Issuu on Google+

PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON Dekanija  Maribor,  2011 • • • • • • • • •

7. – 11. FEBRUAR 7. – 11. MAREC 4. – 8. APRIL 2. – 6. MAJ 6. – 10. JUNIJ 4. – 8. JULIJ 8. – 12. AVGUST 5. – 9. SEPTEMBER 3. – 7. OKTOBER

PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON Dekanija  Maribor,  2011

Prijava  na  tečaj   je   obvezna.   Prijavnico   in   nadaljnje  informacije  najdete  na:   www.bazilika.info/priprava-­‐na-­‐zakon   Priprava na zakon poteka pet zaporednih večerov od ponedeljka do petka. Tečaj   poteka   pri   Frančiškanih   v   Mariboru,   ul.   Vita   Kraigherja   2,   od   ponedeljka  do   petka,  vsak  večer  od  19.00   do   20.30.   Za   opravljeno   pripravo   so   potrebni   štirje   večeri.   Program   bo   izveden,   če   bodo   prijavljeni   vsaj   štirje   pari.

Bog   je   ljubezen.   Človeka   je   ustvaril   iz   ljubezni   in   ga   poklical  k   ljubezni.  Ker  ju   je   ustvaril   kot   moža   in   ženo,   ju   je   poklical  h  globokemu   občestvu   življenja   in   medsebojne   ljubezni,   tako   da   "nista   več   dva,   ampak   eno".   Bog   ju   je   blagoslovil   in   jima   rekel:   "Bodita   rodovitna  in  se  množita".   (KKC Komp 337)


1 . V E Č E R : NAJINA RAST V ODNOSU Ob  svoji  prehojeni  poti  bosta  odkrila  temelje  vajinega  zakona  in   jih   okrepila  z   novimi  vsebinami.   Utrjeni  temelji  dajo  varnost  za   pogled   naprej,   za   osnovne   teme   partnerskega   odnosa:   zaveza,   spoštovanje,   povezanost   in   razmejitve,   odgovornost,   vzajemnost,  odpuščanje  …

2 . V E Č E R : NISTA VEČ DVA, AMPAK ENO TELO Kako   živeti   spolnost   v   skladu   s   poročno   obljubo,   da   bo   najina   telesna   govorica  drug   drugemu  sporočala:  "Tvoj   sem   svobodno,  za  vedno,  popolnoma,  v  zvestobi  in  rodovitnosti!"

3 . V E Č E R : KAR JE BOG ZDRUŽIL Človeško   skupnost   je   Bog   povzdignil   do   dostojanstva   zakramenta,   da   bi   bila   ta   skupnost   kraj   odrešenja.   Kako   obhajamo  zakrament  sv.  zakona?  Pomen  poročne  obljube.

4 . V E Č E R : NA ČEM BOVA GRADILA? Poročni  obred   pokaže   štiri  temelje   zakonskega   življenja.   Ti   so:  zvestoba,  svoboda,  rodovitnost  in  podaritev.

5 . V E Č E R : P R I Č E VA N J E Z A K O N C E V Pričevanje  zakoncev.  Obljubim,  da  ti  bom  ostal  zvest  ... Ali  se  je  ob  poroki  kaj  spremenilo?


Šola za zakon