Page 1

MIKLAVŽEV ZVON župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680

Glasilo župnije Sevnica

Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko

3. NEDELJA MED LETOM

041/26.18.70 - Grega

26. januar 2014

031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si

»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt,4 12-23)

Don Bosko se je zavedal pomembnosti oznanjevanja in duhovne hrane za kristjana: »Kakor pa naše telo brez jedi oslabi in slednjič umre, tako se zgodi z našo dušo, če ji ne damo potrebne hrane. Hrana naše duše je Božja beseda, namreč pridige, razlaga svetega evangelija in krščanski nauk.« Zato je dajal tako velik poudarek vsakodnevnemu premišljevanju in prebiranju Svetega pisma, mlade je vzpodbujal k prebiranju drugih duhovnih knjig, tudi sam je napisal veliko katoliških knjig in jih širil med ljudstvom. Katero duhovno knjigo sem nazadnje prebral? Vzamem tudi jaz v roke Sveto pismo, preberem kakšen odlomek, ga premišljujem? Kakšen odnos imam do katoliških časopisov (Družina, Ognjišče, Salezijanski vestnik, …), kjer se najde marsikaj koristnega za mojo dušo?


SVEČNICA – PRAZNIK LUČI - PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset dni po božiču, praznik pa je dobil tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Na Slovenskem je še vedno lepa navada, da do tega dne domove krasijo božične smrečice, gotovo pa jaslice. Praznik, ki ima poganski izvor, je na Slovenskem že dolgo zasidran kot del cerkvenega leta, saj tega dne obhajamo spomin Marijinega očiščevanja, pa tudi njenega srečanja s Simeonom. Bogoslužno ime praznika je Jezusovo darovanje. Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj, je tam srečala častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju Mesija. Danes obhajamo svečnico predvsem kot praznik luči pred nastopom tako imenovanih svetnikov – pomladinov. Obhajamo jo v dneh, ko so dnevi že malenkost daljši in je že slutiti pomlad, ki prinaša več luči, po kateri so nekdaj hrepeneli vso dolgo zimo. Tako, kot je starček Simeon v templju v slovitem spevu spregovoril o “luči v razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi na ta dan prispodoba Mesije, ki razsvetljuje človeštvo. Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje teme duha ter kristjana opominja, da mora biti otrok luči. Redovnice in redovniki pa praznujejo dan Bogu posvečenega življenja. To je dan zahvale, molitve za svetost, premišljevanja in medsebojnega srečanja. Redovniki bodo dan posvečenega življenja praznovali skupaj s škofi in drugimi verniki. Dan posvečenega življenja ima trojen namen: - hvaležnost za dar redovništva v posvečenem življenju, ki bogati in razveseljuje krščansko skupnost z mnogovrstnostjo svojih darov (karizem), - da bi celotno Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno življenje, - da bi skupaj slavili čudovita dela, ki jih je Gospod naredil v Bogu posvečenih osebah in da bi se še bolj živo zavedali, kako nenadomestljivo je njihovo poslanstvo v Cerkvi in v svetu. Dan posvečenega življenja je uvedel papež Janez Pavel II. Posvečene osebe so poklicane k refleksiji ter k obnovitvi in potrditvi svoje posvetitve. Papež poudarja, naj ta dan »pomaga vsej Cerkvi, da bo bolj cenila pričevanje oseb, ki so se odločile, da bodo tesneje hodile za Jezusom.«


DON BOSKOV PRAZNIK NA RAKOVNIKU V nedeljo, 2. februarja, smo vabljeni na druženje z don Boskom. Druženje se bo pričelo ob 15.00 s sveto maši pri kateri bo deset mladih dalo obljubo za sotrudništvo. Ob koncu svete maše bomo prisluhnili delegatoma za mladinsko pastoralo, čaka pa nas tudi majhno presenečenje. Druženje se bo nadaljevalo v prostorih glasbene šole na Rakovniku, kjer bo tudi dovolj časa za igro, klepet, petje....Ob 19.00 sledi še beseda za lahko noč.

OZNANILA  Danes je tretja med letom – nedelja svetega pisma in don Boskova nedelja. Po večerni sveti maši vabljeni na ogled dramske igre Gregorja Čušina z naslovom Vera levega razbojnika. Vstopnine ni, dobrodošli prostovoljni prispevki.  Prihodnjo nedeljo je praznik Gospodovega darovanja – svečnica. Pri vsaki sv. maši si boste lahko kupili sveče. Hkrati je prva nedelja v mesecu. Ob 8.30 vabljeni k molitvi rožnega venca pred najsvetejšim, ob 15.00 pa k molitvi za nove duhovne poklice v župnijsko kapelo. Pri vseh mašah bo ofer za cerkvene potrebe.  Iskren Bog plačaj vsem, ki so sodelovali pri izvedbi don Boskovih dnevov in srečanju ministratov.  V petek je praznik sv. Janeza Boska. Vabljeni k sv. maši.  Prišla je nova številka Družine in Ognjišča.  V četrtek po maši bo molitev pred najsvetejšim.  Letne naročnine za verski tisk (preko župnijskega urada) za prihodnje leto znašajo: Družina – 91,00 €, Ognjišče – 28,00€. Kdor želi prejemati verski tisk po pošti, ali pa želi prekiniti naročnino, naj nam to sporoči. Poravnate lahko tudi stolnino.  Iskren Bog plačaj skupini iz Drožanja in Metnega vrha, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnjo soboto je na vrsti skupina iz Florjanske ulice – gornji del.


SVETE MAŠE od 26. januarja do 2. februarja 2014 NEDELJA, 26. 1.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

3. MED LETOM

Sevnica

ob 10.00

sv. Timotej

Sevnica

ob 18.00

Ponedeljek, 27. 1.

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Jožefa Popelar † Jože Golob

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

† Marija Oluič, 30.d.p.p. † Marija Košir, 30.d.p.p. † za verne duše v vicah

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

Sevnica

ob 10.00

Sevnica

ob 18.00

sv. Angela Torek, 28. 1. sv. Tomaž Sreda, 29. 1. sv. Valerij Četrtek, 30. 1. sv. Hijacinta Petek, 31. 1. sv. Janez Bosko Sobota, 1. 2. sv. Brigita NEDELJA, 2. 2. JEZUSOVO DAROVANJE SVEČNICA sv. Simeon in Ana

za farane † Dušan Grm † Ivan Veber † Ivan, Neža in Stanko Brenko † Ivan in Antonija Mlinarič iz Dobja po namenu † Toni, Nejc, Neža, Andrej in Drago Gnidica in Ana Gričar po namenu

† Milka Gabrič, 30.d.p.p. po namenu † Jože Drobnič † Plauštajnerjevi † Karel Zupan, obl. † Ivan Mastnak † Jožefa Kustec za farane † Slavko in Beti Močivnik, obl. † Anton Požin, obl. in Karel Blaznik † Jože in Janko Božič ter sorodniki

3. nedelja med letom - 2014  

Miklavžev zvon, od 26.1. do 2.2.2014

Advertisement