__MAIN_TEXT__

Page 28

markt

jurriën scheepstra, productschap zuivel

steeds meer export uit maleisië, thailand en singapore

Filled milk populair in Azië en Afrika Sinds het einde van de jaren negentig zijn bedrijven uit Maleisië, Thailand en Singapore steeds meer actief als exporteur van filled milk. In Azië en in Afrika worden tegenwoordig grote volumes afgezet. De productie van filled milk concentreert zich in Azië, en dan voornamelijk in Zuid-Oost Azië. Belangrijkste producerende landen zijn Maleisië, Thailand, Singapore, Filippijnen, Indonesië en Vietnam. Statistieken over de productie van filled milk in deze landen zijn niet voorhanden, maar het gaat om grote volumes. Alleen al in Maleisië zal het productievolume van filled milk, op basis van de exportcijfers en een thuismarkt van bijna 30 miljoen consumenten, naar schatting een paar honderd duizend ton bedragen.

Mager melkpoeder import Er is in genoemde landen te weinig lokale melk beschikbaar om in de binnenlandse behoefte te voorzien. Voor veel consumenten zijn geïmporteerde langhoudbare zuivelproducten als vol melkpoeder en gecondenseerde melk te duur. Hierdoor is filled milk vanuit

kostenoogpunt een interessante optie. Om filled milk te maken zijn magere melk en plantaardig vet nodig. Zuid-Oost Azië is wereldwijd de regio waar de meeste palm- en kokosolie wordt geproduceerd. Magere melk wordt uit het buitenland gehaald door mager melkpoeder te importeren. Al sinds de jaren zestig is buitenlands mager melkpoeder een belangrijk ingrediënt voor de productie van gerecombineerde melk. Met het populairder worden van filled milk ontstond er ook vanuit die kant steeds meer vraag naar mager melkpoeder. In de top 10 van mondiale bestemmingen voor mager melkpoeder staan alle grote filled milkproducerende landen uit Zuid-Oost Azië. Deze zes bestemmingen waren in 2011 met een totaalvolume van bijna 521 duizend ton samen goed voor 30 procent van de wereldhandel.

Oriëntatie export filled milk Maleisië, Singapore en Thailand (volume x 1.000 ton) 2005 2009 2010 Maleisië 31,2 112,4 111,7 - Afrika 21,8 90,3 85,6 - Azië 8,5 17,4 21,9

2011 110,7 83,0 21,8

Singapore - Afrika - Azië

35,4 15,6 18,3

78,7 13,8 58,0

75,8 10,7 58,3

79,2 8,9 64,5

Thailand - Afrika - Azië

0,0 0,0 0,0

0,6 0,0 0,6

17,4 0,4 16,7

9,5 0,2 9,0

Bron: Databank handelsstatistiek PZ

Export werd noodzakelijk In eerste instantie produceerden de landen in Zuid-Oost Azië vooral voor de eigen markt. Dat is tegenwoordig niet meer het geval. Met name bedrijven uit Maleisië en Singapore zijn sinds het eind van de jaren negentig ook actief buiten de eigen markt. Destijds zorgde de financiële Aziëcrisis voor een sterke terugval in de regionale vraag naar filled milk, waardoor producenten werden gedwongen andere markten aan te boren. Deze werden gevonden in Afrika, andere delen van Azië en - in mindere mate - in Midden-Amerika.

Maleisië grootste exporteur Maleisië is de grootste exporteur van filled milk. De Maleisische uitvoer bedroeg in 2011 bijna 111 duizend ton, een toename van 80 duizend ton (+250%) ten opzichte van 2005. Het grootste deel van dit volume betreft filled gecondenseerde melk. In de afgelopen drie jaar is het uitvoervolume vrijwel stabiel gebleven. De oriëntatie van de handel is echter licht verschoven. Werd in 2009 nog ruim 80% van het volume in Afrika afgezet, in 2011 was dit driekwart. Er wordt meer filled milk in Azië afgezet en ook in Middenen Zuid-Amerika is er groei. Belangrijkste bestemmingslanden in Afrika zijn de landen in West-Afrika (zoals Togo, Ghana en Gambia) en Angola. In Azië is dit China. Ook de Singaporese handel van filled milk is sterk gegroeid. In 2011 werd ruim 79 duizend ton geëxporteerd, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2005. Het extra volume is voor het grootste deel in Azië afgezet, waar in 2011 meer dan viervijfde van het volume naar toe ging. Belangrijkste bestemzuivelzicht / 23 januari 2013

28

473161.indd 28

22-1-2013 11:00:44

Profile for zuivel zicht

ZuivelZicht, nummer 1, januari 2013  

ZuivelZicht, nummer 1, januari 2013

ZuivelZicht, nummer 1, januari 2013  

ZuivelZicht, nummer 1, januari 2013

Advertisement