Page 1

OZNANILA ŽUPNIJE VODICE zupnija-vodice.rkc.si

februar 2014 Svete maše Vodice: ponedeljek, četrtek, petek ob 18:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 7:00 in 9:30 Utik: torek ob 17:00 Šinkov Turn: nedelja ob 8:30 Skaručna: nedelja ob 8:00, delavn. ob 17:00, sreda in sobota ob 7:00 Repnje: delavniki ob 6:30, nedelje in slovesni prazniki ob 7:00 Šmarna gora: nedelja ob 11:00

Luč vere Ker je letos svečnica – praznik Jezusovega darovanja na nedeljo, je prav, da se ustavimo ob sporočilu praznika. Evangeliji namreč dajejo pomen temu dogodku predvsem zaradi pomembnih razodetij o osebi Jezusa Kristusa. Ko je namreč starček Simeon zagledal Jezusa, je bil zelo ganjen in ga je po navdihu Svetega Duha označil za »luč v razodetje poganom«, »v slavo Izraela, svojega ljudstva« in »znamenje, ki se mu nasprotuje«. V krščanstvu obred darovanja ne obstaja več, toda njegov duhovni pomen ostaja in je aktualen še danes. Z drugimi besedami: krščanski starši morajo svojega otroka »postaviti pred Gospoda« in mu nato pomagati, da bi »rasel in se krepil v modrosti in milosti«, se pravi ne le telesno in intelektualno, ampak tudi duhovno.


Kaj lahko danes pomeni »postaviti lastnega otroka pred Gospoda«? Pomeni priznati, da so otroci Božji dar, da pripadajo njemu, še preden so očetovi in mamini. V skladu s krščanskim naukom je Bog tisti, ki v trenutku spočetja vlije v otroka duhovno počelo, ki ga imenujemo duša. Porajati pomeni sodelovati z Bogom, ki je edini Stvarnik. Sveto pismo nam predstavi mater, ki ob pogledu na svoje otroke vzklika začudena: »Ne vem kako ste nastali v mojem telesu. Tudi vam nisem jaz dala duha in življenja. Prav tako nisem jaz sestavila prvin, iz katerih je vsak izmed vas … ampak Stvarnik sveta, ki je izoblikoval človeka ob rojstvu« (prim. 2Mkb 7, 22-23) Toda ni dovolj, da »podarimo« svoje otroke Gospodu le enkrat, na začetku njihovega življenja. Potrebno je skrbeti za njihovo krščansko vzgojo. Starši so prvi evangelizatorji otrok. To so pogosto, ne da bi se sploh zavedali, ko jih učijo moliti, z odgovori na njihova vprašanja, s sodbami, ki jih izrekajo v njihovi navzočnosti. Nedolžne otroške duše pogosto bolje od odraslih razumejo verske resnice, če so jim seveda predstavljene v njim primerni govorici. Kdor ima opravka z otroki, ve, kolikokrat človek ostrmi pred kakšno njihovo besedo ali stavkom. Med otroki in Bogom je neka naravna bližina, ker miselno ne zapletejo stvari; prav ta miselna zapletenost odraslim pri verovanju povzroča težave. Človek se včasih vpraša, ali je prav in ali je vredno polagati v otroke vse od prvih let življenja semena vere, ko pa ne vemo, kakšni učitelji bodo nadomestili starše, takoj ko bodo otroci zapustili domače ognjišče, in s koliko krizami se bodo srečali že v šolskih letih. Ti dvomi nas ne smejo ustaviti. Na praznik darovanja, v spomin na


besede, s katerimi Simeon označi Jezusa za »luč narodov«, blagoslavljamo sveče, ki jih odnesemo domov. Zato ta praznik imenujemo tudi »svečnica«. Mislim, da nalogo staršev do otrok zelo dobro simbolizira ta svečka. Na začetku življenjske poti otrok od staršev prejme lučko vere. Najprej je vse kar obstaja le ta. Potem se prižgejo še druge luči, drugi interesi in vrednote začnejo prevzemati otrokovo pamet. Otrokova vera bledi in sčasoma se človek niti ne zaveda, da jo je imel. Toda, če ne prej, ko pride »večer« življenja, čas, ko številne luči, ki so ga v življenju zaslepile, druga za drugo ugašajo ali pa niso več tako svetle kot nekoč, je precej drugače. Koliko ljudi je v tem obdobju odkrilo vero, malo svečko, ki so jo simbolično prejeli pri krstu in jo je družina ohranjala! Ni torej treba oklevati, da bi izročili otrokom svečko vere.

Gradnja pastoralnega doma Na seji ključarjev in Gospodarske komisije smo se dogovorili, da podamo pregled dosedanjih del na Pastoralnem domu, saj je prav, da veste, kako stvari stoji. Po projektantskem predračunu je vrednost del na objektu ocenjena na 1.149.941,00 € z DDV. Z analizo prispelih ponudb za izvedbo del, je ugotovljeno, da bo končna vrednost vseh del na objektu nekaj nižja in da vključno z DDV ne bo presegla 1.050.000,00 €. Ker za dokončanje vseh del na objektu nismo imeli dovolj potrebnih sredstev, smo se odločili za izvedbo del po fazah, razdeljenih glede na razpoložljiva finančna sredstva. Od vseh predvidenih del na objektu so do konca leta 2013 izvedena dela v skupni vrednosti 496.651,00 € z DDV, kar predstavlja


nekaj manj kot 50% vrednosti vseh del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje objekta. V navedeni vrednosti so zajeta dela na konstrukciji objekta, krovsko-kleparska dela na objektu, montaža zunanjih oken in vrat, montaža predelne steklene stene v kleti objekta ter toplotne izolacije in stropne obloge podstrešnih prostorov. S tem je zaključena I. faza izgradnje objekta. Stroške 1. faze izgradnje do konca leta 2013 smo pokrili brez zadolževanja, saj nam je uspelo zagotoviti nekaj več kot 470.000,00 € lastnih sredstev, ki smo jih v preteklosti prihranili, največ iz odškodnin ob denacionalizaciji. Vzporedno z izvajanjem del na objektu smo se odločili uvesti nabirko za izgradnjo in s tem smo v letu 2013 zbrali 20.667,00 €; posamezni dobrotniki pa so darovali nekaj nad 10.000 evrov. V letošnjem letu želimo nadaljevati II. fazo del, za kar bomo poskusili sredstva zagotoviti tudi iz prodaje cerkvenih parcel, ko se bo odprla ta možnost, računamo pa tudi na vaše darove. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi uspeli dokončati vsa dela in objekt pripraviti tako, da bo v bližnji bodočnosti koristil svojemu namenu. Poročilo pripravil, P. K.

Zahvala Božični čas smo v naši župniji letos zaključili na prav poseben način. Po zaslugi sestre Eme Alič iz samostana Repnje, ki je uvidela bogastvo naše župnije v številni pevski nadarjenosti, smo lahko uživali v večeru zborovskega koncerta božičnih pesmi v izvedbi pevskih zborov naše okolice. Nastopilo je 8 pevskih zborov, nekateri tudi ob


spremljavi instrumentalistov. Koncert sta v celoto povezali s svojevrstno božično zgodbo Saša in Iris. Vsi skupaj so nam ustvarili res lep večer. Prostovoljni prispevki, zbrani na tem dogodku so bili namenjeni Župnijski karitas za reševanje stisk v naši župniji. Najlepše se zahvaljujemo vsem darovalcem za njihovo darežljivost, saj se je zbralo 661,51 EUR. Prijetno pa je bilo tudi druženje po koncertu, za kar pa so zaslužne članice pevskih zborov in naše prostovoljke, ki so vse prisotne pogostile z raznovrstnimi doma napečenimi dobrotami in čajem. Še enkrat najlepša zahvala vsem in Bog vam povrni. Župnijska karitas Vodice

Blaženi Lojze Grozde Blaženi Lojze Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Zgornjih Vodalah pri Tržišču na Dolenjskem, kot nezakonski otrok. Ko se je mati poročila, Lojze ni smel na poroko in tudi ni smel z materjo iti na novi dom, čeprav si je želel ostati pri njej. Zanj je skrbela teta Ivanka, ki je odšla služit v Ljubljano, istočasno pa je tja poslala še mladega Lojzeta na študij, ki so mu ga omogočili dobrotniki. Stanoval je v dijaškem zavodu in bil odličen učenec. Na gimnaziji se je uveljavil kot literarni ustvarjalec in tenkočuten iskalec vere. Svoje prve pesmi je objavljal v Izviru, šolskem glasilu, katerega je kasneje tudi urejal. Postal je član Katoliške akcije, organizacije, ki jo je leta 1922 ustanovil papež Pij XI. Njen namen je bil vzbujati katoliško duhovnost in uveljavljati katoliška socialna načela. Proti koncu študija se je začela druga svetovna vojna in zaradi nasilja se med počitnicami domov ni več vračal. 1. januarja 1943 pa se je le odpravil na obisk. Po maši v Stični, se je proti Trebnjem odpravil z vlakom, potem pa še peš. Pred Mirno ga je prestregla partizanska straža. Pri njem so našli


Pevčeva molitev Ko bi, Ljubezen moja, doumeti v neskončni Tvoji mogel Te lepoti, tedaj bi se pač odpovedal zmoti in le o Tebi hotel zmeraj peti. Zgodi se to, ko nehal bom živeti, ko pridem k Tebi, viru vsej krasoti; a vendar rad bi, Jezus, Bog moj, hoti že zdaj se mi vsaj malo razodeti! In nova pesem bo Slovencem vstala, čez to zemljo, vso Tvojo, se razlila kot vonj sladko dišečega kadila

latinski misal, molitvenik in knjižico o Fatimi. Najprej so ga zasliševali v bližnji gostilni, potem pa so ga po hitrem sojenju zverinsko ubili. Njegovo truplo so našli so našli šele če nekaj tednov. Pokopali so ga v Št. Rupertu pr Mirni. Žrtev svojega mučeništva je položil na oltar vere kot neizbrisen spomin in opomin. Zaradi svoje življensko predane vere in mučeniške smrti je bil 13. junija 2010 na Prvem slovenskem evharističnem kongresu razglašen za blaženega. Goduje 27. maja. –––––

in pot si do vseh bratov poiskala, s sladkostjo svojo srca napolnila in zate jih, Ljubezen večna, vžgala.

Mladost ti moja, Bog te blagoslovi, kot črna noč so tvoji kratki dnovi, kot noč, ki jo oblaki zatemné, le redke zvezde jo krasé. bl. Lojze Grozde .

Napovednik svečnica, nedelja, 2.2.: predstavitev birmancev ob 9:30 sreda, 5.2.: nočno češčenje v Repnjah sobota, 8.2.: Prešernov dan, kulturni praznik četrtek, 13.2.: priprava na krst nedelja, 16.2.: krščevanje 17.2. – 23.2.: zimske počitnice V januarju so bili 4 pogrebi in trije krsti. Oznanila je izdal Župnijski urad Vodice, Vodiška 5, 1217 Vodice, tel.: 01 832 31 02. Odgovarja župnik Franc Mervar. Oblikovanje: Jožefov

Oznanila Vodice februar 2014  
Oznanila Vodice februar 2014  

Oznanila župnije Vodice, februar 2014

Advertisement