Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica 3. nedelja med letom 27. JANUAR 2013

župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega

»Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane spustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti.« (Lk 1, 1-4;4, 14-21)

031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

»Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« (Lk 4,20–21) Evangelist Luka v današnjem evangeliju piše o tem, kako je Jezus učil v Galileji in v Nazaretu. Vodil ga je isti Duh, ki vodi kristjane še danes. Zbranim je oznanil, da je on tisti, o katerem piše v knjigi, da je on tisti, ki bo ozdravljal slepe in reševal uboge. Don Bosko je z molitvijo reševal uboge mlade. Pravi moramo prositi, naj nas po načrte.« Koliko se mi pustimo

in zaupanjem v Božjo previdnost nam: »Bog je, ki deluje; mi ga svoji dobroti vključi v svoje svete vključevati v Njegove načrte?


NEDELJA SVETEGA PISMA V Svetopisemski družbi Sloveniji ob nedelji Svetega pisma kristjane vabijo k rednemu branju Svetega pisma in k darovanju za njegovo širjenje. To je priložnost, da se spomnimo, da nam je Bog podaril svojo zapisano besedo v duhovno spodbudo, da se ob njej okrepčamo in se iz nje učimo živeti polno krščansko življenje tudi v težkih trenutkih. SVETO PISMO Sveto pismo je osrednje in temeljno besedilo krščanstva in je najbolj brana knjiga v zgodovini. Sestavljeno je iz Stare in Nove zaveze. Stara zaveza predstavlja sveto knjigo tudi za pripadnike judovstva in zajema čas pred rojstvom Jezusa Kristusa. Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od katerih jih Stara zaveza vsebuje 46, Nova zaveza pa 27. Stara zaveza se začne z Mojzesovimi knjigami, ki vsebujejo pripoved o stvarjenju sveta in človeka, očakih judovskega ljudstva, denimo o Noetu in svetovnem potopu ter Abrahamu ter njegovi družini. Vključujejo tudi zakone, ki jih je Mojzes med begom iz Egipta prejel na gori Sinaj. Pripoved se nadaljuje s knjigami, ki opisujejo življenje Judov v Palestini. Te vključujejo zgodbe o sodnikih, Samsonu, kralju Davidu in drugih. V preroških knjigah so opisana dela prerokov. Nova zaveza vsebuje štiri evangelije, ki opisujejo življenje in poslanstvo Jezusa Kristusa, ki vrhunec dosežejo v zapisanih pričevanjih o njegovem vstajenju. Apostolska dela govorijo o zgodovini kristjanov po Jezusovi smrti in vstajenju. Sledijo apostolska pisma (Pavlova, Pismo Hebrejcem, dve Petrovi, Jakobovo, Judovo in tri Janezova). Sveto pismo se konča z Apokalipso ali Janezovim razodetjem, ki opisuje vizijo konca sveta apostola Janeza. GLAVNA MAŠNA PROŠNJA Sklep začetnega obreda sestavlja glavna mašna prošnja. Moli jo duhovnik kot predstojnik vsega občestva, ki je zbrano v kapeli. Ko nas duhovnik povabi k molitvi, vedimo, da stojimo pred Bogom in da k prošnji, ki jo duhovnik moli iz mašne knjige, v srcu izrečemo tudi svoje prošnje. Torej je to trenutek, ko smo vsi skupaj združeni v molitvi k Bogu. Naš odgovor na glavno prošnjo je »amen«, kar pomeni našo pritrditev, oziroma naš »da«. S tem izjavljamo, da imamo to, kar molimo in kar moli v našem imenu duhovnik, za resnično.


Glavna mašna prošnja je zelo pomembna. Navadno nam daje izhodišče za sporočilo in razumevanje maše.

OZNANILA  Danes je 3. nedelja med letom.  Prihodnja nedelja je četrta med letom, tudi prva nedelja v mesecu. Ob 8.30 vabljeni k molitvi rožnega venca pred najsvetejšim, ob 15.00 pa k molitvi za nove duhovne poklice v župnijsko kapelo. Pri vseh mašah bo ofer za cerkvene potrebe.  Danes zvečer ob 19.00 smo vabljeni na ogled dramske igre "Leta nič, dan potem" v kulturni dvorani (gasilski dom): Osrednje dogajanje je v domu dveh mladih zakoncev, Debore in Lameha, katerih odnos je ranjen in zaznamovan z nesoglasji glede sprejetja novega življenja v njun dom. V navedeno neprijetno razpoloženje se vključi sveta družina, ki se na poti iz Betlehema za kratek čas ustavi pri omenjeni družini in ji prinese notranji mir in blagoslov. Vstopnine ni, zaželjeni prostovoljni prispevki.  V četrtek je praznik sv. Janeza Boska. Vabljeni k sv. maši.  Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše farane. Ob 16.00 bo sv. maša v Domu starejših občanov. Pri vseh sv. mašah bo priložnost za sv. spoved.  V soboto je praznik Gospodovega darovanja – svečnica. Sv. maše bodo v župnijski cerkvi po nedeljskem razporedu. Pri vsaki sv. maši si boste lahko kupili sveče.  Prišla je nova številka Družine.  V župnijski pisarni lahko obnovite letno naročnino za verski tisk. Za prihodnje leto (preko župnijskega urada) naročnina znaša: - Družina – 88,40 € - Ognjišče – 27,75 €. Če bi kdo želel prejemati verski časopis po pošti, naj nam to sporoči.  Iskren Bog plačaj skupini iz Trga svobode in ulic na OŠ, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Čanja.


SVETE MAŠE od 27. januarja do 03. februarja 2013 NEDELJA, 27. 1.

Sevnica Šmarje Sevnica

ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00

sv. Angela

Sevnica

ob 18.00

Ponedeljek 28. 1.

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

po osebnem namenu † Tonika Kozinc

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

Bogu v priprošnjo † Marija Romih

Sevnica

ob 18.00

Sevnica dom Sevnica

ob 8.00 ob 16.00 ob 18.00

† Tone Kučar † Jožefa Popelar, 7.d.p.p. † Ivan Veber po namenu † Karl Zupan in starši

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 10.00

Sevnica

ob 18.00

NEDELJA, 3. 2.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

4. MED LETOM sv. Blaž

Sevnica Sevnica

ob 10.00 ob 18.00

3. MED LETOM

sv. Tomaž Torek 29. 1. sv. Konstancij Sreda 30. 1. sv. Hijacinta Četrtek 31. 1. sv. Janez Bosko Petek 1. 2. sv. Brigita Sobota 2. 2.

za farane † Štefka Guček † Ivan Lapornik † Amalija in Slavko Vidmar in Vinko Sterle † Stanislav Trček in Terezija Novšak, obl. † Milanka Dvornik † Jože Popelar, obl. in sorodniki † Breda Brinovar 7.d.p.p. † Jernej Metelko

† starši Drstvenšek, Vlado in Justi Božič † Jože in Janko Božič

SVEČNICA † Pogačar, starši in brat in Maček starši za farane † Beti in Slavko Močivnik, obl. † Anton Požin, obl. † Amalija Umek, obl.

3. nedelja med letom - 2013  
3. nedelja med letom - 2013  

Miklavžev zvon, od 27.1. do 3.2.2013

Advertisement