Page 1

LEHENTASUNEN INKESTAREN EMAITZAK

AUZOZ AUZO BARRIO A BARRIO


LEHENTASUNEN INKESTAREN EMAITZAK

AUZOZ AUZO LEHEN AUKERA

AUZOA

PROPOSAMENA

PUNTUAK

LANDA-EREMUA LANDALUZE ARRAÑO LATIORRO ARETA UGARTE GARDEA ERDIGUNEA

LANDA ERREPIDEAK CARRETERAS RURALES 287 APARKALEKUAK APARCAMIENTOS 774 IRISGARRITASUNA ACCESIBILIDAD MECÁNICA 310 AUTOBIARAKO SARBIDEAK ACCESOS AUTOVÍA 1358 ITURRALDE 738 BIRIBILGUNEA ROTONDA UGARTE 886 STA KURUTZ ZUBIA PUENTE STA CRUZ 231 ALTZARRATE ZUBIA PUENTE ALTZARRATE 2110

KOEF.

118,10 83,22 58,05 39,63 36,26 35,75 29,20 25,88

GOGOAN IZAN: KOEFIZIENTEA PROPOSAMENETAKO PUNTUAZIOEN HAZTAPENAREN EMAITZA DELA = PUNTUAZIOA/BIZTANLERIA*100 RECUERDA QUE EL COEFICIENTE ES EL RESULTADO DE PONDERAR LA PUNTUACIÓN DE LAS PROPUESTAS = PUNTUACIÓN/POBLACIÓN*100


LEHENTASUNEN INKESTAREN EMAITZAK

AUZOZ AUZO GAI NAGUSIAK

AUZOA

PROPOSAMENA

ARETA

ITURRALDE FEKALAK FECALES ARGIZTAPENA ILUMINACIÓN HAURTZAINDEGIA

BIZTANLEAK

KOEF.

738 667 644 633

2.035 2.035 2.035 2.035

36,26 32,77 31,64 31,10

310 289 256 250

534 534 534 534

58,05 54,11 47,94 46,81

ARRAÑO IRISGARRITASUNA ACCESIBILIDAD ESKILARAK ESCALERAS APARKALELKUAK APARCAMIENTOS 2. FASEA FASE II


LEHENTASUNEN INKESTAREN EMAITZAK

AUZOZ AUZO GAI NAGUSIAK

AUZOA

PROPOSAMENA

BIZTANLEAK

KOEF.

2110 1948 1622 1465

8.150 8.150 8.150 8.150

25,88 23,90 19,90 17,97

231 224 208 199

791 791 791 791

29,20 28,31 26,29 25,15

ERDIGUNEA ZUBIA ALTZARRATE PUENTE LAMUZA PARKEA ABASTOS PLAZA GUNE ESTALIAK ESP. CUBIERTOS

GARDEA STA CRUZ ZUBIA PUENTE GERALEKUA APEADERO FEKALAK GARDEAGOTXI FECALES SOZIO-KULTURAL ESKAINTZA


LEHENTASUNEN INKESTAREN EMAITZAK

AUZOZ AUZO GAI NAGUSIAK

AUZOA

PUNTUAK

BIZTANLEAK

KOEF.

287 267 234 210

243 243 243 243

118,10 109,87 96,29 86,41

774 705 664 495

930 930 930 930

83,22 75,80 71,39 53,22

LANDA EREMUA LANDA ERREP. CARRETERAS RURALES LANDA AZOKA MERCADO RURAL SANTA LUZIARAKO URA AGUA S. LUCÍA BAZKAK PASTIZALES

LANDALUZE APARKALEKUAK APARCAMIENTO ERRETENAK HAMESA CAÑOS GIZARTE LOKALA CENTRO SOCIAL LANDA FEKALAK FECALES RUR.


LEHENTASUNEN INKESTAREN EMAITZAK

AUZOZ AUZO GAI NAGUSIAK

AUZOA

PUNTUAK

BIZTANLEAK

KOEF.

1358 1276 1097 1038

3.426 3.426 3.426 3.426

39,63 37,24 32,01 30,29

886 770 526 501

2.478 2.478 2.478 2.478

35,75 31,07 21,22 20,21

LATIORRO SARBIDEAK AUTOBIDEA ACCESOS GIZARTE LOKALA LOCAL SOCIAL BIRIBILGUNEA GARMAKA ROTONDA BIRIBILGUNEA APALOETA ROTONDA

UGARTE BIRIBILGUNEA ROTONDA UGARTEKO PLAZA SAGASTI ASFALTATZEA ASFALT. SAGASTI SEAT BIDE-ZATIAK TRAMOS SEAT


LEHENTASUNEN INKESTAREN EMAITZAK

LAUDIO OSOA

AUKERATUTAKO LEHEN 8AK


(1) ZINE-ANTZOKIA TEATRO-CINE 3628


(2) APARKALEKUAK ESTACIONAMIENTOS

2627


(3) LAMUZA PARKEA 2597


(4) GORAGUNEAK BADENES 1960


(5) ERABILERA ANITZEKOA MULTIUSOS 1815


(6) ASFALTATZEA ARETA-GARDEA 1761


(7) TXAKUR KAKAK DEFECACIONES PERROS

1671


(8) AZOKA ABATOS PLAZA 1663

inkesta012 LAUDIO OSOA