Page 4

SVETE

MAŠE

od 22. do 29. maja 2011 Nedelja 22.05. 5. VELIKONOČNA sv. Marjeta Ponedeljek 23.05. sv. Ivana Torek 24.05. sv. Marija Pomagaj Sreda 25.05. sv. Gregor Četrtek 26.05. sv. Filip Petek 27.05. sv. Alojzij Grozde Sobota 28.05. sv. Viljem Nedelja 29. 05. 6. VELIKONOČNA Sv. Uršula

Sevnica

ob 8.00

za farane

Šmarje

ob 9.00

+ Močivnik in Vovk

Sevnica

ob 10.00

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

Sevnica Sevnica

ob 10.00 ob 19.00

+ Pavla Trinkavs, obl. in druţini Derstvenšek in Ţibert + Ivan Kuhar + Terezija Starman + Ivan Kunšek + Kuk in Colner po namenu + Ljudmila Šalamon + Ana Prosenik + Rudi Kriţnik, obl. + Boris Kladnik za zdravje v čast Materi Boţji + Ivan Kozinc + Ana in Franc Boţič + Silvo in Franc Krnc ter sorodniki + Dominik Kolman, starši Kolman in Medvešek + Janez Kuzmički, obl. +Viktor Krenčič + Joţe Imperl + Franc Brečko + Franc Šeško, 30.d.p.p. za farane Bogu v zahvalo + Amalija in Franc Tasič + Branko Starman, 30.d.p.p. + Anton in Antonija Košar

5. velikonočna nedelja 2011  

Miklavžev zvon, od 22. do 29.5.2011

5. velikonočna nedelja 2011  

Miklavžev zvon, od 22. do 29.5.2011

Advertisement