Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica

župnik Vinko Štrucelj

14. NEDELJA MED LETOM 08. JULIJ 2012

Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

To nedeljo je videti, kot da so Jezusu pošle moči, da bi delal čudeže. Prišel je v Nazaret, svoj domači kraj, in evangelij pravi, da »ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri.« Zakaj ni mogel? Jezus, Bogočlovek, je gotovo bil vsemogočen, enako kot je vsemogočen Bog. V čem je bila torej ovira? Poglejmo na čudeže še z druge strani. Skušajmo si predstavljati Jezusa kot Boga v človeški podobi, ne pa kot nekakšnega neodvisnega posameznika, ki je bil sposoben delati čudovite stvari vseh vrst. Če gledamo tako, pa se ost vprašanja nameri drugam in vprašati se bomo morali, kaj Bog pravzaprav je. Mnogo je odgovorov na to vprašanje. Odgovor, s katerim se strinja večina, je preprost. Bog je ljubezen. Bog je vzljubil človeka


tisti trenutek, ko ga je ustvaril. Dobro, boste rekli, če ljubi slepe in hrome in brezdomce, zakaj ni mogel uporabiti svoje Božje ljubezni tudi v Nazaretu? Kako to, da so mu pošle moči? Pa smo prišli do bistva vprašanja. Premislite, kakšen je pristen ljubezenski odnos. Ali ni vedno dvosmeren? Vem, da nam ljudje, za katere skrbimo, naše ljubezni pogosto ne vračajo, toda to ni idealni vzorec. Če hočem, da je ljubezenski odnos pravi, resničen, moram biti ljubljen in moram ljubezen tudi vračati. Vzajemnost, medsebojnost je v ljubezni znak pristnosti. Zdaj nam bo jasno, zakaj Jezus ni mogel delati čudežev. Ljudje v njegovem domačem kraju ga niso hoteli sprejeti. O njem so si že ustvarili podobo, uvrstili so ga med – tesarje. To je vendar sin tistega Jožefa in Marije, fant, ki je nekdaj živel v tisti hiši tam doli v vasi. Kaj pa misli, da je, če danes oznanja te novotarije? Namesto da bi prisluhnili temu, kar je govoril, mu niso pustili do besede, češ: »Zdaj bo pa kar nekaj nakladal, kdo ga bo pa poslušal. Saj vendar vemo, čigav je!« Nikdar ni delal čudežev za lastno reklamo, ali da bi se postavljal pred ljudmi. Ravno nasprotno, ves čas se je trudil, da ne bi zbujal pozornosti. Zato je tudi tolikokrat dejal ljudem, ki jih je ozdravil: »Tvoja vera te je ozdravila.« Jezusovi čudeži so poganjali iz žive, ljubeče povezanosti z njim in v to povezanost nas neprestano vabi. Vera je v tem, da sprejmemo to povezanost, saj nas brez tega odnosa Božja ljubeča moč ne more doseči. SLOVESNI PRAZNIK SLOVANSKIH APOSTOLOV SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA Sv. brata Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope Imenujemo ju tudi apostola Slovanov zaradi pomembnega misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi. Ciril in Metod sta bila misijonarja grškega rodu, ki sta pri oznanjevanju in širjenju krščanske vere uporabljala glagolico. Ciril se je rodil okrog l. 826 ali 827, Metod pa okrog l. 812 ali 815 v Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Konstantin in Mihael, vendar sta ob vstopu v samostan imeni spremenila. Najprej sta delovala


kot knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta preživela v okolici Soluna, cesar pa ju je okrog l. 860 poslal misijonarit na polotok Krim. Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860 povabil med slovanske narode, kjer sta delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju, ter širila krščansko oznanilo v slovanskem jeziku. Po treh letih na Moravskem sta odšla v Panonijo in od tam preko Benetk v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. sta dobila dovoljenje za opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku. Ciril je v Rimu zbolel in umrl, papež Hadrijan II. pa je Metoda poslal h knezu Koclju v Panonijo. Na tem ozemlju je prišel v spor z nemškimi duhovniki in bil obtožen krivoverstva. Po izpustitvi mu je papež Janez VIII. ponovno dovolil uporabo slovanskega jezika za bogoslužno rabo.

OZNANILA  Danes je 14. nedelja med letom. Ob 11.30 bo sv. maša na Gornjem Brezovem – Sv. Urh.  Prihodnja nedelja je 15. nedelja med letom. Ob 11.30 bo sv. maša na Grački gori.  V ponedeljek, 9. julija, se začne oratorij z geslom: »Grem jaz«. Trajal pa bo do 21. julija.  V soboto, 14. julija, bo romanje na Kurešček, kjer bo potekal duhovni seminar, ki ga bo vodil pater James Manjackal. Prijave: 031-673-504 (Tončka)  V soboto 14. julija organiziramo romanje na svete Višarje. Odhod avtobusa je bo 6. uri zjutraj avtobusne postaje. Cena romanja s vozilom in prevozom ter gondolo je 35€. Prijavite se do srede v župnišču. Plačilo se sprejema na avtobusu.  Prišla je nova številka Družine in Salezijanski vestnik.  Iskren Bog plačaj skupini iz Drožanja in Metnega vrha, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Florjanske – gornji del.


SVETE MAŠE od 08. do 15. julija 2012 NEDELJA 08. 07.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

14. MED LETOM sv. Kilijan

Sevnica

ob 10.00

sv. Urh Sevnica Sevnica

ob 11.30 ob 19.00 ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

† Marija in Rudolf Kovač, obl. † Ladislav Groboljšek, 7.d.p.p.

Torek 10. 07 sv. Amalija

Sevnica

ob 8.00

† Angela Pinoza

Sevnica

ob 19.00

Sreda 11. 07. sv. Benedikt Četrtek 12. 07. sv. Mohor in Rortunat Petek

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

† Milan Senica, obl. † Ana Metelko

Sevnica

ob 19.00

† Jožefa Ganc, 30.d.p.p.

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

† Justina Šraj † Damjan Beskorvajni, starši, brat in sestra Šorli ter sorodniki † Milenka Dvornik

Sevnica Sevnica Šmarje Sevnica Gr. gora

ob 19.00 ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00 ob 11.30

Sevnica

ob 19.00

Ponedeljek 09. 07. sv. Veronika

13. 07. sv. Henrik Sobota 14. 07. sv. Vilibald NEDELJA 15. 07. 15. MED LETOM sv. Bonaventura

za žive in rajne farane † Ana in Vlado Sušnik † Amalija in Slavko Vidmar † Medvešek in Radej † Karolina Grzina Po namenu

† Stane Krnc, starši Poplas in Krnc † Karolina Imprl, 30.d.p.p. † Jože Zabret

† Marija Gubenšek, obl. za farane † Marjan Vovk, obl. † Maksimiljan Slemenšek † Mirt, Teraž, Kozmus, Mlinarič in starši Kozinc † Vladimir Jesenko in starši

14. nedelja med letom - 2012  

Miklavžev zvon, od 8.7. do 15.7.2012