__MAIN_TEXT__

Page 26

markt

lili hu, productschap zuivel

overheid start nieuw stimuleringsprogramma

indiase zuivelsector groeit maar door melkproductie India (2005-2016)

de groei in india is voornamelijk te danken aan de sterk stijgende binnenlandse vraag naar zuivelproducten. in 2011 steeg het bruto binnenlands product met 6,5 procent. verwacht wordt dat de hogere inkomens in combinatie met een groeiende bevolking ertoe leiden dat zowel de vraag naar zuivel als de indiase melkproductie snel toenemen.

Volume x miljoen ton

het grootste melkproducerende land india, zag in 2011 de melkproductie stijgen met 4,6 procent en kwam uit op 121,8 miljoen ton. dit is bijna 17 procent van de totale wereldmelkproductie. de groei is voornamelijk te danken aan de sterk stijgende binnenlandse vraag naar zuivelproducten. het land liet namelijk in 2011 een sterke toename van het bruto binnenlands product zien (+6,5%). in combinatie met een groeiende bevolking zal de vraag naar zuivel hierdoor snel toenemen. de prognose is dat de melkproductie zal stijgen tot 155 miljoen ton in 2016.

160

120

80

40

0 2005

2010

2011

2012*

2016*

Melkproductie in India (in miljoenen tonnen) *verwachting Bron: National Dairy Development Board

aanzienlijke stijging in de periode vanaf 2005 lag de gemiddelde jaarlijkse groei van de melkproductie in india (+4,7%) aanzienlijk hoger dan in de rest van de wereld (+1,6%). ruim de helft van de indiase melkproductie bestaat uit buffelmelk (51%); deze kwam in 2011 uit op ruim 62 miljoen ton. dit was ongeveer tweederde van de totale buffelmelkproductie in de wereld. de overige melk bestaat uit koemelk (45%) en geitenmelk (4%). het noorden van india is het belangrijkste melkproducerende gebied. hier komt bijna 60 procent van de totale melkproductie vandaan. in het zuiden wordt ruim 20 procent van de melk geproduceerd.

melkveehouderij kleinschalig in india beheersen kleinschalige melkveehouders in voornamelijk landelijke gebieden de 26

430832.indd 26

melkproductie (70%). deze hebben substantieel bijgedragen aan de sterke groei. in de afgelopen drie decennia is de* verwachting binnenlandse melkproductie namelijk verviervoudigd. het land telt ruim 62 miljoen buffels, waarvan de gemiddelde melkproductie ongeveer 1.680 kg per jaar bedraagt. Bijna 70 procent van de buffelmelk wordt geproduceerd in Noord-india. er zijn bijna 42 miljoen melkkoeien in india. in de kleinschalige melkveehouderij worden vaak onbekende inheemse rassen gebruikt, met een gemiddelde melkgift van 820 kg per jaar. deze rassen maken ruim 70 procent uit van de melkveestapel. Meer modern opererende melkveehouders houden kruisling koeien met een hogere gemiddelde jaarlijkse melkgift van 2.500 kg.

Nieuw programma moet melkgift en de samenwerking met de industrie verbeteren om aan de snel toenemende zuivelvraag trachten te voldoen heeft de overheid ingestemd met een nieuw grootschalig programma om de melkproductie in het land te verhogen. dit in navolging van operation Flood, het project dat sinds 1970 in verschillende fasen is uitgevoerd om de melkproductie te verhogen en de positie van melkveehouders te verbeteren. zuivelzicht / 22 augustus 2012

21-8-2012 14:13:38

Profile for zuivel zicht

ZuivelZicht nummer 8 2012 jaargang 2012  

ZuivelZicht nummer 8 2012 jaargang 2012

ZuivelZicht nummer 8 2012 jaargang 2012  

ZuivelZicht nummer 8 2012 jaargang 2012

Advertisement