Page 1

INFORMAZIO SOZIOURBANISTIKOA

GARDEA (Goikoetxe barne)

Biztanle-kopurua: ______________

791

Etxebizitza-kopurua

316

Etxebizitza hutsen kopurua1

Etxebizitza Hutsen 2011ko Estatistika (Eusko Jaurlaritza)

442 (%13,92)

Guztira 8.363

Okupatuta 7.944

Hutsik 419

2000-2010eko denboraldian eraikitako etxebizitzak

(falta den datua)

Hiri-gainazala

(falta den datua)

Egoitza-gainazala

(falta den datua)

Industria-gainazala

(falta den datua)

Hiri-lurzoruen egikaritze-maila

(falta den datua)

Hezkuntza ekipamendua

Ezer ez

Osasun ekipamendua

Ezer ez

1

“Etxebizitza huts�aren kontzeptuak erreferentzia egiten die inor erroldatuta ez daukaten etxebizitzei. Izan daiteke etxebizitza horietariko batzuetan baten bat bizitzea. 2 2012ko apirilean izandako hirigintza jardunaldien ostean, udal arkitektoak Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailari eskatu zion etxebizitza hutsen datua baieztatzeko. 2012ko irailaren 28an erantzuna jaso eta bertan adierazita dago etxebizitza hutsen indizea 419koa dela, udal esparruan. Informazio horren arabera, etxebizitzen guztirako kopurua 8.363koa da, eta okupatutakoen kopurua 7.944koa.


Plazetako m²

 

Gardea 780 Ikastetxearen atzealdea 800 Guztirako m² 1.580

Lorategietako m² (berdeguneak)

       

Gardearen erdigunea 2.000 Santa Kurutz 14.596 Irukurutzeta (23) 853 Irukurutzeta (Fuentesila) 1.300 Arza poligonoa 4.000 Suhiltzaileen parkea 4.986 Goikoetxe 1.500 Autobiaren azpialdea 950 Guztirako m² 30.185

Erabilerarik gabeko berdeguneetako m²

Paisaia eta ingurumen baliabideak

Nerbioi ibaia (parke lineala), balio handiko nekazari-lurzorua

Haur-parkeetako m²

  

Irukurutzeta (Fuentesila) 250 Gardearen erdigunea 110 Autobiaren azpialdea 150 Guztirako m² 510

Kirol azpiegiturak

   

Hockey pista 6.300 Kirol pista 1.047 Frontoi estalia 727 Bolatokia 152 Guztirako m²

8.226

Azpiegitura soziokulturalak

 

Zentro soziala 271 Gardeako Kultur Gunea 3.885 Guztirako m² 4.156

Azpiegitura soziokultural potentzialak

Santa Kurutz baseliza 196

Aparkalekuetako m²

  

Fronte soziala 500 Gometegi 940 Arza poligonoaren aurrealdea 700 Tubacexen aurrealdea 1.130 Irukurutzeta (Fuentesila) 850

 


Guztirako mツイ

4.120

Ibilgailu-kopurua

745 0.94 ibilg. / bizt.3

Azaleko aparkalekuen kopurua

(falta den datua)

Aparkaleku pribatuen kopurua

(falta den datua)

Ondare-ondasunak

(falta den datua)

BIZTANLERIA AUZOKA ETA UDAL OSOKOA ARETA ARRAテ前 ERDIGUNEA GARDEA LANDALUZE LATIORRO LANDA-EREMUKOA UGARTE GUZTIRA

2.035 534 8.150 791 930 3.426 243 2.478 18.587

ETXEBIZITZAK AUZOKA ETA UDAL OSOKOAK ARETA ARRAテ前 ERDIGUNEA GARDEA LANDALUZE LATIORRO LANDA-EREMUKOA UGARTE GUZTIRA ETXEBIZITZA HUTSEN 2011KO ESTATISTIKA (EUSKO JAURLARITZA) Guztira Okupatuta Hutsik 8.363 7.944 419 (%5,01)

3

Santa Kurutz, Industrialde, Katuxa eta Arza poligonoek eragina dute datu honetan.

830 210 3.316 316 360 1.392 92 944 7.460


HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZAK AUZOKA ETA UDAL OSOKOAK ARETA ARRAテ前 ERDIGUNEA GARDEA LANDALUZE LATIORRO LANDA-EREMUKOA UGARTE GUZTIRA

IBILGAILUAK AUZOKA ETA UDAL OSOKOAK ARETA 1.234 ARRAテ前 405 ERDIGUNEA 4.399 GARDEA 745 LANDALUZE 530 LATIORRO 1.750 LANDA-EREMUKOA 239 UGARTE 1.425 IDENTIFIKATU GABEKO AUZOA 624 GUZTIRA 10.789

4

120 26 413 44 30 157 25 120 935

%14,45 %12,38 %12,45 %13,92 %08,33 %11,27 %27,17 %12,71 %12,53

0.61 ibilg. / bizt. 0.76 ibilg. / bizt. 0.54 ibilg. / bizt. 0.94 ibilg. / bizt. 0.57 ibilg. / bizt. 0.51 ibilg. / bizt. 0.98 ibilg. / bizt. 0.57 ibilg. / bizt. 0.58 ibilg. / bizt.

62 ibilgailuetariko 14 industrialdean erregistratuta daude, 2 udal desberdinetan eta gainontzekoek ez dute kalea zehaztu.

información sociourbanística Gardea eu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you