Page 1

MIKLAVŽEV ZVON župnik Vinko Štrucelj

Glasilo župnije Sevnica

Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko

2. POSTNA NEDELJA

041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si

16. marec 2014 »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt, 4, 1-11)

»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«(Mt, 4, 1-11) Danes na papeško nedeljo nas Božja beseda vabi, da prisluhnemo Jezusu, našemu Odrešeniku. Kako gluhi smo včasih za ta glas, ki nam pravi, da naj se tudi mi spremenimo, kot se je Jezus na gori. Danes se še posebej spomnimo našega papeža Frančiška. Tudi on in Cerkev sta potrebna molitve. Darujmo zanj kakšno dobro delo, žrtev. K temu nas spodbuja tudi misel sv. Janeza Boska: »Vsak trud je majhen, kadar gre za Cerkev in papeštvo.«


BILANCA PRVEGA LETA PAPEŽA FRANČIŠKA "Tu sem! Dober večer. Zdaj se podajmo na pot, rimski škof s svojim ljudstvom!" Te besede mi zazvenijo vsakič, ko zagledam papeža Frančiška. "Molite zame!" Tudi to ponavlja ob vsakem srečanju. Preprost in majhen, pa velik po srcu, z izredno ljubeznijo do človeka. Rad nas ima, o tem ne dvomim. Posebej najbolj uboge in grešne, ti so v središču njegovega srca. Zelo spontan človek. Pokliče kar po telefonu ali napiše besedo spodbude. Oče katoličanov, oče narodov, ki ima za geslo svojega poslanstva na zemlji: "Človek, dragocen si mi!" Ni superman, kakor je izjavil nedavno v intervjuju. "Grešnik, eden izmed nas", tako se je sam označil. "Nimam ne srebra ne zlata, Kristusa vam dam!" ponavlja tudi nam po Riu, kjer se je poleti srečal s tremi milijoni mladih. V svoji vodstveni službi manj vlada s pravili Rima, opušča cesarske navade, ker si je tudi sam postavil v središče biblično teologijo evangelija. Oznanja nam Kristusa, ki je "postal ubog, da bi mi obogateli". S tem nas vabi tudi sam, da gremo v postnem času na pot spreobrnjenja. Papež Frančišek, odprt na pobude, želi odpreti vrata, da bi bili vsi ubogi v srcu Cerkve. Zato prisluhne pastoralnim pobudam, nasvetom tudi svoji G8, skupini kardinalov s petih celin sveta. Najprej si želi v delovanju rimske kurije transparentnost. Zato je pred kratkim ustanovil Svet in tajništvo za ekonomijo, da bodo izdatki le najnujnejši, korupcija izkoreninjena. Ustanovitev komisije za zaščito otrok je le korak v pravičnosti za sočutje z žrtvami zlorab in za preprečevanje nadaljnjih smrti nedolžnih otrok. Najprej so mu sveti družina in zakonci. Kako jim biti v oporo, da bo mladim "lepo osnovati družino, ki je nepogrešljiva za prihodnost sveta". V strukture kurije pa vključuje laike, tudi ženske, saj Cerkev res ne sme biti "sterilna". Marijanski papež, ki trpi in joka ob umirajočih v nasilju, ob beguncih, ob hrani, ki se v svetu bogatih meče v smeti. "Kako ste se navadili na nasilje, na brate, ki spijo na ulici, na družbo brez Boga?" nas nenehno sprašuje. "Želim si ljudi miru!" V drugem letu svojega papeževanja bo namenil pozornost redovnicam in redovnikom, da bi prebudili svet. Saj si je zadal tudi sam, učenec Ignacija, ki je bil navdušen nad Frančiškom Asiškim, za nalogo: "Frančišek, popravi mojo Cerkev!"Kako jo bo popravljal konec maja v Sveti deželi? Bo prišlo do zgodovinskih poljubov kakor pred 50 leti med papežem Pavlom VI. in carigrajskim ekumenskim patriarhom Atenagorom? Ali si bodo voditelji treh monoteističnih religij, judovstva, islama in krščanstva segli v roke? Na vzhodu z vstajenjsko zarjo pričakujejo


veliko noč, ki bi pomenila začetek nove dobe miru za ves Vzhod. Za Katoliško cerkev z 1,2 milijarde vernikov se je ta doba že začela. Kolikor se je razcvetela po vsem svetu, je s papežem Frančiškom dobila tudi vesoljno vodstvo kardinalov, ki si bodo prizadevali odgovarjati na potrebe ne le Evropejcev, ampak vernikov vsega sveta. Papež tudi starejših ne pozabi. Ob zaslužnem papežu Benediktu XVI. poudarja, da je modrost dar Boga. Ta pastir res diši po svojih ovcah. Slogan njegovega papeževanja pa bo ostal: "Naredite vse, da nihče ne trpi!" V tem svetem postnem času nas spodbuja k branju desetih zapovedi, ki so pot sreče za izraelsko ljudstvo, za njega pa nasvet dobre mame, ki skrbi, da se njenemu otroku ne zgodi nič hudega. sestra Romana Kocjančič, TV Slovenija

OZNANILA  Danes je druga postna nedelja - papeška nedelja. Ob prvi obletnici izvolitve papeža Frančiška se bomo z molitvijo Bogu zahvalili za sedanjega papeža. Ob 11.30 bo sv. maša na Grački gori.  Prihodnja nedelja je 3. postna. Za našo župnijo tudi dan staršev. Nanje se bomo spomnili pri svetih mašah. Ob 11.30 bo sveta maša na Žigrskem Vrhu.  V sredo, na praznik sv. Jožefa bodo svete maše v župnijski cerkvi ob 8.00, 10.00 in 19.00. uri.  Prihodnjo nedeljo bomo ure premaknili na poletni čas, torej eno uro naprej. Večerne maše bodo tako ob 19.00. uri.  Od ponedeljka naprej bodo sv. maše v cerkvi.  V postnem času vabljeni k molitvi križevega pota, ki ga bomo molili ob petkih po večerni sveti maši in ob nedeljah pred večerno sveto mašo. Ob petkih bo na razpolago tudi tuj spovednik. Ta petek bo med nami gospod Matej Užmah, župnik iz Dobove.  Umrl je Ivan Požun, Podvrh 8. Pogreb s sv. mašo bo v sredo, 19. marca, ob 16.00. uri, na sevniškem pokopališču.  Prišla je nova številka Družine.  V četrtek po maši bo molitev pred najsvetejšim.  Iskren Bog plačaj skupini iz Ribnikov, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnjo soboto je na vrsti skupina iz Žigrskega Vrha.


SVETE MAŠE od 16. do 23. marca 2014 NEDELJA,

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

2. POSTNA

Sevnica Gr. gora

ob 10.00 ob 11.30

sv. Hilarij

Sevnica

ob 18.00

Ponedeljek, 17. 3. sv. Patrik Torek, 18. 3. sv. Ciril Sreda, 19. 3.

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

sv. Jožef

Sevnica Sevnica Sevnica pok. Sevnica

ob 18.00 ob 8.00 ob 10.00 ob 16.00 ob 18.00

Četrtek, 20. 3.

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 18.00

sv. Klavdija Petek, 21. 3.

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

† †

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

3. POSTNA

Sevnica Žig. Vrh

ob 10.00 ob 11.30

sv. Alfonz

Sevnica

ob 19.00

16. 3.

sv. Serapion Sobota, 22. 3. sv. Lea NEDELJA,

za farane † Matilda, Alojz, Anica, Martin Kralj ter Denis Pečnik † Pepca Šmit in sorodniki † družina Bromše in Anton Hočevar † Jože Drnovšek, starši Kolman in sorodniki † Martin Kozinc, obl. † družina Vidmar, Mirt in Jože Mirt † Nada Senica, 7. d. p. p. † Branko Starman in sorodniki † † † † † † † † †

Jože Andolšek Jožefa Popelar Jože Rupnik Ivan Požun, pog. Vida Beršnak in za srečno zadnjo uro Božič in Košar Joško Kovač Jože Mirt Jerica, Jožefa, Anton in Jože Strnad Jože Popelar in sorodniki ter družina Popelar Amalija, Katarina, Ema in Jože Staroveški Jožefa in Matija Resnik ter Franc Šeško Jože, Antonija in Urška Srpčič Franc in Amalija Tasič za farane Ana in Vlado Sušnik

23. 3. † Terezija Grobovšek, obl. † 2 Jožeta in Jožefa Motore ter Požun † Herman Kočevar

2. postna nedelja - 2014  

Miklavžev zvon, od 16.3. do 23.3.2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you