Page 20

markt

t eks t r i a besseli n g f o t o ’ s l a z u u r m a r k t

producenten dragen bij aan lokale voedselmarkt

Lazuurmarkt: marktplaats met community funding De nieuwe formule Lazuurmarkt verbindt consumenten en producenten actief via community funding en ronde tafelgesprekken. Zo dragen zuivel- en kaasproducenten bij aan een lokale voedselmarkt. Dit najaar opent de eerste Lazuurmarkt in Wageningen.

Binnenkort heropent de huidige biologische winkel Buys & Ko als ‘Lazuur food community Wageningen’. Lazuur is een samenwerkingsmodel dat lokale, duurzame en eerlijke productie, handel en consumptie bevordert en consumenten, winkeliers en producenten verbindt. Met dit model speelt de food community in op de groeiende maatschappelijke vraag naar verduurzaming van de foodretail. Wanneer consumenten en producenten samen food communities rondom

Lazuur: het concept Het concept Lazuur food community komt voort uit een samengaan van het project ‘Celebrate Food’, dat in 2004 startte met ‘Innovatienetwerk’, met de manier van werken in natuurvoedingswinkel Buys & Ko. De opzet was een supermarkt realiseren met verse duurzaam geproduceerde voeding, zo veel mogelijk uit de regio en tegen een eerlijke prijs. Stichting Lazuur food community ontwikkelt de organisatorische en financiële structuren rondom Lazuurmarkten. De stichting ondersteunt bij het concept en begeleidt lokale food communities en initiatiefnemers van nieuwe Lazuurmarkten. Eventuele overwinsten worden geïnvesteerd in verdere ontwikkeling. 20

436687.indd 20

Artist Impression van een plattegrond

Lazuurmarkten vormen, ontstaan lokale marktplaatsen. “In een Lazuurmarkt, een vennootschap, nemen naast de winkelondernemers zowel de klanten als de producenten deel. De winkeliers beheren de onderneming. Klanten en producenten hebben als stille vennoten medezeggenschap in assortimentsbeleid en investeringen”, vertelt Inno Kock, mede-eigenaar van Stichting Lazuur food community. “De lokale deelnemers bepalen zo vraag en aanbod op de lokale markt. Mede-eigenaar Stichting Lazuur food community waarborgt, als formeel eigenaar van Lazuurmarkten,

door haar deelname het gemeenschappelijke belang boven de enkele belangen van de andere vennoten. Bovendien garandeert de stichting de gemeenschappelijke doelstelling: goed voedsel, goed voor iedereen met zorg voor de aarde”, legt Inno Kock uit.

Eigendom en zeggenschap lokaal Op Lazuurmarkt, ingericht met presentaties in marktsfeer, verkopen de ondernemers dagelijks biologische producten, net als in de huidige natuurvoedingswinkel Buys & Ko. “Het eigendom en de zeggenschap van de z u i v el z ich t / 2 6 se p t e m be r 2 0 1 2

25-9-2012 14:22:03

Profile for zuivel zicht

ZuivelZicht jaargang 104 nummer 9 2012  

ZuivelZicht jaargang 104 nummer 9 2012

ZuivelZicht jaargang 104 nummer 9 2012  

ZuivelZicht jaargang 104 nummer 9 2012

Advertisement