Page 1

DIJAKON ANTON GRM SE PREDSTAVLJA Rojen sem bil v Ljubljani, 22. marca 1965, otroštvo pa preţivljal v Dobrepolju. Oseben odnos do Cerkve je bil v tem okolju nekaj spontanega in samo po sebi umevnega. S časom se je spreminjal, da ne rečem rasel in upadal. Veliko vsega se spomnim: začetkov ministriranja, prvega svetega obhajila, privatnega verouka ob sobotah, velikih gradenj in obnov, svete birme, pa mladinskih veroučnih srečanj in tistih zares lepih, a tudi manj veselih trenutkov, ki so povezani z ţupnijo. Ţivo se spomnim nekaterih posebnih utrinkov: duhovnih vaj za ministrante in srečanja z misijonarji, ki so bila pripravljena v obliki predavanj in pogovorov ob sobotah zvečer v kapeli ţupnijskega doma, prav tako pa tudi predavanj v postnem času pričakovanja velikonočne aleluje. Po osnovni šoli sem se začel globlje zavedati, kaj je Cerkev, temu pa je sledilo kup odprtih vprašanj, na katere sem iskal odgovore na razne načine... Obiskoval sem teološko pastoralni tečaj na Teološki Fakulteti v Ljubljani in tam prvič bolj konkretno zaznaval svojo majhnost. Ta se je potrjevala ob rednih sobotnih srečanjih mladih, ob katerih sem imel vedno občutek, da so moj odsev. Druţina je bila tradicionalno verna, z velikim zgledom vere pa je izstopala stara mama. V poklicu nisem čutil navdiha za


poglabljanja, zato me je nekaj vleklo »na pot«. Odločitve, ki so prihajale s časom, so vsakič presenet i le najprej mene, seveda pa tudi vse domače in prijatelje. Ničesar se ni dogodilo čez noč, ampak je preteklo veliko časa, preden je kakšna na videz povsem preprosta stvar dozorela in postala realnost. Misijonska izkušnja je bila povod k obuditvi tiste prave otroške vere, potem ko sem ţe mislil, da mi je vse jasno, da imam vse odgovore v rokavu in večino niti v rokah, da sem odrasel. Ker se je vrsta vprašanj po treh letih (med leti 2000–2003) zanimivega dela v Braziliji zaostrila in poglobila, je bil vstop v redovno skupnost leta 2004 in redovno ţivljenje po prvih zaobljubah, danih 8. septembra 2006, odgovor, katerega je Gospod čakal ves ta čas! Ker sem bil od prvih duhovnih vaj v Ţelimljem povezan z Don Boskom, sem lahko toliko bolj vesel, da se mi danes v salezijanski druţbi izpolnjuje tisto, kar sem si potihem ţelel ves ta čas, to je delati za mlade in z njimi deliti Boţje darove, katerih nam nikoli ne zmanjka! Pot, ki sem jo do sedaj prehodil, je vedno bolj strma, kljub temu pa se ob pogledu nazaj zavedam, da je vse neskončno velik Boţji dar. Leto, ki je v teku, je še posebej zahtevno, saj me čaka kar nekaj odločilnih korakov: potem, ko sem lani, 4. septembra 2010 izrekel večne zaobljube in 24. oktobra istega leta prejel diakonsko posvečenje, me 26. junija 2011 čaka mašniško posvečenje in 3. julija 2011 še nova maša. Sliši se lepo, vendar se sedaj jasno zavedam, da potrebujem veliko podpore vas vseh… Le-te sem je bil nepretrgoma deleţen sicer ves čas, da bi pa zmogel premagovati vse napore in preizkušnje na poti tudi v naprej, vas prosim za vztrajen molitveni spomin; vse za veliko Boţjo slavo in za reševanje duš. Bogu hvala in vsem vam. Z lepimi pozdravi kličem na priprošnjo Marije, pomočnice kristjanov na vse vas obilje Boţjega blagoslova, ki naj vas spremlja in podpira v dobrem ter varuje vsega hudega!

OZNANILA  Danes 3. velikonočna nedelja. Popoldne ob 16.00 vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Vabljeni smo k sv. maši ko bomo skupaj molili in prosili Boga za nove delavce v Gospodovem vinogradu. Vzemimo si čas tudi za osebno molitev. Geslo letošnjega tedna duhovnih poklicev je – Predlagati duhovne poklice v krajevni Cerkvi.


 Prihodnjo nedeljo je 4. velikonočna nedelja. Nedelja duhovnih poklicev. Sv. maša ob 10.00 bo pri sv. Florjanu. Ob 11.30 bo sv. maša na Grački gori in pri sv. Roku.  V ponedeljek smo začeli s šmarnično poboţnostjo. Šmarnice so v ţupnijski cerkvi, na Orehovem, na Ţigrskem vrhu, v Šmarju, na Ţabjeku, Ţurkovem dolu in Strţišču. Vabljen veroukarji, predvsem prvoobhajanci in birmanci.  Jutri zvečer po maši bo srečanje za starejšo zakonsko skupino.  Praznik prvega sv. obhajila bo v naši ţupniji 22. maja 2011 ob 10.00.  Praznik sv. birme bo v naši ţupniji v nedeljo 5. junija ob 10.00.  Tečaj priprave na zakon za novoporočence bo 12. in 19. maja, v sevniškem ţupnišču ob 20.00.  Priprava staršev na krst otroka bo v Boštanju, 20. maja 2011 ob 20.00.  Srečanje jubilantov bo v soboto, 14. maja pri večerni maši. Slavljenci boste v teh dneh dobili vabilo. Če kdo po pomoti ne bo dobil vabila, naj se tega srečanja kljub temu udeleţi. Prosimo vas, da nam, zaradi laţje organizacije, udeleţbo sporočite po telefonu. Priporočamo se tudi za domače dobrote.  V sredo, 12. maja, ob 9.00 in ob 20.00 bo srečanje za starše prvoobhajancev.  Prenos relikvij in blagoslovitev kapele, ob godu bl. Alojza Grozdeta, bo 27. in 28. maja na Zaplazu.  V nedeljo, 22. maja, ob 10.30 bo festival druţin v Podčetrtku. Vabljene druţine.  22. maja 2011, bo slovesnost ob 5. obletnici razglasitve škofije Celje v celjski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 somaševanje, ki ga bo vodil nekdanji nuncij v Sloveniji dr. Santos Abil y Castello. Vabljeni.  Prišla je nova številka Družine  Iskren Bog plačaj skupini, Ledine in Zajčje gore, ki je ta teden očistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za čiščenje in krašenje cerkve skupina iz Drožanja in Metnega vrha.


SVETE

MAŠE

od 08. do 15. maja 2011 NEDELJA 08. 05. 3. VELIKONOČNA sv. Bonifacij IV. Ponedeljek 09.05 sv. Marija Terezija Torek 10.05. sv. Damijan Sreda 11.05. sv. Estela

Sevnica Šmarje Sevnica

ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

+ Moţič in Tomc + Beltram in Glavač

Sevnica Sevnica

ob 19.00 ob 8.00

+ Franc Poţun, obl. + Marta in Mihael Šeško

Sevnica

ob 19.00

Četrtek 12.05.

Sevnica

ob 8.00

+ Miha Remih, obl., sorodniki Kolman in Remih + druţina Jurman

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica

ob 19.00

Sevnica

ob 8.00

Sevnica Sevnica Šmarje

ob 19.00 ob 8.00 ob 9.00

sv. Leopold Petek 13.05. sv. Fatimska Mati Boţja Sobota 14.05. sv. Justa Nedelja 15.05. 4. VELIKONOČNA sv. Izidor

Florjan Sv. Rok Gr.gora Sevnica

ob ob ob ob

10.00 11.30 11.30 19.00

za ţive in rajne farane + Kozinc +Stanislav Šeme in starši Kolman + Vovk Gornik Stanka + Branko Starman, 7.d.p.p + Albin Ocepek, Neţa Rozin in sorodniki

+ Anton Poţun + Cvetka Češek za Boţje varstvo + Ivan Piltaver + Viktor Krenčič Marija pomagaj v dober namen + Joţe Peternel, obl. za farane + Nada Kelher, Marija Horjak in Leopold Kranjc + Marija Juntez, obl. + Franc in Ivanka Motore + Martin in Marija Gorišek + Ivana, Martin in Alojzija Popelar

3. velikonočna nedelja - 2011  

Miklavžev zvon, od 8. do 15.5.2011