Page 1

SVETE MAŠE župnije sv. Janeza Boska Maribor od 5. avgusta do 12. avgusta 2012

nedelja 5.8. ponedeljek 6.8. torek 7.8. sreda 8.8. četrtek 9.8. petek 10.8. sobota 11.8. nedelja 12.8.

18. NEDELJA MED LETOM

8.00 10.00 7.00

za zdravje v čast Antonu Martinu Slomšku za župljane in dobrotnike za + hčerko Miro

7.00

za zdravje v čast Antonu Martinu Slomšku

18.30 7.00

V zahvalo za prejete milosti za duhovne poklice in svetost duhovnikov

Sv. Lovrenc, mučenec

7.00

po namenu

Sv. Klara, devica

7.00

19. NEDELJA MED LETOM

8.00 10.00

na čast Mariji Pomočnici v zahvalo in priprošnjo V zahvalo za župljane in dobrotnike

Jezusova spremenitev na gori

Sv. Dominik, redovni ustanovitelj Sv. Terezija Benedikta od križa, redovnica ve

Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.

Maše lahko rezervirate tudi po telefonu ali e-pošti: Župnija in salezijanci: 02 331 13 20 Župnik Jakob Trček: 031 659 841 e-naslov: zupnija.donbosko@salve.si www.donbosko.si/maribor/

38


ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA MARIBOR

OZNANILA 18. NEDELJA MED LETOM 5. avgust

DOGODKI V PRIHODNJEM TEDNU Hvala za današnjo gospodarsko nabirko. Današnja in še kar nekaj prihodnjih nabirk na prvo nedelo v mesecu, bodo namenjene za obnovo kelihov. Na mizici pred oltarjem si lahko pogledate kako so poškodovani. V četrtek bomo molili pred Najsvetejšim. Adoracija bo po jutranji sv. maši. V stolni župniji se bosta poročila Janez Merlak, iz Prušnikove 14 in Sanela Marija Muhič, doma iz Frankolovske 2 iz Maribora. Za petek in soboto vabim mlade na delovno akcijo. Začetek bo ob 9.00, lotili pa se bomo pospravljanja.

Oznanila - 18. ndelja med letom B  
Oznanila - 18. ndelja med letom B  

Oznanila - 18. ndelja med letom B

Advertisement