Page 1


1


BARRIO

ARETA ARRAテ前 ERDIGUNEA / CENTRO GARDEA LANDA-EREMUA / RURAL LANDALUZE LATIORRO UGARTE TOTAL

PARTICIPANTES

150 42 328 42 38 106 225 135 1066


BARRIO

HOMBRES

MUJERES

ARETA ARRAテ前 CENTRO GARDEA LANDA-EREMUA / RURAL LANDALUZE LATIORRO UGARTE TOTALES

67 18 151 21 19 45 115 59 495

75 19 156 20 15 54 99 64 502

997 (datua eman dutenak / han dado el dato)


GUZTIRA TOTAL

GIZONAK HOMBRES

EMAKUMEAK MUJERES

108

47

61

URTEAK Aテ前S 30-50

454

213

241

URTEAK Aテ前S >51

425

229

196

URTEAK Aテ前S < 30

997 (datua eman dutenak / han dado el dato)

inkesta012 sarrera