Page 1

MIKLAVŽEV ZVON Glasilo župnije Sevnica Cvetna nedelja — 01. april 2012 župnik Vinko Štrucelj Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 – Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Jože Elektronska pošta zupnija.sevnica@salve.si Spletna stran www.donbosko.si/sevnica

Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.« (Mr 14, 1- 47)

Posti se soditi druge; odkrij Kristusa, ki v njih živi. Posti se besed, ki ranijo; napolni se stavkov, ki ozdravljajo. Posti se nezadovoljstva; napolni se z milostjo. Posti se hitrosti; napolni se s potrpežljivostjo. Posti se pesimizma; napolni se z krščanskim upanjem. Posti se skrbi; napolni se z zaupanjem v Boga. Posti se pritoževanja: napolni se z občudovanjem življenja. Posti se pritiskov, ki ne izginejo; napolni se z molitvijo, ki ne neha. Posti se bridkosti; napolni se z odpuščanjem. Posti se lastne nezamenljivosti; napolni se razumeti druge. Posti se tesnobe tvojih stvari; zavzemi se za širjenje Božjega kraljestva. Posti se obupa; napolni se z vzpodbudo vere. Posti se slabih misli; napolni se resnic, ki peljejo k svetosti. Posti se vsega kar te oddaljuje o Jezusa; napolni se vsega kar te z njim zbližuje.


VELIKI

TEDEN

CVETNA NEDELJA - BLAGOSLOV ZELENJA - ob 8.00 pri sv. Florjanu in nato sv. maša v župnijski cerkvi - ob 9.00 blagoslov zelenja in sv. maša v Šmarju - ob 10.00 in ob 19.00 blagoslov zelenja v župnijski cerkvi in sv. maša. VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE - krizmena maša v celjski stolnici sv. Danijela (ob 9.00) - obredi velikega četrtka ob 19.00 v župnijski cerkvi - med sv. mašo priložnost za sv. spoved — umivanje nog apostolom — predstavitev prvoobhajancev — po maši prenos Najsvetejšega k Božjemu grobu in molitev VELIKI PETEK – SPOMIN JEZUSOVE SMRTI - ob 8.00 križev pot v župnijski cerkvi - ob 15.00 križev pot v župnijski cerkvi - ob 19.00 obredi velikega petka (po obredih molitev) VELIKA SOBOTA – JEZUS POČIVA V GROBU - vabljeni smo k češčenju Najsvetejšega pri Božjem grobu - ob 6.00 blagoslov ognja - blagoslov velikonočnih jedil: 9.00 Ledina, 9.30 Zajčja Gora, 10.00 Žabjek, 10.30 Prešna loka, 11.00 Žurkov dol, 11.00 Sevnica, 12.00 Orehovo, 12.00 Vranje, 12.30 Loke, 13.00 Orešje, 13.30 Čanje, 13.30 Pecelj, 14.00 Šmarje /Sv. Marija/, 14.30 Šmarje /Sv. Ana/, 14.45 Žigrski vrh, 15.00 Sevnica, 15.30 Lončarjev dol, 16.00 Sevnica, 16.00 Gornje Brezovo, 16.30 Dolnje Brezovo.

- Obredi velike sobote: ob 19.00 blagoslov ognja in hvalnica velikonočni sveči branje Božje besede in sveta maša VELIKA NOČ – JEZUSOVO VSTAJENJE - ob 6.30 bo procesija z vstalim Zveličarjem po običajni poti in nato sveta maša - ob 10.00 in 19.00 sveta maša v župnijski cerkvi - ob 14.00 sveta maša v domu starejši občanov


OZNANILA  Danes je cvetna ali oljčna nedelja. Pri vseh mašah bo blagoslov butar in zelenja. Danes popoldne ob 15.00, vabljeni na križev pot, ki ga bomo molili iz Čanja na Gračko goro. Če bo slabo vreme se dobimo ob 15.00 v cerkvi na Grački gori. Ob 15.00 bo tudi molitvena ura za duhovne poklice v župnijski cerkvi. Vabljeni.  Prihodnjo nedeljo je praznik Gospodovega vstajenja – Velika noč. Procesija z vstalim zveličarjem bo ob 6.30 po običajni poti in nato sveta maša. Svete maše bodo v župnijski cerkvi. In sicer zjutraj po procesiji in ob 10.00 ter ob 19.00. V domu starejših občanov bo sv. maša ob 14.00.  V soboto, od 8.00 naprej smo vabljeni k osebni molitvi k Božjemu grobu pred Najsvetejšim.  Priložnost za velikonočno sv. spoved bo med tednom pri vsaki sveti maši in med obredi velikega tedna. Na Veliko noč ne bo sv. spovedi.  Priložnost za sv. spoved v domu starejših občanov bo v sredo popoldne. Starejše in bolne farane bomo obiskali v sredo.  Če bi kdo od starejših ali bolnih faranov v pripravi na praznike še želel opraviti sveto spoved in prejeti obhajilo, nam to sporočite v župnišče. Radi se bomo odzvali vašemu vabilu.  Ta teden ne bo verouka. Veroučenci naj se udeležijo obredov velikega tedna na veliki četrtek, petek in soboto.  Prvoobhajanci imajo predstavitev na veliki četrtek. Prosimo prvoobhajance in njihove starše, da pridejo v cerkev ob 16.45.  Prišla je nova dvojna številka Družine in Ognjišče. Naročenih je več izvodov. Lahko si jo kupite tudi nenaročniki.  Vljudno vabljeni na romanje v San Giovanni Rotondo k patru Piju, od nedelje, 29.4.2012, do srede, 2.5.2012. Odhod iz Sevnice bo ob 20.30. Cena romanja: 135€. Prijave na mob. tel.: g. Marjan Žveglič 051/666-993 ali na 07/81-40-737.  Iskren Bog plačaj skupini iz Lončarjevega dola, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Ribnikov in Žigrskega vrha.


SVETE

MAŠE

od 01. do 08. aprila 2012 NEDELJA 01. 04.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

6. POSTNA CVETNA sv. Irena Ponedeljek

Sevnica

ob 10.00

za žive in rajne farane † Camloh, Špec, Horjak, Kobilšek † Marica in Rok Jesenko

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

† družina Brinovar † Jožefa Medvešek

02. 04.

Sevnica

ob 19.00

Sevnica pokop.

ob 8.00 ob 16.00

† Helena Blaznik † Marija, Pavle in Nevenka Jelančič † Alojz Urbančič † Jože Bahat, pog.

Sevnica

ob 19.00

† Marjan

Sevnica

ob 8.00

04. 04. sv. Izidor

Sevnica

ob 19.00

Četrtek

Celje

05. 04. veliki četrtek Petek 06. 04. veliki petek Sobota

Sevnica

ob 19.00

Sevnica Sevnica Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 15.00 ob 19.00 od 8.00

križev pot križev pot obredi velikega petka češčenje najsvetejšega pri božjem grobu

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 6.30

† Albina Lapornik † Matija in Jožefa Resnik za žive in rajne farane

Sevnica Dom Sevnica

ob 10.00 ob 14.00 ob 19.00

sv. Frančišek Torek 03. 04. sv. Sikst, papež Sreda

† Antonija Škulj in starši Geršak † Antonija Drobne, 7.d.p.p. † Maksimiljan Slemenšek, 7.d.p.p.

07. 04. velika sobota NEDELJA 08. 04. VELIKA NOČ sv. Timotej

ob 9.00

krizmena maša † Antonija Vovk

† Martin Kralj † Karolina Križnik † Marija Janežič

6. postna nedelja - cvetna nedelja - 2012  

Miklavžev zvon, od 1.4. do 8.4.2012

Advertisement