Page 1

DRUŽINSKA MOLITEV V POSTNEM ČASU V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen Nekdo prebere namen te postne molitve za Določeni dan, nameni so na dodatku, nato preberete še odlomek iz Sv. pisma. Vsi skupaj.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu... Zmolite eno od teh molitev vsi skupaj. Na koncu molitve dodajte še vzklik, Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil in Marija Pomoč kristjanov, prosi za nas in zaključite z V imenu Očeta... 1. Jezus, štirideset dni si se postil v puščavi. Ponujena ti je bila moč, oblast, uspeh in vsi užitki tega sveta. Tudi nas mnogo stvari vabi z ekranov in izložb in se nam ponuja za bistvo življenja. A vedno znova ugotovimo, da je marsikaj samo privid. Ko že mislimo, da je naše srce napolnjeno, nas zopet zajame želja. Ti si izvir in pot za našega duha in srce. Ti nas lahko odžejaš. Pomagaj nam, da bi se v postnem času odpovedali stvarem in navadam, ki nas oddaljujejo od tvojega izvira. Da bi znali ceniti ljudi, s katerimi živimo, in dobrine, ki jih imamo. Da bi znali svojo odpoved darovati za vse, ki trpijo zaradi nesreč, bolezni, nasilja in revščine. V postnem času nam nakloni milosti, da svojo pot življenja usmerimo k tebi. Amen.

2. Gospod Jezus, Vsak dan beremo o mnogih krivicam ki jih ljudje doživljajo po vsem svetu, o otrocih, ki umirajo zaradi lakote, o velikem številu brezposelnih, o ljudeh ki nimajo za preživetje, ki so osamljeni, ki trpijo zaradi posledic odvisnosti. In na drugi strani o bogatenju peščice ljudi, o zlorabah položaja, o vojnah... Jezus ti veš, kaj pomeni bolečina, ti veš, kaj pomeni zapuščenost, kaj pomeni krivica. Bodi v tem postnem času z nami in nas uči živeti v tvoji Ljubezni. Amen.

3. Gospod, današnji svet nam ponuja mnogo stvari za užitek in zabavo. Včasih se počutimo zmedene, ne vemo več kaj je pravo veselje, ko hitimo od ene ponudbe do druge. Ko že mislimo, da smo našli pravo, nas zopet zajame dvom. Hkrati pa smo soočeni s tolikim trpljenjem mnogih ljudi, ki trpijo zaradi vplivov nepravičnosti in tudi zaradi posledic našega prekomernega uživanja. Pomagaj nam, da bi znali v tem postnem času razlikovati med pravim veseljem in veseljem, ki nam ga ponuja ta svet. Pomagaj nam živeti bolj preprosto. Amen


MOLITVENI NAMENI

1.POSTNI TEDEN: Ponedeljek (Mt 25, 31-46) Gospod, prosimo te za ljudi, ki trpijo, za bolnike, zasvojene, brezposelne in vse, ki ne vidijo v življenju smisla. Daj, da jim bomo pokazali, da jih ti še posebno sprejemaš in ljubiš. Torek (Mt 6, 7-15) Gospod, pomagaj nam v družbi vzpostavljati darove tvojega kraljestva: mir, ljubezen in pravičnost. Daj da bomo v vsem sledili Očetovi volji. Sreda (Lk 11,29-32) Gospod, okrepi našo vero v tvojo pomoč, da bomo v družbi pričevali za žjvljenje, ki ga ti prinašaš s trpljenjem in žrtvijo na križu. Četrtek (Mt 7.7-12) Jezus, okrepi naše družine, da bo v njih vladala resnična ljubezen in bodo vsi otroci sprejeti od prvega trenutka življenja. Petek (Mt 5,20-26) V naši družbi je veliko zamer in predsodkov. Gospod, prosimo te, podari nam svoje usmiljenje, da si bomo prizadevali za spravo in odpuščanje, tudi če bo težko. Sobota (Mt 5,43-48) Gospod, daj nam moči, da ne bomo nikogar izključili iz svojih odnosov. Pomagaj nam ljubiti tiste, ki nam škodijo in delajo velike krivice. 2. POSTNI TEDEN Ponedeljek (Lk 6,36-38) Gospod, prosimo te za kulturnike in novinarje, da bi ustvarjali kulturo upanja in smisla, da bi si prizadevali za poštenje, dialog in trajne vrednote življenja. Torek (Mt 23.1-12) Gospod, blagoslavljaj vse, ki vzgajajo nove generacije, da bi svoje besede povezovali z življenjem in pokazali zgled, ki bo vreden posnemanja. Sreda (Mt 20,17-28) Gospod, prosimo te za naše politike in vse, ki skrbijo za javne dobrine, daj, da bi razumeli svoje delo kot služenje in odgovorno skrbeli za blagor družbe. Četrtek (Lk 16,19-31) Gospod, v času krize je še posebna odgovornost na tistih, ki gospodarijo in skrbijo za delo. Naj pri tem ne izgubijo občutka za ljudi in pomoč najšibkejšim. Petek (Mt 21,33-45) Na mnogih ravneh družbe se sliši posmeh do vere, duhovnikov in vrednot življenja. Gospod, daj, da bomo ljubili in spoštovali vse, ki nam pomagajo živeti resnično življenje. Sobota (Lk 15,1-32) V naši družbi je veliko obsojanja, nekaterim je po krivici odvzeto dobro ime. Gospod, nauči nas, da bomo vselej usmiljeni in potrpežljivi. 3. POSTNI TEDEN Ponedeljek (Mt, 6,1-18) Gospod, prosimo te, da bi bili v tem postnem času bolj občutljivi za ljudi, ki potrebujejo pomoči. Naj bodo dobra dela opravljena s spoštovanjem in brez iskanja hvale ali povračila. Torek (Mt 18,21-35) Gospod, pospešuj dialog med nami, da bomo razumeli, kako pomembno je sodelovanje na vseh ravneh, zlasti pa pri pomembnih odločitvah za prihodnost. Sreda (Lk 9,22-25) Gospod, pomagaj nam razumeti, da je pot, ki mi jo daješ ti, edina, ki vodi v prihodnost. Daj nam svoje milosti, da bomo poglobili svojo vero in jo uresničili v življenju. Četrtek (Lk 11,14-23) Gospod, pomagaj vzgojiteljem, da bodo opozarjali mlade na stranpota in jih vodili k svobodi ter veselju do življenja. Petek (Mr 12,28-34) Gospod, prosimo te za naše izseljence in ljudi po svetu, da bi ohranjali živo vez z domovino, skrbeli za narodne vrednote in poglabljali svojo vero. Sobota (Lk 18,9-14) Gospod, ob mnogih preizkušnjah nas nauči ponižnosti, da se bomo sprejemali z naklonjenostjo in bili še posebno pozorni do vseh priseljencev.


4. POSTNI TEDEN Ponedeljek (Jn 4,43-54) Gospod, okrepi nam vero, da nas bo vodila v življenje. Poživi nam upanje v večno življenje pri tebi. Torek (Jn 5,1-3.5-16) Prosimo te za vse, ki skrbijo za bolnike in uboge, da bi lajšali njihove bolečine in prinašali tvojo odrešenjsko pomoč. Sreda (Jn 5,17-30) Gospod, usmili se tistih, ki ogrožajo življenje drugih in teptajo njihovo dostojanstvo. Razsvetli nas, da jim bomo pomagali odkriti veličino tvoje ljubezni, do vsakega človeka. Četrtek (Jn 5,31-47) Prosimo te, Gospod za mnoge sodobnike, ki so izgubili vero in iščejo zgolj svojo slavo ter gmotne dobrine. Pomagaj jim najti pot do tvoje besede, ki rešuje.

Petek (Mt 9,14-15) Gospod, razsvetli nas, da bomo sprejemali post kot prečiščenje svojih odnosov do tebe in do ljudi. Pomagaj nam zaživeti z večjo notranjo svobodo. Sobota (Jn 7.40-53) Pomagaj, Gospod, našim duhovnikom in katehetom, da bodo premišljevali tvojo besedo in jo posredovali kot Besedo življenja za naš čas.

5. POSTNI TEDEN Ponedeljek (Jn 8,12-20) Prosimo te za redovnike in redovnike, da bodo z zgledom svojega življenja luč za današnji svet. Naj vztrajajo v tvoji ljubezni tudi, če jo ljudje nočejo videti.

Torek (Jn 8,21-30) Prosimo te za nove duhovne poklice, da bi se mladi odzvali tvojemu klicu, ko jih vabiš, da bi oznanjali našim ljudem upanje in odrešenje. Sreda (Jn 8.31-47) Mnogi kristjani ne verujejo z vsem srcem. Okrepi vero med našimi ljudmi, da te bomo v vsem sprejeli za Gospoda, da boš prva in temeljna resnica našega življenja. Četrtek (Jn 6,26-31) Prosimo te, Gospod, za člane naše župnije, da bi ob gradnji Don Boskovega centra tudi sami zoreli v zrele kristjane. Petek (Jn 10,31-42) Gospod, mnogi naši bratje in sestre si še posebej prizadevajo za dobrodelnost. Blagoslavljaj njihovo delo, vse pa nas spodbujaj k večji medsebojni pomoči in delitvi dobrin. Sobota (Jn 11,45-56) Gospod, marsikdaj vidimo le neuspeh in stisko. Pomagaj nam vse izročati v tvoje roke in zaupati v tvojo previdnost.

6. POSTNI TEDEN Veliki ponedeljek (Jn 12,1-11) Gospod, prosimo te, da bi naša prizadevanja za skupno dobro temeljila v ljubezni do tebe, in ne zgolj v naših načrtih in prepričanjih. Veliki torek (Jn 13,21-38) Gospod, usmili se mnogih otrok, zakoncev in starejših, ki so bili izdani v ljubezni, odpusti naše padce in izdaje. Velika sreda (Mt 26,14-25) Nekateri krivično pridobivajo bogastvo. Gospod, pomagaj sodnikom in organom pregona, da bodo odgovorni v svoji službi in bodo preganjali krivico. Veliki četrtek (Jn 13,1-15) Gospod, ti nam umivaš noge in zdraviš naše rane. Okrepi našo ljubezen, da se bodo vsi ljudje čutili sprejeti ter bomo bolj pozorni na osamljene in zapuščene. Veliki petek (Jn 18,1-19,42) Gospod, ti si umrl za nas, prosimo te za naše rajne, da bi bili dostojno pokopani in bi se jih spominjali s spoštovanjem ter molitvijo.

Postni čas 2012  

Postni čas 2012 - Družinska molitev in molitveni nameni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you