Page 1

SVETE MAŠE župnije sv. Janeza Boska Maribor od 22. julija do 29. julija 2012

nedelja 22.7. ponedeljek 23.7. torek 24.7. sreda 25.7. četrtek 26.7. petek 27.7. sobota 28.7. nedelja 29.7.

16. NEDELJA MED LETOM – Krištofova nedelja

8.00 10.00

za župljane in dobrotnike

Sv. Brigita

7.00

po namenu

Sv. Krištof, mučenec

7.00

Mariji Pomočnici v zahvalo in priprošnjo

18.30 7.00

za + starše Jožef in Marija Dovnik

Sv. Jakob, apostol Sv. Joahim in Ana, starša Device Marije ve

Sv. Gorazd, Kliment in drugi uč. sv. C in M

17. NEDELJA MED LETOM

7.00 7.00

za + sestri Marta in Marija

8.00 10.00

za župljane in dobrotnike za + Janez in Štefka Horvat

Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, Jaz jih poznam in hodijo za menoj.

Maše lahko rezervirate tudi po telefonu ali e-pošti: Župnija in salezijanci: 02 331 13 20 Župnik Jakob Trček: 031 659 841 e-naslov: zupnija.donbosko@salve.si www.donbosko.si/maribor/

36


ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA MARIBOR

OZNANILA 16. NEDELJA MED LETOM 22. julij

DOGODKI V PRIHODNJEM TEDNU Hvala za današnji dar, ki je namenjen za vozila misijonarjev. V torek ima redno srečanje ZMP. Srečanje bo po jutranji sv. maši. V četrtek bomo molili pred Najsvetejšim za animatorje Oratorijev po sloveniji. Adoracija bo po jutranji sv. maši. Še vedno spodbujam da si na hodniku vzamete za počitniško branje kakšno knjigo. Ko jo preberete jo prinesete nazaj in vzamete drugo.

Oznanila -16. nedelja med letom B  

Oznanila - 16. nedelja med letom B