Page 1

OZNANILA ŽUPNIJE VODICE zupnije.rkc.si/vodice/

božič, januar 2013 Svete maše Vodice: ponedeljek, četrtek, petek ob 18:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 7:00 in 9:30 Utik: torek ob 17:00 Šinkov Turn: nedelja ob 8:30 Skaručna: delavniki ob 17:00, nedelja ob 8:00 Repnje: delavniki ob 6:30, nedelje in slovesni prazniki ob 7:00 Šmarna gora: nedelja ob 11:00

Beseda in dejanje Božič je praznik, ki je svet in svetal. Z mnogimi besedami skušajo sveti pisatelji opisati Jezusovo rojstvo, z mnogimi besedami skušajo razložiti božično skrivnost. Beseda je o Detetu, o njegovi Materi, o molčečem Jožefu, o prepevajočih angelih, radodarnih pastirjih in še kaj. A evangelist Janez niti ne omeni novorojenega, ne angelov, ne pastirjev… On o Jezusovem prihodu na svet govori na popolnoma drug način. Jezusu daje novo ime, imenuje ga Beseda (pisano z veliko). Poglejmo letos, kaj nam on pove. Pravi: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo«. Bog uporabi besede, na ljudi se obrne z besedami. A ni ostal le pri besedah, pri napovedih, pri obljubah. Bog je svojo besedo spremenil v dejanje. Božja beseda je


postala človek. On svojo obljubo izpolnjuje tako, da nam pošilja svojega Sina, kot pravi evangelist: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.« Tudi tako se lahko opiše božična skrivnost: Božja beseda je postala človek, viden nam podoben in naš bližnji. To praznujemo in tega se veselimo. Vsaka beseda, človeška in božja ima neke lastnosti. Vedno je nekomu namenjena, poslana. Smiselna je samo če se posluša, in prazna je, če nikogar ne nagovori. Beseda je kot most, ki mora imeti drugo stran. Ta druga stran Božje Besede smo mi: vsak – osebno in vsi kot občestvo. Mi smo poslušalci Božje Besede in izvrševalci, sprejeli smo jo in beseda nas je premaknila. Brez našega odziva bi bil Božič le prazna beseda. Evangelist Janez pri opisu učlovečenja Besede ugotavlja še nekaj: »V svojo lastnino je prišel, toda njegovi ga niso sprejeli. Tistim pa, ki so ga sprejeli, je dal moč, da postanejo Božji otroci«. Tako v dveh stavkih pove vse bistvo in vso tragiko božiča. Najprej ugotavlja: Njegovi ga niso sprejeli. Janez je to pisal več desetletij po Jezusovem rojstvu. Imel je pred očmi, vse Jezusovo delo, ki ga tudi mi poznamo. V triintridesetih letih je Jezus velikokrat doživel, da ga niso sprejeli. V začetku zanj ni bilo prostora v prenočišču in se je moral roditi v hlevu. Ni ga sprejela tudi tedanja oblast – Herod mu je stregel po življenju, da je morala družina bežati. Tudi kasneje se je nadaljevalo, niso


ga sprejeli rojaki v Nazaretu, hoteli so ga pahniti v prepad. Niso ga sprejeli duhovni voditelji, pismouki, farizeji…Tako je šlo vse do Kalvarije. Pred desetletjem umrli psihiater in filozof Viktor Frankel je dejal, da prihaja največje trpljenje današnjega časa iz odrivanja Boga. Tri četrtine današnje Evrope trpi zaradi tega! Človeka namreč ne vodita le Freudova volja po slasti in Adlerjeva želja po moči in časti, ampak predvsem silno teženje po smislu, po višjem, po Bogu. A evangelist pokaže tudi drugo stran Jezusovega življenja. Sprejeli so ga že v Betlehemu, pastirji in trije modri…Sprejemali so ga kasneje cestninarji in grešniki, berači in gobavci, siromašni in bogati… Spomnimo se Zaheja: Življenje se mu je po srečanju z Jezusom popolnoma spremenilo. Sprejeli so ga apostoli in drugi učenci, ki so vse zapustili in šli za njim… Zgodovina pozna mnoge, ki so ga sprejeli. Vsi ki so mu odprli svoje domove in svoja srca, so dosegli odrešenje, milost, mir… v njem so našli življenjski smisel in cilj. Ali kot pravi evangelist: »Beseda jim je dala moč, da so postali Božji otroci«.


Tako lahko več kot dva tisoč let po božjem učlovečenju, gledamo in odkrivamo pravi pomen in vrednost, uspeh in neuspeh Božjega učlovečenja. In še vedno ostaja tista božična skrivnost; eni ga sprejemajo, drugi ne. Tistim, ki ga sprejemajo, daje moč, da postanejo Božjo otroci.

Bratje in sestre v Novorojenem! Naj Učlovečena božja Beseda tudi nas nagovori, naj odpre naš razum in naša srca za svoje sporočilo, naj nam da moč, da bomo tudi mi kot Božji otroci zaživeli v teh božičnih dneh, ki naj vodijo naše korake v novem letu! župnik

Sveta družina Marija in Jožef sta Jezusa vzgajala predvsem s svojim zgledom: v svojih starših je spoznal vso lepoto vere, ljubezni do Boga in njegove postave, prav tako kot tudi zahteve pravičnosti, ki svojo izpolnitev najde v ljubezni. Od njiju se je naučil, da je najprej potrebno izpolnjevati božjo voljo in da je duhovna vez močnejša od krvne. Sveta nazareška družina je zares »prototip« vsake krščanske družine, ki je, združena v zakramentu zakona in ob hrani božje besede in evharistije, poklicana, da uresniči osupljivo poslanstvo biti živa celica družbe in Cerkve, znamenje in orodje edinosti za ves človeški rod. Benedikt XVI.


Božično voščilo slovenskih škofov »Ne bojte se! Kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk 2,10–11). So časi, ko slabe novice kar dežujejo. Naši časi so že taki. Verjetno tudi časi pred 2012 leti v današnji Sveti deželi niso bili veliko bolj veseli. Kajti Sveto pismo nam pravi, da so vsi ljudje živeli v velikem pričakovanju (prim. Lk 3,15), kar pomeni, da so imeli občutek, da tako ne more iti več naprej oziroma navzdol in da se mora nekaj zgoditi. Res se je nekaj zgodilo. V prvi sveti noči se je rodil otrok, ki ni bil navaden novorojenček, ampak Božji Sin, ki je prišel živet z nami naše življenje, revščino, preizkušnje in trpljenje, na koncu tudi smrt. S tem, ko je prišel z nami živet naše bedno življenje, nam želi sporočiti, da zaradi preizkušenj, ki se zgrnejo na nas, ni treba obupati nad seboj in drugimi, ker tudi on ni obupal nad nami. Prišel je med nas, da bi nam dal vedeti, da je tudi življenje v težavah in preizkušnjah smiselno in vredno, da ga živimo. Prišel nam je vlit nov pogum, voljo do življenja in zvestobo v dobrem. Prišel nam je pokazat, s kakšnim zaupanjem v Boga naj sprejemamo preizkušnje, s kakšno stanovitnostjo naj vzdržimo v težavah,


s kakšno ljubeznijo naj odpuščamo vsem, za katere mislimo, da so krivi za našo nesrečo. Če se bomo dali tako poučiti betlehemskemu otroku, nam bo podelil tisti notranji mir, ki so ga vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti noči obljubljali angeli. Vsem, posebej še tistim, ki ste v najrazličnejših preizkušnjah zaradi bolezni, izgube zaposlitve, negotovosti glede jutrišnjega dne, človeškega nerazumevanja in v strahu pred prihodnostjo, vsem, ki ste daleč od svojih najbližjih in osamljeni, želimo Božje bližine in tolažbe. V tem duhu tudi voščimo blagoslovljene in tolažbe polne božične praznike, v novem Gospodovem letu 2013 pa Božjega varstva in opore. slovenski škofje

Napovednik sveti Štefan , 26.12.: maša v Utiku ob 10h nedelja sv. družine, 30.12.: blagoslov otrok ob 9:30 sreda, 5.1.: nočno češčenje v Repnjah 2. nedelja po božiču; praznik gospodovega razglašenja, sv. trije kralji, 6.1. nedelja, 13.1.: praznik Jezusovega krsta četrtek, 17.1.: priprava na krst ob 19h petek, 18.1.: začetek molitvene osmine za edinost kristjanov četrtek, 25.1.: sklep molitvene osmine V decembru so bili trije krsti in trije pogrebi.

Oznanila je izdal Župnijski urad Vodice, Vodiška 5, 1217 Vodice, tel.: 01 832 31 02. Odgovarja župnik Franc Mervar. Oblikovanje: Jožefov

Oznanila župnije Vodice, božič, januar 2013  

Mesečna oznanila župnije Vodice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you