Page 1

OZNANILA ŽUPNIJE VODICE zupnije.rkc.si/vodice/

julij 2009 Svete maše Vodice: ponedeljek, četrtek, petek ob 19:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 7:00 in 9:30 Utik: torek ob 18:00 Šinkov Turn: nedelja ob 8:30 Skaručna: delavniki ob 19:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 8:00 Repnje: delavniki ob 6:30, nedelje in slovesni prazniki ob 7:00 Šmarna gora: nedelja ob 11:00

Skala in učitelj K delu za širjenje božjega kraljestva Jezus kliče različne ljudi. Pri tem ni najbolj važen značaj, izobrazba, ampak zavzetost, volja, ljubezen. Apostola Peter in Pavel, v mnogih stvareh tako različna, sta vendar goreče delala za isti cilj in sta zato zgled, ne le novomašnikom, ki bodo na njun praznik posvečeni, pač pa vsem kristjanom. Ko Jezus začne graditi božje kraljestvo, potrebuje sodelavce. Ob Genezareškem jezeru najde priročne ljudi za to – ribiče. Ker je Jezus po poklicu tesar, se brez težav sporazume s temi siromašnimi obrtniki. Le-ti so navajeni tvegati. Vse njihovo premoženje sta zakrpana mreža in star čoln. Vztrajni so in trdoživi, pripravljeni tako na uspeh kot na neuspeh. Med njimi je tudi


Simon, po svojem značaju vodja. Jezus mu da novo nalogo in novo ime. Apostola Petra Jezus določi za »skalo Cerkve«. Doma je bil v Betsajdi, po poklicu ribič. Jezus ga je poklical v svojo službo in mu spremenil ime iz Simona v Kefo, Skalo, s čimer ga je določil za poglavarja Cerkve. Peter je v Cezareji Filipovi po božjem navdihu izpovedal, da je Jezus Odrešenik in Božji Sin. Jezus je njegovo izjavo potrdil in mu določil nalogo v Cerkvi. »Ti si Peter, skala.« Pravijo, da je to podobo Jezusu navdihnila mogočna pečina ob enem od izvirov Jordana – tam se je takrat mudil s svojimi učenci – nad njo je bil zgrajen poganski tempelj. Skupnost novozaveznega Božjega ljudstva, Cerkev, bo imela v voditelju apostolov tako trden temelj, da ga tudi sam satan ne bo mogel uničiti. »Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva.« S tem je prejel Peter najvišjo oblast v Cerkvi. Dana je samo njemu in njegovim naslednikom, papežem. Pavla, ki se je imenoval tudi Savel, poznamo kot Juda staroverca, ki je najprej preganjal kristjane, ko pa se je srečal s Kristusom, se je spreobrnil in začel pričevati ter prepričevati svoje sonarodnjake, da je Jezus zares Odrešenik. Jezusa so oznanjali Judom tudi vsi ostali apostoli, ribiči, ki so bili rojeni in vzgojeni sredi izraelskega naroda. A zunaj meja svoje domovine so se veliko težje znašli. Spomnimo se, da Izraelci, vzgojeni v egiptovskem suženjstvu, niso bili sposobni graditi nove svobode v obljubljeni deželi. To novo nalogo je Bog zaupal novim ljudem, takim, ki so odraščali v puščavi. Nekaj podobnega se dogaja tudi sedaj. Prišel je čas, da se božje ljudstvo razširi. Pred njim je nova obljubljena dežela. To je


Caravaggio: Spreobrnjenje na poti v Damask

tisti čas najrazvitejši in najnaprednejši del sveta: dežele ob Sredozemskem morju, ki so bile znotraj meja velikanske države: Rimskega cesarstva. V novo obljubljeno deželo bo povedel božje ljudstvo Jud, ki ni bil rojen in vzgojen v Izraelu, temveč v grškem mestu Tarz. Pozna grški jezik, kulturo in način mišljenja. Ker pa je končal tudi najvišje judovske šole v Jeruzalemu, bolje kot vsi drugi apostoli pozna tudi judovski verski nauk. Ta Pavel, sin bogatega judovskega trgovca iz Tarza, ki ima celo rimsko državljanstvo, prihaja kot novi Jozue, da povede božje ljudstvo v novo obljubljeno deželo. Vsekakor bi bilo premalo, če bi ob prazniku Petra in Pavla premišljevali samo o njunih nalogah, in kako sta jih opravila. Tudi nas Jezus izziva z vprašanjem: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Vsak izmed nas mora danes najti svoj odgovor in drugi ga morajo odkrivati v našem življenju. Kdo je Kristus zame? Morda vem veliko o njem, ne pogovarjam pa se z njim. Morda vem, kdo naj bi bil, pa to zame še ni. Morda vem, da je »pot, resnica in življenje«, pa se kljub temu čutim izgubljenega. Ko bom res želel spoznati kdo je Jezus, me bo on našel. Župnik Franc Mervar


Leto duhovništva Papež Benedikt XVI. je v letu, ko se spominjamo 150 letnice smrti arškega župnika sv. Janeza Vianeja, napovedal začetek leta duhovništva, ki se je začelo na praznik Srca Jezusovega 19. junija in se bo končalo 11. julija 2010, na isti praznik. Glavni namen leta duhovništva je pospešiti teženje duhovnikov k duhovni popolnosti, od katere je odvisna rodovitnost njihove službe, obenem pa predstavlja priložnost za hvaležnost, ko je naš Gospod na veliki četrtek postavil službeno duhovništvo in ga neločljivo povezal s sveto evharistijo, ki je vrhunec in vir življenja celotne Cerkve. Papež želi, da bi v tem letu vsa Cerkev, še posebej mladi, znova postali občutljivi za lepoto in pomembnost duhovništva, o čemer priča tudi izbrano geslo: »Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba«. Prav je, da v tem letu več molimo za duhovnike, pa tudi za nove duhovne poklice. Jezus je pogosto spodbujal k molitvi in bil za to sam najlepši zgled. Med drugim je v enem primeru bolj natančno določil, za kaj naj njegovi učenci molijo: naj Gospod žetve pošlje delavcev na svojo žetev. Preden je izbral dvanajst svojih najožjih sodelavcev, je tudi sam kar celo noč prebedel v molitvi. Pa tudi sicer je pogosto molil za svoje učence, posebno še pred slovesom na veliki četrtek, ko je odhajal v trpljenje in smrt. Duhovni poklici se izmolijo. Molitev za duhovnike in nove duhovne poklice naj postane sestavni del naših namenov, za katere molimo doma in v cerkvi, osebno in občestveno.


Jubileji V začetku leta duhovništva, so tudi nekateri zanimivi jubileji. Častitljiv jubilej, biserno mašo (60 let duhovništva) obhaja naš vodiški rojak dr. Janez Jenko. Svoj jubilej bo praznoval v soboto 1. avgusta ob 10:00 v Želimljah. Povabljen je bil, da bi praznoval tudi v Vodicah, a je rekel, da tega ne želi. Morda si bo še premislil in po 1. avgustu, ko bo praznoval med svojimi sobrati salezijanci, prišel tudi k nam. Letos obhaja srebrno mašo (25 let duhovništva) vodiški župnik France Mervar. Tega se bo posebej spomnil v nedeljo 5. julija pri maši ob 9:30 in se Bogu zahvalil za vsa leta duhovništva. Povabljen, kdor želi z njim praznovati in zanj moliti. Teden kasneje (12. 7. ob 9:30) pa bo z nami praznoval prav tako srebrno mašo naš rojak Slavko Kimovec. Povabljeni tudi na to praznovanje, saj je g. Slavko zadnji novomašnik naše župnije. Na Marjetino nedeljo pa se zadnja leta Bogu zahvaljujejo za svoje jubileje naši zakonci. To bo letos 19. 7. pri maši ob 9:30. Lepo povabljeni vsi, ki letos praznujete katerega od okroglih jubilejev vaše poroke, da se prijavite v župnišču in se potem skupaj Bogu zahvalite za vsa skupaj preživeta leta.

sveta Mohor in Fortunat; mučenca, godujeta 12. julija Izročila o teh dveh svetnikih so zelo nejasna in nasprotujoča. Najverjetneje sta oba v Beogradu (tedanji Singudunum) širila krščanstvo in tam pod preganjanjem cesarja Dioklecijana okoli leta 304 umrla mučeniške smrti. Sv. Mohor je bil cerkveni učitelj in sv. Fortunat je bil njegov diakon. Njune relikvije so okoli leta 400 prenesli v Oglej, ki je tako postal center njunega češčenja. Po razdelitvi Karla Velikega je reka Drava razmejila oglejsko nadškofijo od solnograške, zato se je njuno češčenje razširilo predvsem južno od Drave. Od leta 1461


do 1961, torej celih 500 let sta bila zavetnika ljubljanske nadškofije (sedaj sv. Nikolaj). Po njima se imenuje 16 slovenskih cerkva in sta zavetnika oglejskega patriarhata. Sv. Mohorja pogosto imenujejo tudi sv. Mohor oglejski. Po legendi naj bi umrl leta 70 in bil sodobnik apostolov, vendar je seveda živel nekaj stoletij kasneje. Bil naj bi tudi prvi oglejski škof, kar je v tistih časih bil drugi položaj v Cerkvi. Njegovo latinsko ime Hermagora se je ohranilo v mestu Hermagor v Ziljski dolini, ki mu Slovenci rečemo Šmohor, kar tudi pomeni sv. Mohor. V Celovcu je tako leta 1851 blaženi Anton Martin Slomšek ustanovil Družbo sv. Mohorja, »ktero bode dobre bukve za Slovence izdajalo in jih med njimi razširjevalo!«

Napovednik Nedelja, 05.07: srebrna maša župnika Franca Mervarja ob 9:30; nočno češčenje v Repnjah četrtek, 09.07.: priprava na krst ob 20h nedelja, 12.07.: srebrna maša g. Slavka Kimovca ob 9:30; krščevanje ob 11h Marjetina nedelja, 19.07.: zakonski jubileji pri maši ob 9:30 Jakobova nedelja, 26.07.: romarski shod na Skaručni, maši ob 8h in 10h nedelja, 02.08.: romanje treh Slovenij na sv. Višarje sreda, 05.08.: nočno češčenje v Repnjah četrtek, 06.08.: priprava na krst ob 20h nedelja, 09.08.: krščevanje Veliki šmaren, sobota, 15.08.: romarski shod na Šmarni gori ob 11h nedelja, 22.08.: slovensko-hrvaško srečanje v Stični nedelja, 29.08.: srečanje treh dežel v Vidmu v Italiji Oznanila je izdal Župnijski urad Vodice, Vodiška 5, 1217 Vodice, tel.: 01 832 31 02. Odgovarja župnik Franc Mervar. Oblikovanje: Jožefov

Oznanila župnije vodice, julij in avgust 2009  

Oznanila župnije vodice, julij in avgust 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you