Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica župnik Vinko Štrucelj

31. NEDELJA MED LETOM – zahvalna 4. november 2012

Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« (Mr 12,28-34)

Ničesar nimam, Gospod, česar ne bi prejel kot dar Tvojih rok. Naj bo zato moja molitev ena sama zahvala za prejete milosti. Ničesar nočem zadrževati zase. Nisi me zato obdaril z dobrotami, da bi jih skopuško skrival pred potrebnimi. S svojim prizadevnim delom moram pomnožiti podarjeno v deseteren sad, sicer me boš, lenega služabnika, trdo privil ob uri obračuna. Ničesar ne obljubljam, Gospod, pogostokrat sem namreč že ostal samo pri besedah. Pomagaj mi, prosim, narediti prvega in vse naslednje korake k bolj ozaveščenemu bivanju.


Vse je dar, dar Boga Najvišjega. Zahvalna nedelja je priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse dobro v tem letu: najprej za življenje in mir, ki sta največji dobrini za človeka; potem za zemljo, na kateri smo pridelali letošnje sadove; za delovno mesto in streho nad glavo - in za zdravje. Bogu smo hvaležni tudi za duhovne voditelje, ki budijo v nas upanje na večno življenje. Hvaležni smo mu za uspeh pri delu in za Božje varstvo. Na zahvalno nedeljo se zahvaljujemo tudi svojim najbližjim, ki delijo z nami dneve našega življenja. Zahvaljujemo se vsem sodelavcem in prijateljem, ki skrbite in pomagate pri oznanjevanju, bogoslužju in pričevanju. Hvala ključarjem in vsem, ki skrbite za vzdrževanje in obnavljanje cerkvenih stavb in ustanov, ter vsem, ki skrbite za lepoto naših cerkva, da so dostojne Božje hiše. Hvala vsem, ki s prispevki pri nedeljskih mašah in občasnimi darovi pomagate, da ima župnija materialno osnovo za svoj obstoj in delovanje. Hvala vsem, ki darujete za svete maše. Hvala vsem liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam, organistkam, ministrantom, bralcem ter otroškemu pevskemu zboru in mladinskemu ansamblu. Posebna zahvala velja katehistinjam in katehistom ter voditeljem in animatorjem različnih skupin, ki sodelujete pri oznanjevalnih nalogah in si prizadevate za utrditev vere v župnijah. Skratka, hvala vsem, ki sodelujete v Cerkvi pri njenem apostolskem delovanju. Naj vsemogočni Bog blagoslavlja vašo velikodušnost s svojimi darovi, da bodo naša skupna prizadevanja rodila bogate duhovne sadove za rast in razvoj Božjega kraljestva med nami. Vaši duhovniki

ZNAMENJA PRI MAŠI Poljub oltarja Pred nami stoji oltar, ki predstavlja Kristusa. To je središče, okoli katerega se zbiramo iz dneva v dan. Duhovnik poljubi oltar ob začetku in na koncu mašne daritve. Poljubi ga tudi v imenu nas, ki tedaj prisostvujemo pri bogoslužju, vsi pozdravljamo Kristusa. Zato je poljub oltarja znamenje in zaveza, ki nas združuje s Kristusom in med seboj. Je znamenje, ker hočemo s poljubom povedati, da smo njegovi, eno z njim, združeni v skupnost, ki se imenuje Cerkev. Poljub oltarja na začetku maše je tudi naša izpoved daritvene volje, ki jo moramo imeti pri evharistični daritvi. V poljub oltarja polaga duhovnik svoje in naše življenje, kakor bi hotel povedati, pokazati in sporočiti:«Gospod, glej na nas, tukaj smo, tebi se darujemo, tebi živimo!«


OZNANILA  Danes je 31. nedelja med letom – zahvalna nedelja. Bogu se bomo zahvalili za vse prejete darove. Je tudi prva nedelja v mesecu. Pri vseh svetih mašah bo ofer za cerkvene potrebe. Ob 7.30 vabljeni k molitvi rožnega venca pred Najsvetejšim, ob 15.00 vabljeni k molitveni uri za duhovne poklice, ki bo v župnijski kapeli. Ob 11.30 bo maša na Grački gori.  Prihodnja nedelja je 32. nedelja med letom – imenovana tudi Martinova nedelja. Ob 11.30 bo sv. maša in blagoslov vina pri sv. Martinu na Lamperčah. Vabljeni!  Bliža se praznik dobrote sv. Nikolaj, ki je naš župnijski zavetnik. Sv. Miklavž bo našo župnijo obiskal na njegov god 5. Decembra in takrat tudi obdaril naše otroke. Zaradi lažje organizacije bomo tudi letos zbirali prijave otrok, ki se bodo želeli srečati s sv. Nikolajem in prejeti darilo. Prijave in prispevek bomo zbirali v župnijski pisarni ali pri verouku.  V župnijski Karitas bodo tudi letos – za prodajo – naredili večje število adventnih venčkov. Namenjeni so predvsem tistim, ki nimate možnosti, da bi si sami naredili svojega. Zato vas prosimo, da nam prinesete kovinske obročke iz preteklih let.  Dekleta iz komune na Razborju nas vabijo na dan odprtih vrat in pogovor, ki bo v četrtek 8. novembra 2012 od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00. Namen odprtih vrat je, da se lahko srečamo z dekleti, ki so v komuni, spoznamo njihovo življenje in delo. Lahko pa se bomo srečali in pogovorili tudi z socialnimi delavci, ki vodijo komuno na Razborju. Vabljeni.  V župnijski pisarni lahko kupite Marijanski koledar /2€/ in Družinsko pratiko /5€/.  Ta teden imajo otroci spet reden verouk.  Iskren Bog plačaj skupini iz Šmarja in Planinske ulice, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Glavnega trga in Kvedrove.


SVETE MAŠE od 4. do 11. novembra 2012 NEDELJA 4. 11.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

31. MED LETOM ZAHVALNA sv. Karel Ponedeljek 5. 11. sv. Zaharija in Elizabeta Torek 6. 11.

Gr. gora

ob 11.30

Sevnica Sevnica Sevnica

ob 10.00 ob 18.00 ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Žvegličevi † Jožefa Simšek

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

† Jože, Anton in Antonija Medvešček † Irma in družina Božič

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Vesna Prosenik, obl. † Šalamon Martin in Kristina

Sevnica Sevnica

ob 18.00 ob 8.00

† Kralj Martin † Avgust in Marija Žibret

Sevnica

ob 18.00

† Miha in Milanka Dvornik

Sevnica

ob 8.00

† Cimperšek Franc in Požun

Sevnica

ob 18.00

Sevnica

ob 8.00

† Jože jazbec, starši Jazbec in Zemljak in sorodniki za farane

Šmarje Sevnica

ob 9.00 ob 10.00

† Stanislav Zupančič, obl. † Kovač in Mergole

Lamperče Sevnica

ob 11.30 ob 18.00

za krajane † Martin Kozinc

sv. Lenart Sreda 7. 11. sv. Ernest Četrtek 8. 11. sv. Gotfrid Petek 9. 11. sv. Teodor Sobota 10. 11. sv. Leon Veliki NEDELJA 11. 11. 32. MED LETOM sv. Martin

za farane † Rjavec Ana za vse krajane in obiskovalce Gr. gore † Alojz Jazbec, obl. † Piltaver Berta in Ivan v zahvalo

31. nedelja med letom - 2012  
31. nedelja med letom - 2012  

Miklavžev zvon, od 4.11. do 11.11.2012

Advertisement