Page 1

Hezkuntzaren Zuhaitza Posterra Malen, Oihane, Ainhoa eta Nerea


Gure posterrean zuhaitz bat irudikatu dugu. Honen bidez, hezkuntza zer den, zein oinarri dituen, zenbat aldaketa eman diren eta guk nola irakatsi nahi dugun adierazten saiatu gara. Beraz, ZUHAITZA HEZKUNTZA hezkuntza izango litzake.


SUSTRAIAK

dira

zuhaitza

horregatik,

hemen

lurrera

heltzen

hezkuntzaren

dutenak

oinarrian

eta

dauden

KONTZEPTUAK jarri ditugu, gehienak Curriculumean idatzita daudenak. Hala ere, “ikaskuntza� hitza ere gehitu dugu, gure ustez, hau delako hezkuntzaren helburu nagusia: ikasleak ikastea. ENBORRAK

zuhaitzak

kontuan

dituen

izanda,

hainbat

hamarkadetan

adierazi

nahi

politikoetan

izan

ados

zehar dugu,

ez

Hezkuntzan

adierazten

bertan

oinarrituz.

askorekin dugu.

URTEAK

hezkuntzak

izan egin

Baina,

gehienbat

duen

BILAKAERA

diren

ERREFORMA

egin

gaudenez,

dituela

diren

hori

EREDU

aldaketa

islatu

nahi

TRADIZIONALA

nagusitu dela uste dugu eta azken urteetan aurrera pauso batzuk

eman

diren

arren,

hezkuntza

ministroak

proposaturiko azken erreformek berriro ere atzera pausoa eragingo duela iruditzen zaigu. Zuhaitzaren kontrastea

goialdean,

eginez,

nolako

HOSTOETAN, hezkuntza

enborrarekin

nahiko

genukeen

irudikatu dugu (hau da, guk nola irakatsi nahi dugun etorkizunean)

eta

SAGARRETAN

idatzi

ditugu

guretzat

funtsezkoak diren ezaugarriak. Horien artean, IKASLEAK ENTZUTEA azpimarratzen dugu. Irakasleak irakasteaz gain, entzule ere izan behar du, haurrek pentsatzen dutena jakiteko: kezkak, zalantzak, ideiak, etab. ANIZTASUNA ere kontuan hartzeko zerbait dela uste dugu. Alde batetik, gero eta

kultura

aniztasun

handiagoa

dago

ikasgeletan

eta

bestetik, behar bereziak dituzten ikasleak ere aurki ditzake, arazo

fisiko,

psikiko

nahiz

ikasgaietan

zailtasunak

dituztenak arrazoi ezberdinengatik. Hala ere, ikasgeletan ikasle

kopurua

areagotuz

doa

eta

irakasle

batentzat

eginkizun zaila da hogeita bost edo hogeita hamar ikasletara


egokitzea.

Horregatik,

agian

ideia

ona

izango

litzateke

errefortzurako irakasleak egotea ikasgela batean, Finlandiako hezkuntza ereduan gertatzen den bezala. Orain adimen anitzak landu ditugula ikusi dugu zein garrantzitsua den ikasle bakoitzek bere adimenak garatzea eta horretarako SORMENA BULTZATZEA oso garrantzitsua da. Gainera, bakarkako lana asko bultzatzen dela uste dugu eta hezkuntzak

gizartzean

bizitzeko

eta

harremetarako

ere

prestatu behar gaita. Hau dela eta oso garrantzitsua da ELKARLANA BULTZATZEA. Hala ere, esan bezala geroz eta ikasle gehiago dago klaseetan eta honek zaldu egiten du esan ditugun alderdi guztiak lantzea. Umeen heziketa bere osotasunean lortzeko klaseetan IKASLE GUTXIREKIN lan egin beharko litzake. TEKNOLOGIA

BERRIAK

hezkuntzan

geroz

eta

gehiago

erabiltzen ari direla ikusita, uste dugu garrantzitsua dela hauek

probetsuz

eta

erabilera

on

bat

emanez

etekina

ateratzea. Teknologia berrien erabilera oso onuragarria izan daitekeelako baina beti ere ondo erabiltzen direnean. Gure iritziz gu ikasleentzako bitartekari bat izango gara beraiek ikas dezaten. Baina hezkuntza bizitza osoan eman beharreko eta jaso beharreko prozesua denez, ikasleek beren kontura IKASTEKO GOGO HORI PIZTU behar diegu guk. Zuhaitzaren gainaldean jarri dugu fruiturik handiena, izan ere aipatutako ezaugarriekin guk honako helburua lortu

nahiko

BESTEAK

genuke:

NORBERAK

ERRESPETATUZ.

NAHI

Hezkuntzak

DUENA

IZATEA

bizitzarako

eta

elkarbizitzarako prestatu behar gaituela uste baitugu. Amaitzeko,

zuhaitzak

bizitzeko

behar

duen

energia

EGUZKITIK jasotzen du eta horregatik, bertan kokatu dugu,


GURASO, IKASLE ETA IRAKASLEEN ARTEKO HARREMANA. Izan ere, ikaskuntza eraginkorra izateko nahitaezkoa da gurasoekin ere lan egitea eta bai hauen eta irakasleen artean harreman on bat egotea.


Malen, Oihane, Ainhoa eta Nerea.

Zuhaitza  

zuhaitza posterra

Zuhaitza  

zuhaitza posterra

Advertisement