Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega

6. postna – CVETNA - nedelja 24. MAREC 2013

Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom.

031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Lk 19, 38) Jezus prihaja v Jeruzalem, kjer ga ljudje z navdušenjem pozdravijo. Nato sledi zadnja večerja, Oljska gora, obsodba, križev pot in vstajenjsko jutro … Podobni vzponi in padci so tudi v našem življenju, ne moremo mimo njih. Zavedati se moramo, da pride vstajenjsko jutro samo po križu in trpljenju. In za to pot se moramo odločiti sami. Don Bosko nam pravi: »Če nočeš s Kristusom trpeti tu na zemlji, ne boš mogel z njim uživati v nebesih.«


VELIKI TEDEN CVETNA NEDELJA – blagoslov zelenja   

  

ob 8.00 pri sv. Florjanu in nato sv. maša v župnijski cerkvi ob 9.00 blagoslov zelenja in sv. maša v Šmarju ob 10.00 in ob 18.00 blagoslov zelenja v župnijski cerkvi in sv. maša. ob 15.00 molitev križevega pota iz Čanja na Gračko goro. VELIKI ČETRTEK – spomin zadnje večerje ob 9.00 krizmena maša v celjski stolnici sv. Danijela obredi Velikega četrtka ob 18.00 v župnijski cerkvi  umivanje nog apostolom  predstavitev prvoobhajancev  po maši prenos Najsvetejšega k Božjemu grobu in molitev med sv. mašo priložnost za sv. spoved VELIKI PETEK – spomin Jezusove smrti ob 8.00 križev pot v župnijski cerkvi ob 15.00 križev pot v župnijski cerkvi ob 18.00 obredi velikega petka (po obredih molitev)

  

VELIKA SOBOTA – Jezus počiva v grobu ob 6.00 blagoslov ognja vabljeni smo k češčenju Najsvetejšega pri Božjem grobu blagoslovi velikonočnih jedil: 9.00 Ledina, 9.30 Zajčja Gora,

  

10.00 Žabjek, 10.30 Prešna loka, 11.00 Žurkov dol, 11.00 Sevnica, 12.00 Orehovo, 12.00 Vranje, 12.30 Loke, 13.00 Orešje, 13.30 Čanje, 13.30 Pecelj, 14.00 Šmarje /Sv. Marija/, 14.30 Šmarje /Sv. Ana/, 14.45 Žigrski vrh, 15.00 Sevnica, 15.30 Lončarjev dol, 16.00 Sevnica, 16.00 Gornje Brezovo, 16.30 Dolnje Brezovo.

 

ob 18.00 blagoslov ognja in velikonočni sveči branje Božje besede in sveta maša

hvalnica

VELIKA NOČ – JEZUSOVO VSTAJENJE   

ob 6.30 bo procesija z vstalim Zveličarjem po običajni poti in nato sveta maša ob 10.00 in 19.00 sveta maša v župnijski cerkvi ob 14.00 sveta maša v domu starejši občanov


OZNANILA  Danes je cvetna ali oljčna nedelja. Pri vseh mašah bo blagoslov butar in zelenja. Danes popoldne ob 15.00, vabljeni na križev pot, ki ga bomo molili iz Čanja na Gračko goro. Če bo slabo vreme se dobimo ob 15.00 v cerkvi na Grački gori.  Prihodnjo nedeljo je praznik Gospodovega vstajenja – Velika noč. Procesija z vstalim Zveličarjem bo ob 6.30 po običajni poti in nato sveta maša. Svete maše bodo v župnijski cerkvi, zjutraj po procesiji, ob 10.00 ter ob 19.00. V domu starejših občanov bo sv. maša ob 14.00.  Na Veliko soboto, od 8.00 naprej smo vabljeni k osebni molitvi k Božjemu grobu pred Najsvetejšim.  Priložnost za velikonočno sv. spoved bo med tednom pri vsaki sveti maši in med obredi velikega tedna. Na Veliko noč ne bo sv. spovedi.  Priložnost za sv. spoved v domu starejših občanov bo v sredo popoldne. Starejše in bolne farane bomo obiskali v sredo.  Ponedeljek, 25. marca, na praznik Gospodovega oznanjenja bodo maše po nedeljskem razporedu.  Ta teden imajo verouk samo učenci prvega in drugega razreda. Ostali naj se udeležijo obredov velikega tedna. Prvoobhajanci pridejo v cerkev na Veliki četrtek ob 16.30.  Iskren Bog plačaj gospodu Jožetu Mirt, ki je daroval les za klopi v cerkvi sv. Florjana.  V nedeljo, 31. marca, ob 2. uri zjutraj, bomo uro premaknili na poletni čas in jo prestavili eno uro naprej.  Če bi kdo od starejših ali bolnih faranov v pripravi na praznike še želel opraviti sveto spoved in prejeti obhajilo, nam to sporočite v župnišče. Radi se bomo odzvali vašemu vabilu.  Srečanje prenove v duhu bo v Medžugorju od torka, 2.4. do petka, 5.4. Vabljeni. Cena romanja je 140€. Prijave sprejema Marjan: 051 666 993  Prišla je nova številka Družine in Ognjišča.  Iskren Bog plačaj skupini iz Šmarja in Planinske, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Glavnega trg in Kvedrove.


SVETE MAŠE od 24. do 31. marca 2013 NEDELJA, 24. 3. 6. POSTNA – CVETNA sv. Katarina Ponedeljek, 25. 3. GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI Torek, 26. 3. sv. Evgenija Sreda, 27. 3. sv. Frančišek Četrtek, 28. 3. Veliki četrtek sv. Marija Petek, 29. 3. Veliki petek sv. Štefan Sobota 30. 3. Velika sobota sv. Amadej NEDELJA, 30. 3.

Sevnica

ob 8.00

za farane

Šmarje

ob 9.00

Sevnica Sevnica

ob 10.00 ob 18.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 10.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 18.00

Celje Sevnica

ob 9.00 ob 18.00

Sevnica Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 15.00 ob 18.00

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 6.30

Sevnica

ob 10.00

obredi velike sobote † Alenka Tomažin, Blatnik, Šeško in Brežan za farane † Anton Jazbec, obl. † starši Žaberl

dom

ob 14.00

za oskrbovance doma

ob 19.00

† Frančiška in Jože Vidmar

† Ana in Vlado Sušnik † † † † †

Terezija Grobovšek, obl. Marija Zulzke r. Jazbec Martin Špan, obl. Alojz Gabrič, obl. Rudi Hrovat

† Kladnikovi, Amerškovi, Marklovi v zahvalo † Rafael, Vesna Prosenik in Alojz ter Jožefa Hlastan † Antonija Kunšek † Lado Ganc in starši † Martin Oberč 30. d.p.p. krizmena maša † Anton Jazbec † Alojzija Blas † Marija in Franc Stopar križev pot križev pot obredi velikega petka

VELIKA NOČ sv. Benjamin Sevnica

6. postna - cvetna nedelja - 2013  

Miklavžev zvon, od 24.3. do 31.3.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you