Page 28

MARKT

B R E N D A B O N N E T- M C A R T H U R / P Z

“INVOER BLIJFT KOMENDE JAREN FLINK DOORGAAN”

Italië gekenmerkt door hoge prijzen en importTop 10 BOB-kaasproductie (2010 ten opzichte van 2009) 175.000

dirigeert zo veel melk van

150.000

eigen bodem naar de kaasbak als Italië. Dit zorgt er dan ook voor dat Italië ook de komende tijd de import hard nodig heeft.

Hoeveelheid (tonnen product)

Geen enkel ander land

+3,2%

2009

+5,1%

125.000

2010

Totaal 2010: 465 duizend ton

-2,4%

100.000 75.000 +2,1%

50.000

+8,9% +2,7%

25.000 0

In het melkprijsjaar 2010/2011 is de Italiaanse melkprijs, die door de hoge import over het algemeen gekoppeld is aan de Europese melkprijzen, met 16 procent gestegen. Melkveehouders ontvingen 40 cent per kilo melk. Veehouders die de melk leveren aan verwerkers van kaas met beschermde oorsprong benaming zoals Grana Padano en Parmigiano Reggiano, ontvingen tussen de 50 en 60 cent per kilo. Ondanks dat de grond in de genoemde regio’s duur en beperkt beschikbaar is, liggen de productiekosten volgens Alberto Menghi van de organisatie Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) in lijn met de melkprijzen die per regio worden uitbetaald. Echter, deze hogere melkprijzen en kosten leiden ook tot meer concurrentie tussen de boeren, waardoor melkveebedrijven verdwijnen. De bedrijfsvoering van de Italiaanse melkveehouder is er dan ook op gericht een zo hoog mogelijke productie per koe te realiseren. “Ook de afschaffing van het melkquotum zal consequenties hebben voor het aantal melkveehouders”, aldus Menghi. Hij verwacht dat het aantal na 2015 drastisch zal dalen. “De Italiaanse zuivelsector is momenteel nog niet voorbereid op een volledig geliberaliseerde markt”. 28

398353.indd 28

Grana Padano Parmigiano Reggiano

Gorgonzola

Mozzarella Di Bufala Campana

Pecorino Romano

Overig

Productiecijfers van de belangrijkste Italiaanse kaassoorten met beschermde oorsprongsbenaming.

Bron: CLAL, ISTAT

Mogelijke scenario’s voor na 2015 zijn sterk afhankelijk van factoren zoals de productiecapaciteit van de boer en de melkaanvoer aan de verwerkers van kazen met een beschermde oorsprong benaming. Volgens het zogenaamde zuivelpakket wordt het aanbod van dergelijke kazen mogelijk beperkt.

HERSTRUCTURERING De totale koemelkaanvoer van Italië komt in 2011 uit op 10,3 miljard kilo. Ten opzichte van 2010 is dit een daling van 1,2%. De Italiaanse melkaanvoer is al jaren vrij stabiel. Koemelk heeft met zo’n 93% het grootste aandeel, gevolgd door schapen- (4%), geiten- (1%), en buffelmelk (2%). Net als elders in Europa, is in Italië ook sprake van herstructurering binnen de melkveehouderij. In 2000 waren er 75.000 melkveebedrijven, in 2010 waren dat er nog 37.300. Ter vergelijking: Nederland produceert met een melkaanvoer van 11,6 miljard kilo 13% meer melk met bijna de helft minder melkveehouders (19.600).

Een Italiaans melkveebedrijf heeft gemiddeld 43 koeien met een gemiddelde melkgift van 6.073 kilo (Nederland: 8.075 kilo). De belangrijkste regio Lombardije vormt hierop een uitzondering: daar is de bedrijfsgrootte gemiddeld 140 koeien. De gemiddelde productie per bedrijf steeg van 140 ton in 2000 naar 270 ton in 2010. De melkveehouderij is geconcentreerd in het noorden, voornamelijk in Lombardije, Emilia Romagna, Veneto en Piemont, waar driekwart van de melk wordt geproduceerd.

ITALIË KAASLAND Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben de Italiaanse boeren onder het melkquotum gemolken (2,4%). In 2009/2010 was dat 3,7%. Redenen hiervoor waren de verruiming van het quotum met vijf procent door de EU, en een minder sterke stijging van de aanvoer in de periode 2008-2010. De totale melkverwerking van Italië bedroeg in 2010 zo’n 12,5 miljard kilo. Hiervan werd maar liefst 71 procent verwerkt tot kaas. De ZUIVELZICHT / 15 FEBRUARI 2012

14-2-2012 13:20:53

Profile for zuivel zicht

Zuivelzicht februari 2012 nummer 2 jaargang 104  

Zuivelzicht februari 2012 nummer 2 jaargang 104

Zuivelzicht februari 2012 nummer 2 jaargang 104  

Zuivelzicht februari 2012 nummer 2 jaargang 104

Advertisement