Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si

3. VELIKONOČNA NEDELJA 14. april 2013 »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21,15)

Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

Jezus se je svojim učencem po vstajenju večkrat prikazal. Tako je bilo tudi tokrat, ko so učenci lovili ribe. Ko so skupaj povečerjali, pa je Jezus Simona Petra kar trikrat vprašal, ali ga ljubi. Peter je razumel, da mu Jezus daje priložnost, da se odkupi za trikratno zatajitev. Jezus vedno znova daje novo priložnost; mi smo tisti, ki se sami odločamo, ali jo bomo sprejeli. Kakor koli se že odločimo, Jezus nas vedno ljubi. Don Bosko nam pravi: »Dovolj je, da ste mladi, in že vas imam zelo rad!« Tudi on ne postavlja nikakršnih pogojev.


TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 2013 V Cerkvi na Slovenskem bo od nedelje, 14. aprila do nedelje, 21. aprila 2013, potekal teden molitve za duhovne poklice na temo Poklici kot znamenje upanja, utemeljenega v veri. Temo tedna je predlagal zaslužni papež Benedikt XVI. (2005–2013) v posebni poslanici za 50. svetovni dan molitve za duhovne poklice, v kateri je pokazal na duhovni poklic in povezanost z upanjem ter kot izkušnjo osebnega srečanja z Jezusom. Namen tedna je pomagati tistim, ki jih Bog kliče v duhovniško ali redovniško službo, da bi velikodušno odgovorili na ta klic ter spodbujati občestva k molitvi za nove duhovne poklice. V letu vere smo verniki povabljeni, da v osebni molitvi ter v župnijskih in redovnih občestvih razmišljamo med drugim tudi o tej obliki služenja Bogu in našem prizadevanju za nove duhovne poklice. Molitev in delo za nove duhovne poklice sta izraz vernosti Cerkve, zlasti v slovenskem prostoru, kjer že skoraj čutimo njihovo pomanjkanje. MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE Gospod Jezus Kristus, veliki in večni Duhovnik, žalostno je tvoje srce, ko gledaš ovce brez pastirja. Zato v tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega Očeta, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Jezus, ljubitelj čistosti, pomagaj krščanskim staršem vzgajati njihove otroke v duhu požrtvovalnosti. Daj, da bodo velikodušno darovali za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš. Učitelj apostolov, izberi med našo mladino tiste, ki nam bodo darovali daritev svete maše, delili svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali. Dobri pastir, varuj jih pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi. Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,


da postanejo duhovniki po tvojem srcu. Naj polni vere in ljubezni do tebe in tvoje svete Cerkve nesebično posvetijo vse svoje moči ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva v neumrljivih dušah. Mati Marija, varuj naša semenišča, da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov, ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere. Amen. ZNAMENJA PRI MAŠI Prošnje ljudstva Marsikdo izmed nas prihaja v to kapelo z zaupanjem, da bi se nam zdravje izboljšalo, da bi se stvari, zaradi katerih smo po oddelkih, uredile. V ta namen molimo in se zatekamo k Bogu z osebno prošnjo. Prošnje, izrečene pri maši, so zato povzetek mnogih prošenj, ki se stekajo čez dan tu v kapelo. Ni jih malo. V prošnjah, zbrani kot božje ljudstvo, prosimo drug za drugega in tudi za tiste, ki jih ni ta trenutek z nami. Prosimo tudi za potrebe Cerkve, za blagor sveta, za tiste, ki še posebej veliko trpijo, in za posamezne ljudi. S temi prošnjami kot Božje ljudstvo izvršujemo nalogo našega duhovništva. V veri izročajmo vse naše skrbi, nevšečnosti, težave Bogu, ki nas spremlja in vedno vabi, da mu zaupamo.

OZNANILA  Danes je 3. velikonočna nedelja.  Prihodnja nedelja je 4. velikonočna nedelja, tudi nedelja Dobrega Pastirja. Ob 11.30 bo sveta maša na Grački gori. V tem tednu smo vabljeni k sveti maši in k osebni molitvi za duhovne poklice.  Prišla je nova številka Družine.  Iskren Bog plačaj skupini iz Drožanja in Metnega vrha, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Florjanske – gornji del.


SVETE MAŠE od 14. do 21. aprila 2013 NEDELJA, 14. 4.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

3. velikonočna

Sevnica

ob 10.00

† Fani in Polde Blaznik

sv. Lidvina Ponedeljek, 15. 4.

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

† Jože, Helena Stopar, obl. † Katja Špan

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

sv. Helena Torek, 16. 4. sv. Bernardka Lurška Sreda, 17. 4. sv. Simon Četrtek, 18. 4. sv. Sabina Petek, 19. 4. sv. Jakob

Sevnica

ob 19.00

Sobota 20. 4.

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

sv. Teotim NEDELJA, 21. 4. 4. velikonočna

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

Sevnica

ob 10.00

Gr. gora

ob 11.30

Sevnica

ob 19.00

Nedelja Dobrega Pastirja sv. Apolonij

za farane † Milan Hren

† Adolf Kajič Bogu v zahvalo † Jožefa Mirt † Marija, Rudolf in Franc Kozinc, obl. † Rudi Hrovat † na čast sv. Duhu po namenu † Anica Češko, 30. d.p.p. † Zofija Kuštreba obl., Marolt in Kuštreba † družina Košar, Tina in Anica Kralj po namenu † Katarina Špan † Jože Drnovšek, starši Kolman in sorodniki † Mirko Mirt za farane † Leopold in Nada Kelher in sorodniki † Ivan Piltaver † družina Bromše iz Čanja in Anton Hočevar † v zahvalo Božji Materi Mariji

3. velikonočna nedelja - 2013  

Miklavžev zvon, od 14.4. do 21.4.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you