Page 1

RAZSIPANJE SEMENA Pravijo, da je nekdo molil k Bogu, da bi na lotu zadel glavni dobitek in Bog mu je odgovoril naj najprej kupi listek. Če hočemo nekaj dobiti, poţeti, moramo najprej posejati. »To pa rečem: kdor varčno seje, bo tudi varčno ţel, kdor pa obilno seje, bo tudi obilno ţel« (2 Kor 9,6). »Ne slepite se: Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi ţel. To se pravi: kdor seje v svoje meso, bo od mesa ţel pogubo; kdor pa seje v duha, bo od duha ţel večno ţivljenje« (Gal 6,7−8). Kdor dela mesa mrtvi in se trudi za dela duha, ta bo prejel večno ţivljenje. Ljudje se teţko odpovedujemo svojim dobrinam in jih darujemo za bliţnjega. Takrat mislimo samo na to, da jih bomo izgubili, da bodo za nas umrle, če jih tiščimo sami zase, pa nam kljub temu v naročju zgnijejo, ne da bi obrodile sad. V današnji Jezusovi priliki spoznavamo precej čudnega sejalca. Semena meče sem ter tja, kot da niso njegova in kot da bi se jih hotel čimprej znebiti, ne glede na to kam bodo padla in ali bo iz njih kaj zraslo. Samo nekatera so, skoraj po naključju, se zdi, padla v dobro zemljo in dala pridelek. Kot da bi bil ta sejalec


delavec drţavnega kmetijskega podjetja, ki mu ni mar za pridelek. Ta sejalec je podoba Boga, ki je razsipen v svojih darovih, čeprav ni skoraj nobene gotovosti, da bo kaj zraslo. Vendar je sejalec tudi podoba našega ţivljenja. Tudi v ţivljenju zgleda da tako sejemo. Ogromno truda in energije gre v prazno in ostane brez učinka in pridelka. Prizadevamo si za: vero, kulturo, boljši jutri, za mir in razumevanje, enakopravnost … Ali sploh so kakšni rezultati? Tako lahko mislimo tudi vzgojitelji. Koliko moči, besed in ţelja vloţimo v otroke in mlade in vse se zdi, kot bi metali seme na pot, med skale, trnje, ali v ptičje kljune. Ali se nas sploh še kaj dotakne, ali nas kaj gane, prizadene, ali spreobrne? Ali je delo nas vzgojiteljev in vas staršev izgubljeno za prazen nič, ker ni vidnega uspeha. Ta teden razmišljajmo o pomembnosti, ki smo jo dali Boţji besedi v našem ţivljenju. Je zares luč mojemu vsakdanjemu ţivljenju? Ali pustim, da teţave, aktivnosti, rutina, plitvost v odnosu z Bogom ugašajo Besedo? Gospodov glas je kot glas kapetana ekipe: če ga ne znamo poslušati, ne bomo nikoli mogli zgraditi Boţjega kraljestva, ki ga je ţelel vzpostaviti Kristus. Mi smo njegovo upanje, ne dovolimo torej, da bi bila njegova Beseda v nas nerodovitna. ČAS Najdi čas za razmislek, najdi čas za molitev, najdi čas za smeh: to je izvir moči, to je največja moč na zemlji, to je glasba duše. Najdi čas za igro, najdi čas za ljubezen in boš ljubljen, najdi čas za dajanje: to je skrivnost večne mladosti, to je privilegij, ki ga je dal Bog. Dan je prekratek, da bi lahko bili sebični. …najdi čas za branje, najdi čas za prijateljstvo, najdi čas za delo: to je izvir modrosti, to je pot k sreči, to je cena uspeha.. Najdi čas za dela ljubezni: le-ta so ključ za nebesa! M.Teretija iz Kalkute Napisi najdeni na zidu Hiše otrok v Kalkuti


Čas nam ne pripada, podarjen nam je zato, da ga dobro uporabimo, da bi bili srečni na tem svetu in v večnosti. Ne izgubimo vsakodnevnih trenutkov, ki so neponovljivi in čudoviti in nam prepogosto zbeţijo. Vse je narejeno po Boţji ljubezni in v njegovo slavo, vedoč, da vse pripomore k dobremu tistim, ki ljubijo Boga. DAR Ljudje so darila, ki mi jih Bog pošilja… zavita. Nekatera so prelepo zavita; zelo privlačna so, ko jih prvič vidim. Nekatera dobim zavita v navaden papir, z nekaterimi slabo ravnajo na pošti, tu in tam pride posebna pošiljka. Nekateri ljudje so narahlo, drugi tesno zavita darila. Ampak… Ovojni papir ni darilo! Tako hitro se pri tem zmotim… Včasih darilo zlahka odprem, včasih potrebujem pomoč drugih. Je to zato, ker se boji? Ali boli? Mogoče je ţe bilo odprto in vrţeno stran? Je moţno, da to darilo ni zame? Jaz sem človek, torej sem tudi jaz darilo! Sem kdaj pogledal, kaj je znotraj darila? Me je strah? Mogoče še nisem opazil, kakšno lepo darilo sem… Je mogoče, da je v darilu kaj drugega kot jaz mislim, da je? Jaz sem darilo za moje bliţnje. Sem pripravljen podariti se drugemu? Biti človek za bliţnjega! Ali pa morajo biti zadovoljni le z ovojnim papirjem… Vsako srečanje je izmenjava daril… Ljudje smo darila… Sprejeta in podarjena darila.

OZNANILA  Danes je 15. navadna nedelja med letom – Ob 11. 30 bo sv. maša na Ţigrskem vrhu – Benediktova nedelja.  Od 11. do 23. julija bo potekal oratorij z naslovom » V tvojo smer«. Vabljeni veroukarji. Od 27. junija pa do 26. avgusta poteka, v SMC Sevnica, počitniško varstvo.  Prihodnja nedelja je 16. nedelja med letom. Ob 11.30 bo sv. maša na Grački gori. /namesto junija/  Umrla je Marija Kovač r. Slemenšek, Ledina 90, /Črete/. Pogreb s sveto mašo bo v torek ob 15.30 na sevniškem pokopališču.  Prišla je nova številka Druţine in Salezijanski vestnik.  Iskren Bog plačaj skupini iz Lončarjevega dola ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Ribnikov.


SVETE

MAŠE

od 10. do 17. julija 2011 Nedelja 10.07.

Sevnica Šmarje

ob 8.00 ob 9.00

Sevnica Ţig.Vrh Sevnica

ob 10.00 ob 11.30 ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica pok. Sevnica Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 15.30 ob 19.00 ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Petek 15. 07. sv. David Sobota 16. 07.

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 19.00

Sevnica Sevnica

ob 8.00 ob 14.00

sv. Karmen Nedelja 17. 07.

Sevnica Sevnica Šmarje Sevnica

ob 19.00 ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00

Gr.gora

ob 11.30

Sevnica

ob 19.00

15. MED LETOM sv. Amalija Ponedeljek 11.07. sv. Olga Torek 12.07. sv. Ivan Sreda 13.07. sv. Henrik Četrtek 14.07. sv. Kamil

16. MED LETOM sv. Aleš

za farane + Stane Krnc, obl., sorodniki Krnc in Poplas + Amalija Uranič + Motore in Viktor Sinkovič + Senica Milan, obl. + Vladimir Jesenko, obl. in starši + Franc Šeško + Cecilija Tuhtar + Branko Starman + Marija Kovač, pog. + Ana in Tine Šinko za Boţje varstvo + Stanislav Zorko + Angela Jager + Ivanka Jazbec + Jakob Bendra, obl. Alojz Metelko, obl. + Alojz Perc + starši Iljaš in sorodniki + Jazbec + Anton Popelar za zdravje blagoslov v druţini Grilc Suhodolčan + Marija Gubenšek za farane + Marija Rataj in sorodniki + Marjan Černič in druţina Podlipnik + Anton Hočevar in druţina Bromše + Magda Grobovšek, obl.

15. nedelja med letom - 2011  
15. nedelja med letom - 2011  

Miklavžev zvon, od 10.7. do 17.7.2011

Advertisement