Page 4

nekaj manj kot 50% vrednosti vseh del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje objekta. V navedeni vrednosti so zajeta dela na konstrukciji objekta, krovsko-kleparska dela na objektu, montaža zunanjih oken in vrat, montaža predelne steklene stene v kleti objekta ter toplotne izolacije in stropne obloge podstrešnih prostorov. S tem je zaključena I. faza izgradnje objekta. Stroške 1. faze izgradnje do konca leta 2013 smo pokrili brez zadolževanja, saj nam je uspelo zagotoviti nekaj več kot 470.000,00 € lastnih sredstev, ki smo jih v preteklosti prihranili, največ iz odškodnin ob denacionalizaciji. Vzporedno z izvajanjem del na objektu smo se odločili uvesti nabirko za izgradnjo in s tem smo v letu 2013 zbrali 20.667,00 €; posamezni dobrotniki pa so darovali nekaj nad 10.000 evrov. V letošnjem letu želimo nadaljevati II. fazo del, za kar bomo poskusili sredstva zagotoviti tudi iz prodaje cerkvenih parcel, ko se bo odprla ta možnost, računamo pa tudi na vaše darove. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi uspeli dokončati vsa dela in objekt pripraviti tako, da bo v bližnji bodočnosti koristil svojemu namenu. Poročilo pripravil, P. K.

Zahvala Božični čas smo v naši župniji letos zaključili na prav poseben način. Po zaslugi sestre Eme Alič iz samostana Repnje, ki je uvidela bogastvo naše župnije v številni pevski nadarjenosti, smo lahko uživali v večeru zborovskega koncerta božičnih pesmi v izvedbi pevskih zborov naše okolice. Nastopilo je 8 pevskih zborov, nekateri tudi ob

Oznanila Vodice februar 2014  

Oznanila župnije Vodice, februar 2014

Oznanila Vodice februar 2014  

Oznanila župnije Vodice, februar 2014

Advertisement