Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica župnik Vinko Štrucelj

6. VELIKONOČNA NEDELJA 5. maj 2013

Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35)

Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

Preden je Jezus odšel s tega sveta, je učencem dal novo zapoved, po kateri jih bodo vsi prepoznali, da so njegovi učenci. Samo tam, kjer bo edinost in ljubezen, bo Božja beseda lahko padla na rodovitna tla. Don Bosko pravi: »Kdor hoče biti ljubljen, mora pokazati, da ljubi.« Potrudimo se, da bi ljubezen in edinost postala naš ideal, katerega bi si želeli usvojiti.


OBISK RELIKVIJ SV. JANEZA BOSKA V SLOVENIJI od 1. do 17. maja 2013 

Od ponedeljka, 6. maja do srede 8. maja, smo vabljeni k tridnevnici pred prihodom relikvij sv. Janeza Boska v našo župnijo. V teh dneh so prošnji dnevi: v ponedeljek pri sv. Florijanu, v torej pri sv. Marjeti in v sredo pri sv. Roku. Vabljeni k sveti maši, kjer se bomo priporočili sv. Janezu Bosku.

V naši župniji bomo relikvije lahko počastili v četrtek, 9. maja od 9.00 do 17.45. Nato bodo relikvije do 21.00. ure v Boštanju. Natančnejši program je objavljen na plakatu. Vzemimo si čas za osebno in skupno molitev ob sv. Janezu Bosku.

Zaradi obiska relikvij, v četrtek, 9. maja, na praznik Gospodovega vnebohoda, ne bo prošnje procesije od sv. Neže na Gračko goro. MINUTA ZA MLADE

6 0

V pripravi na Don Boskov »obisk« vsak dan namenimo eno minuto molitve za mlade

ZNAMENJA PRI MAŠI Košček hostije v kelihu Od prelomljene hostije spusti duhovnik majhen košček v kelih. S tem želi poudariti edinost Cerkve pri Kristusovi daritvi in povezanost s papežem in škofi. Tu lahko vidimo in začutimo resničnost vesoljne Cerkve. V malem koščku hostije je navzoč sleherni vernik. Ko vsi duhovniki po svetu odlomijo košček hostije, v kateri smo navzoči vsi verni, smo povezani v neizmerno moč medsebojne edinosti. To drobno in skoraj neopazno dejanje nas poveže v skupnost kristjanov, v živo Cerkev.

OZNANILA  Danes je 6. velikonočna nedelja. Ob 10.00 bo sveta maša pri sv. Florijanu. Ker je tudi prva nedelja v mesecu, smo vabljeni k molitvi rožnega venca pred Najsvetejšim ob 7.30. Ob 16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice v župnijski kapeli. Pri vseh svetih mašah bo ofer za cerkvene potrebe.


 Prihodnja nedelja je 7. velikonočna.  V ponedeljek, 6. maja, po večerni maši, ima srečanje starejša zakonska skupina.  V ponedeljek goduje sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov.  V torek, 7. maja, ob 9.00 in ob 20.00. uri, bo srečanje za starše prvoobhajancev.  V četrtek, 9. maja, je praznik Gospodovega vnebohoda. Sv. maše bodo ob 8.00 in ob 10.00 in zvečer ob 17.00. Ob 9.00 bo sprejem relikvij sv. Janeza Boska. Zvečer ob 19.00 ni sv. maše v cerkvi.  Pred Gospodovim vnebohodom obhajamo prošnje dneve. V teh dneh molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov vsega drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč in drugih stisk. Vsak ve in čuti, da potrebuje pri svojem delu tudi božji blagoslov. Zato smo lepo vabljeni, da se v čim večjem številu udeležimo te skupne molitve in prošnje za blagoslov pri delu. V ponedeljek bomo ob 7.00 šli iz župnijske cerkve v procesiji k sv. maši v cerkev sv. Florjana, v torek k sv. Marjeti na Pečje, v sredo pa od kapelice do sv. Roka. V teh dneh bo tudi tridnevnica pred prihodom relikvij sv. Janeza Boska.  V sredo, 1. maja, smo začeli s šmarnično pobožnostjo. Vabljeni veroukarji, predvsem prvoobhajanci in birmanci.  Umrl je Alojz Brečko, oče salezijanskih duhovnikov Jožeta in Franca Brečko. Maša za pokojnega bo v ponedeljek, 6. maja, zvečer. Za + Alojza so n.c.n.g. darovali za sv. maše: Matjaž Traven z družino in starejša zakonska skupina.  V tem tednu smo urejali okolico župnijske cerkve. Bog plačaj vsem, ki ste priskočili na pomoč.  Prišla je nova številka Družine.  Iskren Bog plačaj skupini iz Naselja heroja Maroka, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Orehovega.


SVETE MAŠE od 5. maja do 12. maja 2013 NEDELJA, 5. 5.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

6. velikonočna

sv. Florijan

ob 10.00

Sevnica sv. Florijan

ob 19.00 ob 7.00

Sevnica

ob 19.00

sv. Peter Ponedeljek, 6. 5. sv. Dominik Savio Torek, 7. 5. sv. Gizela Sreda, 8. 5. sv. Viktor Četrtek, 9. 5. VNEBOHOD Petek, 10. 5. sv. Job Sobota 11. 5. sv. Ignacij NEDELJA, 12. 5. 7. velikonočna

sv. Leopold Mandić

sv. Marjeta

ob 7.00

za farane † Rudi, Vida in Helena Blaznik † Alojz in Terezija Stopar † Marija Orešek † Mirko Mirt po namenu † Joško Kovač † Oblak Matilda, pog. † Alojz Brečko za blagoslov pri delu

Sevnica

ob 19.00

† Stanislav Radej † Marija Valant, 7.d.p.p. za blagoslov pri delu

sv. Rok

ob 7.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 10.00 ob 17.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica Šmarje

ob 19.00 ob 8.00 ob 9.00

Sevnica

ob 10.00

† Ivan Pranić, Jela Pjetlović

Sevnica

ob 19.00

† Janez in Marija Mirt in sorodniki

† Stane Krnc in sorodniki Krnc, Poplas † Ivan Veber v čast sv. Janezu Bosku † Sinkovič in Motore † Viktor Krenčič † Denis Pečnik † Čuber † Cveto Mlinarič, 7.d.p.p. † Miha Remih obl., starši Kolman in sorodniki † Jože Peternel, obl. za farane † Kozinčevi

6. velikonočna nedelja - 2013  

Miklavžev zvon, od 5.5. do 12.5.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you