Page 28

markt

lili hu, productschap zuivel

Stijging boterexport Nieuw-Zeeland zet door in 2012

Wereldhandel boter stabiel De wereldhandel voor boter en boterolie was redelijk stabiel en steeg in 2011 licht. De grootste exporteur Nieuw-Zeeland versterkte in 2011 zijn positie. Dit zet zich verder door in 2012. De prijs voor boter was volop in beweging. De mondiale boterproductie nam in 2011 vanwege een relatief hoog prijsniveau aanzienlijk toe.

De totale productie van boter en boterolie in de wereld nam in 2011 toe met 4,6 procent tot bijna 9,4 miljoen ton. De groei was aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren. Vooral in de Verenigde Staten en NieuwZeeland steeg de boterproductie relatief flink. In de VS kwam de productie uit op 821 duizend ton (+15,7%) en in Nieuw-Zeeland op 492 duizend ton (+11,6%). In de EU (+3,0%) en Rusland (+4,6%) herstelde de boterproductie zich sterk na enkele jaren van daling. In 2011 bedroeg de productie in de EU en Rusland respectievelijk 1.993 en 216 duizend ton. De forse toename van de melkaanvoer in de EU kwam voor een deel terecht in de boterproductie. Het grootste boterproducerende land India liet een lagere groei zien dan in de jaren ervoor. De groei

van 3,8 procent was wel goed voor bijna 40 procent van de totale toename in de wereld. De Indiase boterproductie kwam uit op 4,3 miljoen ton. Dit is ruim 46 procent van de totale boterproductie in de wereld. De grootste exporteur Nieuw-Zeeland versterkte in 2011 zijn dominante positie en had bijna de helft van de markt in handen. De export nam met 4,6 procent toe. Dit was echter niet voldoende om de terugval in 2010 te compenseren. Nieuw-Zeeland won in 2011 terrein op de EU-markt. Ook de uitvoer naar China nam aanzienlijk toe, waardoor dit land ĂŠĂŠn van de belangrijkste afzetmarkten van Nieuw-Zeeland werd. Bijna 90 procent van de boter werd door NieuwZeeland geleverd. De botervraag in China nam sterk toe. Dit land werd zelfs de vijfde

Boter en boterolie productie* (2000-2011)

Volume (x miljoen ton)

15

12

+ 3,6% (gemiddelde jaarlijkse groei)

+ 4,6% + 1,5%

+ 1,8%

9 9,4 6

9,0 8,8 8,7 7,6

3

6,5

grootste afzetmarkt in de wereld. De NieuwZeelandse export naar Iran, Egypte en Rusland nam juist af. In 2012 heeft de stijging van de NieuwZeelandse boterexport zich doorgezet. Tot en met het derde kwartaal nam het NieuwZeelandse exportvolume met bijna een vijfde toe ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Het land wist ook in deze periode de handel op China sterk uit te breiden, echter wel in een lager tempo. Naar de EU werd juist een kwart minder uitgevoerd.

Daling EU aandeel De EU boterexport daalde in 2011 sterk (-20%). Hierdoor daalde het aandeel in de wereldhandel van 19 naar 15 procent. In de eerste negen maanden van 2012 steeg de EU-export weer licht (+3%). Dankzij een goed verlopen tweede en derde kwartaal werd de forse krimp in het eerste kwartaal ruimschoots gecompenseerd. In 2011 nam de uitvoer naar Iran het sterkst af (-75%). Belangrijkste oorzaak was de politieke onrust in het land. In de eerste drie kwartalen van 2012 zag de EU haar exportvolume naar Iran nog verder krimpen. Ook de handel op Rusland (-23%) de belangrijkste bestemming op de wereldmarkt en Egypte (-65%) daalde in 2011. In de eerste negen maanden van 2012 liet de uitvoer naar beide landen een verdere afname zien.

VS derde plaats

0 2000

2005

2008

2009

2010

2011

*cijfers betreffen minstens 90% van de totale wereldproductie. Bron: IDF World Dairy Situation 2012 28

468689.indd 28

De VS exporteerden in 2011 fors meer dan in het jaar ervoor en werd hierdoor weer de derde grootste exporteur op de wereldmarkt. De groei van 12 procent was echter minder zuivelzicht / 19 december 2012

18-12-2012 10:37:43

Profile for zuivel zicht

ZuivelZicht, nummer 12, december 2012  

ZuivelZicht, nummer 12, december 2012  

Advertisement