Page 1

OZNANILA ŽUPNIJE VODICE zupnija-vodice.rkc.si

oktober 2013 Svete maše Vodice: ponedeljek, četrtek, petek ob 19:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 7:00 in 9:30 Utik: torek ob 18:00 Šinkov Turn: nedelja ob 8:30 Skaručna: delavniki ob 18:00, nedelja ob 8:00 Repnje: delavniki ob 6:30, nedelje in slovesni prazniki ob 7:00 Šmarna gora: nedelja ob 11:00

Zamenjane vloge Ubogi Lazar je edina osebnost v Jezusovih prilikah, kjer je omenjeno njegovo ime. Je pa tudi izvorno ime izraza »lazaret« (sirotišnica), tudi zato, ker je Lazar v srednjem veku dobesedno izstopil iz prilike in postal »zgodovinska osebnost«, zaščitnik gobavcev in beračev. Njegov lik je stopil v zgodovino umetnosti, glasbe in literature. Obstaja npr. umbrijski srednjeveški »misterij« iz 13. stoletja z naslovom Nasprotje med revežem in bogatašem, v katerem je ta prilika zelo živahno dramatizirana: Lazarja nasilno odrinejo od bogataševe mize in najde zavetje pri nekem angelu, bogataša pa zabrišejo v pekel, kjer ga mučijo z vrsto različnega hudega trpljenja. V 15. stoletju je v Nemčiji ta prilika osnova za številne drame, v katerih se poudarja enakost vseh – tako bogatih kot revežev – pred božjo sodbo.


Obujenje Lazarja, Carl Heinrich Bloch, 1875, vir: wikipedia

Dejansko Jezusova prilika skriva v sebi vrsto pomenov, ki jih moramo osvetliti in ti se preoblikujejo v še kako pomembne spodbude za krščansko zavest. Vsekakor je zelo jasno poudarjena predvsem naklonjenost do revežev. To je tudi stalnica in značilnost Lukovega sporočila, ki se ji pridružuje gnev nad grobostjo, izpadi in premočjo bogatih. Gre za tematiko, ki je zelo blizu svetopisemskim prerokom, med njimi pa izstopa prerok Amos, prerok kmet, ki je živel v 8. stoletju pred Kristusom. Ta je brez dlake na jeziku obtoževal »požrtije veseljakov« iz visokih slojev Samarije, glavnega mesta severnega Izraelovega kraljestva. S to tematiko, ki izzove našo spontano privolitev in hkrati zadeva tudi brezobzirno blaginjo in porabništvo, s katerim smo obdani – v primerjavi z revščino neizmerne množice ubogih – Jezus takoj odpre tudi druge vrste razmišljanje: namreč korenito prevrednotenje človekove usode, ki nastopi ob nenadnem posegu smrti. Tako se uvede nasprotje med pohujšljivim ravnanjem v sedanjosti, zaznamovanim z zgodovinskim časom in prihodnjim božjim kraljestvom, v katerem bodo ubožci končno poveličani, bogati pa bodo morali doživeti bolečino lakote in trpljenja. Pomenljiv je pogled na 25. vrstico, ki jo evangelist sestavi izredno skrbno in kjer uporablja celo vrsto »svojih« glagolov: »Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo; zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš.«


Prilika se tako preoblikuje v poziv k upanju za ubožce na zemlji, vendar obstaja še drugačno Jezusovo učenje, ki se nam odkrije v drugem delu prilike. To je na zelo zgoščen način povzet v Abrahamovih besedah: »Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.« Z ene strani imamo zelo lahkotno verovanje v čudež, ki je poosebljeno v bogatem požeruhu: da bi rešil sebi podobne pred dokončno polomijo, ki je zadela njega, bi želel, da Bog uporabi nenavadno in odmevajočo vrnitev v življenje nekoga, ki je že mrtev. Odgovor je jasen in na drugi strani zajema tudi vero, ki temelji na božji besedi. Samo vera je potrebna in ta nas rešuje, vendar pa, kdor ima vest zamegljeno s sebičnostjo, čiger srce zapeljujejo užitki, komur je duša obtežena z zemeljskimi dobrinami, kdor je oglušel zaradi trušča veseljačenja – ta ne bo mogel biti povabljen k spreobrnjenju v duhu Mojzesa in prerokov, da je v duhu Svetega pisma. Vrnimo s torej k bogoslužju ljubezni do bližnjega, k upanju v božjo pravičnost, k zaupanju v njegovo besedo. Predvsem bomo našli poklicanost kristjana k nenavezanosti, k velikodušnosti in darovanju.

Mladinski verouk Mladi potrebujejo krog svojih vrstnikov, kjer lahko izmenjajo svoje misli, poglede, doživetja … tudi glede svoje vere. Ker je mladinski verouk v dosedanji obliki počasi zamrl, smo sklenili, da ga bomo postavili drugače, oziroma osvežili. Ker kot župnik učim veliko osnovnošolskega verouka, se mene naposlušajo že tem, zato smo na seji ŽPS sklenili, da naj mladinska srečanja prevzame s. Maja. Ker je mladim po letih precej bližje, se bodo z njo morda lažje pogovarjali o stvareh, ki jih zanimajo. Mladinski verouk bo ob petkih zvečer, prvič 11. oktobra ob 20.00.


Program pomoči BOTRSTVO Pomagam pomagati. V življenju je pomembno, kako si prizadevamo uresničevati zapoved ljubezni. Botrstvo je program pomoči slovenskim osnovnošolcem in srednješolcem. Pomoč je namenjena pokritju stroškov rednih šolskih in obšolskih dejavnosti; vseh dejavnosti, za katere so otroci zaradi pomanjkanja prikrajšani in se zato počutijo izključene. Zavedamo se, da stiska najbolj zaznamuje prav otroke, ki potrebujejo vso našo podporo in pomoč. Program pomoči Botrstvo temelji na povezavi posvojitelj— posvojenec, ki je anonimna. Posvojitelju Škofijska karitas Ljubljana dodeli otroka, mu opiše otrokovo družinsko situacijo. Posvojencu ne posreduje podatkov o botru, prav tako ni neposrednih stikov med botrom in posvojencem. Ob koncu leta jih obvesti, kako je njihovemu posvojencu, ali so se razmere kaj izboljšale, spremenile. Boter in posvojenec praviloma nista iz iste župnije.


Botri so lahko posamezniki, družine ali skupine (pevski zbor, molitvena skupina, mladinska skupina, Župnijska karitas, birmanska skupina, ...) Otroka za vključitev v program Botrstva predlaga Župnijska karitas. Pomoč se otroku realizira štirikrat letno preko plačila položnic (šolska prehrana, tabor in šola v naravi, glasbena šola, razni tečaji, treningi) in z naročilnico ali predračunom za nakup didaktičnih pripomočkov, potrebnih športnih rekvizitov, ipd. Kdor želi postati boter, izpolni prijavnico (dobite jo v cerkvi ali pri prostovoljkah Župnijske karitas) in jo pošlje na Škofijsko karitas Ljubljana. S to prijavnico se boter obveže, da bo vsaj eno leto prispeval 25 EUR mesečno za svojega posvojenca. Nakazuje lahko mesečno, enkrat letno, na štiri mesece ali preko trajnika. Po pošti mu bo Škofijska karitas Ljubljana poslala želeno število položnic. Načinov za dobra dela in solidarnost med nami je veliko in eden od teh načinov je, da postanem BOTER. Lepo vabljeni med botre. za Župnijsko karitas, Mari Banko

Evharistija – sonce našega življenja Evharistija je najsvetejši zakrament, v katerem je navzoč živi BOG pod podobo kruha. Njegova navzočnost v evharistiji se je začela z daritvijo zadnje večerje na veliki četrtek. Jezus je postavil skrivnost svojega telesa in krvi, z naročilom naj to delajo v njegov spomin.


V evharistični skrivnosti nam je Kristus resnično blizu. Navzoč je, biva med nami, nas gleda, nas posluša, nam govori… Trenutki, ki jih preživimo ob tvojem oltarju Gospod, naj bodo trenutki velikega veselja, trenutki ob tvoji mizi, naj bodo trenutki obilne milosti. Celodnevnega češčenja sv. Rešnjega telesa, ki bo v soboto 12.10. v župnijski cerkvi, se udeležimo v čim večjem številu. Zahvalimo se Bogu za neizmerni dar ljubezni, da nam je poslal svojega sina Jezusa Kristusa. Naj bo to en dan v letu, ki ga zares darujemo Njemu, ki nas je s trpljenjem na križu odrešil. Živi Bog, ki je navzoč v sv. Evharistiji nam govori: MOJ SI, MOJA SI, LJUBIM TE, SAJ SEM TE ODKUPIL S SVOJO KRVJO. Slavka Fujan

Napovednik sobota, 5.10.: nočno češčenje v Repnjah rožnovenska nedelja, 6.10.: romarski shod na Šmarni gori ob 11h sobota, 12.10.: celodnevno češčenje v Vodicah nedelja, 13.10.: žegnanje v Vodicah četrtek, 17.10.: priprava na krst ob 20h misijonska nedelja, 20.10.: krščevanje; komemoracija v Kucji dolini ob 15h

Oznanila je izdal Župnijski urad Vodice, Vodiška 5, 1217 Vodice, tel.: 01 832 31 02. Odgovarja župnik Franc Mervar. Oblikovanje: Jožefov

Oznanila vodice oktober 2013  
Oznanila vodice oktober 2013  

Oznanila župnije Vodice, oktober 2013

Advertisement