Page 1

PRVO SVETO OBHAJILO Neka zgodba govori o treh prijateljih, o Evi, Urški in Danijelu. Ti trije otroci so se vsako popoldne večino časa igrali skupaj. Nekega popoldneva pa jim je postalo dolgčas. Vreme je postalo neprijetno in prišli so na idejo, da bi se malo pozabavali. In sicer tako, da bi šli k sosedovim, jim pozvonili in se kar povabili v hišo. »Dober dan«, so rekli sosedu. »Ali lahko pridemo noter«? »Kaj, sedaj ste prišli«, je malo glasneje vprašal sosed. V svoji hiši ţelim sedaj imeti mir!« Eva, Urška in Danijel so pozvonili pri sosednji hiši. »Ali lahko vstopimo?« »Sedaj ste prišli na obisk? Kaj nimate drugega dela? Kako to, da vas doma kar tako pustijo, da pohajate? Prav sedaj sem počistila hišo, ker bomo praznovali prvo sveto obhajilo. Nerodno bi bilo, če bi sedaj spet umazali tla.« Otroci so odšli naprej, da še tretjič poskusijo srečo. »Ali lahko pridemo malo k vam?« »Ţal mi je, ali ne vidite, da delam, da stojim na lestvi in


barvam? Pri hiši je zmeraj dovolj dela, zato nimam časa da bi ga razmetaval in bil z vami.« Otroci so bili ţe malo ţalostni, da jih nikjer ne sprejmejo. Šli so naprej in pozvonili pri naslednji hiši. Teta Roza je iztegnila roke proti njim in dejala: »Dragi otroci, prišli ste ravno ob pravem času. Spekla sem piškote, ker sem ţe tako dolgo čakala, da bom imela nekaj časa. In to je prav danes. Vendar jih ne morem jesti sama. To je tako ţalostno, če je človek sam in mora sam jesti. Pridite, hitro stopite noter. Malo je razmetano v kuhinji, vendar se nič ne vznemirjajte, vse bomo uredili. Saj veste, kjer je delo in ţivljenje je tudi kakšna stvar na mizi in drugod. Saj ste verjetno navajeni, da je tudi pri vas doma tako.« To je lepa izkušnja, ki so jo doţiveli otroci. Teta Roza jih je povabila v hišo, čeprav je bilo slabo vreme in dobili so ravno tisto, kar je najboljše - piškote. Lahko si predstavljam, kako veseli so bili in kako slastni so bili piškoti. Tudi teta Roza ni bila nič manj vesela, ker je imela druţbo in da je lahko piškote delila z drugimi. Ko ljudje tako delimo z drugimi, ko delamo za druge, potem je na svetu bolj svetlo in bolj veselo. Dragi prvoobhajanci. Tukaj, pri tem oltarju ne delimo piškotov, ampak kruh. Kakšen kruh pa je to? To je košček hostije, kjer je resnično navzoč, sedaj med nami Jezus. In vsi, ki Jezusa prejemamo, postajamo med seboj prijatelji, smo na poseben način povezani. Pa vendar nismo enaki, vsak ima svoje mesto, vsak je pomemben. Zato se tudi veselimo in praznujemo skupaj. Ko nekdo dobi otroka, ga prinesejo h krstu in tukaj smo skupaj; ko nekdo praznuje prvo sveto obhajilo, kot je to danes, smo spet skupaj. Ko fant in dekle prideta v cerkev, tukaj skleneta zakrament sv. zakona; vsako leto praznujemo poročne jubileje; ko nekdo umre, smo spet skupaj tukaj, da se od njega poslovimo in ga pospremimo h grobu. Neka pesem pravi takole: »Kruh raste iz mnogih bilk, iz mnogih jagod nastane vino. Skupnost nastane iz mnogih ljudi, tukaj nihče ne ţivi in ne umrje sam. Poglej, naš Bog vabi vse, nihče se ne sme izgubiti. Dragi prvobhajanci in starši, pa tudi vsi ostali! Ţelim, da bi se vsi vedno domače počutili tukaj v cerkvi, pred Gospodom, skupaj z njim. Vse to, kar so ta neţna srca ţe sprejela pri verouku in tukaj v cerkvi dobiva danes nov pečat. Vse vas in vaše druţine Bog zmeraj vabi: »Pridite. Okusite in spoznajte, kako sem dober. Moja hiša ima vedno odprta vrata. Tukaj nihče ne pride ob neprimernem času, kot smo slišali v zgodbi. Tukaj je resnično vsak vedno dobrodošel. Ko pride sem, bom jaz prišel tudi v vaša


srca.«Danes ste praznično oblečeni, ker boste danes smeli prvikrat pristopiti k svetemu obhajilu. Jezus bo prišel k vsakemu izmed vas v tem majhnem koščku kruha. Tukaj je skrivnost, ki je ne moremo razumeti. V tem koščku kruha se nam Jezus daruje in to bo vedno tako. To boste začeli čutiti ţe danes, v teku ţivljenja pa najbrţ še bolj. Ta kruh, tako majhen nas nasičuje, ker hrepenimo po ţivem stiku z Jezusom. Tolaţi nas, daje nam moč, da bomo veseli in pogumni ljudje in kristjani. To je kruh Boţje ljubezni za vse ljudi. Radi imejmo Jezusa, ker je vedno z nami. Vsem druţinam ţelimo lepo praznovanje.

OZNANILA  Danes 5. velikonočna nedelja. Za našo ţupnijo tudi praznik prvega sv. obhajila. Pri sv. maši ob 10.00 bo 36 veroučencev prvič prejelo Jezusa v svoje srce. Spomnimo se prvoobhajancev in njihovih druţin v molitvi.  Prihodnjo nedeljo je 6. velikonočna nedelja.  Praznik sv. birme bo v naši ţupniji v nedeljo, 5. junija, ob 10.00. Devetdnevnica za letošnje birmance se začne v petek 27. maja.  Prenos relikvij in blagoslovitev kapele, ob godu bl. Alojza Grozdeta, bo 27. in 28. maja na Zaplazu.  22. maja 2011, bo slovesnost ob 5. obletnici razglasitve škofije Celje v celjski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 somaševanje, ki ga bo vodil nekdanji nuncij v Sloveniji dr. Santos Abil y Castello. Vabljeni.  V soboto in nedeljo, 28. in 29. maja bo na Rakovniku romarski shod ob praznovanju Marije Pomočnice kristjanov. Vabljeni.  Prišla je nova številka Družine.  Iskren Bog plačaj skupini staršev prvoobhajancev, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Florjanske - zgornji del.


SVETE

MAŠE

od 22. do 29. maja 2011 Nedelja 22.05. 5. VELIKONOČNA sv. Marjeta Ponedeljek 23.05. sv. Ivana Torek 24.05. sv. Marija Pomagaj Sreda 25.05. sv. Gregor Četrtek 26.05. sv. Filip Petek 27.05. sv. Alojzij Grozde Sobota 28.05. sv. Viljem Nedelja 29. 05. 6. VELIKONOČNA Sv. Uršula

Sevnica

ob 8.00

za farane

Šmarje

ob 9.00

+ Močivnik in Vovk

Sevnica

ob 10.00

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

Sevnica Sevnica

ob 10.00 ob 19.00

+ Pavla Trinkavs, obl. in druţini Derstvenšek in Ţibert + Ivan Kuhar + Terezija Starman + Ivan Kunšek + Kuk in Colner po namenu + Ljudmila Šalamon + Ana Prosenik + Rudi Kriţnik, obl. + Boris Kladnik za zdravje v čast Materi Boţji + Ivan Kozinc + Ana in Franc Boţič + Silvo in Franc Krnc ter sorodniki + Dominik Kolman, starši Kolman in Medvešek + Janez Kuzmički, obl. +Viktor Krenčič + Joţe Imperl + Franc Brečko + Franc Šeško, 30.d.p.p. za farane Bogu v zahvalo + Amalija in Franc Tasič + Branko Starman, 30.d.p.p. + Anton in Antonija Košar

5. velikonočna nedelja 2011  
5. velikonočna nedelja 2011  

Miklavžev zvon, od 22. do 29.5.2011

Advertisement