Page 1

OZNANILA ŽUPNIJE VODICE zupnije.rkc.si/vodice/

marec 2010 Svete maše Vodice: ponedeljek, četrtek, petek ob 18:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 7:00 in 9:30 Utik: torek ob 17:00 Šinkov Turn: nedelja ob 8:30 Skaručna: delavniki ob 17:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 8:00 Repnje: delavniki ob 6:30, nedelje in slovesni prazniki ob 7:00 Šmarna gora: nedelja ob 11:00

Kvišku srca Vsako leto na drugo postno nedeljo beremo poročilo o Jezusovi spremenitvi na gori. Da se ne bi ponavljali, sta drugi dve berili vsako leto drugačni. Tako nas bogoslužje vabi, da vsakokrat razmišljamo o kakšnem posebnem vidiku dogodka. Enega od ključev za branje nam podaja apostol Pavel. Spominja nas, da je naša domovina v nebesih in da bo Jezus Kristus nekoč preobrazil naše umrljivo telo in ga naredil podobnega svojemu poveličanemu telesu. To je duhovni pomen spremenitve. Apostol nam torej pove, da spremenitev zadeva nas vse, da je bomo vsi deležni. Zvemo, da dogodek ne zadeva le Jezusa in poleg njega kvečjemu še tri apostole, ki so bili z njim na gori. Jezusova spremenitev je znamenje in prerokba tega, kar se bo zgodilo z nami nekega dne v »naši domovini«. Kar se je zgodilo z Glavo, se


Andrea Mantegna (1431–1506); vir: wikipedia Trpljenje v vrtu Getsemani

mora dopolniti tudi telesu: ne samo trpljenje, ampak tudi spremenitev. V tej točki se skriva nevarnost zmote, samoprevare. Motimo se, če prestavljamo pomen, ki ga ima spremenitev »za nas«, docela onkraj, v nebeško domovino, v posmrtno življenje. Res je: spremenitev našega telesa v Kristusu se bo izvršila v prihodnosti, ob vstajenju teles, toda spremenitev srca se mora zgoditi že sedaj! Brez prve spremenitve ne bomo dosegli druge. Priličiti se moramo Kristusu v duhu, mislih, življenju, in v moči tega bo nekoč, po zmagi nad »poslednjim sovražnikom«, moglo tudi naše telo vstopiti v božjo svetlobo. Kdo je človek, ki je preoblikovan (spremenjen) v Kristusu in kako se nam predstavlja? To je človek, čiger hrana je izpolnjevanje Očetove volje; človek, ki se daje nenehno in učljivo voditi Svetemu Duhu, pa naj ga ta vodi v puščavo, na goro tabor ali v Getsemani. V Kristusu preoblikovan človek ljubi brate in sestre do te mere, da zanje da življenje (življenje, ne smrti! Torej: svoj čas, svojo ljubezen, svoje sposobnosti in gmotne dobrine). To je človek, ki ga je povsem prevzela in napolnila gorečnost za božje kraljestvo in ki to kraljestvo postavlja pred vse drugo. Za to kraljestvo je pripravljen dati vse, ne da bi pričakoval kakršno koli povračilo razen čistega in preprostega Jezusovega prijateljstva. Takšen človek ni več najemnik, ki bi za vsako majhno uslugo pričakoval plačilo, ampak je Jezusov prijatelj; človek, ki za božje kraljestvo dela kot za nekaj svojega, kot družinski član. Evangeljsko poročilo o dogodku na gori se takole začenja: »Jezus je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem ko je molil …« Jezus ni šel na goro, da bi bil spremenjen,


ampak da bi molil; to je bil njegov namen. Spremenitev je bila v določenem smislu posledica njegove molitve, učinek, ki ga je hotel Bog. Ko je molil, je »zažarel« in bil preplavljen s srečo. To je znamenje za nas: brez molitve ne moremo napredovati v našem priličenju Jezusu, in sicer brez te vrste molitve, ki nam jo je Jezus pokazal: to je molitev v miru, v tišini in, če je mogoče, v odmaknjenosti, samoti. Nekateri ljudje tožijo, da je pretežko biti kristjan in da jim to ne uspeva. Zagotovo nam ne more uspeti brez molitve! Jezus je imel razlog, da je tolikokrat ponavljal: molite, molite in se ne naveličajte! Ne zadostujejo drobci molitve v obliki preprostih vzklikov med delom ali med potijo. Vsaj enkrat na dan potrebujemo nekoliko daljšo molitev, ki omogoča, da se naše srce zares sreča z božjim srcem. Brez tega »napajanja« bo tudi ona druga molitev kmalu ugasnila. Poleg duhovnega posta in božje besede je molitev nepogrešljiva »vaja« za rodovitno obhajanje posta.

Teden družine Letošnji teden družine od 19. do 25. marca bo v Cerkvi na Slovenskem pod geslom »To delajte v moj spomin«. Dogajanje se pokriva z radijskim misijonom, ki se konča v soboto, 27. marca. V ljubljanski nadškofiji bo na škofijski ravni evharistično srečanje v soboto, 27. marca, v stolni cerkvi sv. Nikolaja. Program: ob 15.30 evharistični program, ki ga pripravljajo družine, ob 16.00 sv. maša, ki jo bo ob sklepu radijskega misijona daroval nadškof msgr. dr. Anton Stres.

Post – priprava na evharistični kongres Cerkev je vpeljala evharistične kongrese kot odgovor na versko neznanje in brezbrižnost glede središčne skrivnosti Cerkve, ki je evharistija. Človeštvo, ki se je oddaljilo od Boga, naj bi v evharistiji


spet našlo rešitev. Evharistični kongres je najslovesnejši javni izraz češčenja evharistije, nekakšen javni shod, h kateremu je povabljena celotna krajevna Cerkev. Biti mora resnično znamenje vere in ljubezni, nikakor pa ne sme iti pri tem za razkazovanje moči, ali nostalgijo po starih »vernih«časih. Naš prvi slovenski kongres nas resnično hoče povabiti k evharistični prenovi ter poglobljeni osebni in družinski molitvi. Iz redne in dejavne udeležbe pri maši, zlasti nedeljski, bomo v Božji besedi dobivali luč, v evharističnem kruhu pa moč za polno osebno, družinsko in župnijsko krščansko življenje ter vedno bolj postajali dar za življenje sveta. Torej, cilj kongresa je prenova vsega verskega življenja v Sloveniji, vse prenoviti v Kristusu, preko najmočnejšega »pripomočka«, ki je sveta evharistija. Postni čas je gotovo najbolj primeren za našo duhovno prenovo in obnovo.

Napovednik 2. postna nedelja, 28.02.: Križev pot v Utiku ob 14h petek, 05.03: nočno češčenje v Repnjah 3. postna nedelja, 07.03.: Križev pot v Repnjah ob 14h četrtek, 11.03.: priprava na krst ob 19h 4. postna nedelja, 14.03.: krščevanje; celodnevno češčenje in križev pot na Skaručni Teden družine: od 19. do 25.03. 5. postna nedelja, 21.03.: križev pot v Vodicah ob 13:30; dekanijski križev pot v Žlebeh ob 15h Cvetna nedelja, 28.03.: spovedovanje v farni cerkvi ob 16h; med spovedovanjem križev pot ponedeljek in torek, 29. in 30.03.: obiskovanje bolnikov pred prazniki Oznanila je izdal Župnijski urad Vodice, Vodiška 5, 1217 Vodice, tel.: 01 832 31 02. Odgovarja župnik Franc Mervar. Oblikovanje: Jožefov

Oznanila župnije Vodice, marec 2010  

Oznanila župnije Vodice, marec 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you