Page 1

ALDUNDIAK EZARRITAKO BALORE KATASTRAL BERRIEN ONDORIOAK REPERCUSIÓN DE LOS NUEVOS VALORES CATASTRALES ESTABLECIDOS POR LA DFA


Renta -De 0 euros a 6.000,00 euros -De 6.001,00 euros a 9.000,00 euros -De 9.001,00 euros a 12.000,00 euros -De 12.001,00 euros a 15.000,00 euros -De 15.001,00 euros a 18.000,00 euros -De 18.001,00 euros a 21.000,00 euros

Bonificaci贸n 90% 70% 50% 40% 30% 20%


URTEKO PORTZENTAIA PORCENTAJE ANUAL hasta 5 a単os 2,9 hasta 10 a単os 2,7 hasta 15 a単os 2,6 hasta 20 a単os 2,6 ZERGA TIPOA TIPO DE GRAVAMEN

%14,50


hasta 20 urterarte hasta 15 urterarte

Lurzoruaren balorea

(2,6%x20urte=52%) x14,50%

(2,6%x15urte=39%) x14,50%

hasta 10 urterarte

hasta 5 urterarte

(2,7%x10urte=27%) x14,50%

(2,9%x5urte=14,50%) x14,50%

Valor del suelo kokapena/ situacion ellakuri lamuza landaluze 3kurutzeta

Hasta 2011arte 28.424,96 33.857,10 22.524,55 12.962,18

virgen del carmen

19.215,92

88.230,00 1.448,88

6.652,54 1.086,66

4.989,41

752,3

3.454,20

404,01

1.855,04

zumalakarreg 20.852,42 i oketa 16.251,14

88.330,00 1.572,27 70.544,00 1.225,34

6.660,08 1.179,20 5.319,02 919

4.995,06 3.989,26

816,37 636,23

3.458,12 2.761,80

438,42 341,68

1.857,14 1.483,19

vitoria

50.451,50 1.216,72

3.804,04

2.853,03

631,76

1.975,18

339,28

1.060,74

16.136,90

Desde 2012tik 90.892,50 108.262,50 79.443,00 57.008,00

bal. Zaharra bal. Berria 2.143,24 6,853,29 2.552,83 8.162,99 1.698,35 5.990,00 977,35 4.298,40

bal. bal. bal. bal. Berria bal. Berria Zaharra Zaharra Zaharra bal. Berria 1.607,43 5.139,97 1.112,84 3.558,44 597,63 1.911,01 1.914,62 6.122,24 1.325,51 4.238,48 711,85 2.276,22 1.273,76 4.492,50 881,84 3.110,19 473,58 1.670,29 733,01 3.223,80 507,47 2.231,86 272,53 1.198,59

912,54


URTEKO PORTZENTAIA PORCENTAJE ANUAL hasta 5 a単os hasta 10 a単os hasta 15 a単os hasta 20 a単os

ZERGA TIPOA TIPO DE GRAVAMEN

2,9 2,7 2,6 2,6


2012

2012

ESKAERA EPEA

MARTXOAREN 31A ARTE

HASTA EL 31 DE MARZO

ZEIN ZERGA?

-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (HIRIETA LANDA-LURRA)

- IBI (TERRENOS URBANOS Y RURALES)

-EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA

ORDAINKETA EPEAK

3 ORDAINKETA: EKAINA IRAILA ABENDUA

-IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3 PAGOS: JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE


2013tik AURRERA

A PARTIR DE 2013

ESKAERA EPEA

aurreko urteko urriaren 1etik DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE abenduaren 31 bitartean. DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

ZEIN ZERGA?

-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (HIRIETA LANDA-LURRA) -EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA -HERRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA ETA EZABAPEN ZERBITZUA

ORDAINKETA EPEAK

- IBI (TERRENOS URBANOS Y RURALES) -IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

-KANPOSANTUKO ZERBITZUAK

- SERVICIOS DEL CEMENTERIO

4 ORDAINKETA: MARTXOA EKAINA IRAILA ABENDUA

4 PAGOS: MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE


Profile for Laudioko Udala

Herriari aurkezpena OHZ  

OHZ aldaketen aurkezpena 2012 - Presentación en asamblea de cambios en el IBI 2012

Herriari aurkezpena OHZ  

OHZ aldaketen aurkezpena 2012 - Presentación en asamblea de cambios en el IBI 2012

Advertisement