Page 1

OZNANILA ŽUPNIJE VODICE zupnije.rkc.si/vodice/

april 2011 Svete maše Vodice: ponedeljek, četrtek, petek ob 18:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 7:00 in 9:30 Utik: torek ob 17:00 Šinkov Turn: nedelja ob 8:30 Skaručna: delavniki ob 17:00, sreda, sobota ob 7:00, nedelja ob 8:00 Repnje: delavniki ob 6:30, nedelje in slovesni prazniki ob 7:00 Šmarna gora: nedelja ob 11:00

Žeja Ni potrebno posebnih študij, da bi človek spoznal, da življenje na zemlji brez vode ni mogoče. Utrpeli smo že prenekatero sušo, molili za dež, zdesetkalo nam je pridelke in še marsikaj smo doživeli na tem področju. Bogoslužje nam že sredi postnega časa govori o vodi. Starozavezni spomin prihaja iz puščave, skozi katero gre izvoljeno ljudstvo v obljubljeno deželo. Zaradi pomanjkanja vode judovsko ljudstvo trpi žejo, zaradi pomanjkanja vere in zaupanja pa je tudi cilj nejasen. Njihov odziv je bil silovit. Gre za oporekanje, za protest: »Ljudstvo je godrnjalo zoper Mojzesa: 'Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?'« Za življenje gre, ko Mojzes prikliče vodo iz skale, pa še za veliko več: Ali je lažje priklicati vodo iz skale, kot vero iz trdega človekovega srca?


Jezus in us mil jen a S amarij anka, Gust ave Dor é

Druga velika žeja se godi ob Siharskem vodnjaku. Žejen je Jezus. Bog prosi Samarijanko, da mu da piti. On, ki je ustvaril brezmejne oceane, potrebuje človeško pomoč za nekaj požirkov vode. Kot smo lahko videli že ob Jezusovem krstu, pa tudi ob njegovih skušnjavah, je Jezus popolnoma v vsem solidaren s človekom. Hodi pot človeka. Jezus je žejen in solidaren z vsemi, ki trpijo žejo, ki še danes nimajo pitne vode, ki se obračajo k sočloveku, da jim to žejo ugasi. A Jezusova prošnja ob žeji nas spominja tudi njegov krik na križu: »Žejen sem.« Kristusa žeja po dušah, žeja ga po človeku, kateremu bi rad dal to moč. V tej ženi z vrčem bi rad vzbudil njeno žejo in vero. Njun pogovor je zelo zanimiv. Je pogovor o dostojanstvu njenega naroda, kajti Jud se še ni nikoli zmenil za manjvrednega Samarijana, za manjvredno žensko. Pogovor teče o pravi molitvi, ker imajo vsak svoj tempelj; o njenem neutešenem življenju, ko svoje ljubezni ne zmore zaupati nikomur; predvsem pa se njun pogovor vrti o skrivnostni živi vodi. Vodi, ki bi odžejala za vedno, ki teče vedno in odteka v večno življenje. Samarijanka zasluti to moč in tudi, da ji Jezus, ki je pred njo, lahko to da. Prej je mislila, da samo ona lahko pride do vode, a v pristnem srečanju začuti sprejetost, dobi vero, dobi ljubezen, ki jo je iskala. Pravo živo vodo ji lahko da le


Jezus. On je sedmi mož, ki ga je srečala. Sedem – število popolnosti. Tudi naše srce je ranjeno, žejno, zmožno ljubiti, pa tudi tajiti, grešiti, iti proč od izvira. Mi smo tudi Izraelci sredi puščave. Kaj storimo, ko smo v brezizhodnem položaju, brez vode in hrane ali brez zdravja in sreče? Ali se tudi mi jezimo nanj, kje je? Godrnjamo čez Boga, ki visi pribit na lesu križa? Jezus je pribit na križ, da bi nam dal žive vode v izobilju. Jezus je tista skala, po kateri je udaril Mojzes in je pritekla voda. V Jezusovo stran je udaril vojak s sulico in je pritekla voda milosti. K tej skali po živo vodo se zatekajmo tudi mi. Saj teče na nas in nas očiščuje v studencu sprave. Teče na nas in nas krepi v vseh zakramentih. Teče na nas in naša srečanja dela pristno človeška. Teče na nas kot slap, ki ne pojenja.

Postna solidarnost Jezus nam v postnem času kliče, naj hodimo za njim, ki je Pot, Resnica in Življenje. To je mogoče samo na njegov način – z ljubeznijo. Post in molitev sta dve bergli, ki nam pomagata, kadar ni v nogah dovolj moči – ali drugače, če nam zmanjkuje ljubezni, da bi zmogli naprej. Da nebi ostali smo pri lepih besedah, smo se na seji Dekanijskega pastoralnega sveta odločili, da malo podpremo misijon na Madagaskarju. O tem ste lahko že nekaj prebrali v Dekanijskem listu. Tukaj samo to: na Tiho nedeljo bo v cerkvi posoda, kamor boste lahko oddali svoj dar, oziramo svoje postno dobro delo ob letu dobrodelnosti in solidarnosti. Skupaj, kot dekanija, bomo lahko več pomagali. Pa hvala v naprej!


Postna misel V začetku je bila beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. (Jn 1, 1-4) Nisem se zmotila, kot se morda se na prvi pogled zdi. In sicer, da ta Božja beseda ne spada v postni čas, saj jo navadno prebiramo v času božiča. Srčika te besede je v tem, da se nam Gospod daje v naše življenje, v našo vsakdanjost, v naše veselje in predvsem v naše temne stvarnosti. In najtežje ga sprejemamo prav v naših slabostih in v naših najtemnejših trenutkih življenja. Ker človeka boli, ko se zave svojih problemov, svojih napak in svojih bolečin in jih ne želi vedno znova odpirati. Tudi zato, ker se zaveda, da je za izhod iz bolečine potrebno trdo delo na sebi in zavestna odločitev za drugačen način življenja. To pa je težka odločitev in včasih je enostavno lažje ostati na mestu in objokovati svojo situacijo. Človek potrebuje odrešenja tudi za stvari, ki jih ne dela zavestno narobe, je pa nekdo ob tem lahko prizadet. Vendar je to ena izmed potrebnih poti za naše bolj zavestno in mirno življenje. V tem postnem času želim vsem tega poguma, da bi napredovali vsaj v eni stvari, zaradi nas samih in zaradi ljudi, ki nas imajo radi. Nada Kokalj, tajnica ŽPS


POPRAVEK V članku »Delo župnijske Karitas v letu«, ki je bil objavljen v marčevskih Oznanilih, je bil elektronski naslov napačno napisan. Pravilni naslov se glasi: karitas.vodice@gmail.com

Tajništvo Karitas Vodice

Napovednik sobota, 02.04.: dekanijsko romanje po poteh nadškofa Vovka 3. postna nedelja, 03.04.: križev pot pri sv. Tilnu v Repnjah torek, 05.04.: nočno češčenje v Repnjah četrtek, 07.04.: priprava na krst tiha nedelja, 10.04.: krčevanje; v Žlebeh dekanijski križev pot pri sv. Marjeti cvetna nedelja, 17.04.: ob 16h spovedovanje ponedeljek in torek, 18 in 19.04.: obisk bolnikov pred prazniki veliki četrtek, 21.04.: predstavitev prvoobhajancev veliki petek, 22.04. velika sobota, 23.04. velika noč, 24.04. 25.04.-01.05.: velikonočne in prvomajske počitnice V marcu je bil en krst.

Oznanila je izdal Župnijski urad Vodice, Vodiška 5, 1217 Vodice, tel.: 01 832 31 02. Odgovarja župnik Franc Mervar. Oblikovanje: Jožefov

oznanila župnije Vodice, april 2011  

oznanila župnije Vodice, april 2011

Advertisement