Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si

2. ADVENTNA NEDELJA 9. december 2012 »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.« (Lk 3, 1-6)

Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

PRIPRAVITE GOSPODOVO POT! Na drugo adventno nedeljo želi evangelist Luka natančno določiti časovno obdobje, o katerem govori. Janeza Krstnika, ki zdaj na kratko stopi v središče dogajanja, trdno postavi v zgodovinsko resničnost. Luka poveže Janezovo delovanje z Izaijevo prerokbo o glasu »vpijočega v puščavi«. V Izaijevi knjigi se ta glas nanaša na vrnitev izgnanih Judov iz Babilona v svojo domovino. Janezovo delovanje pa kaže na Jezusa in mu pripravlja pot. Za Luka ima ta preroška povezava dvojni pomen. Janez ne oznanja samo poti domov za »izgnance«. Njegov glas »vpijočega v puščavi« je tudi priložnost za človeštvo, da pripravi svoje grešno, zakrknjeno in pusto srce na Jezusovo delovanje. Kako? Z »ravnanjem stez« in spreobrnjenjem od svojih grehov.


SVETI KAREL BOROMEJSKI O ADVENTEM ČASU Spomnimo se, kako je adventni čas vreden, da je dragocen, saj so to dnevi odrešenja, sprave in spreobrnjenja. Po Gospodovem prihodu so z nedopovedljivo ljubeznijo dolgo koprneli in vzdihovali stari očaki in preroki. Pravični Simeon je končno s prekipevajočim veseljem ugledal Gospoda. Cerkev je advent vedno kar najslovesneje obhajala. Tudi mi bi morali večnega Očeta neprestano obsipati z iskreno častjo in hvaležnostjo zaradi skrivnostnega usmiljenja, ki nam ga je izkazal. Ob polnosti časov je namreč iz čiste ljubezni do nas, grešnikov, poslal edinorojenega Sina, da bi nas rešil oblasti peklenskega trinoga in nas povabil v nebesa, uvedel v nadzemeljsko svetišče, nam zaupal resnico, nas naučil poštenja, posejal v nas seme kreposti, nam odprl zaklade milosti ter nas končno sprejel za svoje otroke in dediče večnega življenja. Ko torej Cerkev vsako leto časti Kristusov skrivnosti prihod, nas opozarja, naj se vedno spominjamo ljubezni, ki nam jo je izkazal. Daje nam vedeti, da Kristusov prihod ni koristil le tistim, ki so živeli v njegovem času, ampak imamo pri njegovem zasluženju delež vsi, ki v duhu vere zakramentalno obhajamo milostno delo, s katerim nam je zaslužil, da lahko svoje življenje usklajamo z njegovim zgledom in se držimo njegove volje. Cerkev želi, da bi doumeli, kaj za nas pomeni prvi Kristusov telesni prihod na svet. Če hočemo premagati ovire, je Zveličar vedno pripravljen spet priti k nam, da bi v naših dušah skrivnostno deloval s svojimi prebogatimi darovi. Cerkev je najboljša mati in živo skrbi za naše zveličanje. Zato nas v tem času uči pesmi, hvalnic, ubira strune našega srca za vse mogoče skladbe Svetega Duha, da bi s kar najglobljo hvaležnostjo prejeli nebeški dar, se z njim bogatili ter se s prav tako vnemo pripravljali na Kristusov duhovni prihod, kakor če bi zares hotel priti še enkrat na svet. Tudi očetje Stare zaveze nas, polni Svetega Duha, uče z besedo in zgledom, kako naj jih posnemamo. ZNAMENJA PRI MAŠI Priznanje krivde V Matejevem evangeliju nam Jezus v govoru na gori položi na srce tudi tale stavek: »Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam pred


oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pojdi in daruj svoj dar.« Zato nas duhovnik ob pričetku maše povabi, naj se v tihoti zamislimo in v priznanju krivde pred Bogom in brati in sestrami, priznamo svojo majhnost. Ko smo namreč zbrani skupaj kot občestvo tu v kapeli, smo zbrani v imenu Gospoda. On je v tem trenutku z nami. On je »Jagnje, ki odvzema greh sveta«, On je veliki duhovnik, ki se zavzema za nas grešnike pred Bogom. Da bomo globlje začutili to naše skupno kesanje, nam duhovnik po povabilu k priznanju krivde da čas za razmišljanje. V tišini prosimo zase in za vse navzoče usmiljenja in odpuščanja. Povabljeni smo, da v sebi odstranimo ovire, ki nas ločijo od tega, da bi »vredno obhajali svete skrivnosti«.

OZNANILA  Danes je 2. adventna nedelja.  Prihodnjo nedeljo je 3. adventna nedelja.  Iskren bog plačaj g. kaplanu in mladim, ki so nam pripravili lepo srečanje s svetim Miklavžem v cerkvi in v Domu starejših občanov.  Če kdo od bolnih ali starejših faranov za praznike ne more v cerkev, pa si želi opraviti sv. spoved in prejeti sv. obhajilo, nam to sporočite. Radi se bomo odzvali vašemu vabilu.  Med tednom bodo sv. maše v kapeli.  Molitveno srečanje članov MZDP naše dekanije bo 16. 12. 2012, ob 15.00, v Marijini cerkvi v Celju. Organizirali bomo prevoz z avtobusom. Prijave v župnišču.  V župnijski pisarni lahko kupite Marijanski koledar /2€/ in Družinsko pratiko /5€/.  Prišla je nova številka Družine.  Iskren Bog plačaj skupini iz Drožanjske ulice, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Naselja heroja Maroka.


SVETE MAŠE od 9. do 16. decembra 2012 NEDELJA 9. 12.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

2. ADVENTNA NEDELJA sv. Valerija Ponedeljek 10. 12.

Sevnica

ob 10.00

† Katarina Špan

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Groboljšek Nikolaj † Družini Mirt in Kragl

sv. Evlalija

Sevnica

ob 18.00

Torek 11. 12.

Sevnica

ob 8.00

sv. Sabin Sreda 12. 12. sv. Finian Četrtek 13. 12. sv. Lucija Petek 14. 12. sv. Janez Sobota 15. 12.

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Zlata Androjna † Vinko Pompe, obl. in sorodniki Ladislav Groboljšek † Silvo, Franc in sorodniki Krnc † Antonija Vrtačnik, 30.d.p.p. † Alojz Jazbec

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Franc Cimperšek in Požun † Tonika Kozinc

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

† Ferdinand in Justina Kragl † Denis Pečnik 30.d.p.p. za farane † Jožefa Drobne

sv. Marija NEDELJA, 16. 12.

za farane v zahvalo (Pintar)

† Vida in Jože Udovč † Martin Kralj

Šmarje

ob 9.00

2. ADVENTNA NEDELJA

Sevnica

ob 10.00

† Vesna Prosenik

sv. David

Sevnica

ob 18.00

† Amalija Grm, obl ter Jože in starši Gabrič

2. adventna nedelja - 2012  

Miklavžev zvon, od 9.12. do 16.12.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you