Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680

4. velikonočna — 29. april 2012

Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

»Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi.« Jn 10,11-18

Šmarnice - Marijina majska pobožnost Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo že pred leto 1815, ko je papež Pij VII. pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, od koder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem »majskem drevesu« (Maibaum). Tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Prve šmarnice so imeli v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851. Za šmarnično branje so imeli prevod iz francoščine Mesec Marije. Majska ljudska pobožnost v čast Mariji je dobila ime šmarnice po naslovu šmarnic Janeza Volčiča iz leta 1855. Branje je imelo preprost naslov Šmarnice Marii naši Materi darovane.


Ime pobožnosti tako izvira iz imena cvetic, ki maja najlepše cvetijo in so jih prinašali k Mariji, po nekaterih virih pa bi lahko bilo povezano tudi z Marijinima praznikoma, ki so ju ponekod imenovali tudi veliki in mali šmaren. Šmarnice so Slovenci hitro vzeli za svoje in se zbirali ob Mariji, še preden je bilo leta 1855 napisano prvo šmarnično branje. Bogoslovec Davorin Trstenjak je iz francoščine leta 1842 priredil molitvenik Mesec Marije. V knjigi je bilo 31 premišljevanj in na koncu še opis nekaterih Marijinih božjih poti. Trstenjakov namen je bil navdušiti Slovence za novo pobožnost. Istega leta so začeli z redno dnevno šmarnično pobožnostjo v ljubljanski stolnici. Tudi v mariborski stolnici so hitro potem, ko je bl. škof Slomšek prenesel sedež škofije Maribor, začeli majsko Marijino pobožnost. Šmarnična pobožnost se je začela hitro širiti. Ljudje se niso zbirali samo v cerkvah, ampak tudi po vaških kapelah. Ponekod so postavili šmarnične oltarčke tudi po domačih hišah. Kjer niso imeli vaških kapel, so sezidali nove, posvečene Mariji. Najbolj znan primer je v župniji sv. Petra pri Mariboru. Tam je že leta 1854 takratni župnik Marko Glaser goreče priporočal šmarnično pobožnost. Ker je bilo ljudem iz bolj oddaljenih krajev težko vsak dan prihajati v cerkev, so že naslednje leto sezidali po vaseh devet Marijinih kapelic, kjer so imeli sami vsak večer šmarnice. Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po šmarničnem branju in primernih pesmih. Prav v času razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi. Pesmi so začeli zbirati v zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik Blaž Potočnik leta 1827. Zaradi velikega zanimanja so jo morali trikrat ponatisniti. Podoben ustvarjalni zagon je bil viden tudi na področju besedil, ki so jih brali vsak dan. Jože Jerše, ki je kar 38 let zapovrstjo pridigal šmarnično pobožnost v Ljubljani, je izdal šest knjig šmarnic. Ob opisovanju Marijinega življenja in kreposti so se pisci največkrat dotaknili Marijinih božjih poti in splošnih verskih vsebin. NAMENI APOSTOLATA MOLITVE V LETU 2012 ZA MESEC MAJ Splošni Da bi družina sprejemala in podpirala pobude, ki branijo in krepijo vlogo družine.


Misijonski Da bi Marija, Kraljica sveta in Zvezda evangelizacije, spremljala misijonarje pri oznanjevanju njenega sina Jezusa. Slovenski Da bi, ko častimo Marijo kot priprošnjico, besednico, srednico in podobno, imeli pred očmi, da je njen Sin Jezus Kristus naš edini srednik in Odrešenik.

OZNANILA  Danes je 4. velikonočna nedelja, tudi nedelja duhovnih poklicev.  Prihodnja nedelja je 5. velikonočna nedelja, goduje Dominik Savio, zavetnik ministrantov. Ob 10.00 bo sveta maša pri sv. Florjanu. Florjanova nedelja, tudi prva nedelja v mesecu. Ob 7.30 vabljeni k molitvi rožnega venca pred Najsvetejšim. Popoldne ob 16.00 pa k molitvi za nove duhovne poklice. Pri vseh mašah bo ofer za cerkvene potrebe.  V torek bomo veroukarji.

začeli

s

šmarnično

pobožnostjo.

Vabljeni

 Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo naše bolne in starejše farane. Ob 16.00 bo sv. maša v Domu starejših občanov. Pri vseh mašah bo priložnost za sv. spoved.  Zaradi počitnic, do četrtka verouka ne bo. V četrtek in petek je redni verouk.  V torek, 1. maja, bo sveta maša pri Sv. Martinu na Lamperčah, ob 10.00.  Umrl je duhovnik Martin Maroša, ki je bil pri nas župnik leta 1975 in 1976. Zanj bomo v ponedeljek zjutraj ob 8.00 darovali sveto mašo. Vabljeni!  Prišla je nova številka Družine in Ognjišča.  Iskren Bog plačaj skupini iz Žurkovega dola in Ostrešja ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Orešja.


SVETE MAŠE od 29. aprila do 06. maja 2012 NEDELJA 29. 04.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 0b 9.00

za farane † Janko, Stanislav in družina

Sevnica Sevnica

ob 10.00 ob 19.00

† Ivan Kovač, obl. † Angela Kralj, Elica in Albin

Ponedeljek 30. 04. sv. Pavlina

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Torek

Sevnica

ob 8.00

01. 05. sv. Jožef, delavec Sreda 02. 05. sv. Atanazij Četrtek

sv. Martin

ob 10.00

Sevnica Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

4. VELIKONOČNA sv. Katarina

03. 05. sv. Filip in Jakob Petek 04. 05. sv. Florijan Sobota 05. 05. sv. Gotard NEDELJA 06. 05. 5. VELIKONOČNA sv. Dominik Savio

sv.Florjan

ob 10.00

sv. Rok Sevnica

ob 11.30 ob 19.00

Mesojedec, Marija in Jože Knez

Žumer ter sorodniki in v dober namen

† Martin Maroša † Ana Puc † Franc Cimperšek in Požun Bogu v zahvalo in za krajane † Anton Požin † Maks Polanc † Frančiška Požun in starši Romih † Alojz Dirnbek, obl. † Jožica in Slavka Kos † Jože Bahat, 30.d.p.p. † Angela Pinoza † Vikica Valand in Stanko Pešec † Marija, Jože in Ljudmila Klenovšek † Stanislav Šeme, starši Kolman in sorodniki za farane † Rudi in Vida ter Helena Blaznik † Alojz in Terezija Stopar † Franc in Ivanka Motore † družina Kralj

4. velikonočna nedelja - 2012  

Miklavžev zvon, od 29.4. do 6.5.2012

Advertisement