Page 1

MIKLAVŽEV ZVON župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680

Glasilo župnije Sevnica

Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože

JEZUSOV KRST

Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si

12. januar 2014 In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt3, 13-17)

Nedelja Jezusovega krsta nas vzpodbuja, da sami razmišljamo o Božjem sinovstvu in hčerinstvu. Na svetu nismo sami. Vedno in povsod nas spremlja njegov očetovski pogled. Don Bosko je svoje fante na Božje otroštvo velikokrat spomnil: »Pomisli, otrok moj, s krstom te je Bog naredil za svojega otroka, te vzljubil in te ljubi kot najboljši oče.« Da smo božji otroci je znamenje veselja, upanja in zaupanja našega Nebeškega očeta do v vsakega izmed nas. Hkrati je to klic k odgovornosti. Ali se resnično zavedam, da sem ljubljen/a in da me Nebeški Oče spremlja? Kako živim svoj krst, svoje krščanstvo? Kakšen je moj konkreten odgovor na to Božjo ljubezen?


Nedelja Jezusovega krsta nas spominja na naš krst. Janez Krstnik krščuje v reki Jordan. Ljudstvo posluša njegovo oznanilo in se daje krstiti. Janez krščuje zgolj z vodo, a napoveduje, da pride tisti, ki bo krščeval s Svetim Duhom in ognjem. S seboj prinaša Božje kraljestvo, zato je nujno potrebno, da spremenimo svoje življenje in ga uravnamo po Jezusovem nauku. Jezus, ki je bil brez greha se ni obotavljal vstopiti v vrste grešnikov, da bi nas odrešil. To je bil tudi razlog, da se je dal krstiti Janezu Krstniku. Postal je glasnik Božjega usmiljenja do vseh bratov in sester, še posebej do najbolj ubogih in najmanjših. Ozdravljal je tiste, ki so bili v svoji notranjosti zlomljeni, iskal je tiste, ki so bili izgubljeni. V očeh takratne svetne in duhovne oblasti je veljal za zdraharja, a nebeški Oče ga je ljubil, ker je izvrševal svoje poslanstvo. Krst nima posebnega pomena, če ne živimo iz vrelcev tega zakramenta. Krst je dejanje ponižnosti in spokorne odprtosti za Božjo milost. V moči krsta prejmemo Božje otroštvo in poslanstvo pričevanja za Božje kraljestvo. Krščeni smo bili v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Kaj pa nam pomeni krst? Verjetno se preveč ne zmenimo zanj. Za marsikoga je to le običaj, ki se ga je treba držati. Verjetno večina ljudi niti ne ve, kdaj so bili krščeni. Ob velikih skrbeh za zemeljske dobrine in svoje tuzemsko življenje kar spregledamo, da smo pri krstu postali Božji otroci in da je to nekaj velikega. V nas prebiva Sveti Duh, ki nas spodbuja, da delamo dobra dela in slavimo Očeta, ki je v nebesih. Premalo se zavedamo, da je Božje kraljestvo v nas, saj Bog biva v naših srcih. Samo za kratek čas moramo utihniti, odložiti svoje skrbi in delo ter se predati Božji milosti in ognju njegove ljubezni, da nas prežari. Tako se bomo srečali z njim v svojem srcu. Naj nam Bog da moči, da bi zmogli narediti ta korak in se srečati z Najvišjim v svoji duši. MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST MED KRISTJANI 2014 – »Mar je Kristus razdeljen«? (1 Kor 1,13) 2. vatikanski vesoljni cerkveni zbor (1962–1965) je v Odloku o ekumenizmu zapisal: »Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev koncila. Kristus Gospod je namreč ustanovil eno in edino Cerkev … Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje Kristusovi volji, je svetu v pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu


stvarstvu« (E 1). Koncil je posebej izpostavil pomen »duhovnega ekumenizma«, ki vključuje »spreobrnjenje srca in svetost življenja skupaj z zasebnimi in javnimi molitvami za edinost kristjanov«. Duhovni ekumenizem je »duša vsega ekumenskega gibanja«. Ko se torej leto za letom v molitveni osmini zbiramo k maši in molitvam, izpolnjujemo željo celotne Cerkve. Srečujemo se tudi z verniki in predstavniki drugih Cerkva, saj je »dovoljeno in celo zaželeno, da se katoličani združujejo k molitvi« skupaj z njimi (E 8).

OZNANILA  Danes je praznik Jezusovega krsta.  Prihodnja nedelja je 2. nedelja med letom. Ob 11.30 bo sv. maša pri sv. Neži na Zagradcu.  Iskren Bog plačaj vsem, ki ste se v sredo udeležili srečanja z duhovniki savskega naddekanata in pomagali pri tem srečanju.  V soboto, 18. januarja, se začne molitvena osmina za edinost kristjanov. Vabljeni k osebni in skupni molitvi pri sveti maši.  V ponedeljek, 13. januarja, bomo ponovno začeli z rednim veroukom.  V sredo zvečer ob 19.00 bo srečanje za starejšo zakonsko skupino.  Prišla je nova številka Družine.  V četrtek po maši bo molitev pred najsvetejšim.  Letne naročnine za verski tisk (preko župnijskega urada) za prihodnje leto znašajo: Družina – 91,00 €, Ognjišče – 28,00€. Kdor želi prejemati verski tisk po pošti, ali pa želi prekiniti naročnino, naj nam to sporoči. Poravnate lahko tudi stolnino.  Iskren Bog plačaj skupini iz Glavnega trga in Kvedrove, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnjo soboto je na vrsti skupina iz Ledine in Zajčje gore.


SVETE MAŠE od 12. do 19. januarja 2014 NEDELJA, 12. 1.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

JEZUSOV KRST

Sevnica

ob 10.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Marija in Herman Kočevar † Cveto Mlinarič

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 10.00

† Jožef Andolšek † Angelca in Anton Kovač, obl. † Antonija Žibert

Sevnica Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00 ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

† Marija in Slavko Trček

Sevnica

ob 8.00

† Martin in Anica Kozinc

Sevnica

ob 18.00

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

Sevnica

ob 10.00

sv. Neža Sevnica

ob 11.30 ob 18.00

sv. Tatjana Ponedeljek, 13. 1. sv. Hilarij Torek, 14. 1. sv. Oton Sreda, 15. 1. sv. Absalom Četrtek, 16. 1. sv. Honorat Petek, 17. 1. sv. Anton Sobota, 18. 1. sv. Marjeta NEDELJA, 19. 1. 2. MED LETOM b.sl. Friderik Baraga

za farane † Ivanka Trbovc † Franc Urh ter družini Urh in Koritnik † Amalija in Slavko Vidmar ter Vinko Strle † Milan Zeks ter hčerka Ida † Breda Brinovar, obl.

† † † † †

Anica in Vinko Kodeh Ivan Mastnak Kaplarjevi Albin Hribar, obl. Ljubomira Jeler

† Jože, Antonija in Urška Srpčič za farane † Avgust in Marija Žibret † Anton Mlakar in Rozalija Lilek, obl. † Žveglič in Planinc † Terezija Kovač

Jezusov krst - 2014  

Miklavžev zvon, od 12.1. do 19.1.2014