Page 1

zuIN 34/35 2012ko JARDUEREN BILAKAERA EVOLUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 2012 Etxe arrosaren ingurua / Entorno Casa Rosa Iturralderako barandak / Barandillas Iturralde Solozelai-Aldai lotura / Unión Solozelai-Aldai Landaluze parkeko ekip. / Equip. Parque

GASTUA GASTO 79.998,87 € 38.291,32 €

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN Udala / Ayto. Lag./Sub. / Udl/Ayto.

157.126,66 € Lag./Sub. / Udl/Ayto. 35.684,74 € Lag./Sub. / Udl/Ayto.

“Aceros etxeak” I. fasea / “Casas Aceros” Fase I

44.736,91 € Udala / Ayto.

Landa errepideen konp. / Arreglo carrtras rurales Ugarte plazaren konp. / Arreglo Plaza Ugarte Altzarrate plaza Altzarrate Latiorrondo arrapala / Rampa Latiorrondo

80.000,00 € Udala / Ayto.

Goikogane-Apaloeta oinezkoentzako pasabideak / Pasos peatonales GoikogApaloeta Nagusientzako jokoak Granja plazan / Juegos adultos Granja Plaza Umeentzako jokoak Granja plazan / Juegos infantiles Granja Plaza HHEko teilatua / Cubierta EPA Rosalia de Castroko estalpea / Cubierta Rosalía de Castro Geltokia-tunela-Maestro Elorza / Estacióntúnel-Maestro Elorza Parkeko azpiegiturak / Infraestructuras Parque Gardeako Gizarteko igogailua /Ascensor “Social” Etxebarri baserr. Proiek. / Proy. caserío Etxebarri Zutabeak / Pilares (Fabian Legorburu) Katedrak kentzea /Supresión cátedras (Lamuza) Patioko itxitura/Cierre patio (Lamuza) Segurtasun-sokak…/ Líneas de vida… (Latiorro) Galdaren tximiniak / Chimeneas en calderas (Latiorro) Patioaren itxitura / Cerramiento patio (Latiorro) 2 urt. gelan lanak (Latiorro) / Obras aula 2 años Altzarrateko lorategia/Ajardinamiento Altzarrate Latiorrondoko arrapalako barandak / Barandillas rampa Latiorrondo Amianto azterketa udal instalazioetan / Estudio amianto en instalaciones municipales Autogarbiketako komuna Azoka plazan / Aseo autolimpiable en la Plaza del Mercado Irisgarritasun Plana (eraik.pub.) / Plan Accesibilidad (edif. públicos) Untzueta eskailerak / Escaleras Untzueta Barbarako bihurgunea / Curva de Bárbara

Ortu ekolojikoak / huertos ekológicos

40.000,00 € Udala / Ayto. 400.000,00 € Estatua / Estado Lanbide Lanbide

EGOERA SITUACIÓN TRAMITEAN / TRAMITE ESLEIPENEAN / ADJUDICACIÓN EGITEN / EJECUCIÓN ESLEIPENEAN / ADJUDICACIÓN ESLEIPENEAN / ADJUDICACIÓN TRAMITATZEN / TRAMITE GELDI / SIN AVANCES AMAITUTA / FINALIZADA BARANDEN ZAIN / PTE BARANDILLAS AMAITUTA / FINALIZADOS

14.989,07 € Laguntza/Subvención AMAITUTA /FINALIZADO / Udala / Ayto. 19.870,00 € Udala / Ayto. AMAITUTA /FINALIZADO 38.807,36 € Lag./Sub. / Udl/Ayto. 43.670,44 € Laguntza/Subvención / Udala / Ayto. 2.890.473,04 € LZFP / PFOS / Udala / Ayto. 1.266.034,51 € LZFP/PFOS / Udl/ Ayto. 77.437,82 € Lag./Sub. / Udl/Ayto. 46.000,00 € Lag./Sub. / Udl/Ayto.

AMAITUTA /FINALIZADO AMAITUTA /FINALIZADO EBAZPEN ZAIN / PTE RESOL. EBAZPEN ZAIN / PTE RESOL. ESLEIPENEAN / ADJUDICACIÓN UKATUTA / RECHAZADA

3.234,38 € Lag./Sub. / Udl/Ayto. 5.399,68 € Lag./Sub. / Udl/Ayto. 16.335,00 € 19.494,54 € 7.630,51 € 21.380,00 € 12.566,54 € 14.368,62 €

AMAITUTA / FINALIZADO ZATI BAT AMAITUTA / FINALIZADO PARTE Lag./Sub. / Udl/Ayto. ZAIN / PENDIENTE Lag./Sub. / Udl/Ayto. AMAITUTA / FINALIZADO Laguntza/Subvención AMAITUTA / FINALIZADO / Udala / Ayto. Lag./Sub. / Udl/Ayto. ZAIN / PENDIENTE Lag./Sub. / Udl/Ayto. AMAITUTA / FINALIZADO Udala / Ayto. EGITEN / EJECUCIÓN

8.576,48 € Udala / Ayto. 21.350,00 € Udala / Ayto. 48.000,00 € Udala / Ayto. 21.175,00 € Udala / Ayto. 59.206,48 € Udala / Ayto. 81.406,00 € Udala / Ayto.

73.385€ Udala / Ayto.

ESLEIPEN / ADJUDICACIÓN TRAMITATZEN / TRAMITE ESLEIPEN / ADJUDICACIÓN EGITEN / EJECUCIÓN AMAITUTA / FINALIZADO JABEEKIKO ADOSTASUNA ETA PROIEKTUA BERREGITEA / ACUERDO CON PROPIETARIOS-AS Y RENOVACIÓN PROYECTO TRAMITATZEN / TRÁMITE

Profile for Laudioko Udala

INBERTSIOEN EGOERA 10/2012 ESTADO INVERSIONES  

Laudioko Udalean lantzen ari diren inbertsioen egoera, 2012ko urriaren 1ean. Listado con información sobre el estado de las inversiones en c...

INBERTSIOEN EGOERA 10/2012 ESTADO INVERSIONES  

Laudioko Udalean lantzen ari diren inbertsioen egoera, 2012ko urriaren 1ean. Listado con información sobre el estado de las inversiones en c...