Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si

14. NEDELJA MED LETOM 7. julij 2013

»Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.« (Lk 10,1–12.17–20)

Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

Samo Luka poroča o tem pomembnem dogodku v Jezusovem delovanju. Jezus izbere dvainsedemdeset učencev (poleg dvanajsterih apostolov) in jih pošlje po dva in dva v mesta in vasi, ki so pred njim na poti v Jeruzalem. Zakaj v parih? V tistih časih so za zanesljiva pričevanja in sporočila veljala le tista, ki sta jih potrdili vsaj dve priči oziroma glasnika. Število dvainsedemdeset je pomembno. Spominja na Mojzesa, ki je zbral sedemdeset mož, da bi Bog tudi njim podelil duha in bi mu pomagali voditi Izraelce. Zdaj pa Jezus pošilja dvainsedemdeset učencev, da razširjajo sporočilo o Božjem kraljestvu in z Božjo močjo ozdravljajo ljudi. Vladavina Božjega kraljestva se uresničuje povsem drugače od posvetne oblasti. Prinaša mir, ponižnost in odvisnost od Boga, ki skrbi za naše potrebe. Toda ni brez moči in oblasti; Jezus daje svojim glasnikom moč za ozdravljanje in prevlado nad demoni. Jezus je bil na poti v Jeruzalem, kjer ga je čakalo križanje. Potreba po oznanjevanju je bila nujna in tako je tudi danes. Kdor ne sprejme Jezusovega sporočila, bo za to odgovarjal na sodni dan. Najbolj pomembno je sprejeti evangelij, da bodo naša imena »zapisana v nebesih.«


MOLITVENI NAMENI ZA MESEC JULIJ SPLOŠNI NAMEN Da bi med Svetovni dan mladih v Braziliji spodbudil vse mlade kristjane, da postanejo učenci in misijonarji evangelija. MISIJONSKI NAMEN Da bi po vsej Aziji bila oznanjevalcem evangelija vrata odprta. SLOVENSKI NAMEN Da bi bilo očetovstvo in materinstvo v naši javnosti - politiki, družbi, medijih - primerno ovrednoteno in prikazovano kot nenadomestljiva vrednota za obstanek našega naroda. ZNAMENJA PRI MAŠI Vzkliki po povzdigovanju Mašnik vzklikne po povzdigovanju: Skrivnost vere. Občestvo na ta vzklik odgovori: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Z njim povzamemo temeljno vsebino maše. Podobno sporočilo imata tudi druga dva vzklika: Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš k slavi, in drugi vzklik: Reši nas Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Ti vzkliki so na neki način naša kratka veroizpoved in s tem poudarimo dva temelja tega, kar verujemo – Jezusovo smrt in njegovo vstajenje – zato veljajo ti vzkliki kot naš odgovor na Božjo ljubezen, ki se je sklonila na oltar. Ob tako velikem daru pa kristjani ne moremo ostati ravnodušni, ampak se nanj odzivamo z vso močjo svojega srca. UREDITEV ŽUPNIJSKEGA DVORIŠČA - IGRIŠČA Kot ste nekateri že opazili smo pričeli z deli na župnijskem dvorišču. Namen ureditve je povečanje zunanjih igralnih površin in ureditev stare garaže, ki bo namenjena kot večnamenski prostor za potrebe mladine in ostalih župljanov. Začelo se je z ureditvijo dokumentacije za rušitev stare lope, ki je bila v slabem stanju in funkcionalno neuporabna.


Notranjost stare garaže je že dobila novo podobo in se bo koristno uporabila že v letošnjem oratoriju. V času oratorija se bo del dvorišča, ki bo namenjen garažam zavaroval, ostali del pa je že pripravljen za otroško igro. Po končanem oratoriju se bodo dela nadaljevala. Celotno dvorišče se bo nivojsko izravnalo, na starem delu dvorišča se bo izvedla nova asfaltna plast. Območje se bo lahko zaprlo in bo namenjeno samo igri in druženju. Prav tako se bo uredil skupni prostor, kjer so se že izvedle stopnice – tribune s klančino, katera bo omogočala lažji dostop mamicam z vozički do igral. Prav tako je klančina primerna tudi za dostop oseb na invalidskem vozičku. Vabimo vas na ogled »začasno« končanih del. Prav tako se priporočamo in zahvaljujemo za vsako pomoč ali dar, ki ste ga ali pa boste prispevali. Določen del finančnih sredstev bodo velikodušno prispevali tudi naši prijatelji iz župnije Stuttgart. Zaključek del načrtujemo v drugi polovici avgusta, ko bi skupaj blagoslovili novo dvorišče – igrišče in ga začeli polno uporabljati v prihajajočem novem šolskem letu. Toliko novic ob zaključku prve etape urejanja. Veliko prijetnih trenutkov otrokom na oratoriju, kateri bo potekal že na povečanih zunanjih površinah in v prenovljenem večnamenskem prostoru.

OZNANILA  Danes je 14. nedelja med letom – tudi nedelja Slovencev po svetu. Ob 11.30 bo sv. maša na Gornjem Brezovem. Ker je hkrati tudi prva nedelja v mesecu, smo vabljeni k molitvi rožnega venca pred Najsvetejšim ob 7.30. Ob 16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice v župnijski cerkvi. Pri vseh svetih mašah bo ofer za cerkvene potrebe.  Prihodnja nedelja je 15. nedelja med letom.  V ponedeljek, 8. julija, pričnemo z oratorijem. Letošnje geslo je: »Bog je z nami!«. Oratorij bo trajal do 19. julija.  Prišla je nova številka Družine.  Iskren Bog plačaj skupini iz Žurkovega Dola in Ostrešja, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Orešja.


SVETE MAŠE od 7. do 14. julija 2013 NEDELJA,

Sevnica Šmarje Sevnica

ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00

b. sl. Anton Vovk

sv. Urh Čanje Sevnica

ob 11.30 ob 15.00 ob 19.00

Ponedeljek, 8. 7. sv. Kilijan Torek, 9. 7. sv. Avguštin Sreda, 10. 7.

Sevnica

ob 8.00

za farane † Rudi, Vida in Helena Blaznik † Frančiška in Ladislav Vidmar, obl. † Amalija in Slavko Vidmar, Vinko Strle † družina Mirt in sorodniki za božji blagoslov † Žibert, Motore in Marija Margon † Drago Škoda

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

† Marija in Rudolf Kovač, obl. † Marija Koleto

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

po namenu † Breda Brinovar

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

† Stane Krnc, obl. in sorodniki Krnc ter Poplas † Jožefa Popelar

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

† Herman Kočevar, 7. d.p.p. † Albin Hribar

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

† Milena Gale † Franc Švab

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

† Marija Gubenšek, obl. za farane

14. 7.

Šmarje

ob 9.00

† Ana in Vlado Sušnik

15. MED LETOM

Sevnica

ob 10.00

† Ferdinand in Justina Kragl

sv. Frančišek

Pečje Sevnica

ob 19.00 ob 19.00

† Tonika Kozinc, obl. † Ivanka Trbovc, 30.d.p.p.

7. 7. 14. MED LETOM

sv. Amalija Četrtek, 11. 7. sv. Benedikt Petek, 12. 7. sv. Mohor Sobota 13. 7. sv. Henrik NEDELJA,

14. nedelja med letom - 2013  

Miklavžev zvon, od 7.7. do 14.7.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you