Page 1

ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


1. MISIJA SVETIH NAM DOĐOŠE DANI, NAŠEGA SPASENJA SIGURNI ČAS. MILOST I LJUBAV NAS U NJIMA ČEKA, K BOGU NAS POZIVA VJEČNOSTI GLAS. MISIJE ZOVU, SESTRO I BRATE, ISUS I MARIJA ČEKAJU NA TE!


2. DUŠE O PRESVETI, ISTINE VJEČNE ZAUVIJEK UTISNI U SRCA NAM. ŽIVOT DE OBNOVLJEN RADOSNO SJATI, DUŠA DE POSTATI BOŽANSKI HRAM. MISIJE ZOVU, SESTRO I BRATE, ISUS I MARIJA ČEKAJU NA TE!


3. MARIJO BEZGREŠNA, MISIJE ŠTITI, NAD NAMA VJERNO I MAJČINSKI SJAJ! TI NAS VIJEK PRATI NA STAZI ŽIVOTA, VODI NAS, GOSPO, U BOŽJI RAJ. MISIJE ZOVU, SESTRO I BRATE, ISUS I MARIJA ČEKAJU NA TE!


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


1. DOĐI DUŠE PRESVETI, SA NEBA NAS POSJETI ZRAKOM SVOJE MILOSTI. 2. DOĐI OČE UBOGIH, DJELITELJU DARA SVIH, DOĐI, SRCA SVJETLOSTI.


3. SVIM ŠTO VJERU IMAJU, ŠTO SE U TE UFAJU, SEDAM SVOJIH DARA DAJ. 4. DAJ NAM KREPOST ZASLUŽNU I SMRT LIJEPU, BLAŽENU, DAJ VJEKOVIT SVIMA RAJ.


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


NEKA DOBROTA TVOJA, GOSPODINE, BUDE NAD NAMA KAO ŠTO SE U TEBE UZDAMO!


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


SLAVA TEBI KRISTE BOŽE, KRALJU SLAVE VJEČITE!


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


1. SPASI KRISTE, SVOJE DJELO SPASI PALOG ČOVJEKA; NA NJEM ODSJEV TVOG JE LICA, ON JE TVOJA PRILIKA. ROPSTVU GRIJEHA TI GA OTMI, PRVU MILOST MU OBNOVI KRVLJU SVOJOM PRESVETOM.


2. NEK TE DIRNE, SPASITELJU, BIJEDA RODA LJUDSKOGA, KRIVNJE NAŠE TI NAM SKINI, KIDAJ GRIJEHA OKOVE. SVOJOM KRVLJU TI NAS PERI, ŽIDU VJEČNOM TI NAS VODI, SPASE PREMILOSTIVI.


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


SVET, SVET, SVET GOSPODIN BOG SABAOT. PUNA SU NEBESA I ZEMLJA TVOJE SLAVE. HOSANA, HOSANA, HOSANA U VISINI. BLAGOSLOVLJEN KOJI DOLAZI U IME GOSPODNJE. HOSANA, HOSANA, HOSANA U VISINI.


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


1. JAGANJČE BOŽJI, ISUSE DRAGI, SMILUJ SE, SMILUJ SE NAMA TI. DJECA SMO TVOJA SRED NESPOKOJA, JAGANJČE BOŽJI SVOJ DARUJ NAM MIR.


2. UZIMAŠ GRIJEHE CIJELOGA SVIJETA, SMILUJ SE, SMILUJ SE NAMA TI. UZ TEBE DUŠA BLAŽENSTVOM CVIJETA, JAGANJČE BOŽJI SVOJ DARUJ NAM MIR.


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


1. KRUH SVOJ S GLADNIM DIJELI, TUŽNA RAZVESELI, BOLESNA POHODI, SLIJEPCA K CILJU VODI. MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS, MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS.


2. ŽEDNA VODOM POJI, TJESKOBNA SPOKOJI, SAMOTNOM PRISTUPI, SRCA NE OTUPI. MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS, MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS.


3. MIRA TVORAC BUDI, NIKOGA NE SUDI, POTLAČENA BRANI, BLAGI SAD SU DANI. MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS, MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS.


4. PROTIVNIKA LJUBI, NADANJA NE GUBI. KRISTU BUDI VJERAN, DUHOM NAPRIJED TJERAN. MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS, MILOSTI JE ČAS, ISUS ZOVE NAS.


1. PODNE, ŽARKI OGANJ LIJE, KRISTA UMOR, ŽEĐA BIJE, PA KRAJ ZDENCA ETO SJEDA, U DALJ NJEGVO OKO GLEDA. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS.


2. CRPSTI VODU DOĐE ŽENA, TMINOM ZJAPI DUŠA NJENA, NI NE SLUTI TKO DE BITI TAJ ŠTO MOLI: DAJ MI PITI. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS.


3. BOG TAD ŽEDAN STVORA TOGA, OTKRI TAJNU BIDA SVOGA, POVJEROVA ŽENA NJEMU, ISUS OPRA SAVJEST NJENU. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS.


4. PROVRE U NJOJ VRUTAK TADA, LJUBAV BOŽJA U NJOJ VLADA: ŽEDNE VODOM POJI SVUDA, PUT JOJ PRAV JE, NE VRLUDA. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS. TEBE ŽEĐA KRIST TVOJ SPAS, TEBE ZOVE NJEGOV GLAS.


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


P. SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM, MISE U 8.00, 9.30, 11.00 I 17.00 SATI U. NICETA, DIONIZIJE S. SERAPION, VESNA Č. OKTAVIJAN P. OTON, PELAGIJE S. LATIN N. 5. KORIZMENA, MISE U ZLATARU U 8.00 I 11. SATI, A U D. BATINI U 9.30; MISU U 11.00 SATI PREDVODI BISKUP VALENTIN POZAID

+ JOSIP I ŠTEFANIJA FERENČAK I LJUBICA VLAHOVID u 8.00 sati + BARICA, JOSIP, ALOJZ I KREŠIMIR HITREC I BARICA MIŠKEC u 9.30 sati + MIJO JEMBRIH, PEPICA BARTOLEK, JOSIP BELANID I VLADIMIR SVIBEN, JOSIP RIHTARID I OBITELJ, JOSIP I BOŽIDAR HANZID u 11.00 sati + LJUBICA I JANKO VLAHOVID I ŠTEFANIJA FERENČAK u 17.00 sati + JOSIP I ANA ŠKEC I OBITELJ, SLAVA ŠIMUNEC I DANICA ŠAKA u 17.00 + JOSIP HLEB u 17.00 sati + ANA I STJEPAN TKALČEC u 17.00 sati + MARIJA MALOČA u 10.00 sati; + MARIJA I MARIJAN ŠRAJBER u 17.00 + OBITELJ JURIŠA I KRANJEC, NA ČAST BDM ZA OBRADENJE, OBITELJ KURTANJEK, KADOID I SALAR, LJUDEVIT I ŠTEFANIJA SRŠEN I OBITELJ, GABRIJELA ŠKRLEC, JANKO I MIRKO BRUČID, JOSIP, AMALIJA I DRAGUTIN POŽGAJ, JOSIP I PEPICA VARGA, JOSIP VARGA I OBITELJ, ALOJZ, ŠTEFICA, TOMO I BARICA JURANID, MARIJA LAKID I OBITELJ, JOSIPA HERCEG, TOMO I GABRIJEL PLAŠD, ANTUN I KATICA ŠKRLEC, JOSIP ŠTAHAN I OBITELJ, GABRIJEL VIDOVID POPEK, JOSIP I JOSIPA KUŠEK, JAKOB HULJAK, ANKA PLAŠD, NADA I VINKO VIDOVID POPEK

 KATOLIČKI TISAK: GLAS KONCILA; KRIŽNI PUT DANAS U 17.00 SATI, A U PETAK U 16.30 SATI  RASPORED SVETIH MISA I OSTALIH DOGAĐANJA KROZ IDUDI TJEDAN POTRAŽITE U PROGRAMU SVETIH MISIJA (PROGRAM JE OBJAVLJEN I NA MREŽNOJ STRANICI - ZUPAZLATAR.BLOG.HR)  U ČETVRTAK JE VELIKA USKRSNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI (10.00 - 11.30, 15.30 - 17.00 SATI)  U PETAK JE U 9.30 SATI ISPOVIJED BOLESNIKA, A U 10.00 MISA S BOLESNIČKIM POMAZANJEM  U SUBOTU JE NAKON VEČERNJE SVETE MISE KONCERT ČASNIH SESTARA MILOSRDNICA  PRIJAVE ZA SHKM U SISKU PRIMAJU SE DO KRAJA OŽUJKA KOD SANJE JAKOPID ILI ŽUPNIKA


ŽUPA UZNESENJA BDM, ZLATAR

18. - 25. OŽUJKA 2012.


1. JOSIPE, O OČE SVETI, ČUVAJ KUDU I POSVETI. SVA OBITELJ DA SE SLOŽI, LJUBAV SVETA DA SE MNOŽI. 2. NEK U NJOJ UVIJEK CVJETA NAZARETSKA LJUBAV PRAVA. TI JE ČUVAJ OD ZLA SVIJETA, NEK JE U NJOJ TEBI SLAVA.


3. DAJ UPALI SRCA NAŠA LJUBAVLJU BOŽANSKOG KRISTA. DA NAM UVIJEK BUDE DUŠA, JOSIPE KO TVOJA ČISTA.


Četvrta korizmena nedjelja 2012.  

Župa Uznesenja BDM, Zlatar - svete misije

Četvrta korizmena nedjelja 2012.  

Župa Uznesenja BDM, Zlatar - svete misije

Advertisement