Page 1

VELIKI ČETRTEK (28.3.) - Krizmena sv. maša v stolnici ob 9.00. Pri tej sv. maši škof posveti sveta olja. - Sv. maša z obredom velikega četrtka ob 19.00, v dvorani MČ. S slovesno mašo na večer tega dne obhajamo spomin postavitve svete evharistije - maše in mašniškega posvečenja. Pri zadnji večerji nam je dal Kristus poseben dar, ki naj bi nas spominjal na njegovo veliko ljubezen do nas ljudi. Po evharistiji sega Kristusovo odrešenje v življenje vseh ljudi. Po pridigi duhovnik simbolično umije dvanajstim možem noge v znamenje medsebojne ljubezni in služenja. Po maši bo molitveno bedenje ob Jezusu na Oljski gori.

VELIKI PETEK (29.3.) - Molitev križevega pota bo v kapeli ob 15.00 in v domu za ostarele ob 16.00. - Obred velikega petka bo ob 19.00 v kapeli. To je edini dan v letu, ko ni svete maše, saj veliki in večni duhovnik Jezus, sam daruje na oltarju križa sovje življenje. Bogoslužje velikega petka ima tri dele: OPRAVILO BOŽJE BESEDE – Berejo se berila in Pasijon - trpljenje našega Gospoda Jezusa Krustusa ter prošnje za vse potrebe, ki imajo ta dan poseben pomen. ČEŠČENJE KRIŽA – Na veliki petek je posebno pretresljivo razkrivanje in češčenje križa. Duhovnik razkrije križ in trikrat zapoje: Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo, nato sledei češčenje križa. OBHAJILO – Sveto obhajilo je kot dragocen sad od drevesa življenja svetega križa.

Odrasli kristjani se ta dan vzdržimo mesnih jedi – strogi post.

VELIKA SOBOTA (30.3.) dopoldan - popoldan - Ob 7.30 molitev hvalnic. - Ob 8.00 so k molitvi vabljeni člani ZMP in skupina molivk. - Ob 9.00 so k molitvi pred božji grob vabljeni člani Serra kluba. - Ob 10.00 so vabljeni k molitvi člani ŽPS, katehistinje, otroci mladina in animatorji. - Ob 11.00 so vabljeni k molitvi družine in posamezniki. Blagoslovi jedil bodo ob 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 in 16.00. Pred in po blagoslovu jedil bo priložnost za molitev pred božjim grobom. Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu v tihi molitvi ter premišljuje njegovega trpljenja in smrti.


VELIKA SOBOTA (30.3.) zvečer - Začetek velikonočne vigilije bo ob 19.00 pred dvorano MČ, kjer bomo prižgali velikonočno svečo. Slavje luči bomo nadaljevali s procesijo v dvorano, prižiganjem svečk ter z velikonočno hvalnico. Drugi del je v znamenju besednega bogoslužja; liturgija nam ponuja kar sedem starozaveznih beril, ki govorijo o Božjem odrešenju. Najveličastnejši je brez dvoma odlomek o prehodu Izraelcev čez Rdeče morje, iz sužnosti v svobodo. Sledi 'Slava' in novozavezno berilo in evangelij o Kristusovem vstajenju. Tretji del je krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub. V četrtem delu nadaljujemo z evharističnim bogoslužjem.

VELIKA NOČ (31.3.) - Praznovanje Gospodovega vstajenja bomo začeli v kapeli s trikratnim vzklikom veselja »Aleluja« ob 7.00. V procesiji bomo šli z vstalim Gospodom v dvorano MČ, kjer bo slovesna sv. maša. - Sv. maša bo še ob 10.00 v dvorani MČ.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 2013 ŽUPNIJA

SV. JANEZ BOSKO

VELIKONOČNI PONEDELJEK (1.4.) Maše bodo kot ob praznikih: 8.00 v kapeli 10.00 v domu za ostarele (za bolnike bo obhajilo po sobah) 18.30 v kapeli Župnik: Jakob Trček – Jaka 031 659 841, 02 33 11 320 zupnija.donbosko@salve.si, www.donbosko.si/maribor

Bogoslužje želi v teh dneh ponavzočiti dogodke zadnjih dni Jezusovega življenja.

Priložnost za zakrament sprave bo v naši župniji v velikem tednu vsak dan pol ure pred mašami in obredi.

Veliki teden - zgibanka  

Veliki teden - zgibanka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you