Page 1

VELIK I ČETRTEK (5.4.) - Krizmena sv. maša v stolnici ob 9.00. Pri tej sv. maši škof posveti sveta olja. - Sv. maša z obredom velikega četrtka ob 19.00, v dvorani M Č. S slovesno mašo na večer tega dne obhajamo spomin postavitve svete evharistije - maše in mašniškega posvečenja. Pri zadnji večerji nam je dal Kristus poseben dar, ki naj bi nas spominjal na njegovo veliko ljubezen do nas ljudi. Po evharistiji sega Kristusovo odrešenje v življenje vseh ljudi. Po pridigi duhovnik simbolično umije dvanajstim možem noge v znamenje

medsebojne ljubezni in služenja. Po maši bo molitveno bedenje ob Jezusu na Oljski gori.

VELIK I PETEK (6.4.) - Molitev križevega pota bo v kapeli ob 15.00 in v domu za ostarele ob 16.00. Obred velikega petka bo ob 19.00 v kapeli. To je edini dan v letu, ko ni svete maše, saj veliki in večni duhovnik Jezus, sam daruje na oltarju križa sovje življenje. Bogoslužje velikega petka ima tri dele: OPRAVILO BOŽJE BESEDE– Berejo se berila in Pasijon - trpljenje našega Gospoda Jezusa Krustusa ter prošnje za vse potrebe, ki imajo ta dan

poseben pomen. ČEŠČENJEKRIŽA – Na veliki petek je posebno pretresljivo razkrivanje in češčenje križa. Duhovnik razkrije križ in trikrat zapoje: Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo, nato sledei češčenje križa. OBHAJILO – Sveto obhajilo je kot dragocen sad od drevesa življenja svetega križa. Odrasli kristjani se ta dan vzdržimo mesnih jedi – strogi post.

VELIKA SOBOTA (7.4.) dopoldan - popoldan - Ob 7.30 molitev hvalnic. - Ob 8.00 so k molitvi vabljeni člani ZMP in skupina molivk. - Ob 9.00 so k molitvi pred božji grob vabljeni člani Serra kluba. - Ob 10.00 so vabljeni k molitvi člani ŽPS, katehistinje, otroci mladina in animatorji.


- Ob 11.00 so vabljeni k molitvi družine in posamezniki. Blagoslovi jedil bodo ob 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 in 16.00. Pred in po blagoslovu jedil bo priložnost za molitev pred božjim grobom. Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu v tihi molitvi ter premišljuje njegovega trpljenja in smrti.

dvorano M Č, kjer bomo prižgali velikonočno svečo. Slavje luči bomo nadaljevali s procesijo v dvorano, prižiganjem svečk ter z velikonočno hvalnico. Drugi del je v znamenju besednega bogoslužja; liturgija nam ponuja kar sedem starozaveznih beril, ki govorijo o Božjem odrešenju. Najveličastnejši je brez dvoma odlomek o prehodu Izraelcev čez Rdeče morje, iz sužnosti v svobodo. Sledi 'Slava' in novozavezno berilo in evangelij o Kristusovem vstajenju.

trikratnim vzklikom veselja »Aleluja« ob 7.00. V procesiji bomo šli z vstalim Gospodom v dvorano MČ, kjer bo slovesna sv. maša. - Sv. maša bo še ob 10.00 v dvorani MČ.

VELIKONO Č N I PONEDELJEK

Tretji del je krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub.

VELIKA SOBOTA (7.4.) zvečer Začetek velikono čne vigilije bo ob 20.00 pred

V četrtem delu nadaljujemo z evharističnim bogoslužjem.

VELIKA NO Č (8.4.) - Praznovanje Gospodovega vstajenja bomo začeli v kapeli s

Župnik: Jakob Trč ek – Jaka031 659 841, 02 33 11 320 zupnija.donbosko@salve.si, www.donbosko.si/maribor


(9.4.) Maše bodo kot ob praznikih: 8.00 v kapeli 10.00 v domu za ostarele (za bolnike bo obhajilo po sobah) 18.30 v kapeli

VELIKONO Č NO TRIDNEVJE 2012 ŽUPN I JA

SV. JANEZ BOSKO

Bogoslužje želi v teh dneh ponavzočiti dogodke zadnjih dni Jezusovegaživljenja.

Priložnost za zakrament sprave bo v naši župniji v velikem tednu vsak dan pol ure pred mašami in obredi.

Veliki teden - zgibanka 2012  

Veliki teden - zgibanka 2012

Advertisement