al deze praktische werkvormen zorgen samen voor een grote hoe­veelheid en verscheidenheid aan Matches; zowel in aard als in omvang. Bij elke werkvorm zijn er verschillende par­tijen betrokken en samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan het ­verbeteren van het leefklimaat in Zutphen. Op de volgende p ­ agina’s kunt u meer lezen over de verschillende werkvormen.

“Ik vind dat ieder mens r echt heeft op een behoorlijk ­ bestaan” Joke Hofman, foun­der Zutphense Uitdaging, directeur-bestuurder Woonbedrijf ieder1

“Ik heb gelijk ja gezegd. Het werkt erg praktisch. Alle betrokken ­ partijen willen samenwerken voor het goede!” Mark Heuvelink, founder Zutphense Uitdaging, DGA Schoonmaakbedrijf Glans

menskant centraal staat.” Rob Mutsaers, founder Zutphense Uitdaging, ­d irecteur Gelre Zutphen

8


Werkgroepen en onderdelen DE MATCHGROEP;

DE SPULLENBANK

HET HART VAN DE ZUTPHENSE UITDAGING

Lokale sociale initiatieven ontvangen gratis herbruikbare spullen uit het bedrijfsleven. 1.000+ stuks per jaar, lees meer over de Spullenbank op pagina 47.

Verenigd in een Matchgroep ontfermen vrijwilligers uit het bedrijfsleven zich over verzoeken van maatschappelijke organisaties. Zij kijken samen wat de beste oplossing is en dagen bedrijven in hun bestaande of nieuw aan te boren netwerk uit om te helpen bij de realisatie. Wanneer zij hierin slagen spreken we van een Match. De Matchgroep bestaat uit een aantal ‘oude rot­ ten’ en ’jonge honden’ uit het bedrijfsleven, die zich op vrijwillige basis inzetten. Oude ­ r otten zijn mensen uit het bedrijfsleven met een groot netwerk, jonge honden zijn ondernemende mensen die graag hun netwerk uitbreiden en tegelijker tijd zich in willen zetten voor een betere samenleving.

DE CADEAUTJESBANK

Vrijwilligers en mensen in armoede ontvangen attenties uit het bedrijfsleven. 500+ stuks per jaar, lees meer over de Cadeautjesbank op pagina 58. DE HUISRAADBANK

Mensen in armoede ontvangen kosteloos meubels en witgoed van diverse particulieren en bedrijven. 80+ huishoudens per jaar, lees meer over de Huis­ raadbank op pagina 49. DE SOCIALE FLEXPLEK

De kracht van deze Matchgroep is dat zij andere bedrijven uitdaagt om ook Maatschappelijk B etrokken te Ondernemen. De Matchgroep ­ komt vijf keer per jaar bijeen om vragen van maatschappelijke organisaties te bespreken. Voor alle door haar geaccepteerde aanvragen bemiddelt zij in het tot stand komen van een Match tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Lees meer over de Matchgroep en de Match­ groepsleden op pagina’s 29, 30 en 31. DE BEURSVLOER

Het jaarlijkse evenement in november waar bedrijven en sociale initiatieven samenkomen om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken; de beurs met winst voor iedereen. 400 tot 500 deelnemers, lees meer over de Beursvloer op pagina 23.

9

Gratis flexibele kantoorruimte voor vrijwilligers­ organisaties. 300 dagen per jaar open, Lees meer over de sociale flexplek op pagina 57. TERUG OP DE ARBEIDSMARKT VIA DE ZUTPHENSE UITDAGING

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen werkervaring op door een periode vrijwil­ ligers uit het bedrijfsleven te ondersteunen met het maken van Matches. Zij dragen daarmee bij aan lokale sociale i nitiatieven en doen tegelijker tijd werkervaring ­ op. Sommigen (+/- 25%) stromen direct door naar een betaalde baan bij een van de bij de U itdaging aangesloten bedrijven waarmee zij ­ samenwerkten. Omloop 11 plekken per jaar. Lees meer hiervover op pagina 63.


NL DOET

Ieder jaar in maar t loopt de coördinatie en ­inzet van medewerkers van diverse bedrijven ten behoeve van de landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds voor het overgrote deel van ­Zutphen via de Zutphense Uitdaging. 100 tot 200 vrijwilligers gezamenlijk aan de slag. Lees meer over NL Doet op pagina 51. MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN TEAMUITJE

De Zutphense Uitdaging verzorgt teamuitjes op maat waarbij de handen uit de mouwen gaan of kennis en kunde wordt ingezet voor een goed doel. Een leuk teamuitje met inhoud en zingeving. HET MBO SPREEKUUR

Bedrijven kunnen bij de Uitdaging terecht voor kennisuitwisseling, advies en ondersteuning rondom de vorming en uitvoering van MBO Beleid en acti­v iteiten. Wekelijks op dinsdagen tussen 15.00 en 17.00 uur kan men inlopen op het kantoor van de Zutphense Uitdaging. MBO AWARD DE KORF

Jaarlijks kiest een vakjury uit alle voordrachten een winnaar voor de titel Maatschappelijk Be­ trokken Onderneming van het jaar. Een voor­ beeld en inspiratie voor andere bedrijven en ter algemene stimulans voor Maatschappelijk B etrokken Ondernemerschap in Zutphen. De ­ Korf wordt feestelijk uitgereikt op de Beursvloer. Lees meer over de MBO Award op pagina 20. WEEKENDSCHOOL DE WERELDWIJZER

Nieuwsgierige kinderen die om uiteenlopende redenen gebaat zijn bij een verbreding van hun leefwereld nemen een kijkje achter de schermen bij verschillende (werk)werelden. Na opstar t van de initiatiefgroep en de pilot onder de vlag van de Zutphense Uitdaging is dit inmiddels een zelf­ standige stichting. De Zutphense Uitdaging blijft nauw verbonden met de stichting. Lees meer over de WereldWijzer op pagina 55.

10


Organisatie TAKEN EN FUNCTIES

MATCHGROEP

De Zutphense Uitdaging is een stichting en heeft een bestuur dat op afstand het operationeel team faciliteer t en controleer t. Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies waarin ver tegenwoordigers uit het maatschap­ pelijk veld, founders en gemeente Zutphen zitting hebben.

De matchgroep bestaat uit een aantal ‘oude rotten’ en ’jonge honden’ uit het bedrijfsleven, die zich op vrijwillige basis inzetten. Oude rotten zijn mensen uit het bedrijfsleven, meestal met een (groot) netwerk. Zij leggen contacten met bedrijven over de gevraagde bemiddeling. Jonge honden zijn mensen uit het bedrijfsleven, met een onder­n emende De Zutphense Uitdaging is door MVO Nederland instelling. Zij zijn verantwoordelijk voor het ­realiseren van gecer tificeerd als Intermediar Maatschappelijk Betrokken de matches. ­Ondernemen. WERKGROEPEN

Per werkgroep die actief is, is er één kar trekker en aanspreek­ Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Zutphense punt; de voorzitter. Dit zijn vaak Matchgroepsleden die zich over een specifieke werkgroep ontfermen. Zij rappor teren Uitdaging en stuur t de organisatie op afstand aan. direct aan de matchgroep en haar voorzitter en worden in de uitvoering ondersteund door het facilitair team. RAAD VAN ADVIES Het bestuur wordt gevraagd en ongevraagd bijgestaan door een adviesgroep waarin ver tegenwoordigers uit het FOUNDERS maatschappelijk veld, founders en de gemeente Zutphen Founders zijn organisaties die meerjarig de Zutphense zitting hebben. ­U itdaging financieel en in natura ondersteunen. Founders zijn duurzaam betrokken bij de Zutphense Uitdaging en ver tegenwoordigd in het bestuur, de raad van advies en/of FACILITAIR TEAM Het facilitair team is verantwoordelijk voor de dagelijkse andere werkgroepen. gang van zaken van de Zutphense Uitdaging. Het facilitair team bestaat uit een manager, een vrijwilligerscoördinator, vrijwilligers en een aantal werkervaringsplekken voor ­ mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. BESTUUR

11


FACILITAIR TEAM

manager (0,25FTE) vrijwillige coördinator

BESTUUR

MATCHGROEP ‘HET HART’

VRIJWILLIGERSPOULE stageplaatsen reguliere vrijwilligers werkervaringsplekken

WERKGROEPEN BVL - SPB - CDB - HRB - NLD SLFX - JMBO - WS - TEAM

RAAD VAN ADVIES

BVL beursloer SPB pullenbank CDB cadeaubank HRB huisraadbank NLD NLdoet SLFX sociale flexplek JMBO jury MBO award WS weekendschool TEAM MBO uitje

FOUNDERS 12


Wie zijn de Zutphense Uitdagers?

Anton Gijselhar t, par tner JPR Advocaten Wietse Kooistra, directeur Het Plein Manda Oplaat, bestuurder Sutfene Joke Hofman, directeur-bestuurder Woonbedrijf Ieder1 Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie Roderik de Wilde, DWR Notarissen Walter Cantrijn, directeur Delta Annelies de Jonge, wethouder gemeente Zutphen

MATCHGROEP

FACILITAIR TEAM

Peter Meulenbroek, voorzitter HollandsPracht Jos Addink, Addink Transpor t Sander Vriezekolk, Baderie Kraus Paul Scholten, Rabobank Graafschap Noord- en Oost achterhoek Remco Feith, Binnenstadsmanagement Zutphen Claasje Reijer, Bureau C.A.T.E.R. Astrid Sloot, De Beer Professioneel Marion Plagman, Ten Hag Makelaars Michiel Vriezekolk, Voorink Advocaten Anton Gijselhar t, JPR Advocaten Roderik de Wilde, DWR Notarissen Jonathan de Lange, Bouwbedrijf Chris Kapper t Corien Westemeijer, Woonbedrijf Ieder1 Mark Heuvelink, Glans Schoonmaakbedrijf Maar ten Jan Kempe, De Uitdagende Schakel Berjan Zandink, Wissels Groep Jeroen Bretveld, Arriva Armijn van Roon, Zutphense Uitdaging

Armijn van Roon, manager en projectleider Lamber t Kouwenberg, vrijwilliger, begeleider werk­ ervaringsmedewerkers en coördinator backoffice Maar ten-Jan Kempe, vrijwilliger, ambassadeur maatschappelijke organisaties Gerda Geur tsen, adviseur Het facilitair wordt daarnaast bijgestaan door 4 roulerende werkervaringsmedewerkers en een tiental vrijwiligers op oproepbasis

BESTUUR

Willem Smalen, voorzitter, Guarda Remco Feith, secretaris, Binnenstadsmanager Zutphen Michael de Kor t, penningmeester, Aventus Louis Post, bestuurslid, Auxzenze RAAD VAN ADVIES

Henny Boswinkel, directeur Perspectief Rob Mutsears, directeur Gelre Ziekenhuis

13

Carla van Dijk, Tuys Astrid Sloot, De Beer Gerda Geur tsen, Nederlandse Uitdaging WERKGROEP SPULLENBANK

Sander Vriezekolk, voorzitter, Baderie Kraus Wilco Zomer, Oostenberg Elektrotechniek Rinus Krimp, Zonnebloem André Rijs, Sint Elisabeth Sutfene Lamber t Kouwenberg, Zutphense Uitdaging Armijn van Roon, Zutphense Uitdaging Jos Addink, Addink Transpor t, vervoer WERKGROEP CADEAUTJESBANK

Armijn van Roon, voorzitter, Zutphense Uitdaging Sander Vriezekolk, Baderie Kraus Wilco Zomer, Oostenberg Elektrotechniek Rinus Krimp, Zonnebloem André Rijs. Sint Elisabeth Sutfene

ORGANISATIE BEURSVLOER

WERKGROEP HUISRAADBANK

projectleiding

Armijn van Roon, voorzitter, Zutphense Uitdaging Yvonne Hendriks, mede-initiatiefnemer vanuit Perspectief Zutphen Hans Meijerink, mede-initiatiefnemer vanuit Stichting Leergeld Lamber t Kouwenberg, Zutphense Uitdaging André Rijs, Sint Elisabeth Sutfene

Peter Meulenbroek, voorzitter, HollandsPracht Armijn van Roon, projectleider, Zutphense Uitdaging

werkgroep Jos Addink, juryvoorzitter MBO award, Addink Transpor t Tjalling Ypma, Alliander Remco Feith, Binnenstadsmanagement Zutphen Lynn Schroer, vrijwilligerscentrale Perspectief Zutphen Marian van Uffelen, vrijwilligerscentrale Perspectief Zutphen Richard Sommer, Straetus Incasso Achterhoek Maar ten Jan Kempe, De Uitdagende Schakel Claasje Reijers, CVJO Geesje Philippi, CVJO Chaya Oosterbroek CVJO

Ambassadeurs Mark Heuvelink schoonmaakbedrijf Glans

WERKGROEP NL DOET

Wilma van Gerrevink, voorzitter, Sutfene Yvonne Brugman, Zorg- wooncentrum den Bouw Annette de Boer, Sutfene Douwe Ter horst, vrijwilliger Lynn Schroer, Vrijwilligerscentrale Perspectief Zutphen Armijn van Roon, Zutphense Uitdaging Lamber t Kouwenberg, Zutphense Uitdaging


JURY MBO AWARD DE KORF

Jos Addink, juryvoorzitter, Addink Transpor t Louis Post, Auxzenze Louis Oosterbaan, Woonbedrijf Ieder1 Armijn van Roon, Zutphense Uitdaging De jury wordt roulerend aangevuld met de winnaar van de vorige editie

“De Zutphense Uitdaging draagt met haar activiteiten wezenlijk bij aan een betrokken en actieve gemeente. Juist in een tijd waarin de overheid een stap terug moet doen, is dat des te meer van belang.” Rik de Lange, Burgemeester van Duiven, voormalig ­wethouder gemeente Zutphen en mede-aanjager oprich­ting Zutphense Uitdaging.

ONDERSTEUNERS

De organisatie van de Zutphense Uitdaging wordt daarnaast zowel structureel als incidenteel in natura ondersteund door ruim 50 mensen van verschillende bedrijven en organisaties. Voor een volledig overzicht van alle betrokkenen kijkt u op www.zutphenseuitdaging.nl

“De Zutphense Uitdaging was voor mij kennismaken met een wereld van mogelijkheden en kansen! De Uitdaging is sympathiek door het gevende karakter; iets over hebben voor elkaar en voor de maatschappij. De Uitdaging schept een vriendelijk beeld van de wereld en wordt gedragen door bevlogen mensen in een goede sfeer: rijkdom!” Erna van ‘t Hof, voorzitter Stichting Buurtbongerd Braamkamp

14


a i d e m e d In

15


788 lik er s op Fa cebo ok Be ur sv lo er tr en di ng to pi c op Tw it ter Uit da gi ng ge no em d in m id de ls 232 ke er geno em d in de pers

Nieuwsbrief; inschrijven via www.zutphenseuitdaging.nl

16


Onderscheidingen De Zutphense Uitdaging blijft zowel lokaal, regio­n aal als landelijk niet onopgemerkt. DUURZAME 100 STEDENDRIEHOEK

In de Stedendriehoek is de ambitie geformuleerd om te werken aan een energieneutrale regio. Er gebeur t in onze regio natuurlijk al veel op dit ge­ bied. Daarom had VNO-NCW Steden­d riehoek en de regio Stedendriehoek de campagne Duur­ zame 100 gestart. Met deze campagne wilden ze laten zien welke ondernemende mensen niet alleen in woord, maar vooral in daad bezig zijn om de ambities op een maatschappelijk verant­ woorde wijze te realiseren. Aan 100 personen en be­d rijven in de regio Stedendriehoek zijn speldjes uitgereikt. Ook de Spullenbank van de Zutphense Uitdaging heeft een speldje mogen ontvangen. DE ZUTPHENSE UITDAGING GECERTIFICEERD ALS MBO INTERMEDIAR

De Zutphense Uitdaging is door MVO Nederland gecer tificeerd als intermediair Maatschappe­lijk Betrokken Ondernemen. Dit laat zien dat de Zutphense Uitdaging haar doelstelling op profes­ sionele wijze vormgeeft en daarvoor de kennis en het benodigde inzicht in huis heeft. Bedrijven en organisaties krijgen hierdoor nog een extra bevestiging dat ze bij de Uitdaging aan het juiste adres zijn. GROEICERTIFICAAT ORANJE FONDS

De Uitdaging heeft uit handen van koning ­W illem-Ale­xander en koningin Máxima een Groei­ certificaat ontvangen. Samen met nog achttien deelnemers neemt de Uitdaging deel aan het

17

Oran­ j e Fonds Groeiprogramma. Dit pro­ gramma heeft als doel om succesvolle sociale initiatieven de mogelijkheid te bieden door te groeien en uit te rollen naar meerdere gemeenten. De werkvorm die inmiddels op 50 plaatsen uitgerold is, of in de startblokken staat, werd volledig gebaseerd op de Zutphense Uit­ daging. Dankzij de grote inspanningen binnen het groei­ p rogramma mag de Uitdaging zich de snelste groeier van het groeiprogramma noemen. Het Groeicer tificaat markeer t dan ook een succesvolle afsluiting van het eerste anderhalf jaar van het programma. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds laat weten: “Binnen het Oranje Fonds Groeiprogramma kennen we sociale o ndernemers die hun initiatief met har t en ­ ziel ­u itbreiden over Nederland. De Nederland­ se ­Uitdaging is daarin zeer succesvol. Zij groei­ en hard en weten zo steeds meer mensen, ­b edrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen.”

inspirerend en uitvoerbaar. Bovendien moeten ze een ­e cologische, economische of sociaal-culturele waarde hebben. Een vakkundige jury beloont het beste project met een bedrag van 750 euro. Er is bovendien een tweede prijs beschikbaar van 500 euro. De Zutphense Uitda­ging heeft de tweede prijs gewonnen. APPELTJES VAN ORANJE

De Zutphense Uitdaging is in 2015 genomi­ neerd voor een Appeltje van Oranje. Van de 260 p ­ rojecten bereikte de Zutphense Uitdaging de landelijke selectiedag na een eerste selectie en een publieke stemronde. De Appeltjes van ­O ranje worden ook wel de Oscars van de sociale initiatieven genoemd. De Zutphense Uitdaging ontving een prijs van € 2.500,Het Oranje Fonds ver telde dat de Zutphense Uitdaging op innovatieve wijze veel betekent voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat de manier van werken zodanig uniek en effectief is dat zij dit project selecteerden. DOEMEE AWARD

2E PRIJS ZUTPHENSE TOEKOMSTPRIJS

In Zutphen en omgeving zijn veel mensen bezig met projecten en activiteiten die zor­ gen voor een duurzame toekomst van stad of dorp, de omgeving, de natuur en de mensen die er wonen. De Kaardebol organiseer t jaar­ lijks de Zutphense Toekomstprijs, om al die goede i­nitiatieven in het zonnetje te zetten en ze de aandacht te geven die ze verdienen. En omdat ze anderen aan het denken zetten. Voorwaarde is dat de projecten duurzaam zijn,

De DoeMEE-Award is een prijs voor persone­n , instellingen en bedrijven uit de gemeente Lochem of Zutphen. De winnaar heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een be­ perking en/of chronische ziekte. De prijs is een initiatief van MEE Oost-Gelderland, Delta en Het Plein. De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De Zutphense Uitdaging was twee jaar op rij genomineerd.


SCHAAPVELD GOEDE WERELD WIJN

Schaapveld verkoopt de ‘Goede Wereld Wijn’. Een euro per verkochte fles besteden zij aan een initiatief dat de wereld beter maakt. De Zutphense Uitdaging werd uitgekozen als begunstigd initiatief en ontving een cheque van € 1236,00. Daarnaast schenkt Schaapveld als Match ieder jaar op de Beursvloer kosteloos de Goede Wereld Wijn. LIVE AT THE BRONS

Het initiatief Weekendschool de WereldWijzer van de ­Zutphense Uitdaging werd gekozen als een van de goede doelen van benefietfestival Live at the Brons. Dit leverde een cheque op van € 1.500,- om te besteden aan de opstar t van WereldWijzer.

18


“Jaarlijks maakt GGNet diverse matches met verschillende ondernemers, daarnaast zijn zij ook actief op NLdoet. Het is goed de grote mate van maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven te zien, ondanks de economische crisis. Ook buiten de Beursvloer heb ik regelmatig contact met de Zutphense Uitdaging of rechtstreeks met ondernemers.” John Sas, Stichting Bus Zutphen

“De kracht van mensen inspireert Het Plein. Dit verbindt ons onder meer met de Zutphense Uitdaging. Samen vinden we oplossingen voor maatschappelijke pro­blemen.” Wietse Kooistra, directeur Het Plein

“Maatschappelijk ondernemen is net­ werken, verbinden en samenwerken. De Zutphen­ se Uitdaging is hiervoor een ­u itstekende partner!” Marthen Pattipeilohy, Bureau Mentorin­g & Coaching Stedendriehoek van Aventus

"Via de Uitdaging doe ik graag vrij­ willigerswerk. Bijvoorbeeld voor Weekend­ school de WereldWijzer verzorg ik het logo en de website. Dit doe ik met veel plezier omdat ik vind dat alle kinderen het recht hebben op onderwijs, en wijsheid. De WereldWijzer geeft kinderen de moge­ lijkheid om hun wereld te verbreden en daarmee hun leefwereld te vergroten." Raymond Brouwer, Salmacom

19


Be k i

jk de

v i de

o's

MBO-award Ieder jaar kiest de Zutphense Uitdaging de Maatschappelijk Betrokken ­O nderneming van het jaar. Met deze presti­gieuze prijs, De Korf genaamd, wil de Zutphense Uitdaging het maatschappelijk betrokken ondernemerschap in Zutphen nog meer stimuleren. De vakjury beoordeelt de voordrachten en bestaat uit ver tegenwoordigers van het Zutphen­s e bedrijfsleven. DE WINNAAR

• • • • • • •

mag zichzelf een jaar lang ‘Maatschappelijk Betrokken Onderneming van het jaar’ noemen ontvangt als trofee het met bedrijfsnaam ingegraveerde kunstwerk­ ‘De Korf ’ ontvangt het cer tificaat Maatschappelijk Betrokken Onderneming van het jaar ontvangt een digitale stempel van de prijs voor website, mail, brief­ papier en andere uitingen komt met een filmpje (interview) op de website van de Beursvloer/ Zutphense Uitdaging en mag dit ook plaatsen op eigen website Wordt meegenomen in diverse uitingen mag tijdelijk zitting nemen in de jury voor het volgende jaar

“Een gezond bedrijf, gezonde ­verantwo­or­de maatschappelijke toekomst. Dit houd in dat je als bedrijf verder moet kijken dan je eigen cijfers. Wat teruggeven aan de maatschappij, en dat kan op zoveel manieren.” Antwan en Mirjam Berntssen, Catering Zutphen

20


Kent u een Maatschappelijk Betrokken Onderneming die het verdient in het zonnetje gezet te worden? Draag deze dan voor via www.beursvloerzutphen.nl/mbo-award

DE WINNAARS HEBBEN ALLEMAAL DE VOLGENDE KENMERKEN MET ELKAAR GEMEEN:

• • •

Iedereen kan een bedrijf voordragen via www.beursvloerzutphen.nl/mbo-award. Om tot toe­kenning te komen heeft de vakjury een aantal criteria opgesteld: Ondernemingen moeten (deels) gevestigd zijn in Zutphen en de activiteiten op basis waarvan de prijs kan worden toegekend; hebben een zichtbare sociale meerwaarde en/of; leveren een bijdrage aan de verbetering van het leefklimaat in Zutphen en/of; leveren een bijdrage aan de versterking van de sociale cohesie en/of; hebben een voorbeeldfunctie en (kunnen) dienen als inspiratie voor andere bedrijven en/of; zijn goed communiceerbaar en/of; hebben een groot sociaal rendement; in impact of voor langere termijn.

21

ondersteunen veel (kleinschalige) initiatieven, geven weinig ruchtbaarheid aan die ondersteuning en verwachten niet direct grote tegenprestaties, zien hun maatschappelijke inzet, ondanks de commerciële aard van het bedrijf, toch als een bijna vanzelfsprekende bijdrage aan de samenleving, denken actief mee en delen kennis en netwerk in vraag­ stukken van lokale sociale initiatieven en zijn hierin, ondanks een drukke agenda, altijd enorm toegankelijk.

WISSELS GROEP HEEFT HAAR MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID VORMGEGEVEN:

• • •

door vanuit de directie maatschappelijk betrokken te zijn en doordat haar bevlogen medewerkers dit ook op een enthousiaste en natuurlijke wijze uitdragen, door zonder enige tegenprestatie te verwachten, het ter beschikking stellen van zware graafmachines en bijzonder enthousiaste medewerkers (in het weekend) voor het opknappen van schoolpleinen samen met de ouders en kinderen. door het meedenken en delen van kennis in bestrating en het opknappen van schoolpleinen. door een bijdrage te leveren aan evenementen zoals o.a. de Bokbierdag en de Dweildag. door een positieve bijdrage te leveren in overeen­ stemming en samenwerking met de jaarlijkse ­v rijwilligersmarkt.


De Winnaars door de jaren heen GLANS SCHOONMAAKBEDRIJF HEEFT HAAR MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID VORMGEGEVEN:

• •

door het belangeloos ter beschikking te stellen van diverse diensten en kantoor- & opslagruimtes, door niet alleen als bedrijf een bijdrage te leveren, • maar ook door de persoonlijke inzet van de directie die zich regelmatig inzet voor verschillende klussen en ondersteuning, door actief deel te nemen aan het verenigingsleven en de verspreiding van Maatschappelijk Betrokken Onder­n emerschap. Dit doen zij zowel in natura als ook • in financiële sponsoring op verschillende manieren. Een aantal voorbeelden hiervan (niet uitputtend); Vluchtelingenwerk, DWK gebouw, Sociaal Eetcafé de ­U itwijk, het Dagelijks Bestaan, founder en match­

groepslid van de Zutphense Uitdaging, deelname aan de Beursvloer en ondersteuner van de Huisraadbank, door niet alleen zelf bij te dragen aan de samenleving, maar door ook ontzettend veel andere bedrijven uit te dagen dat ook te doen. Zij heeft hiermee een echte voorbeeldfunctie, inspireer t andere bedrijven en is daarmee een ware ambassadeur voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap in Zutphen, door altijd met een no-nonsense aanpak het maximale te doen wat binnen de mogelijkheden ligt. Dat maakt de bijdrage niet alleen erg effectief maar getuigt ook van een groot har t.

CATERING ZUTPHEN HEEFT HA AR MA ATSCHAPPELIJKE BETROKKEN­H EID VORMGEGEVEN:

• • •

door het belangeloos ter beschikking stellen van diverse manuren, materialen en producten, door gegeven de omvang van het bedrijf relatief gezien een zeer grote bijdrage te leveren aan de lokale samenleving, door de persoonlijke en servicegerichte inzet van haar personeel en directieleden in het bijzonder. Waarbij • zij op geen enkele manier onderscheid maakt in haar service en klantvriendelijkheid tussen betalende en • niet-betalende klanten, door actief deel te nemen aan het verenigingsleven en de verspreiding van Maatschappelijk Betrokken On­ dernemerschap. Dit doen zij op verschillende manieren,

een aantal voorbeelden van inzet (niet uitputtend): catering voor de Zonnebloem, catering voor Humanitas, catering voor de Beursvloer, catering en educatieve ondersteuning voor Weekendschool de WereldWijzer, deelname aan initiatieven als Werk aan je Winkel etc., door haar bijdrage binnen Atelier 3D en De Kaardebol; het centrum voor duurzaamheid, door haar belangrijke aandeel in de totstandkoming van stichting Eetlust, deze stichting heeft als ambitie om inwoners en bezoekers van Zutphen in het restau­ rant en in de kookstudio voor te leven hoe we op een duurzame manier met voedsel kunnen omgaan.

22


De Beursvloer, de Zutphense Uitdaging in een snelkookpan De Beursvloer is een inspirerend evenement waar maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties samenkomen om hun bijdrage te ­le­veren aan lokale goede doelen. De Beurs­v loer is een initiatief van de Zutphense Uitdaging en zij ­ o rganiseer t dit succesvolle evenement in samenwerking met vrijwilligerscentrale Perspec­ tief Zutphen en Centrum voor Jong Onderne­ merschap (CVJO). WORKSHOPS: BEN IK IN BEELD?

Om de Beursvloer voor zoveel mogelijk organisaties tot een succes te maken wordt er ieder jaar een workshop georganiseerd. Enige weken voor de Beursvloer wordt de aanwezigen uitgelegd waaraan een aanvraag moet voldoen en hoe die zo op te stellen dat er een goede Match uit kan komen. Bijvoorbeeld door ook een ludieke tegenprestatie te bieden.

BEURVLOER TRENDING TOPIC

Aanwezigen worden via een grote Twitter-wall ge­ stimuleerd om hun vragen en Matches te delen door het gebruik van de hashtag #bezu

23

Uit het aanhoudende succes van de Beurs­v loer blijkt dat het bedrijfsleven onder het motto ‘geen contract maar contact’ graag een bijdrage wil ­l e­veren aan de lokale samenleving. Misschien niet altijd in financiële middelen, maar wel door pro­ ducten, diensten, kennis, kunde en menskracht in te zetten. De Beursvloer ontvangt tijdens het jaarlijkse evenement in november gemiddeld 400 deelnemers en er worden gemiddeld 80 Matches ter plekke bezegeld bij de notaris. Naast de inspirerende spreker en de officiële ‘beurstijd’ is er ook altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en wordt de innerlijke mens niet

vergeten: soep, broodjes en diverse lekkernijen worden door lokale ondernemers geserveerd. In het verlengde van de filosofie van de ­B eurs­v loer werken hiervoor zelfs concurrenten geheel ­b e­langeloos samen: iedereen doet een deel. HOE GAAT ‘DE HANDEL’ IN ZIJN WERK?

Met een slag op de traditionele beursgong komt de Beursvloer Zutphen tot leven. Vijf kwar tier lang zoeken ver tegenwoordigers van stichtingen en verenigingen en bedrijven naar par tijen die hen een win-win situatie bieden. De verschillende ‘Matchmakers’, herkenbaar aan hun opvallende beursjasjes, staan achter Thematafels en helpen bij het vinden van de juiste contactpersonen. In deze georganiseerde chaos praat iedereen met iedereen. De gesloten Matches worden gecon­ troleerd en bekrachtigd door de aanwezige notaris en dan gaat men samen op de foto. En het hoeft niet bij een match te blijven! Als de gong dan nog een keer gaat, betekent dit het einde van de Beursvloer. Nog geen match gesloten? Gelukkig is er altijd nog een aansluitende borrel.


Be k i

jk

i de v e d

o

RAPPORTCIJFER: 8

Komt u ook naar de Beurs met winst voor iedereen? meld u alvast aan op www.beursvloerzutphen.nl

Uit onderzoek onder 28 deel足 nemers van de Beursvloer, blijkt dat de tevredenheid over het evenement groot is. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten; ieder jaar streeft de werkgroep naar verbetering.

TWEEDE KAMERLID REMCO DIJKSTRA SPREEKT DE BEURSHANDELAREN TOE


Sponsoren Beursvloer De Beursvloer wordt mogelijk gemaakt door:

“Ik vind het belangrijk om regionaal ­betrokken te blijven en door de Zutphense Uitdaging en de Beursvloer direct of indirect invloed op de leefomgeving van mijn onderneming te hebben. De Uitdaging ­ heeft bewezen dat MBO werkt!” Richard Sommer, Straetus Incasso Achterhoek

25

"Wij hebben enorm genoten van de Beurs­ vloer, georganiseerd door de Zutphense Uitdaging. Goed georganiseerd, goede sfeer, waardoor veel positieve ontmoetingen konden ontstaan. De volgende keer komen we weer!!" Piek Stor, Zutphen Bijenstad


Bekijk de video HOOFDSPONSOR

"De Zutphense Uitdaging is voor AV Hanzes­port een bekende door de organisatie van de Beursvloer. Afgelopen jaar met veel plezier en succes hier aan meegedaan. Vooraf een gezonde gereserveerdheid, nu achteraf zeer enthousiast. Komende editie doen we zeker weer mee!" Ron Kwakkelaar – AV Hanzesport

“De Beursvloer is jaarlijks een mooie uiting van zakelijke solidariteit!” Peter Meulenbroek, voorzitter werkgroep Beursvloer (HollandsPracht)

26


“Het moet terechtkomen waar het hoort” Altijd vrolijk word ik welkom geheten door Louis Post. Door onze werkzaamheden voor de Zutphense ­U itdaging zowel de Beursvloer als het bestuur zijn we geen onbekenden meer voor elkaar. We zoeken een rustig plekje bij Auxzenze. Als ook de koffie en thee er is ontstaat er vanzelf een gezellig gesprek over de Zutphense Uitdaging en de Beursvloer. Waarom maatschappelijk betrokken onderneme­n zo belangrijk is voor Auxzenze? “We hebben het beeld dat je als bedrijf er ook voor anderen moet zijn, zowel voor maatschappelijke organisaties als de mens. We kunnen op deze wijze wat op lokaal niveau terugdoen.” KEUZES MAKEN EN CREATIEF ZIJN

Louis ver telt verder: “Maatschappelijk betrokken ondernemen is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Er komen veel vragen binnen en niet alleen van de Zutphense Uitdaging. Sommige verzoeken hebben een grote waarde of zijn in aantal groot. Je moet hierin dus keuzes maken. Het is belangrijk dat het terechtkomt waar het hoor t. Een mooi voorbeeld is de match die we hebben kunnen maken met Kindercentrum de Speeldoos. De Speeldoos is er voor kinderen met een beperking en/of een ontwikkelings­ achterstand. Zij hebben een speciale opvang

27

nodig waar het kind zich kan ontwikkelen in een veilige en ver trouwde omgeving. Toen wij hoor­ den dat zij pc’s hadden die opnieuw ingericht en geconfigureerd moesten worden, hebben we snel geschakeld. Daarbij was er feitelijk een pc nog bruikbaar, waarna wij belangeloos een ­a antal andere pc’s met besturingssysteem geschonken hebben inclusief installatie van diverse soft­ warepakketten voor deze kinderen. De kinderen waren enthousiast, daar doe je het voor!” Naast dat Auxzenze hoofdsponsor is van de Beursvloer is Louis bestuurslid van de Zutphense Uitdaging. “Vanuit mijn rol als bestuurslid van de Zutphense Uitdaging wil ik de tip meegeven dat een potentiële match meestal meer kans van slagen heeft als de ‘vrager’ ook heeft nagedacht over een tegenprestatie. Het is immers een beurs, en dat hoeft niet iets groots te zijn. Ik zou zeggen wees hierin creatief!” UITDAGEN OP DIVERSE VLAKKEN

Voor Louis is het mooie van de Uitdaging het verbinden, maar ook het contact. Hij vindt het mooi te ervaren wat de ander beweegt, wat zit er achter. Want zo kun je ook als bedrijf en persoon het verschil maken. Het verrijkt je. Zo kwam hij in gesprek met Peter Meulenbroek (HollandsPracht) die hem op de Zutphense Uitdaging wees. En daar­

na volgde ook het contact met Armijn van Roon. Daardoor raakte hij enthousiast en uiteindelijk is Auxzenze hoofdsponsor van de Beursvloer ge­ worden en is hijzelf bestuurslid van de Zutphense Uitdaging. Wat hem drijft? “Ik vind het belangrijk dat we met z’n allen de lokale economie steunen, maar ook dat we elkaar steunen. Waarom van ver weg halen als het ook dichtbij kan. Zo kunnen goede werkgevers wat teruggeven aan de lokale samenleving. Auxzenze is hoofdsponsor van de Beursvloer. “Waarom we daarvoor gekozen hebben? Het is toch een specifiek onderdeel binnen het Uitda­ gingsconcept. Er is reuring, er gebeur t wat. Het hele jaar worden er matches gemaakt maar ­tij­dens de Beursvloer gebeur t het in kor te tijd met een grote groep maatschappelijke organisaties en bedrijven. De Beursvloer is hét moment van het jaar. Een mooi platform om de Zutphense Uitdag­ i ng onder de aandacht te brengen. Dat het een succes is zien we aan het aantal matches die we maken en het bezoekers aantal. Elk jaar stijg­­t het bezoekers aantal. Als hoofdsponsor van de Beursvloer ondersteunen we een specifiek onderdeel en als bestuurslid van de Zutphense Uitdaging kijk ik naar het bredere vlak. Het is een mooie combinatie.”


De Matchgroep Maatschappelijke organisaties zetten zich in om mensen in Zutphen een beter en aan­ genamer leven te geven. Bij de Matchgroep kunnen zij gedurende het hele jaar aanvragen voor onder­ s teuning op maat indienen. Samen hun ­a cti­v iteiten mogelijk make­n­ en knel­p unten oplossen. D ­aardoor kunnen de organisaties, ­verenigingen en stich­tingen zich concentreren op hun maatschappelijke doelstellingen.

“Een netwerkclub die daadwerkelijk zaken doet voor anderen!” Peter Meulenbroek, voorzitter Matchgroep, HollandsPracht

“We hebben met z’n allen zoveel te geven.....” Corien Westemeijer, wijkconsulent bij Woonbedrijf ieder1 “De Zutphense Uitdaging brengt bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties in ­Zutphen bij elkaar. Samen worden oplossingen gevonden voor vele vragen. Met inzet en enthousiasme. Het is een voorrecht om daaraan een bijdrage te mogen leveren.” Anton Gijselhart, Partner JPR Advocaten

“Wij dragen graag ons steentje bij aan dit mooie initiatief.” Jonathan de Lange, directeur Chris Kappert Bouwbedrijf b.v.

“Passie voor het vak hebben, maar ook oog hebben voor maatschappelijke zaken. Dat vinden we bij Voorink Advocaten belangrijk en om die reden werken wij mee aan de Zutphense Uitdaging.” Michiel Vriezekolk - advocaat bij Voorink “Het is steeds weer een echte Advocaten uitdaging om de juiste matches te maken.” Marion Plagman van Ten Hag

Vragen vanuit maatschappelijke organisaties worden voorgelegd aan een groep mensen uit het Zutphense bedrijfs­leven in de Matchgroep; Oude Rotten en Jonge Honden. Oude Rotten zijn mensen uit het bedrijfs le­ven met een groot netwerk, Jonge Honden zijn ondernemende mensen die graag hun netwerk uitbreid­en en tegelijker tijd zich graag in willen SAMENSTELLING MATCHGROEP zetten voor een betere leefkwaliteit. Peter Meulenbroek, voorzitter, HollandsPracht De Matchgroep beoordeelt vier tot vijf maal per jaar of de vragen een positief effect hebben op de leefkwaliteit in Zutphen en of er geen sprake is van valse concurrentie. Wordt de vraag geac­ cepteerd, dan spreken zij hun netwerk aan om een Match te maken. Een Match is kosteloze onder­steuning van een bedrijf in kennis, kunde, mens­k racht of materialen. Zo wordt het netwerk van. Maatschappelijk Betrokken Ondernemers in Zutph­e n steeds groter. De Matchgroep is het har t van de Zutphense ­U itdaging. In deze uitgave kunnen we niet alle matches toelich­t en, we hebben er daarom een aantal voor u ­geselecteerd.

29

Jos Addink, Addink Transport Sander Vriezekolk, Baderie Kraus Paul Scholten, Rabobank Graafschap Noord- en Oost Achterhoek Remco Feith, Binnenstadsmanagement Zutphen Claasje Reijers, Bureau C.A.T.E.R. Astrid Sloot, De Beer Professioneel Marion Plagman, Ten Hag Makelaars Michiel Vriezekolk, Voorink Advocaten Anton Gijselhart, JPR Advocaten Roderik de Wilde, DWR Notarissen Jonathan de Lange, Bouwbedrijf Chris Kappert Corien Westemeijer, Woonbedrijf Ieder1 Mark Heuvelink, Glans Schoonmaakbedrijf Maarten Jan Kempe, De Uitdagende Schakel Berjan Zandink, Wissels Groep Jeroen Bretveld, Arriva

“Vanuit de Rabobank zoeken wij lokaal graag de verbinding en een aandeel in elkaar. Deelname aan de Zutphense Uitdaging biedt op maatschap­ pelijk gebied hiervoor een uitstekende gelegenheid.” Paul Scholten, Specialist Financiële Logistiek GZ Rabobank Noord- en Oost Achterhoek


“Wat mij zo aantrekt in de Zutphense Uitdaging is het bemiddelen van spullen die zonde zijn om weg te gooien tussen bedrijven enerzijds en stichtingen en verenigingen anderzijds.” Sander Vriezekolk, Baderie Kraus

“Ik doe mee aan de Zutphense Uitdaging omdat ik zo mijn kennis en netwerk kan delen om anderen op een eenvoudige manier gelukkiger kan maken.” Jos Addink, Addink Distributie

“Sinds het begin betrokken bij de Zutphense Uitdaging, maar het blijft boeien om de juiste partijen bij elkaar te brengen en te zien wat voor positieve zaken en energie dit voor iedereen oplevert!” Astrid Sloot-Nengerman, De Beer Professioneel

“De Zutphense Uitdaging: Voor en door Zutphenaren en Zutphenezen: “Dat voelt goed.” Roderik de Wilde, DWR Notarissen “Alle betrokken partijen willen samenwerken voor het goede!” Mark Heuvelink, Schoonmaakbedrijf Glans

“Economische mindere tijden of niet, Maatschappelijk Betrokken ­O ndernemen is van alle tijden en biedt volop nieuwe kansen!” Remco Feith, Binnenstadsmanager Zutphen “Die schakel vinden die vraag en ­a anbod verbindt, dat is De Uitdaging!” Maarten Jan Kempe - De Uitdagende Schakel

“Ik vind het elke keer weer een uitda­ ging om gezamenlijk een oplossing te zoeken binnen de middelen van de vrager. Vaak kan met een goed plan en een klein beetje hulp veel worden bereikt, Vaak zelfs meer dan vooraf verwacht.” Berjan Zandink, Wissels Groep “De Zutphense Uitdaging staat voor mij voor betrokkenheid en energie. Bij de Beursvloer viel op hoe bijzonder het is dat heel veel verschillende partijen zich belang­ eloos en heel fanatiek inzetten om iets voor elkaar te betekenen.” Claasje Reijers, bureau C.A.T.E.R.

“Dagelijks bieden wij als Arriva voor duizenden klanten met bus en trein een goede reis van huis naar werk, school of een recreatief uitje. De Zutphense uitdaging “zit ons als dan ook als gegoten”. Door stichtingen, verenigingen, mensen en bedrijfsleven met elkaar te verbinden en daarmee het welzijn van de i­ nwoners van Zutphen te vergroten, daar werk ik graag aan mee. Met name de “zwakkeren” in de samenleving kunnen een steuntje in de rug vaak goed gebruiken. Het voelt goed dat we als Arriva daarbij betrokken mogen zijn.” Jeroen Bretveld, regiomanager bij Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

30


MATCH

GROEP LEDEN

PETER MEULENBROEK VOORZITTER MATCHGROEP HOLLANDS PRACHT

ANTON GIJSELHART JPR ADVOPCATEN

JONATHAN DE LANGE CHRIS KAPPERT BOUWBEDRIJF B.V.

JEROEN BRETVELD ARRIVA PERSONENVERVOER NEDERLAND B.V.

CORIEN WESTMEIJER WOONBEDRIJF IEDER1

MICHIEL VRIEZEKOLK VOORINK ADVOCATEN

MARK HEUVELINK SCHOONMAAKBEDRIJF GLANS

MARION PLAGMAN TEN HAG MAKELAARS

REMCO FEITH BINNENSTADSMANAGER

JOS ADDINK ADDINK DISTRIBUTIE

RODERIK DE WILDE DWR NOTARISSEN

MAARTEN JAN KEMPE DE UITDAGENDE SCHAKEL

SANDER VRIEZEVOLK BADERIE KRAUS

ASTRID SLOOT-NENGERMAN DE BEER PROFESSIONEEL

BERJAN ZANDINK WISSELS GROEP

PAUL SCHOLTEN RABOBANK NOORD- EN OOST ACHTERHOEK

CLAASJE REIJERS BUREAU C.A.T.E.R.

"Ik vind het prachtig om te zien dat steeds meer vrijwilligers en verenigingen de ­Zutphense Uitdaging weten te vinden met hun vragen om materialen en adviezen. En dat tegelijkertijd ook steeds meer bedrij­ ven en ondernemers spullen en diensten aanbieden. Dit groeiende initiatief maakt mensen blij. Meest zichtbaar was dat op de drukbezochte Beursvloer: dat is een groot feest. En door het jaar heen zijn er vele kleine feestjes, bij elke match." Patricia Withagen, wethouder gemeente Zutphen

31

"Als Stichting Vrijwillige Terminale ­T huis­zorg doen wij ons werk bij de mensen thuis. Wij hebben dus geen groot kantoor nodig. Maar wel een goede vergaderplek. Dankzij de tussenkomst van de Zutphense Uitdaging hebben wij die gevonden bij Gezondheids­centrum Arcus. Bovendien mogen we bij Arcus ook nog spulletjes op zolder zetten. Hierdoor zijn wij zéér geholpen." Annette Kuppen, Noaberhulp Zutphen


MATCH UITGELICHT belang­e loos, want de apparatuur kon door een interne herstructurering een nieuwe bestemming Henk Bree (sociaal eetcafé in buur tcentrum de krijgen. Uitwijk) en zijn collega Mar tin Sangers (eetcafé MFC Waterkracht) brachten bij de Matchgroep De sociale eetcafés in de Zuidwijken en Water­ de vraag in of het mogelijk was om aan meer en kwar tier kunnen nu een stuk professioneler te betere keukenapparatuur te komen. De beide werk gaan. Henk Bree ver telt: ‘Het was inder­ drukbezochte sociale eetcafés richten zich op daad een schitterende Match. Toen het licht in mensen die te kampen hebben met eenzaamheid de kelder van het ziekenhuis aan ging was mijn en worden geheel gerund door vrijwilligers. Het verbazing groot. Er stond een hele kelder vol en alles zag er als nieuw uit. Een enorme hoeveel­ budget is ernstig beperkt. heid schitterend keuken- en restaurantmateriaal’. Matchgroepleden Berjan Zandink (Wissels De Zutphense Uitdaging heeft daarnaast samen Groep) en Roderik de Wilde (DWR Notaris­ met buur tservice ook het vervoer geregeld; een sen) zochten eerst tevergeefs, maar vonden uit­ verhuiswagen vol. eindelijk via hun warme contacten een mogelijk­ heid bij het Gelre Ziekenhuis. Via de Zutphense Sociaal eetcafé de Uitwijk werd eerder via de U itdaging schonk het ziekenhuis keukenappa­ Matchgroep ook geholpen met luxe borden, ­ ratuur ter waarde van duizenden euro’s aan bestek, dienkarren, filmwerk, hoogwerker en de twee maatschappelijke initiatieven. Geheel ­j uridisch advies. KEUKENAPPARATUUR VOOR TWEE SOCIALE EETCAFÉS

SOCIAAL EETCAFÉ

“De Zutphense Uitdaging is een onder­ steuning voor het sociale eetcafé de ­Uitwijk, zeker in deze tijd van bezuiniging­ en. Het geeft ons net de mogelijkheid om dingen te krijgen om een goed eetcafé op te zetten. Wij hopen er in de toekomst nog van gebruik te maken zodat onze gasten er helemaal uit zijn. Het zijn kleine dingen die er bij ons toe doen. De Zutphense ­Uitdaging helpt ons daar bij. Bedankt!" Henk Bree, sociaal eetcafe de Uitwijk.

"Ik ben, via mijn contact (Dhr B Kurz) bij de technische dienst van Gelre Ziekenhuis, in contact gekomen met de verantwoor­ delijke persoon die uiteindelijk invulling heeft gegeven aan de vraag van de sociale eetcafés. Het heeft enige tijd en aandring­ en gekost voordat de juiste personen het project in beeld hadden. Het resultaat is daarentegen meer dan de moeite waard! Door deze match kreeg het project dat Wissels infra voor Gelre Ziekenhuis mocht realiseren bij de inrichting van het achter­ terrein een nog mooiere uitstraling." Berjan Zandink, directeur Wissels Groep

32


STICHTING NOABERHULP

Matches uitgelicht

HET DAGELIJKS BESTAAN

BETROKKEN BEDRIJVEN

Schoonmaakbedrijf Glans Woonbedrijf Ieder1 Rabobank Alliander Bouwbedrijf Chris Kappert

33

DE RODE HOED

MATCH

MATCH

MANKRACHT, RUIMTE EN MATERIALEN VOOR HET DAGELIJKS BESTAAN

KANTOORRUIMTE VOOR STICHTING NOABERHULP

Het Dagelijks Bestaan is een kleinschalige leer- en ervaringsplek, bedoeld voor jongeren die op een belangrijk kruispunt in hun leven staan, of die zijn vastgelopen. Zij maken een pas op de plaats om uit te zoeken wat ze nu echt willen in hun leven, waar hun kracht ligt en welke baan of opleiding bij hen past. Met een beperkt budget organiseren zij een reeks aan ­a ctivi­t eiten. Via de Zutphense Uitdaging kreeg Het Dagelijks Bestaan een professionele vaatwasser, twintig stapelbare stoelen, grote planten, diverse (bouw)mate­ rialen voor hun theaterstuk en mankracht. Niet zomaar man­k racht, al tijden verblijven zij in een grote locatie met meerdere ruimtes van Woonbedrijf Ieder1 maar vanwege een nieuw project ‘Kansen voor Jongeren’ kwam daar tijdelijk extra woon- en praktijkruimte bij. Om deze ruimtes op te knappen gingen medewerkers van Woonbedrijf Ieder1 als teamuitje ook met de handen uit de mouwen.

Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp biedt al meer dan 20 jaar kosteloos hulp aan mensen aan het einde van hun ziekteproces, die graag thuis willen sterven. De stichting verzorgt ­­­waaken ­o ppasdiensten als aanvulling of ter ont­lasting van de mantelzorg. De hulp wordt geboden door zo’n 25 vrijwilligers. Stichting Noaberhulp zocht naar kantoorruimte via de Zutphense ­U itdaging omdat zij hier geen budget voor heeft. Via de Matchgroep werd bij Arcus (Allround gezondheidscentrum) een kantoor gevonden ­ met voldoende overleg- en werkruimte en ­o pslag­m ogelijkheid voor het archief.


BUURTBONGERD BRAAMKAMP

DE VOEDSELBANK

MATCH

MATCH

MATCH

LAPTOPS, BANKEN, TAFELS, STAPELBARE

OPRICHTING STICHTING

DIENKARREN EN KERSTPAKKETTEN

STOELEN, THEATERWERKPLAATS DE RODE HOED

BUURTBONGERD BRAAMKAMP

VOOR DE VOEDSELBANK

In de boomgaard van Stichting Buur tbongerd Braamkamp staat een zogenaamde Notarisappelboom, of dit heeft meegewogen in het besluit van DWR Notarissen om hen ge­ heel belangeloos van advies te voorzien en de Stichting op te richten weten we niet, maar als bedankje kreeg hij een huisgemaakte appeltaar t met appels van deze boom.

Om aan de groeiende vraag bij de voedselbank te kunnen voldoen moeten alle vrijwilligers er een extra tandje b ­ ijzetten. Om deze drukte goed aan te kunnen en de veelal oudere vrijwilligers niet te overladen met tilwerk, zochten zij dienkar­ ren. De dienkarren moesten aardig wat gewicht kunnen dragen en aan specifieke eisen voldoen. Duits ­E ngineering zag de oproep en meldde zich vrijwillig aan bij de Zutphense Uitdaging om de De Buurtbongerd Braamkamp heeft in een korte dienkarren kosteloos op maat te maken voor De tijd veel mensen enthousiast gemaakt om bij Eetketen. “De Zutphense Uitdaging is een geweldige te dragen aan hun wijk. Zij redden daarmee de ­o rganisatie. De Rode Hoed heeft al verschillende oude fruitboomrassen en brengen de mensen in Ook verzorgt de Rotary Zutphen en de Cadeau­ de wijk dichter bij elkaar. tjesbank in de decembermaand extra vulling voor malen iets gekregen én iets gegeven.” de kerstpakketten Louk Hamer - Theaterwerkplaats de Rode Hoed Theaterwerkplaats de Rode Hoed biedt mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding aan op het gebied van toneel, muziek en dans. De Rode Hoed wil verborgen talenten zichtbaar maken, want theater maken biedt mensen immers bij uitstek een kans om te laten zien wie ze zijn. Theaterwerkplaats de Rode Hoed kreeg via de Matchgroep laptops, een printer, tafels, 100 sta­ pelbare stoelen en speciaal (door Chris Kapper t) op maat gemaakte bankjes

34


De Zutphense Uitdaging: 1 + 1 = 3 Sinds 2015 is de locatie Zutphen van Gelre z iekenhuizen, in de persoon van Rob Mutsaers, ­ founder van de Zutphense Uitdaging. Een gesprek met hem gaat onvermijdelijk over de waarden in de zorg én in zijn werk als directeur van het Gelre Zutphen. Over de veranderende samenleving en de kansen die dit met zich meebrengt.

vraag aan de patiënt: wilt u dit en lever t u dit kwaliteit van leven op? Medici moeten daardoor vaker op hun handen zitten, wat best lastig is. Patiënten daarentegen krijgen meer invloed op hun eigen zorg. Ik zie dat als een vermenselijking van de zorg.” BETROKKENHEID

MENSELIJKHEID

“Menselijkheid staat aan de basis van wat wij hier in het ziekenhuis doen. In de eerste plaats zijn we gericht op gezondheidswinst en tegelijker­ tijd is het menselijke aspect nodig omdat zi­e k-zijn altijd de kwetsbare kant van het leven raakt. Die kwetsbaarheid ervaren we in dit ziekenhuis dagelijks. Wanneer mensen te horen krijgen dat ze de laatste fase van hun leven ingaan bijvoor­ beeld. Dan vragen wij aan die persoon: wat is voor u belangrijk en hoe wilt u deze laatste fase door? Onze begeleiding begint en eindigt met menselijkheid. Die nadruk wordt versterkt door een belangrijke verschuiving in de patiëntenzorg. Namelijk waar eerst de wetenschappelijke bena­ dering van de gezondheidszorg, de zogenaamde ‘evidence-based-medicine’, centraal stond, zet een nieuwe beweging: de ‘person-based-medicine’ de mens centraal. Ondanks dat we als medische wetenschap heel veel kennen en kunnen, blijft de

35

“Als Gelre Zutphen zijn we één van de grootste werkgevers van Zutphen; er werken hier zo’n 1100 mensen. Mede daarom zochten we aan­s luiting bij de Zutphense Uitdaging, omdat wij als zieken­ huis nog meer willen betekenen voor Zutph­e n. Ik wil bijvoorbeeld onze deuren openzetten voor mensen met een afstand tot de arbeids­ markt, voor wie het lastig is om betaald werk te vinden. Als ziekenhuis hebben we heel veel en ­d ivers werk. Denk aan tuinen die ­o nderhouden moeten worden, werk in de keuken, maar ook veel administratief werk. Daarnaast denk ik dat wij als ziekenhuis kunnen ­ l everen aan andere organisaties doordat wij veel ­ o rganisatiekennis in huis hebben waarvan anderen kunnen profiteren. Als ziekenhuis hebben we een grote stafondersteuning die veel denkkracht kan mobiliseren en anderen van advies kan voorzien of van een product zoals een veiligheidsplan. Die hebben wij immers standaard op de plank l­iggen.

De Z ­utphense Uitdaging voorziet ons daar­ naast van iets wat voor ons steeds belangrijker wordt: co-sectorale samenwerking. Dit willen we intensiveren, omdat we als ziekenhuis – hoe gek dat misschien ook klinkt - willen voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. Door keten­ samenwerking, bereik je meer mensen buiten het ziekenhuis en blijven de zorgkosten beheersbaar. Zo werkt één van onze internisten een dag per week in een huisar tsenpraktijk om op die manier samen met de huisar ts te bekijken of een patiënt moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Dit blijkt zinvol omdat hierdoor patiënten meer op maat behandeld worden en niet onnodig naar het ziekenhuis worden doorverwezen.” RESPECT

Elk individu verdient respect, wie hij ook is en wat hij ook doet, maar hij dient het óók te geven. In de samenleving is over en weer respect nodig, laten we dat gewoon met elkaar afspreken. We zijn allemaal mensen; in verschillende fasen van ons leven, directeur of niet, al dan niet gelovig. Onze vooroordelen naar elkaar zouden niet cen­ traal moeten staan, maar onze gelijkwaardigheid als mensen onder elkaar. Maatschappelijk betrokken zijn, houdt in dat je op een bepaalde manier naar de samenleving


kijkt. Ik zie dat ook bij de Zutphense Uitdaging; de mensen die aanhaken delen een visie waarin de menskant centraal staat. Ik zie een enorm potentieel voor de Zutphense Uitdaging omdat binnen bedrijven vaak veel meer energie, kennis en kunde zit dan wordt aangewend. Daarin zit­ ten de matches. De uitdaging is of we samen de meerwaarde kunnen creëren, het 1+1=3-effect. Dat zou mijns inziens ook bereikt kunnen worden door gebruik te maken van elkaars ‘resources’. Stel dat een bedrijf het tijdelijk minder druk heeft en daardoor medewerkers kan vrijmaken voor een bedrijf waar op dat moment net iets meer behoefte is aan kennis of mensen? De medewerker kan daarmee zijn kennis en kunde waarmaken in een ander bedrijft en ontplooit bovendien zijn talenten. Daarin zit de kracht. Het succes van de Zutphense Uitdaging zal afhangen van de con­ crete projecten en samenwerkingen die tot stand worden gebracht en hoe deze zichtbaar worden in de samenleving. Daar draag ik graag aan bij.”

< ‘Rob Mutsaers (links) en ­

Armijn van Roon ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst’


Matches uitgelicht 37

MATCH

MATCH

NIEUWE HUISSTIJL CARITAS

HULP BIJ BOUW BUSGARAGE STICHTING BUS

Stichting Bus organiseer t uitjes voor ouderen. Ze geeft daarmee dagelijks kleur aan het leven van ouderen en pro­ beer t vereenzaming tegen te gaan. De bus waarmee zij de ouderen vervoeren wordt volledig gereden en beheerd door vrijwilligers, evenals de activiteitenbegeleiding. De bus wordt 5 dagen per week ingezet en brengt jaarlijks 1760 ou­ deren een leuk uitje. De stichting zocht een geschikte ­s tal­ling. Op een stuk grond, aangeboden door GGnet, mocht een busgarage gebouwd worden. Bouwbedrijf Chris K ­appert Caritas heeft op zijn beur t weer een financiële bijdrage dacht daarom mee in slimme oplossingen. Toch bleek voor geleverd aan de totstandkoming van Weekendschool de het bouwen van deze professionele stalling uiteindelijk ­o ngeveer € 10.000,- nodig. Matchgroeplid Anton Gijselhar t WereldWijzer. bemiddelde daarom met de Rotary. Samen met andere serviceclubs (de Lions, Soroptimisten en beide Rotary’s uit Zutphen) stonden zij uiteindelijk garant voor een bijdrage en is de professionele stalling er gekomen! Caritas is een kerkelijke organisatie die mensen in Zutphen ondersteunt die tijdelijk in financiële nood zitten en hen een eerlijke kans biedt in het opbouwen van een menswaardig bestaan. Dit doen zij door middel van persoonlijke bege­ leiding en in sommige gevallen financiële ondersteuning. MDG Marketing hielp Caritas belangeloos met de herin­ richting van haar veel gebruikte folder, de huisstijl, het ­b riefpapier en het aanvraagformulier.


MATCH

MATCH

COMPLETE KANTOORINRICHTING HUMANITAS DISTRICT OOST.

VERVOER VOOR DE ZONNEBLOEM

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoorde­ lijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Dit v­ er taalt zij in kleinschalige diensten van-mens-tot-mens op de ­gebieden van welzijn, wonen en zorg. Vanuit een kantoor worden alle vrijwilligers aangestuurd en ondersteund.

De Zonnebloem verzorgt activiteiten voor mensen die dreigen te vereenzamen door ziekte, handicap of vergevor­ derde leeftijd. De Matchgroep vond Taxibedrijf Deto bereid het vervoer te verzorgen voor een uitje voor 150 mensen.

Toen zij naar een nieuw adres moesten verplaatsen kregen zij kosteloos inrichtingsadvies van Branding en leverde de ­Zutphense Uitdaging de complete inrichting.

“Door een tijd lang een pagina in Zutphen Bruist aan de Zutphense Uitdaging te schenken, leverde ik een bijdrage aan (een verbetering van) de Z ­ utphense samenleving.” Jorn Brand, hoofdredacteur Zutphen Bruist

"Namens de ontvangers (en mijzelf) bedank ik de Zutphense Uitdaging voor haar inzet en de hulpvaardigheid en vrijgevigheid van alle betrok­ kenen. Het zijn juist dit soort initiatieven die de hulpbehoevenden in deze moeilijke tijden hoop en kracht geven." Salim Sahin, Perspectief Zutphen

38


“Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is van waarde als het intrinsiek gemotiveerd is” Marjolein van Leeuwen is manager van de All­iander Foundation en Tjalling Ypma is accountmanager voor het meetbedrijf. Beiden werken al geruime tijd voor energiebedrijf Alliander. Bij binnenkomst is er een poortje met een pasje, koffie in een kartonnen bekertje en dan een doolhof van kamertjes met systeemplafonds en glazen puien. Dit is het Zutphense kantoor van Alliander. Hier zijn het, de mensen die het verschil maken. Ik zit aan tafel met twee van hen; beiden zeer betrokken en bevlogen voor hun (vrijwilligers)werk. Zij vertellen aan de hand van hun gekozen waarden. MARJOLEIN: IDEALISME, MENSELIJKHEID EN ONDER­N EMINGSZIN

Marjolein heeft een duidelijke missie: zoveel ­m ogelijk medewerkers van het bedrijf stimuleren om naast hun betaalde baan vrijwilligerswerk te doen. Ten minste 12,5 % van alle 6600 me­ dewerkers moet binnen een termijn van één jaar (een vorm van) vrijwilligerswerk doen of gedaan hebben. Een snelle rekensom leer t dat dit om 825 personen gaat. Zelf is ze optimistisch: “de verschuiving van ‘kerk naar werk’, zoals professor Lucas Meijs (hoogleraar vrijwilligerswerk) het noemt, is steeds duidelijker zichtbaar. Zingeving wordt steeds minder in de kerk gezocht en des te meer in werk. Vrijwilligerswerk, waarbij je belangeloos iets doet voor een ander, past hier naadloos in. Bovendien dreigen er steeds meer

39

mensen buiten de boot te vallen. Dit is een maatschappelijk probleem. Zodra het om vrijwil­ ligerswerk gaat, spreek ik collega’s aan op hun har t, op hun menselijkheid, want een bijdrage, hoe klein ook, kan al een verschil maken. Daarvan ben ik over tuigd. Kijk naar de Zutphense Uitda­g ing, daar draait het bij uitstek om menselijkheid. Het grote enthou­ siasme waarmee ondernemers zich verbinden aan de maatschappelijke initiatie­ven, vind ik ­o n­gekend en het kan niet anders dan dat mensen dit doen vanuit hun har t. Ik ben een echte wereld­ verbeteraar, al heb ik in de loop der jaren moet­ en leren dat anderen hun eigen wereldbeeld hebben. Idea­lisme is voor iedereen verschillend en dus is ieder antwoord op de vraag ‘hoe wil je bijdragen?’ geaccepteerd. Regel­ m atig hoor ik ­m edewerkers met de prachtigste ideeën. De u itvoer van die plannen kent naast het ideaal ­ e chter nog een tweede component: onderne­ ­ mingszin. Dat is de inventiviteit om van een goed idee een goed u­ itgevoerd project(je) te maken. Zo was er een medewerker die voor € 500,- meu­ belen van steigerhout bouwde en die verkocht via Marktplaats. De opbrengst, die naar een goed doel ging, werd daardoor verveelvou­ d igd. Dat vind ik typisch ondernemingszin.”

TJALLING: BETROUWBA ARHEID, PASSIE EN BESLUITVAAR­D IGHEID

“Wat vind ik belangrijk? Dat is betrouwbaar zijn voor anderen; voor collega’s, vrienden en gezin. Dat heeft te maken met doen wat je zegt; na­ komen van afspraken. Van mij naar anderen, maar ook andersom. Daarnaast is betrouwbaarheid voor mij ook dat je keuzes maakt uit volle over­ tuiging. Dus wanneer je zegt duurzaam te zijn en je rijdt vervolgens in een Hummer, is het voor mij zeer de vraag hoe betrouwbaar je bent. Leven uit volle over tuiging raakt ook aan mijn opvatting van passie, namelijk dat ik voor 100% ergens in kan duiken. Dat gebeurde afgelopen najaar op de Beursvloer. De Michaëlshoeve (een zorginstelling voor kinderen en jongeren, red.) wilde een uitje voor hun bewoners en stelde die vraag. Ik sprong daar me­ teen op in, omdat ik een pleegbroer­tje heb die daar gewoond heeft. Die vraag kwam meteen dichtbij en daardoor kon ik het met zeer veel passie doen. Overigens was dat een gewel­d ige match, omdat de Michaëlshoeve ook nog een vraag had voor het aanleggen van een tuin op de nieuwe locatie. De Kaardenbol wilde op zijn beur t een aantal zware plantenbakken ­ver­p laatst hebben en er waren nog twee match­­ ma­kers: een aannemer en een hovenier. De aan­ nemer verplaatste de bakken bij de Kaardenbol,


de Kaardenbol verzorgde op zijn beur t het uitje voor de Michaëlshoeve en de hovenier legde tot slot de tuin aan. Daarmee sloegen we meerdere vliegen in één klap; zonder meer geweldig! Om te kunnen doen wat je belangrijk vindt, is besluit­ vaardigheid erg belangrijk. Anders loop je het ­r isico dat je eindeloos blijft praten. Ik geloof meer in doen en dat je daarbij je hoofd een paar keer flink moet stoten. Daar kom je uiteindelijk verder mee. Ik ben daarin best een koppige ezel. Ik heb me bijvoorbeeld flink laten horen over het vele vergaderen wat wij hier bij Alliander doen. Sim­ pelweg omdat ik denk dat we daarmee tijd kun­

nen besparen, zodat ieder zijn werk kan afmaken. Wat ik wens is dat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) blijft doorontwikkelen van­uit een intrinsieke motivatie. Daarmee bedoel ik dus niet dat MBO wordt als het biologische ­s egment van de Alber t Heijn, simpelweg omdat het er nu eenmaal bij hoor t. Alleen wanneer het vanuit oprechte betrokkenheid gebeur t, heeft het waarde en groeit die olievlek. Want hoe groter de betrokkenheid, des te groter het succes, daar geloof ik heilig in. Ik zie dus zeer veel kansen voor de Zutphense Uitdaging.”

40


Matches uitgelicht

MATCH

MATCH

MATCH

MENTOREN VOOR LEERLINGEN ZONDER DIPLOMA

ADVIES, MATERIALEN EN TOEGANGSHEK VOOR

ONDERSTEUNING STICHTING CORNERSTONE

SCOUTING ST. JORIS

Leerlingen die om verschillende redenen school dreigen te verlaten zonder diploma hebben veel baat bij contact met iemand uit het bedrijfsleven die hen bij wil staan als mentor. Juist de onafhankelijke positie ten opzichte van de thuis­ situatie en de school maakt dat deze mentor een rolmodel en een inspirator kan zijn voor de jong­ ere, en de jongere kan ondersteunen en advies kan geven. De Matchgroep heeft voor 8 leerling­e n een passend bedrijf gevonden. BETROKKEN BEDRIJVEN

Volkshuis - Schoonmaakbedrijf Glans - Ciceroon Woonbedrijf Ieder1 - Univé Stad en Land - MDG Party Verhuur - Bouwbedrijf Chris Kappert

41

Omdat de blokhut van Sint Joris niet meer aan de veiligheidseisen voldeed en de scoutinggroep niet voldoende budget had om deze te vervang­ en, is bij de Zutphense Uitdaging een aanvraag ingediend voor bouwadvies en ondersteuning bij het opstellen van een masterplan. Met hulp van bouwmanagement- en adviesbe­d rijf Contare werd een plan van aanpak ­o pgesteld. Een uitkomst hiervan was onder meer het ­o p­d elen van de bouwwerkzaamheden. Gamma ­Zutphen leverde 85m2 damwand platen en DWR ­N otarissen regelde een toegangshek.

Stichting Cornerstone faciliteer t een ontmoetings­­ plek in de wijk waar jongeren zich thuis kunnen voelen, waardoor ze minder snel geneigd zijn doelloos op straat rond te hangen. Het werk van Cornerstone is erop gericht veelal sociaal achtergestelde jongeren normen en waarden mee te geven, die voor de meeste ­ k inderen vanzelfsprekend zijn. Het internetcafé van Cornerstone ontving 10 computers en een kopieermachine, hun activitei­ ten konden rekenen op diverse (spel)materialen en de kinderkledingbank van Cornerstone ontving via de Uitdaging kinderkleding en tientallen gloednieuwe afsluitbare opbergsystemen.


VERHUISKLUS

MATCH

MATCH

VERHUISKLUS HET PLEIN

VERVOER VOOR KINDERVAKANTIEKAMPEN

In het pand van Het Plein heeft een grote interne verbouwing plaats. Een deel van het kantoor­ meubilair zal op de nieuwe plek gebruikt worden maar voor een belangrijk deel zal het meubilair vervangen worden door nieuw kantoor­m eubilair. Maar liefst 5 trailers vol (850 stuks) werden ­v­e rdeeld onder 40 stichtingen en verenigingen in Zutphen en Lochem.

De vakantiekampen van Humanitas zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar die door sociale en/of financiële omstandigheden niet met hun ouders/verzorgers op vakantie kunnen gaan. De Matchgroep verzorgde vervoer voor ­k inderen d ie niet zelfstandig naar de opstapplaats in ­ ­A msterdam konden komen.

Met dank aan Addink Distributie voor het vervoer, Delta voor de tijdelijke opslag en de vele vrijwil­ ligers van de Zutphense en ­Lochemse Uitdaging, Buur tservice Zutphen, het ­ O nderhoudsBedrijf (BOB) en het Werkatelier, is de klus gelukt! KINDERVAKANTIEKAMP

"Een goed initiatief. Op de Beursvloer hebben wij ervaren dat de Zutphense ondernemers onze organisatie een warm hart toedragen. Op de eerste Beursvloer zochten wij vergaderruimte. Deze vonden wij bij Woonbedrijf Ieder1, waar we nog steeds onze ledenvergaderingen mogen houden. Ook zochten wij sponsoren voor het 25 jarig jubileum van de regio IJsselstreek. Hierin slaagden wij met dank aan de Monuta Stichting. Dit jaar mochten wij enkele matches aangaan met onder andere Sutfene, Achterkamp Bedrijfsopleidingen en Catering Zutphen." Wietske Draijer, De Zonnebloem

“De Zutphense Uitdaging is een prachtig initiatief waarbij het bedrijfsleven probeert non-profit instellingen te helpen. Als daardoor een beter dorp, betere stad of wereld wordt gerealiseerd zijn we weer een stapje verder. Meedoen geeft dus een goed gevoel en dat is uiteindelijk een ieders drijfveer.” Arnold Jansen, Feruzzi - The heart of communication

42


“Ik krijg energie van nieuwe dingen” Vlak naast het treinstation Zutphen ligt het kantoor van Arriva. Via een verdekte entree gaat de route opwaarts, naar het domein van buschauffeurs, ste­ wards en machinisten en niet te vergeten van Jeroen Bretveld, die sinds de lente van 2012 regiomanager­ is van het rayon Achterhoek/Rivierenland. Sinds 2013 is Arriva founder van de Zutphense Uitdaging.

­ ewoon even kletsen; iets waar ik bijna nooit tijd G voor heb. Vanaf 2013 zijn we als bedrijf betrokken bij de Zutphense Uitdaging. Onze eerste match was met De Zonnebloem. Die wilden een dagje naar Giethoorn. Mijn eerste gedachte was: ik lever een bus. Maar toen bedacht ik dat een k­ oppeling met mijn eigen personeel veel leuker was. Dus heb ik ook alle ouders van onze medewerkers­ uitge­n odigd. Die zijn in meerderheid ook al wat ouder. Hierdoor profiteren én meer mensen van het belangrijke werk van De Zonnebloem én ik gun medewerkers en hun ouders een leuk dagje­ uit. Voor mij is dat absolute ondernemerszin en ik word daar ontzettend enthousiast van.”

Opgetogen als Jeroen is, blijven de woorden het gehele interview over zijn lippen rollen. Opval­ lend genoeg star tte zijn loopbaan destijds in de remsystemen. Honderduit ver telt hij over zichzelf, maar vooral over de (com)passie van waaruit hij handelt. Hij voelt zich op zijn plek bij Arri­va. Vanuit zijn kantoor kijkt hij uit over de perrons en de treinen; een ware jongensdroom. ONDERNEMERSZIN Voor dit interview koos hij zonder enige aarzeling “Bij mijn introductie met de Zutphense ­U itdaging­ zijn drie deugden “Ik krijg energie van nieuwe sprak die ondernemerszin me ontzettend aan. dingen.” Die borrelt al in bedrijvennetwerk onderling, maar wordt versterkt door de koppeling met maatschappelijke initiatieven. Ik vind het heel ENTHOUSIASME “Ik ben eigenlijk altijd enthousiast en nooit chag­ belangrijk dat je als bedrijf ook iets voor de rijnig. Er is altijd wel iets wat me blij maakt, maatschappij doet. Je bent er namelijk altijd zoals vanochtend toen ik een gesprekje had met ­o nderdeel van. Het credo: ‘je bent er om e­ lkaar een paar medewerkers bij de koffieautomaat. te helpen’, is bij mij diep gewor teld en vind ik

43

t­ijdloos. Ik heb zelf jarenlang pleegkinderen ­gehad. Mijn vrouw en ik verzorgden crisisopvang voor kinderen die thuis in de knel zaten. Dat was soms best heftig ja, maar in feite doe je niet veel meer dan je huis en je hart openstellen. Voor mij een volstrekt logische zaak.” SAMENWERKING

“Het idee dat je samen meer bereikt dan alleen, vind ik dé kracht van de Zutphense Uitdaging. Die samenwerking mag wat mij betreft nog intensie­ ver.­Nu komen de aanvragen van maatschappe­l ijke initiatieven per e-mail binnen. Maar wanneer aan­ vragers persoonlijk hun verhaal kunnen houden, ontstaat er binding. Nu moet ik mij als founder in­ leven op basis van een ‘papieren verhaal’. Om die samenwerking en betrokkenheid te borgen moet de kleinschaligheid behouden blijven en gericht zijn op Zutphen. Met speciale aandacht voor mensen die het niet makkelijk hebben in onze samenleving. Dan denk ik aan gehandicapten,­ ouderen en allochtone Nederlanders. Mooie matches blijven waarmaken door ­b edrij­ven die het goed hebben; dat is het doel.”


MATCH

MATCH

MATCH

CATERING JUBILEUMRECEPTIE EN HAPJES

RUIMTE VOOR EIGEN KRACHT-CONFERENTIES

INRICHTING VOOR KOFFIE INLOOP

De Zonnebloem verzorgt activiteiten voor mensen in Zutphen die dreigen te vereenzamen door ziekte, handicap of ouderdom. Vrijwilligers van De Zonnebloem organiseren bezoekjes en activiteiten om deelname aan het maatschap­ pelijke leven te stimuleren. Het is iedere keer weer lastig om hun activiteiten gefinancierd te krijgen. De eigen bijdrage kan in sommige g­ evallen hoog oplopen. Soms zelfs zover dat mensen die de financiën hiervoor niet vrij kunnen ­m aken, maar een dergelijke activiteit wel hard nodig hebben, niet mee kunnen gaan. Daarom heeft het Volkshuis meerdere keren hapjes en drank­ jes g­esponsord voor groepen van ongeveer 25 mensen en sponsorde Delta de volledige catering tijdens de jubileumreceptie van de Zonnebloem.

Soms kunnen mensen het even niet alleen. Som­ mige gebeur tenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Hoe regel je die? En hoe kun je zeggenschap en regie houden over de aanpak van deze hulp? Een Eigen Kracht-conferentie biedt daarvoor uitkomst. Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maakt een familie samen met bekenden een plan voor de toekomst.

De laagdrempelige inloop van de ­ E vangelische Gemeente Zutphen wordt goed bezocht door gemiddeld 25 bezoekers per keer. Hier biedt men een ontvangst in huiselijke sfeer voor volwassenen met een uitkering, verslaving of ­ ­psychiatrisch probleem. Via de Uitdaging kreeg zij van Woonbedrijf Ieder1 tafelgerei en van Monuta 50 stoelen en 20 tafels. Hierdoor kunnen ze de mensen nog beter ontvangen.

MATCH

MATCH

MATCH

ICT ADVIES EN ONDERSTEUNING

FOTOGRAAF WIJKTEAM NOORDVEEN

KINDERBOERDERIJ DE SCHOUW

Wijkteam Noordveen zocht een fotograaf voor diverse buur tactiviteiten. Voorwaarde was dat deze moest wonen in of binding heeft met de wijk. Ondanks herhaalde oproepen waren zij er niet in geslaagd iemand te vinden.

Kinderboerderij de Schouw ontving van Bouw­ bedrijf Chris Kapper t een complete keuken ­i nclusief plaatsing. Hiernaast de eer tse ingebruikname door een van de kinderen.

EN DRANKJES TIJDENS UITJES

Omdat het budgettair niet tot de mogelijkheden BETROKKEN BEDRIJVEN behoor t commerciële tarieven te betalen, is de Payroll Select - CryoSave - Cinemajestic - Gamma Zutphen stichting altijd op zoek naar goede gastlocaties. Auxzenze

KINDERCENTRUM DE SPEELDOOS

Kindercentrum De Speeldoos is één van de zes kindercentra voor kinderen met een ontwikkelings­ a chterstand van Zozijn. Het kind kan zich hier ontwikkelen in een veilige en ver trouw­d e omgeving. Om leerzame computer­ spelletjes aangepast op niveau aan te bieden hielp Auxzenze met computers en installatie.

De Zutphense Uitdaging benaderde fotoclub Zoom-In (hobbyclub) en jawel, laat daar een Daarnaast heeft de speeldoos negen verga­ oud-wijkbewoner lid van zijn, nu de vaste derstoelen, een ronde vergader tafel, een fotograaf voor het Wijkteam. groot ­ b ureau, kastjes, theeglazen, water- en ­t hermoskannen­, bestek, schrijfblokken, folderkast en een grote picknickset ontvangen.

45


“Op De Fontein (fusie van de scholen Welgelegen en Het Forum) hebben we hard gewerkt om het plein op te knappen. De Zutphense Uitdaging heeft daar enorm aan bijgedragen. In een zeer korte tijd was geregeld dat de firma Wissels met een kraan verschillende werkzaamheden heeft uitgevoerd. Struiken verplant, uitgekist, zand erin en aangetrild. Nogmaals hartelijk bedankt.” Toine Boonman, obs De Fontein

KINDERBOERDERIJ DE SCHOUW

“Wat een leuk initiatief! In deze tijd waar geld vaak de grootste rol speelt voor handel, is het fantastisch te zien dat handel ook mogelijk is met gesloten beurs en toch voor beide partijen een win-win situatie kan zijn.” Reina Hendriksen-Brummelman, Balance BV

Matches uitgelicht

DE ZONNEBLOEM


De Spullenbank, hergebruik met maatschappelijke meerwaarde er snel gehandeld moet worden en dat de spullen in een opslag gezet moeten worden. Hier­voor is de Spullenbank in het leven geroepen. Dit is een opslagruimte waarin spullen tijdelijk worden opgeslagen totdat ze worden aangeboden aan maatschappelijke organisaties. Het doel hiervan is tweeledig: duurzaam herge­ bruik van materialen én het ondersteunen van goede doelen als stichtingen, verenigingen of organisaties­met materialen die zij niet zelf kun­ ­ edrijven Meestal worden de spullen via een zoge­heten nen aanschaffen. Een klein gebaar voor b ‘match’ vrijwel direct weer uitgezet naar een lever t hiermee een hoog maatschappelijk stichting of organisatie. Soms komt het voor dat ­r endement op. Bij bedrijven is regelmatig meubilair en appa­ ratuur over, omdat ze afgeschreven zijn of omdat ze niet meer aan de laatste mode of nieuwste e isen voldoen. De Zutphense Uitdaging geeft ­ deze spullen een tweede leven door ze aan te bieden aan stichtingen en organisaties die zelf niet de (financiële) middelen hebben om het aan te schaf­fen. Jaarlijks is er een doorloop van ­o ngeveer 1000 tot 1500 stuks (45 matches).

47

De Spullenbank ontving eerder de Zutphense Toekomstprijs (2e plaats) en een plaats in de Duurza­m e 100 van de Stedendriehoek. De structurele geheel verzorgde opslagruimte wordt geheel belangeloos ter beschikking gesteld door Woonbedrijf Ieder1. Wilt u als bedrijf meubels aanbieden of bent u als maatschappelijke organisatie op zoek naar meubilair, laat het ons weten!


“Bij de start van de Zutphense Uitdaging werd de vraag gesteld of er net als in Arnhem­­een Spullenbank moest komen. Aangezien ik in Arnhem ervaring had met de Spullenbank en de noodzaak zich daar bewezen had, is besloten om het ook voor Zutphen op te zetten. Gerda Geurtsen kreeg van bedrijven al diverse spullen aangeboden en al snel hadden we een centrale locatie nodig om de spullen op te kunnen slaan. Een en ander moest ook goed gecoördineerd worden, vandaar dat ik samen met Sander Vriezekolk de Spullenbank ben gaan trekken. In die tijd hebben we ook vaak de media gezocht als er weer spullen werden aangeboden aan ons. De aangeboden spullen, van pc’s tot complete bureaus en gordijnen, hebben we in een database gezet. Instellingen die gericht op zoek waren naar spullen konden daarvoor langskomen op de locatie bij Woonbedrijf Ieder1. Daarnaast hebben we periodiek een kijkochtend georganiseerd. De instellingen in onze database werden gemaild en konden dan langskomen en spullen meenemen. Het groeide dusdanig snel, dat we gelukkig vaste hulp kregen van een vrijwilliger. De Spullenbank was dus al snel een succes.” Maarten Hekkelman Belastingadviseur BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs

"De Zutphense Uitdaging denkt met ons mee en stelt materialen ter beschikking, zodat wij het kinder- en jongerenwerk in het Lighthouse gestalte kunnen geven. Mensen van Zutphense Uitdaging, bedankt!" Hans van Noort, Stichting Cornerstone

"De Zutphense Uitdaging is een prachtig initiatief om te zorgen dat overbodige spullen een tweede leven krijgen. De organisatie is laagdrempelig en vriendelijk. Onze cliënten genieten van een goede spelletjescomputer en mooi meubilair beschikbaar gesteld via de Zutphense Uitdaging." Geke Wilgenhof, Zozijn Kind & Jeugd Zutphen

HET AANBOD WORDT O.A. VERZORGD DOOR: • GAMMA ZUTPHEN

• EIJERKAMP

• CINEMAJESTIC

• BRANDING

• TORENSTAD GROEP

• CICEROON

•HET PLEIN

• UNIVÉ STAD EN LAND

•ALLIANDER

• DE HANZEHOF

•GEMEENTE ZUTPHEN

• MULTI-OFFICE ZUTPHEN

•AUXZENZE

• WOONBEDRIJF IEDER1

•BUURTSERVICE

• PRIMAGAZ

•BADERIE KRAUS

• GELRE ZIEKENHUIZEN

• BOUWBEDRIJF CHRIS KAPPERT

• DELTA

• KABRI

• CRYO SAVE

• RABOBANK

• PAYROLL SELECT

• DE PLOTTER

• VAN DER BEEK MAKELAARS

48


De Huisraadbank, meubels voor minima Mensen in armoede ontvangen kosteloos meubels en WAAR KOMT HET TERECHT? ­w itgoed. Gemiddeld 80+ huishoudens per jaar worden op Enkele voorbeelden zijn een deze manier voorzien van de nodige basisvoorzieningen. a lleenstaande weduwnaar die ­ Mensen die in (stille) armoede leven hebben vaak nauwelijks tot zelfs geen budget om naar een kringloopwinkel te gaan. Deze groep ondersteunt de Zutphense Uitdaging met huis­ raad van diverse meubel- en witgoedbedrijven.

niet meer kan werken omdat hij in zijn eentje elf kinderen moet opvoeden, een meisje dat door haar vriend het huis uit is gezet, een woning toegewezen heeft gekregen, maar geen geld heeft voor meubels en niet kan werken omdat ze hoogzwanger is, of een uit de oorlog gevluchte vader die niets meer heeft en in het kader van gezinshereniging bedden voor zijn kinderen zoekt.

De toetsing of iemand in aanmerking komt voor Huis­ raad loopt via verschillende welzijnsorganisaties, sociale ­o rganisaties en andere zorginstellingen. Zij beoordelen of iemand aan de criteria voldoet om gebruik te mogen maken van de Huisraadbank. Vervolgens kijken de vrijwilligers, die bij de Huisraadbank werken, welke meubels er op dat mo­ ment beschikbaar zijn of dat er actief gezocht moet worden naar het gevraagde. De Huisraadbank is een initiatief De Zutphense Uitdaging draagt zorgt voor de organisatie, registratie, opslag, het vervoer en de aanlevering van de huisraad. Onder andere door nauw samen te werken met meubelbedrijven zoals Eijerkamp en Zutphense serviceclubs. Er zijn verschillende bedrijven die huisraad schenken. De serviceclubs (de Kiwani’s, Lions en de Rotary) zijn soms verantwoordelijk voor het vervoer, maar ook de Buur t­ ­ service, Oosterberg, Baderie Kraus en Addink Transpor t en diverse par ticulieren helpen bij het vervoer. Daarnaast s tellen ook par ticulieren hun meubels beschikbaar. De ­ ­m eubels worden uitgegeven door bevlogen vrijwilligers.

49

van de Zutphense Uitdaging en in samenwerking met ­Perspectief Zutphen, Stichting Leergeld, ­S utfene en H ­ umanitas tot stand gekomen.

DE HUISRAADBANK, EEN SUCCES VERHAAL

Via Vluchtelingenwerk, meldt zich een minderjarige jongeman bij de Huisraadbank. Hij is alleen naar Nederland gevlucht vanuit Syrië. Na een lange tijd in Nederland te hebben moeten wachten op een huis heeft hij dit eindelijk gekregen. Het is echter een kaal huis zonder ook maar iets erin. Vandaar dat hij zich wendt tot de Huisraadbank. Op het moment dat hij binnenkomt, heeft hij niets in huis staan. Daarom kiest hij een mooie bank, een bed, twee nachtlampjes en bescheiden als hij is, nog wat kleine spulletjes uit om zichzelf in eerste instantie te voorzien van de nodige huisraad. Een paar maanden later meldt de jongeman op aandringen van vluchtelingenwerk zich opnieuw. Een aantal van zijn broertjes en zusjes is ook naar Nederland gevlucht en komt bij hem in huis wonen. Hier is natuurlijk ook het één en ander voor nodig, dus komt hij weer naar de Huisraadbank. Dit keer neemt hij een aantal bedden mee, nog een bank en een tafel met stoelen. Later komt hij de spullen met een aanhanger ophalen en krijgt hij ook een vaatwasser, droger, open haard, legkast en een hometrainer aangeboden. Hij is enorm dankbaar en vertelt dat hij nu rust heeft: na twee jaar zijn al zijn broertjes en zusjes eindelijk in Nederland en heeft hij geïnspireerd op de sociale initiatieven van de Zutphense Uitdaging zelf ook vrijwilligerswerk gevonden. Nu hij ook meubels voor zijn huis heeft en weer voorzichtig contact maakt met andere mensen lacht het leven hem toch weer een beetje toe.


"Humanitas-DMH is blij met de Zutphense Uitdaging. Door hun inzet kunnen we a ctiviteiten organiseren die anders niet ­ mogelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn: een leuk presentje voor onze vrijwilligers, een lekker hapje bij een activiteit voor c ­ liënten of huisraad regelen voor een cliënt die niets heeft. We hopen nog lang van jullie diensten gebruik te kunnen maken." Margot Melching, vrijwilligerscoördinator Humanitas-DMH

"Ik vind het mooi om te zien wat de huisraadbank betekent voor de mensen die het nodig hebben. Het geeft de mensen weer moed en hoop als ze spullen mogen ­u itzoeken." Annelot Giljam, werkervaringsmede­werker, doorgestroomd via de Zutphense Uitdaging naar een baan bij Woonbedrijf Ieder1

50


NLdoet Vrijwilligers zijn het kloppend har t van vele sociale initia­ tieven. Met NLdoet in Zutphen laten we zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk en laat het zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Uit onderzoek blijkt dat ruim 22% van de vrijwilligers tijdens NLdoet aangeeft vaker vrijwilligerswerk te willen doen en vaak krijgt dit een vervolg bij een van de initiatieven waar zij zich op NLdoet voor hebben ingezet. NLdoet is een landelijke vrijwilligersactie en wordt in Zutphen voor een groot deel gecoördineerd door de ­ ­U itdaging. De werkgroep bestaande uit Den Bouw, S­ utfene, Perspectief Zutphen en de Zutphense Uitdaging, zet zich in om zoveel mogelijk vrijwilligers actief te krijgen en ook zoveel mogelijk bedrijven hierbij te betrekken. Jaarlijks zijn er in Zutphen ongeveer 150 tot 200 vrijwilligers op pad om de handen uit de mouwen te steken, waaronder meestal ook het college van burgemeester en w ­ ethouders, medewerkers van de Rabobank, Woonbedrijf Ieder1, ­d iverse par ticulieren en nog vele Zutphense bedrijven die zich eenmalig voor NLDoet inzetten. Ook serviceclubs zoals de Lions, de Rotary en de Kiwanis voelen zich vaak aangesproken om actief mee te doen. Het Zutphense Bedrijfsleven bracht niet alleen vrijwilligers, maar ook leverde de matchgroep materialen voor alle ­o pknapbeur ten, gebruik van ruimtes, vervoer, gereedschap­ pen en de vele ingrediënten voor alle versnaperingen van de ongeveer 250 vrij­w illigers, deelnemers en organisatoren.

51


"De Zutphense Uitdaging als kans voor onze stichting. Leve de matches op de beurs­vloer! Tij­dens NLdoet schilderen en timmeren straks medewerkers van de woningbouwcoöperatie aan ons Dagelijks Bestaan. En dat is nog maar één van de trofeeën. Hulde aan de Zutphense Uitdaging." An de Cock, initiatiefneemster stichting Het Dagelijks Bestaan.

ENKELE VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN;

Pannenkoeken bakken voor ouderen in zorgcentra, ­o pknapbeur ten voor verschillende speeltuinen, clubhuizen en bijvoorbeeld de Stadswerkplaats. samen koken met en zonder verstandelijke beperking, zwemmen, wandelen en fietsen met mensen van begeleid wonen, gezelschaps­­­be­ zoek met ouderen aan de Sterrenwacht en Paleis het Loo, samen met leerlingen van Aventus en ouderen High Tea maken en nuttigen. De verwenmiddag voor de dames van GG-Net en het bezoek van de Mannensoos aan The Gallery in Brummen waren volgens de deelnemers ‘om nooit meer te vergeten’. Een van de vele voorbeelden is de brunch voor een mix van ouderen die zelfstandig wonen, cliënten met een (licht) verstandelijke beperking die begeleid wonen en gezinnen die rond de armoedegrens leven. Ongeveer 50 mensen kwamen hier op af. Vrijwilligers deden de boodschappen, maakten de brunch klaar, verzorgden drankjes tijdens de brunch en ruimden ook alles weer op. Zo werd er verbin­ ding gemaakt tussen de verschillende burgers uit dezelfde wijk, was er aandacht voor gezond eten en een uitje voor mensen die dat niet zo vaak kunnen of hebben. Het organiserend team en alle vrijwilligers zien steeds weer uit naar de volgende editie van NLdoet. Wil je meedenken of meedoen? Meer informatie vind je op de www.zutphenseuitdaging.nl onder activiteiten/NLdoet

52


“Moed, lef en creativiteit horen bij de Zutphense Uitdaging” je doet. Ik wil dat de huurders centraal staan, ter­ wijl onze dienstverlening ook mensenwerk blijft; en daarin worden soms fouten gemaakt. Perfect zullen we nooit worden, maar van fouten moeten we wel leren. Door het overheidsbeleid zijn wij genoodzaakt om onze a­ cti­viteiten op het terrein van leefbaarheid onder de loep te nemen. Dat Zutphense JOKE HOFMAN: EENVOUD, INTEGRITEIT EN RESPECT geldt ook voor onze inzet binnen de ­ Montere ogen stralen vanaf de overzijde van Uitdaging. Dat betekent echter niet dat wij in dit de tafel. Joke Hofman is een alerte verschijning, verband niets meer zullen doen. Daarover kan die helder voor ogen heeft met welke noodzaak Corien meer vertellen.” de woningcorporaties gerehabiliteerd moeten worden. Verontwaardigd door de excessen in de CORIEN WESTEMEIJER: ONDERNEMINGSZIN, publieke woningbranche, kiest Hofman sinds mei NUCHTERHEID EN NAASTENLIEFDE 2013 bewust voor een bedrijfsprofiel waarin een­ “Ik hoor met name de klachten en onvrede van voud de nadruk heeft. “Eenvoud is dat je basis op de huurders. Mijn doel is dat ik daarin naar alle orde is, zonder franje. Als bestuurder ben ik me redelijkheid handel en het belang van de huurder bewust van mijn voorbeeldfunctie, daar h­oort wat in het oog houd. Soms vragen deze situaties om mij betreft geen opsmuk bij.” De ­bewustwording moed, lef of creativiteit. Deze drie vaardigheden op houding en gedrag krijgt ook binnen het bedrijf horen ook bij de Zutphense Uitdaging. Inwoners de aandacht. “Respect bijvoorbeeld tussen van Zutphen vragen iets aan spullen of ideeën. Die medewerkers onderling, maar ook van mede­ vraag kan heel breed zijn, maar wie trekt de vraag ­ werkers naar huurders en van huurders naar me­ vervolgens aan? Een match waar ik goede herin­ dewerkers. Daaraan ten grondslag ligt het princi­ neringen aan bewaar is de vraag van de leiding pe dat ik vind dat ieder mens recht heeft op een van Het Dagelijks Bestaan (een dagbestedingspro­ behoorlijk bestaan. Dus ook al heb je minder geld ject met tijdelijke woon- en verblijfs­mogelijkheid of zit je in een andere lastige ­situatie, iedereen is voor jongeren die vastlopen, red.). Zij wilden op gelijk en heeft het recht om gehoord te worden. De Mars een theaterstuk opvoeren: ‘De tranen Maar respect betekent ook dat je betrouwbaar en van De Mars’. Als Woonbedrijf Ieder1 hebben ­integer bent; dat je doet wat je zegt en zegt wat wij een bijzondere band met dit gebied en zijn Joke Hofman is sinds mei 2013 directeur bij Woonbedrijf Ieder1. Corien Westemeijer is werkzaam als wijkconsulent in Zutphen. Een ­r eflectie op waarden die horen bij werk, opvoeding en maatschappelijk betrokken zijn. Beiden kozen drie aansprekende deugden.

53

we blij dat Het Dagelijks Bestaan zorgt voor een zinvolle invulling. Voor die opvoering hadden ze ladders en touwen nodig. Samen met bouwbedrijf Chris Kappert hebben we daarvoor gezorgd. Dat is zo simpel, maar zo doeltreffend. Vanuit mijn opvoeding in Dalfsen was nuchterheid de kern. Ik ben opgegroeid als boerendochter met een Hollandse mentaliteit. Altijd je kop erbij houden; gedane zaken nemen geen keer. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik weet wat dat b ­ e­tekent, want ik heb persoonlijke verliezen gekend. Maar je moet door­ gaan, altijd weer verder. Die nuchter­heid houdt mij steevast met beide benen op de grond. Sommige situaties van huurders zijn ronduit heftig, maar enkel verzuchten hoe moei­lijk het allemaal is, helpt je niet verder. Nuchterheid is daarin een groot goed. Daarnaast is naastenliefde voor mij belan­ grijk. Voor mij betekent dat iemand bijstaan die behoeftig is. Ik besef me vaak hoe rijk we met z’n allen zijn en hoe veel we te geven hebben. Daarin is de Zutphense Uitdaging de kruiwagen, het ve­ hikel waarmee creatieve samenwerking ontstaat die naastenliefde dient. Ik gun de bewoners van Zutphen dat zij verzelfstandigen, het heft en het initiatief in eigen handen durven nemen. Daarin kan de Zutphense Uitdaging een middel zijn. De Zutphense Uitdaging gun ik dat zij nieuwe partijen aan zich blijft binden en dat niets vanzelfsprekend wordt, maar dat de creativiteit en flexibiliteit in ere blijven.”


CORIEN WESTMEIJER

JOKE HOFMAN

54


Weekendschool de WereldWijzer VERBREEDT DE LEEFWERELDEN VAN NIEUWSGIERIGE KINDEREN

in groepsverband 24 bezoeken af, die zijn samen­ gesteld onder het thema ‘tussen hoofd en handen’. De bezoeken worden in een ­b rede, interactieve context aangeboden en de ­g astdocenten zijn in de regel interessante p ­ rofessionals uit de praktijk. Op het programma staat onder meer een ­b ezoek aan de burgemeester, een bakker, een kunstenaar, een advocaat en een bouwbedrijf. Het derde jaar gaan de leerlingen met een één op één buddy­ traject aan de slag met hun t­ oekomstdromen.

De Zutphense Uitdaging heeft een enthousiaste initiatiefgroep van vrijwilligers samengebracht die de taak op zich heeft genomen om in Zutphen een Weekendschool op te richten. Kinderen waar het om verschillende redenen niet altijd vanzelfsprekend is dat hun nieuws­ gierigheid voldoende voeding krijgt, krijgen bij de ­Weekendschool een bredere blik op de wereld door achter de schermen te kijken bij Kennismaking met interessante mensen uit de ­verschillende Zutphense organisaties. samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat Dit gebeur t op basis van de over tuiging dat zowel het kind een bredere blik op zijn of haar mogelijk­ de kinderen als de professionals elkaar inspireren heden krijgt. Weekendschool De ­WereldWijzer zorgt voor deze ontmoetingen door een werk­ en van elkaar kunnen leren. wij­ze die naast verbreding ook meer inzicht geeft Na een succesvolle pilot onder de vlag van de in die werelden. Daarnaast zijn gelijkgestemde g ierige kinderen ook een steun ­ en Zutphense Uitdaging, is Weekendschool de nieuws­ WereldWijzer in het najaar van 2014 zelfstandig ­inspiratie voor elkaar. geworden en gestar t met twee groepen van 18 leerlingen die een driejarig traject volgen. Het Weekendschool de WereldWijzer hoopt die gaat om kinderen uit groep 7, 8 en eerste klas kinderen die dat hard nodig hebben hiermee te middelbare school. De eerste twee jaar leggen ze stimuleren om iets van hun leven te maken.

"De Zutphense Uitdaging heeft door de Weekendschool op te starten echt het verschil gemaakt. Dat zoveel Zutphense ­ bedrijven zich bekommeren om deze ­k inderen is hartverwarmend" Marleen Kleinrensink, Coördinator Weekendschool de WereldWijzer

55

De organisatie is groten­ deels in handen van vrijwilligers en heeft een onder­ steunende coördinator voor 2 uur per week die als spin in het web fungeert en de dagelijkse gang van zaken in goede banen leidt. De Weekendschool is geïnitieerd door de Zutphense Uitdaging en werd geholpen met ruim 35 Matches, waaronder de oprichting

van de stichting, de website en huisstijl, juridisch- en organisatieadvies, hulp bij werving van financiële middelen, catering voor de gezamenlijke lunch, gebruik ontmoetingsruimte, diverse gastdocenten en open deuren bij vele gastbedrijven. Allemaal kosteloze inzet van Maatschappelijk Betrokken Ondernemers die de Weekend­ school ondersteunen.


Be k i

jk de

v i de

o's

ENKELE REACTIES:

‘Mijn dochter is zelden ergens enthousiaster van thuis gekomen. Ze vond het prachtig, heeft veel geleerd en leek gewoon weer gegroeid in één middag tijd. Superleuk initiatief! Ze kijkt nu alweer uitnaar de volgende keer. ‘Ik vond het heel leuk, we mochten in de raadzaal zelf een discussie voeren, en ik mocht praten door de microfoon. We moesten groepjes maken, een naam bedenken die van mijn groepje was: De Voetballende Dieren Partij. Er was ook een acteur die net alsof deed dat Zondagschool op Zaterdag moest of gewoon geen Zondagschool meer. Wij mochten daar op in gaan. Ons groepje zei: Dan kunnen we niet omdat we dan bijvoorbeeld een sportwedstrijd hebben. Waar alles dus eigenlijk op neer komt is ik vond het super leuk en ik hoop de andere kinderen ook.’ ‘Mooie maand om met dit initiatief te beginnen. Die kids krijgen zo motivatie om iets van hun leven te maken. IJs en weder dienende, zij gaan het straks maken!’ ‘Ik vond het heel leuk en interessant afgelopen zondag. Ik hoop dat we volgende keer weer zo­iets superleuks gaan doen. En meneer De Wit was grappig omdat het ­eigenlijk wel nep was wat hij deed maar wel heel leuk. Ik vind het leuk dat ik nu weet hoe het eraan toe gaat. Tot zondag!’

56


Sociale Flexplek Sociale initiatieven worden vaak gerund door vrijwilligers en met een heel beperkt budget. Soms is het nodig even te vergaderen, een presentatie te houden of kantoor­ werkzaamheden te verrichten. In veel gevallen moeten vrijwilligers dit doen met de beperkte mogelijkheden van hun eigen woonhuis. Wanneer er wel een ruimte wordt gehuurd, dan is die vaak voor een groot deel van de tijd niet in gebruik en kunnen de financiën hierdoor niet worden ingezet voor de primaire doelstelling. Zonde! Zo dachten de Maatschappelijk Betrokken O ndernemers van de Zutphense Uitdaging en zij gaven ­ deze initiatieven een Sociale Flexplek cadeau. Om dit mogelijk te maken werd samengewerkt met Het Dagelijks Bestaan; als groeiend sociaal initiatief zochten de medewerkers van deze stichting zelf ook meer werk- en praktijkruimte. Omdat zij van nature ook bereid zijn te ­d elen, werden zij tijdelijk de basis van de Sociale Flex­p lek. Woonbedrijf Ieder1 heeft hiervoor een volledige woning beschikbaar gesteld en voor het geval dat de Sociale Flexplek even niet beschikbaar is zijn er nog drie andere ­Zutphense bedrijven die hun ruimte ter beschikking stellen als back-up. In de praktijk blijkt dat dit de mooiste verbindingen zijn om­ dat de verschillende werelden van vrijwilligersinitia­t ieven en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en er bijna niks extra’s georganiseerd hoeft te worden omdat de voorzieningen er al zijn. Projectleider Armijn van Roon tijdens de opening: ‘Een samenwerking waar we trots op mogen zijn. De totstand­ koming laat zien dat met een creatieve blik en goede samen­ werking het mogelijk is om in één klap een heleboel vliegen te slaan. We hopen hiermee veel sociale initiatieven blij te maken’. De inrichting loopt grotendeels via aanbiedingen van bedrij­ven via de Spullenbank. Gebruikmaken van de Sociale Flexplek is voor sociale initiatieven geheel gratis. Aanmelden kan via info@zutphenseuitdaging.nl

57


De Cadeautjesbank oen? Meedde kerst Aan

ctie tten a n e k k pa nu a a

Me l d

je

GESCHENKEN VOOR VRIJWILLIGERS

Zutphense stichtingen en verenigingen kunnen via de Cadeautjesbank van de Zutphense Uitdaging spullen krijgen om deze vervolgens weer aan hun vrijwilligers of de doel­ groep waarmee ze werken te geven. Gemiddeld ruim 500+ cadeautjes per jaar komen zo op een mooie plek terecht. Het bedrijfsleven zorgt samen met diverse serviceclubs voor de vulling van deze bijzondere bank. Zo is bijvoor­ beeld Eijer­k amp een van de vaste leveranciers geworden die steevast bij het voeren van een nieuwe collectie de ­a ccessoires uit de oude collectie ter beschikking stelt. Ook be­s tellen diverse bedrijven 10% meer kerstpakketten dan ze werkelijk nodig hebben waarmee ze deze via de Cadeau­t jesbank aan lokale goede doelen gunnen. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en de kerst­ gedachte gaan bij de Cadeautjesbank dan ook altijd goed WERELDWINKEL ZUTPHEN samen. Wij van de wereld winkel willen Met de cadeautjes zijn de vrijwilligers van bijvoorbeeld de Zonnebloem weer heel blij. Deze vrijwilligers gaan langs bij langdurig zieke mensen en willen graag iets leuks ­a chter­laten. Of Humanitas die tijdens hun jaarlijkse vrijwilligersui­ t je 150 cadeautjes kon uitdelen dankzij de Cadeautjesbank. En bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale of de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, zij worden in de ­d ecembermaand altijd verrast met een extra cadeautje in hun voedselpakket. Van accessoires uit de oude collectie tot afgeschreven relatie­geschenken en van restanten van de uitverkoop tot extra bestelde volwaardige kerstpakketten, via de Cadeau­ tjesbank geven Zutphense bedrijven vrijwilligers een blijk van waardering voor hun onmisbare inzet.

PARAPLU’S CADEAU VOOR VRIJWILLIGERS

jullie nogmaals bedanken voor de inklapbare statafel, die wij via de Spullenbank gekregen hebben. Je ziet dat de tafel prima past in ons kleine winkeltje. Wij zijn er dan ook heel blij mee. De Wereldwinkel heeft op hun beurt de Zutphense Uitdaging weer blij gemaakt. Na de uitverkoop waren er nog diverse artikelen over. Zij hebben deze spullen gegeven voor Cadeautjesbank, waarmee weer andere vrijwilligers verwend kunnen worden.

Het aanbod van de Cadeautjesbank wordt o.a.verzorgd door: Wereldwinkel Zutphen - Eijerkamp - Wika BV - Acus Rabobank - Uitgeverij Kunstmag - Mongo Country & Leisur Wear - Ciceroon - Rotary Zutphen - JPR Advocaten - Sutfene

58


“Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.” Met een lichte aarzeling kijkt Mark Heuvelink naar de honderd deugdenkaarten die ik op tafel heb neergelegd. Later in het gesprek zal blijken dat hij denkt dat ik tarotkaarten voor hem heb meege­ bracht. Twijfelend brengt hij uit: “ik kijk altijd de kat uit de boom en vertel niet meteen alles.” ­G eboren in De Hoven en komend uit een Achterhoeks ­ge­z in, heeft hij meer met doen dan met praten. Vast niet geheel toevallig runt hij samen met zijn broer schoonmaakbedrijf Glans in Zutphen.

mee. Voor Mark is de kern dat de bijdragen ten goede komen aan mensen en geen commercieel belang dienen. Via Glans werd er bij­voorbeeld een hoogwerker beschikbaar gesteld aan film­ makers die een documentaire over ooievaars maakten, ook regelde Glans de potten en pannen voor inlooplocatie De Uitwijk, waar maandelijks ­gekookt wordt voor eenzame ouderen. En samen met andere collega-ondernemers vervoerde Mark 100 kinderen uit arme gezinnen naar een zomerkamp in Amsterdam. Zijn motivatie hier­ voor is glashelder: “je bent er niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Mijn streven naar rechtvaardigheid komt voor t uit een geloof in het sociale beginsel: iedereen heeft recht op een goed leven.”

In het kantoor heerst een sfeer van prettige drukte, een groot bureau vol papieren staat middenin de ruimte. “Ik ben erg druk”, geeft hij toe, om er meteen aan toe te voegen “eigenlijk heb ik momenteel behoorlijk wat stress.” Mark ­H euvelink is een man met weinig tijd én van weinig “Ik ben een echt mensen-mens. In mijn werk woorden. Het liefst komt hij snel ter zake. en ook daarbuiten. Dat is mijn passie. Maar de menselijke maat staat onder druk vanwege de hui­ RECHTVAARDIGHEID, PASSIE EN EENVOUD Toen hij in 2009 via Paul van Roosmalen benad­ dige markt waarin alles om prijs draait. Het stemt erd werd voor de Zutphense Uitdaging, was hij me somber; mensen kijken alleen nog maar naar meteen enthousiast. Hij werd founder en lid van de prijs, maar dat die lage prijs elders kosten drukt de matchgroep, die vijf keer per jaar samenkomt en daardoor vaak ten koste gaat van mensen, zien om de binnengekomen verzoeken te beoordel­ ze over het hoofd. De menselijke maat verdwijnt en. Zijn rechtvaardigheidsgevoel komt hem daar­ daardoor. De Zutphense Uit­d aging is zeker een bij goed van pas, want in de afweging om een uitlaatklep voor mijn passie, maar door de toe­ vraag te honoreren spelen altijd meerdere zaken name aan verzoeken, zie ik ook daar dat steeds

59

meer mensen het moeilijk hebben.“ “Het leven is in beginsel heel eenvoudig, wij als mensen maken het moeilijk. Omdat we elkaar te weinig gunnen of omdat de één meer wil bezitten dan de ander. In feite is het allemaal heel een­ voudig, ik ben zelf ook heel eenvoudig: recht is recht en krom is krom. Dat zat ook in mijn opvoeding: gewoon normaal doen, dan komt het goed. Voel je vooral niet beter dan een ander.” ZUTPHEN ALS POSITIEVE STAD

Zijn stilzwijgende gedrevenheid, bezorgde Mark Heuvelink in 2013 de titel van Maatschappelijk ­B etrokken Ondernemer. Zelf is hij daar brood­ nuchter over: “als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Punt.” Qua vermenigvul­ diging ziet hij nog genoeg kansen voor de Zutphense Uitdaging. Bijvoorbeeld als motor ­ achter Zutphen als positieve stad; waar mensen elkaar werkelijk steunen en waar een klimaat heerst van sociale rechtvaardigheid. “Wanneer je dit kunt bewerkstelligen, trekt dat bijvoorbeeld ook de bedrijven aan die dit belang­ rijk vinden. Dan heb je als Z ­ utphen een stevige formule in handen.” Besluit hij ferm om daarna meteen weer over te gaan tot de orde van de dag.


Buddy to Buddy ervaring op bij de Zutphense Uitdaging en neemt zij zitting in het bestuur van Buddy to Buddy. Zij had tijdens haar verblijf in het azc ook contact met iemand uit Nederland: ‘We deden samen boodschappen, gingen op pad. Je raakt op die manier ver trouwd met je omgeving. Dat is heel Bewoners van het azc krijgen te maken met een waardevol.’ Zij wil zich in het bestuur daarom in­ andere omgeving, cultuur, een vreemde taal zetten dat meerdere mensen op deze manier de en andere regels. Maar bovenal hebben deze Nederlandse samenleving kunnen leren kennen. mensen veelal huis en haard achter moeten laten en zijn hier eenzaam. Buddy to Buddy helpt hen Het lanceren van het idee ging boven verwach­ uit hun isolement door ze aan betrokken inwo­ners ting, binnen 3 maanden had de stichting 150 aangemelde vrijwilligers en 25 mensen in een te koppelen. zogenaamde ‘kopgroep’. Via de Nederlandse De naam Buddy to Buddy is daarbij heel bewust ­U itdaging kwam Stichting Buddy to Buddy in con­ gekozen. ‘Wij gaan uit van gelijkwaardigheid. tact met New Dutch Connections (NDC), een Laagdrempelig contact van mens tot mens. organisatie die jonge asielzoekers op weg helpt Onze missie is tweeledig; het sociale isolement naar sociale par ticipatie en economische zelf­ van vluchtelingen doorbreken en de betrokken­ redzaamheid. De toen nog onervaren kopgroep heid van Zutphense inwoners bij de opvang van deed met hen ervaring op en begeleide samen zoekers. ‘De resultaten zijn geweldig’, vluchtelingen vergroten. Eén persoon kan de link 30 asiel­ zijn naar onze samenleving en kan daarmee heel laat Willemijn Voorham weten, ’van schuchter waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een tot spontaan. Van droevig naar positief. Van naar nieuw bestaan. Maar voor beide kanten is con­ binnen gekeerd tot open. Veel jongeren hebben tact een verrijking en geldt dat werelden worden echt een transitie doorgemaakt. Dat komt door­ vergoot, aldus Willemijn Voorham, één van de dat we met ze vooruit kijken en werken aan hun toekomst. ­B uddy’s nemen ze letterlijk mee op initiatiefnemers. sleeptouw’. Maryam Farokhnya, zeven jaar geleden zelf ge­ vlucht vanuit Iran, weet hoe lastig het kan zijn. Ze Zo zijn buddy’s bijvoorbeeld op stap geweest woonde in vijf verschillende asielzoekerscentra naar het Avidrome, Schiphol, ICT bedrijf Castle alvorens ze een verblijfsvergunning kreeg en in Business, IJzerbergh, Bur ton Car Company, The Zutphen een huis vond. Zij vindt een inburgering­ Gallery, Paleis het Loo en meer. cursus goed, maar iemand die je wegwijs maakt Na afloop van het project zeiden vrijwel alle vrij­ in Nederland beter. Mede daarom doet zij werk­ willigers dat ze in contact blijven met hun buddy’s. Eén van de bijzondere projecten waar de Zutphen­se Uitdaging in par ticipeer t is Buddy to Buddy, een Zutphense stichting die beoogt zoveel mogelijk bewoners van het asielzoekers­centrum (azc) te koppelen aan maatjes, of ‘buddy’s.

61

ENKELE REACTIES

“Dit is niet mijn maatje, dit is niet mijn coach, dit is mijn Dutch Family!” (Syrische jongen stelde zijn buddy’s voor aan het p­ ubliek tijdens het Diner van de Toekomst) “Ik vond het mijn taak om deze mensen te helpen. Ze zitten zó in de shit. Ze hebben ook recht op een toekomst!” (Frank, coach van 2 jongeren uit Eritrea) “I like my coach Marius, he is a good match for me. He learned me so many things. Now I like to stay in The Netherlands” (jongen uit Somalië). HOE HET ZUTPHENSE BEDRIJFSLEVEN BIJDRAAGT

De organisatie, maakte met hulp van de Matchgroep van de Zutphense Uitdaging een vliegende start! De eerste match werd gemaakt met DWR notarissen. Zij verzorgden kosteloos de oprichting. En nog meer bedrijven dragen hun steentje bij, zo werd bijvoorbeeld aan de website ge­werkt door het Zutphense bedrijf Salmacon. Guarda verzorgde het logo en de huisstijl. Ten Hag zocht (tijdelijke) kantoor- en ontmoetingsruimte. Weevers drukte de eerste flyers en Arriva helpt vluchtelingen en hun buddy’s op weg met sponsoring en gratis bus- en treinkaartjes. Het Koelhuis biedt ruimte voor bijeenkomsten en biedt een werkervaringsplek aan. Vaticano voorziet bijeenkomsten van de stichting van overheerlijke maaltijden en laat jongeren met horeca-ambities een dag meelopen in de keuken. De Kas biedt 8 vluchtelingen vrijwilligers­ werk, de interne adviesgroep van Alliander helpt de stichting met organisatieadvies en de Hanzehof stelt zelfs de mooiste zaal van Zutphen, de Buitensociëteit ter beschikking voor bijeenkomsten. Daarnaast hebben vele andere bedrijven zich gemeld iets te willen betekenen en de Matchgroep blijft ­b etrokken bij de stichting om te helpen waar ­mogelijk.


FOTO: BAS MARIËN WILLEMIJN VOORHAM ONDERTEKENT OPRICHTING

ZUTPHENAREN EN VLUCHTELINGEN DANSEN SAMEN TIJDENS DINER VAN DE TOEKOMST NDC

KONINGIN MÁXIMA BEZOEKT NDC EN 2 ZUTPHENSE BUDDY’S

MATCH! VLIEGENDE OFFICIËLE START

Aanmelden als vrijwillige buddy kan via e-mail: info@buddytobuddy.nl. Heb je geen tijd, maar wil je wel steunen met kennis of middelen, kijk dan even op ­ www.buddytobuddy.nl voor meer informatie.

62


Terug op de arbeidsmarkt De Zutphense Uitdaging heeft structureel vier uit de uitkering. 65% maakt concrete stappen op werkervaringsplekken beschikbaar voor kandi­daten de par ticipatieladder en maar 15% stroomt weer terug op ongeveer het punt waar ze ver trokken. van uitkeringsinstantie Het Plein. Gedurende 3 tot 6 maanden pakken zij a­ llerhande onder­steunende taken op. Het doel is om hen mee te nemen in het werkproces en hen in ­contact te brengen met het netwerk van de bij de ­Zutphense Uitdaging aangesloten Maatschappelijk Betrokken Bedrijven. Zo vergroten zij hun kans op een betaalde baan en werken tegelijker tijd mee aan het verbeteren van het leefklimaat in Zutphen.

De deelnemers zijn bij de Uitdaging weer onder­ deel van de maatschappij, leveren direct een con­ crete zinvolle bijdrage aan hun omgeving en werk­ en onder tussen aan hun werkzame ontwikkeling. De mensen die van deze springplank gebruik maken verschillen van licht verstandelijk beperkt tot universitair geschoold en van ex-vluchteling tot 20 jaar werkervaring, wel lijken ze op elkaar in sociale betrokkenheid; maar liefst 50% blijft ook na hun periode vrijwilliger bij de Uitdaging.

SAMENWERKEN IS WIN-WIN

Wietse Kooistra, directeur Het Plein: ‘Het Plein is een instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. We hebben het bedrijfsleven en maat­schappelijke organisaties hiervoor nodig. Samenwerken met de Zutphense Uitdaging past ons daarom goed.’ Armijn van Roon, projectleider namens de Zutphense Uitdaging, vult aan: ‘Samenwerken ­ met Het Plein heeft een dubbel maatschappelijk effect; we helpen mensen op weg naar een werk­ plek en kunnen met hun inzet tegelijker tijd meer maatschappelijke initiatieven ondersteunen.’ HET WERKT!

Deze aanpak haalt het drie- tot viervoudige van de oorspronkelijk doelstelling. Gemiddeld stroomt ruim 20% door naar een betaalde baan (tot nu toe 5 mensen) bij een van de bedrijven waarmee zij samenwerken aan Matches, volledig

63

Het project ‘terug op de arbeidsmarkt via de Zutphense Uitdaging’ is niet onopgemerkt ­ ­gebleven. Twee jaar op een rij genomineerd voor de Doe Mee award, een nominatie voor een A ppeltje van Oranje en een innovatieprijs ter ­ waarde van € 2.500,-. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vroeg de Uitdaging om andere gemeenten te inspireren en het project star t inmiddels in 7 andere gemeenten. IN DE PRAKTIJK

Kijkt de Uitdaging vooral naar de persoon, zijn kennis en kunde, wat hij/zij kan bijdragen en wat hij/zij wil leren. De deelnemers werken tussen de 18 en 24 uur per week en worden daarbij begeleid en onder­ steund door een vrijwilliger van de Zutphense Uitdaging.

DANKWOORD AAN LAMBERT KOUWENBERG

Namens alle werkervaringsmedewerkers, vrij­ w illigers, betrokken ondernemers, maat­ schappelijke organisaties, het bestuur en mijzelf wil ik hier een dankwoord richten aan Lamber t Kouwenberg. Lamber t werkt drie volle dagen per week, binnen en buiten kantoor tijden, als vrijwilliger voor de Zutphense Uitdaging. Als begeleider van de werkervaringsmedewerkers en coördinator van de backoffice zet hij zijn jarenlange ervaring als arbeidsdeskundige/ loopbaanbegeleider in om onze organisatie en onze mensen steeds weer een stapje verder te helpen. Zijn inzicht, kennis, kunde en bijzondere ­p ersoonlijke aandacht voor alles wat hij doet maakt hem een van de mooiste mensen die ik in dit werk heb ontmoet. Zijn bescheidenheid staat hem goed, maar doet hem geen recht. Het mag gezegd worden dat deze man vanuit een diepe intrinsieke motivatie ontzettend veel voor mensen weet te betekenen en dat we zonder hem nooit zulke mooie resultaten hadden kunnen boeken. Temidden van de dynamiek die de Zutphense Uitdaging kenmerkt en de bijzonder uit­ gesproken karakters die het facilitair team rijk is, is Lamber t de rots in de branding. Armijn van Roon Projectleider Zutphense Uitdaging


Be k i

ZUTPHENSE UITDAGING

DIRECTEUR VAN HET PLEIN WIETSE KOOISTRA (LINKS) EN PROJECTLEIDER ARMIJN VAN ROON ONDERTEKENEN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

jk de

v i de

o

KENNIS

MENSKRA CHT

"Goede matches maken is de kern van de ­Zutphense Uitdaging. Ook het matchen van de medewerkers en taken van het Facilitair team." Lambert Kouwenberg (Coördinator/begeleider Facilitair team)

SAMENWERKEN

VERBINDEN

KUNDE MAT ERIA LEN


“Het is allemaal begonnen met een toevallige ontmoeting” Nieuwsgierig naar hoe de Uitdaging is gestart heb ik afgesproken met Gerda Geurtsen, bedenkster van het Uitdagingsconcept. Zij vertelt dat de basis ligt in Arnhem: “Ik werkte in Arnhem als welzijnwerker en werd gevraagd naar een manier om bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. Zo is de Arnhemse Uitdaging ontstaan. Het is dus begonnen in Arnhem met een vraag van­ uit de gemeente. Helemaal niet met de gedachte dit uit te breiden naar andere plaatsen.”

vlakken anders moesten organiseren. De ­A rnhemse Uitdaging werd voor 100% gefinan­ cierd door gemeente Arnhem. Als we er een succes van wilden maken in Zutphen (2009) dan moest er een andere financiële structuur o ­ pgezet worden en niet onderdeel van een welzijns-­ orga­ n isatie zoals in Arnhem. Organisatie en bestuur moeten uit het bedrijfsleven komen van waaruit ook de financiële ondersteuning komt. Dit is de basis geworden voor alle Uitdagingen. Al snel merkten we het grote succes in Zutphen. We hadden in een half jaar al zoveel matches gereali­ seerd, toen kwam echt het besef van: we hebben een succesformule. Dat succes werd versneld na­ dat ik het Uitdagingsconcept mocht presenteren­ in het G8 van de provincie Gelderland. Daar gaven ­D o­e tinchem en Ede aan erg veel interesse te hebben en daarna is het steeds meer gaan rollen.”

Gerda woont in Zutphen en kwam (2009) in contact met de directeur Paul van ­ ­ R oosmalen van Woonbedrijf Ieder1. Zij kennen e­lkaar uit ­A rnhem, Paul was werkzaam bij een woningbouw­ corporatie en kende daardoor de Uitdaging. Hij was daar zeer enthousiast over en zei “dat heeft Zutphen ook nodig, kunnen we dit niet samen opzetten voor Zutphen?” We hebben toen het idee voorgelegd aan de Rabobank en gemeente Zutphen, die reageerden allebei p ­ositief. Zo ORANJE FONDS zijn we begonnen en gaan werven. Alles is dus Bij elke star t van een lokale Uitdaging werd dit ­o ntstaan uit een toevallige ontmoeting.” gemeld bij het Oranje Fonds. Zo kreeg Gerda Geur tsen de kans mee te doen aan het Groei­ programma van het Oranje Fonds. Er was name­ HOE NU VERDER “We realiseerden ons wel dat we het op b ­ epaalde lijk veel vraag vanuit gemeenten maar weinig tijd.

65

Doordat de Uitdaging aan het Groeiprogramma deelneemt, kon Gerda de bestaande Uitdagingen overdragen aan andere managers. Zo kreeg zij de (financiële) ruimte om ook op andere plaatsen Uitdagingen te star ten. Door deze ruimte gaat het hard! Enthousiast ver telt zij verder: “Het Groeiprogramma duur t 3,5 jaar met een op­ dracht van het Oranje Fonds: schrijf een groei­ strategie. Onze doelstelling was 30 Uitdagingen maar dat hebben we halverwege al ruimschoots gehaald!” Meerdere Uitdagingen geeft de mogelijkheid om elkaar te verbinden, als een koepel. De Uitdaging is daarom geen stichting maar een coöperatie. In het eerste jaar is de Nederlandse Uitdaging vooral bezig geweest met; hoe pakken we de groei aan; wat willen we wel of niet; hoe zetten we een landelijk orgaan op. Veel denk- en werk­ processen dus. De grote groei is in het tweede jaar echt gestar t. “Onze wensen? Veel groei, dan stabilisatie en verstevigen van de basis. Verder kijken hoe we kunnen verbeteren en verbreden. Maar zoals het zich nu laat aanzien zal de groei nog doorzetten. We hopen uit te groeien richting de 100.” Een mooie Uitdaging!


“Bronnen delen en het versterken van de samenleving is het leidmotief geweest om de schouders onder de Zutphense Uitdaging te zetten. Met het werk vanuit de Zutphense Uitdaging besef je dat er ook in onze samenleving veel groepen een steuntje in de rug nodig hebben.” Paul van Roosmalen, directeur-bestuurder Woningbouwstichting De Gemeenschap, voormalig directeur Woondiensten Woonbedrijf ­Ieder1, medeoprichter stichting de Zutphense Uitdaging

66


Boek-werk Om goed in beeld te brengen wat het werk van de Zutphense Uitdaging inhoudt hebben par tijen belangeloos samengewerkt om deze uitgave te realiseren. Er was nauwelijks budget. Dankzij het Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap van deze mensen is het gelukt!

67

"Ik heb niet zo veel op met kretologie. Over het algemeen geldt: hoe moeilijker de termen, des te nietszeggender de inhoud. Dat is wellicht mijn beroepsdeformatie als tekstschrij­ ver. ‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemen’ vind ik ook zo’n typische term. Het is een term, of titel welhaast die meer afstand dan nabijheid schept. Zeker wanneer die term op of naast een kantoordeur is geplakt. Ik ben geneigd te plei­ten voor een ietwat andere tekst. Namelijk: ‘Hier woont/ werkt een Maatschappelijk Betrokken Mens’. Wel zo helder en het laat zogezegd weinig aan de verbeelding over. Bovendien schept het een nieuwsgierigheid en een verwach­ ting naar diegene achter de deur. Zo’n tekst moet wel garant staan voor onverwachte ontmoetingen. Zulke ontmoetingen

had ik op mijn beurt met vijf founders van De Zutphense Uitdaging. Niet geheel onverwacht natuurlijk, maar wel ­onverwacht geweldig en uniek. In de korte serie van interviews laten alle sprekers stuk voor stuk zien dat de keuze om deel uit te willen maken van De Zutphense Uitdaging intrinsiek gemotiveerd is. Door middel van drie voor hen belangrijke deugden. Het was een hele eer om hen te mogen ontmoeten en uiteindelijk hun verhalen te mogen optekenen. Bovendien is dit mijn ‘steentje’ waarmee ik mij­zelf als Maatschappelijk Betrokken Mens toon."

"Maatschappelijke betrokkenheid betekent voor mij dat je, vanuit oog voor de ander, je kwaliteiten inzet en ­besluiten maakt die er zowel voor zorgen dat jij je beoogde doelen ­behaalt als dat ze de ander en je omgeving zo min moge­l ijk schaden en zelfs misschien wel goed doen. In het concrete dagelijks leven betekent dit bijvoorbeeld dat ik niet zo gauw nieuwe kleren wil kopen, of dat ik een appel uit Nederland koop die niet zo ver heeft hoeven reizen, of een biolo­gische banaan, of -fair trade chocolade. Het steunen van lokale ­boeren kan dan een manier zijn om betrokken te zijn bij je omgeving, evenals het niet ondersteunen van onder slechte arbeids­omstandigheden geproduceerde producten uit lage lonen landen. Als een heleboel mensen dit doen, dan werkt dit naar mijn

idee beter en duurzamer dan dat één persoon iets groots in de maatschappij probeert te veranderen. Dat is precies het mooie dat mij zo aanspreekt aan de Zutphense – en de ­Nederlandse – Uitdaging. Iedereen levert een kleine bijdrage en bij elkaar wordt dit juist een grote bijdrage. Als grafisch vormgever probeer ik deze kleine bijdrage te leveren door op zoek te gaan naar organisaties en ­bedrijven die maatschap­ pelijk betrokken ondernemen en door mij met hen te verbinden. Zodoende zet ik met plezier mijn ­kwalitei­ten in door deze uitgave van de Zutphense Uitdaging vorm te geven."

Anna Roos Meerbach, tekstschrijver, info@compleetgetikt.nl; www.compleetgetikt.nl

Nikki Vrijhof, Grafisch Vormgever, nikki@beeldschap.com; beeldschap.com


‘Peter Meulenbroek, voorzitter van de Matchgroep en van de Beursvloer, maakte zich hard om een par tij te vinden die het drukwerk voor deze uitgave wilde sponsoren. Hiervoor, en voor de vele andere ‘goede zaken’ die Peter keer op keer voor de Uitdaging weet te realiseren, zijn we hem dankbaar. Armijn van Roon, projectleider Zutphense Uitdaging

< PETER MEULENBROEK TIJDENS HET OPENINGSWOORD OP DE BEURSVLOER

"De waarde van een dienst of product is niet altijd in geld te vangen. Of hoeft niet altijd in geld te vangen te zijn. Hoewel we allemaal met geld onze boodschappen in de ­supermarkt moeten betalen zijn er legio manieren waarop je elkaar kunt ondersteunen zonder geld. De wederdienst die je ­ontvangt kan meer positief effect hebben dan de waarde in geld had gedaan. Geld maak je immers weer op terwijl je van de waarde van sommige diensten veel langer profijt kan ­hebben. Ik denk dat ‘betrokkenheid met’ ook zorgt voor ‘verantwoordelijk voelen voor’. En als er iets is dat we in N ­ ederland goed kunnen gebruiken is het samen verant­ woordelijk voelen voor onze directe omgeving. In een land waar je voor elke

"De combinatie van maatschappelijk betrokken activiteiten­, een functiegerichte werkervaringsplek en in aanraking komen met het grote netwerk van de Zutphense Uitda­g ing, spraken mij zeer aan toen ik de vacature via Het Plein ontving. Met veel plezier heb ik de afgelopen maanden allerlei PR- en communicatieactiviteiten opgepakt, met als laatste dit boekwerk. Wat super om te laten zien in een prachtige uitgave wat voor mooi werk de Zutphense Uitdaging voor

­ ogelijk klacht wel een verantwoordelijke partij hebt met een m klachtenadministratie is het m ­ akkelijk om te v ­ erschuilen achter ‘zij’ en ‘hun’. De kracht van ­verbeteren zit hem in ­veranderen. En zo is het ook heel ­makkelijk om ­positiever in je eigen leven te staan door af en toe wat voor ­a nderen te doen. Ook als ondernemer. Voor De P ­ rocescartograaf is maatschappelijk ondernemen het iets terug doen voor de samenleving zonder dat je daarbij winst of omzet als doel hebt. De Procescartograaf heeft als doel om elk jaar haar diensten geldloos te leveren aan één maatschappelijk betrokken onderneming." Lisette Platjouw, Procescartograaf, lisette@deprocescartograaf.nl; deprocescartograaf.nl

elkaar heeft gekregen. Met veel trots kijk ik terug op een prachtige tijd bij de Zutphense Uitdaging en wat we allemaal gerealiseerd hebben. En een speciaal plekje omdat ik ook via hun netwerk een baan heb gevonden. Prachtig toch!" Melinda Stroeve, werkervaringsmedewerker

68


RICHTLIJNEN VOOR DE BIJDRAGE VOOR ‘VRIEND VAN’ DE ZUTPHENSE UITDAGING

*Afwijken is mogelijk, jaar­ lijkse bijdragen vanaf € 125,- (m.u.v. particulieren) worden als ‘vriend van’ aangemerkt. **Voor zover van toepas­ sing zijn bovengenoemde bedragen exclusief BTW. Aanmelden kan door uw g egevens te mailen naar ­ info@zutphenseuitdagi­n g. nl onder vermelding van ‘Aanmelding Vriend Van’. ­ U ontvangt dan direct een inschrijf­formulier.

VRIENDEN VAN

TYPE

Particulier

JAARLIJ KSE BIJ DRAGE IN € 36,-

Maatschappelijke organisatie

125,-

Zelfstandig Professional

125,-

Bedrijf tot 5 medewerkers

250,-

Bedrijf 5 tot 15 medewerkers

500,-

Bedrijf vanaf 15 medewerkers

1000,-

Founder dienst enpakket op maat

5000,-


Vriend of Founder van de Zutphense Uitdaging worden • Laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien en word Vriend of Founder van de Zutphense Uitdaging! Als Vriend • of Founder steunt u met uw financiële bijdrage in één klap • ruim zestig sociale initiatieven uit Zutphen en omgeving. • DRAAGT U UW SAMENLEVING OOK EEN WARM HART TOE?

Sponsorgeleider; sponsorverzoeken die bij u binnen­ komen eerst langs de Uitdaging sturen Voorrang bij het ‘Matchen’ U en/of uw collegae kunnen deelnemen in een van de vele werkgroepen van de Uitdaging Bijdragen aan een mooiere samenleving; onbetaalbaar

150 TOT 400% RENDEMENT

Uw geld wordt goed besteed. Elke euro die u aan de ­Zutphense Uitdaging uitgeeft komt als 1,5 tot 4 euro bij Giften zijn welkom op IBAN NL52 RABO 0118 3822 84 lokale goede doelen terecht; dit is de gekapitaliseerde ten name van Stichting de ­Zutphense Uitdaging. U ontvangt waarde van de Matches die gemaakt worden. een bevestiging van donatie en in overleg een aangepast sponsorpakket. HOE DOEN WE DIT?

Wij werken samen met ruim zestig vrijwilligers uit het bedrijfsleven om kosteloos lokale maatschappelijke orga­ nisaties te ondersteunen met kennis, kunde, menskracht, materialen en middelen. De Zutphense Uitdaging heeft een facilitair team om de activiteiten van deze vrijwilligers te ondersteunen en coördineren. Dit team regelt zoveel mogelijk in natura en werkt met onbetaalde stageplekken, werkervaringsplekken en vrijwilligers waardoor de kosten relatief laag kunnen blijven.

FOUNDER OF VRIEND WORDEN

De Zutphense Uitdaging. Een belangrijke schakel tussen lokale maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Elk Zutphens bedrijf kan deel uitmaken van deze schakel. Door bijvoorbeeld ‘Founder’ of ‘Vriend’ te worden van de ­Zutphens Uitdaging. Ondersteuning van de Zutphense Uitdaging door het be­ d rijfsleven is belangrijk voor de ­Zutphense samenleving en geeft blijk van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Welke bedrijven voelen zich uitgedaagd? Plaatsing logo met een link naar eigen website op Mail ons voor een afspraak. info@zutphenseuitdaging.nl www.zutphenseuitdaging.nl Plaatsing logo in het jaarverslag (zichtbaar bij ruim 1.500 bedrijven en organisaties) Vermelding naam en logo op het sponsorbord tijdens evenementen Het cer tificaat ‘Vriend van’ Digitale stempel voor website, email, briefpapier etc. Nieuwe aanmeldingen worden bekend bij onze vele volgers via Facebook, Linkedin en Twitter Ontvangst tien exemplaren van het jaarvoverzicht/ jaarboek (met bedrijfsnaam en logo) Toegang tot evenementen van de Zutphense Uitdaging

WAT KRIJGT EEN ‘VRIEND VAN’ TERUG?

• • • • • • • •

Namens het bestuur, Willem Smalen voorzitter

70


71

Profile for Zutphense Uitdaging

Lustrumboek Zutphense Uitdaging  

Lustrumboek Zutphense Uitdaging  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded