Page 1

Onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West

juni 2014 21e jaargang nummer 5 Acacia, Boswinkel, Braker, Bruggert, Kotmanpark, Pathmos, Ruwenbos, Stadsveld, Stevenfenne, Tuindorp, Zwering

'REIS NAAR MALAWI WAS ONVERGETELIJK' Door Benno Berendsen, docent Bonhoeffer College Bruggertstraat

PATHMOSMARKT BEGINT VORM TE KRIJGEN

Een onvergetelijke ervaring. Dat is de beste typering voor de reis die negentien leerlingen en drie docenten van het Bonhoeffer College locatie Bruggertstraat hebben gemaakt naar het Afrikaanse land Malawi. In twee weken tijd zijn ze helemaal ondergedompeld in de Malawiaanse cultuur en hebben ze een aantal lokale ontwikkelingsprojecten bezocht. Deze kleinschalige projecten zijn opgezet door lokale mensen en hebben veelal als doel om kinderen en jongeren een betere toekomst te geven. Ze doen dat onder meer door het opzetten van schooltjes en door het geven van voorlichting over bijvoorbeeld de gevaren van HIV en Aids. Daarnaast zorgen de projecten ook voor de hulpbehoevenden in de communities. Bij het bezoek aan de projecten hielpen de leerlingen de lokale mensen ook echt mee. Er zijn diepe gaten gegraven voor de toiletten, er zijn muurtjes gebouwd om die toiletten heen, er is geholpen met de oogst van mais, er is hout gehakt voor een oude dame, er is geholpen op scholen. Het bijzondere aan deze activiteiten is dat je echt een bijdrage kunt leveren aan een betere toekomst, al is het slechts voor een heel klein deel, en dat je tegelijkertijd in nauw contact komt met de bevolking. We hadden echt de kans om veel met ze te praten. De mensen waren ook erg vriendelijk en open en bereid om hun verhaal te met ons te delen. Nu we gezien hebben wat we kunnen betekenen, hebben we nog één keer, na alles wat we de afgelopen anderhalf jaar al gedaan hebben, een grote activiteit opgezet om geld in te zamelen om deze projecten te ondersteunen. Op vrijdag 6 juni was er op de locatie Bruggertstraat van het Bonhoeffer College een grote Fancy Fair met allerhande activiteiten. “Iedereen is vandaag erg tevreden”, vertelt Peter Reinders, initiatiefnemer van de markt op Pathmos, bij de tweede keer dat de markt wordt gehouden. “In vergelijking met twee weken geleden zijn er nu gelukkig wel marktkramen met etenswaren.”

GROENSTROOK ZWERINGWEG OPGEKNAPT Door Richard Belshof, projectmedewerker Stadsdeelbeheer West Al langere tijd bestond de wens van de bewonerscommissie van het wooncomplex op de hoek van de Zweringweg en de J.H.W. Robersstraat om het groenvak aan de zijde van de Zweringweg te renoveren. Ook het verbeteren van de erfafscheiding tussen de tuintjes en de gemeentelijke groenstrook stond op het verlanglijstje van de bewoners. Met de bewonerscommissie, de contactpersoon van Ons Huis als eigenaar van het complex en het Stadsdeelbeheer is er een plan gemaakt. Bewoners hebben hierin het initiatief genomen. Voor het nieuw beplanten van de groenstrook hebben leerlingen van basisschool Stadsveld de handen uit de mouwen gestoken. Bewoners zorgden daarbij voor wat lekkers. De bewoners hebben aangegeven om ook na de renovatie van de groenstrook ook graag de handen uit de mouwen te steken, planten water geven, zwerfvuil ruimen en rondom het complex de boel netjes te houden. Om het geheel financieel mogelijk te maken hebben diverse partijen budget bijeengebracht; woningcorporatie Ons Huis, wijkraad Stadsveld (wijkbudget) en Stadsdeelbeheer West.

Peter Reinders is sinds april 2013 bezig om een markt naar de wijk Pathmos te halen. Twijfels waren er omdat een wijkmarkt de aanloop van de warenmarkt in het centrum, op dinsdag en op zaterdag, op een negatieve manier zou beïnvloeden. Toch werd dan uiteindelijk op 7 mei een startschot gegeven voor een Pathmosmarkt. Dit werd gedaan door Hans Koning ter Heege, stadsdeelmanager Oost. Alleen een warenmarkt werd door de gemeente afgekeurd, maar een markt met een cultureel tintje mocht er wel komen. Ook zal de markt om de week worden gehouden in plaats van wekelijks. Onder meer zorginstelling Aveleijn en activeringscentrum Power Royael zorgen voor het culturele

gedeelte. Reinders is tevreden over de voortgang tot nu toe. Bij de eerste markt waren er door persoonlijke omstandigheden van een marktkoopman geen kramen met etenswaren. “Vandaag is er wel aanbod: fruit, groenten en een loempiakraampje”. Voorzitter Betsie van Voorst van de Wijkraad Pathmos ziet de markt als ontmoetingsplek voor de buurt. “Je ziet dat mensen in gesprek raken en dat oude bekenden elkaar op deze markt treffen”, zegt Van Voorst. “De markt is een aanwinst voor de wijk. Er zijn zeven marktkramen en de volgende keer staan er, als het goed is, negen. De markt wordt nog aangevuld met een kledingkraam en een ondernemer die bloemen verkoopt”. Ook hoopt de organisatie over enige tijd een vis- en kaaskraam op de wijkmarkt te verwelkomen, zodat het aanbod gevarieerder wordt.

EXPOSITIE IN APOSTEL THOMASKERK De komende weken is in de Apostel Thomaskerk aan de Thomas de Keyserstraat een expositie te zien onder de noemer Inspiraties op Gustav Klimt. De 35 werken die worden tentoongesteld, zijn gemaakt door cursisten van de Enschedese kunstenares Ineke Spork. Klimt was een Oostenrijkse schilder en vertegenwoordiger van de Weense Jugendstil. Kenmerkend voor zijn werk zijn decoratieve en symbolische afbeeldingen waarbij vrouwfiguren vaak een centrale plek innemen. Voor de cursisten was de opdracht om een werk te maken dat afwijkt van het bekende pad en de vertrouwde stijlen. Ineke Spork geeft al jaren teken- en schilderlessen en workshops in het gebouw van de Apostel Thomaskerk. Zij is zelf professioneel bezig met kunst en probeert het plezier en de kennis over te brengen op anderen. Dit is inmiddels de zevende expositie die zij organiseert waar werken van haar cursisten te zien zijn.

MÉÉR GLUREN BIJ CULTUREN ELDERS IN DEZE KRANT...


West informatie BRANDWEER/POLITIE/AMBULANCE ALLEEN IN NOODSITUATIES: 112 POLITIE ServiceCentrum West

Meldlijn (voor niet spoedeisende zaken) B.W. ter Kuilestraat 33

WIJKAGENTEN Boswinkel Pathmos Stadsveld

0900 8844

MILIEUPOLITIE

4815858

CONTROLEUR OPENBARE RUIMTE Jos Hassink

Bewonersbelangen Wijk 20

www.wijk20.nl info@wijk20.nl

Wijkraad West Boswinkel

wijkraadwest-boswinkel@hotmail.com

Wijkraad Stadsveld

www.wijkraadstadsveld.nl info@wijkraadstadsveld.nl

Wijkraad Pathmos

www.wijkraadpathmos.nl

VERGADERDATA WIJKRADEN

juni

juli

aug

sept

Bewonersbelangen Wijk 20 (wisselende locaties)

18

-

-

3

West Boswinkel (Speeltuin Boswinkel)

12

-

-

11

-

2

-

24

Pathmos (hal Pathmosschool)

18

-

-

10

Stadsdeelcommissie West (wisselende locaties)

10

-

-

23

de vergaderingen beginnen om 19.30 uur

0900-8844 michel.peterinck@twente.politie.nl peter.jochem@twente.politie.nl bram.entjes@twente.politie.nl

Michel Peterinck Peter Jochem Bram Entjes

wijkraden

4815907

Stadsveld (Speeltuin Stadsveld)

HUISARTSEN Tuijnenburg Broekman Hilderink en Walstock Jeeninga De Vey en Schenau Richters Van der Lugt

Bleekhofstraat 331 Zweringweg 211 Zweringweg 211 Zweringweg 211 Zweringweg 211 Wethouder Beverstraat 185 Burg. van Veenlaan 72

4318733 4316491 4315202 4312105 4311900 4318600 4766949

Zweringweg 213 Haaksbergerstraat 229

4322332 4324165

Parkweg 25 Weth. Nijhuisstraat 225a Pathmossingel 139

4317070 4313800 4338538

APOTHEKEN Medsen Apotheek Wooldrik

TANDARTSEN De Bont Degen De Wals

FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie Van Haeringen c.s. Praktijk Het Stadsveld Grote Bruine Beer mts Bruggeman

G. Terborghplein 5 Burg. M. van Veenlaan 86 S.L. Louwesstraat 21 Ferdinand Bolstraat 84 B.W. ter Kuilestraat 61

4333360 4773131 4313219 4280420 4314314

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK Enschede Zuid

Bleekhofstraat 351

4762122

ALIFA-WELZIJNSWERK

Pathmossingel 200

4801200

BIBLIOTHEEK STADSVELD

Meindert Hobbemastraat 28

4304344

SERVICECENTRUM WEST

B.W. ter Kuilestraat 33

4817065

STADSDEELBEHEER WEST B.W. ter Kuilestraat 33

4818849

ZuidWester online: www.de-zuidwester.nl

ZuidWester juni 2014 De ZuidWester verschijnt 10 keer per jaar in geheel Enschede-West. Bezorgklachten: info@de-zuidwester.nl

Gemist ?

Stichting De ZuidWester

Druk: Van Barneveld - Denekamp

ZuidWester

Postadres: Postbus 669 7500 AR Enschede

Verspreiding: Axender - Enschede Oplage: 12.400 exemplaren

niet ontvangen?

Hoofd- en eindredactie: Martijn de Lange

Persberichten en tips: bij voorkeur via e-mail: redactie@de-zuidwester.nl

Redactie: Eef Lamberts, Hilly Olthuizen, Tim Tuininga, Basri van Zijll Langhout Foto’s: Æbel de Vries e.a. Vormgeving: Eef Lamberts

@ZuidWester053

Redactionele bijdragen dienen voor de 20e van de maand binnen te zijn Advertenties: Aanleveren voor de 20e van de maand via advertentie@de-zuidwester.nl De ZuidWester werkt in haar berichtgeving samen met TV Enschede FM

Haal hem gratis bij: AH Stadsveld C1000 Theo Janssen Dirk van den Broek Emté Stadsveld Texaco Duyn ESSO tankstation ServiceCentrum West Speeltuinen in West ‘t Ni-jeTerphoes Wijkcentrum De Boei Bibliotheek Stadsveld Reisbureau Westbound Pathmos Schakel Restaria Boswinkel

De volgende ZuidWester verschijnt zaterdag 5 juli


ZELF HET ONTWERP VAN JE HUURWONING BEPALEN Huurders van De Woonplaats hebben eind mei zelf het ontwerp voor hun nieuwe woning in OostBoswinkel mogen kiezen. Ze kozen daarbij uit vier ontwerpen. De plannen van Koopmans Bouw kwamen als grote favoriet uit de bus. Tijdens de keuzemarkt Kiez’n wat wordt! presenteerden de vier bouwers van woningen in Oost-Boswinkel hun ontwerpen in de parkeergarage van De Woonplaats. Het gaat om de bedrijven Koopmans Bouw, Van Dijk Bouw, Nijhuis Bouw en Hegeman. Zij kwamen met ontwerpen voor de eengezins-, benedenboven-, seniorenwoningen en appartementen. De bewoners konden zich uitgebreid laten informeren over de ontwerpen. Aan de hand van alles wat ze zagen en hoorden op de markt, hebben de toekomstige buren hun gezamenlijke top drie samengesteld van de ontwerpen die het beste aansluiten bij hun woonwensen. De definitieve keuze voor een gezamenlijk ontwerp voor hun woonblok en appartement maken de buren pas op het moment dat hun woonblok of appartement ingeloot wordt. De gemaakte keuzes worden vervolgens vastgelegd in een voorlopig huurcontract. In de afgelopen periode heeft De Woonplaats tijdens diverse bijeenkomsten met de wijkbewoners om tafel gezeten. Er zijn informatiebijeenkomsten gehouden waarin zij uitleg kregen over duurzaam wonen in Oost-Boswinkel, er waren workshops over het samen keuzes maken en tijdens Kies je plek! op vrijdag 18 april konden bewoners op volgorde van loting kiezen op welke plek zij in de wijk graag willen komen te wonen. Daarmee werd meteen ook duidelijk wie buren van elkaar zouden worden. Na de keuzemarkt van eind mei is het kiezen voor de bewoners nog niet klaar, want later in het proces gaan ze samen met de marktpartijen kijken naar alle opties die er per woningtype geboden worden. Dat kan gaan over dingen als de gevel, de indeling van de woning, de keuze voor een voordeur of de keuze voor wel of geen ligbad.

Ken je wijk JUBILEUM PATHMOS MEIMARKT DRUKBEZOCHT "Er zijn zeker tussen de vijf- en de zesduizend bezoekers op de Pathmos Meimarkt afgekomen”, vertelt de trotse voorzitter van Buurtpanel De Dikke Steen, Willem van Voorst. "Overweldigend! Wij zijn tien jaar geleden begonnen met twintig verkoopplaatsen en nu zitten we boven de honderd!” De 57-jarige Van Voorst is er eentje van het eerste uur en neemt als voorzitter van het organiserende buurtpanel de coördinatie van de jaarlijkse markt voor zijn rekening. Ondanks dat het tienjarig bestaan een kers op de taart is, blijft hij er nuchter onder. Hij spreekt lovend over iedereen die de handen uit de mouwen steekt om er weer iets moois van te maken. “Wij hadden vanochtend om acht uur afgesproken om bij elkaar te komen, maar voor die tijd signaleerde ik al vrijwilligers in de Pathmosstraat en de Willem de Clerqstraat”. Op de vraag of er ter ere van het jubileum nog wat speciaals wordt georganiseerd, is de coördinator duidelijk: "Nee, wij zijn al groot genoeg. De markt is een feest op zich." Hij vertelt dat hij de komende vijf jaar nog aan het roer wil blijven staan, maar daarna toch het stokje aan de volgende generatie wil doorgeven. Wat is nou het succes? "Het succes ligt bij de vrijwilligers en de bewoners. Ieder die dat wil, kan voor zijn of haar woning een tafel neerzetten en spullen verkopen. Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom om een kleedje neer te leggen." Om een uur of drie in de middag wordt er al langzaam het een en ander opgeruimd. Nog een uur en dan zit ook deze editie er weer op. "Ik heb veel verkocht", zegt een buurtbewoonster. Ze ziet dat er iemand blijft staan bij haar kraampje en loopt naar de persoon toe. Even verderop staat een studente, die zelf een hulpproject heeft opgezet voor gezinnen op Ambon. De opbrengst van 125 euro wordt besteed aan voedselpakketten voor de slachtoffers van de vele overstromingen op het Indonesische eiland. Een vuilniswagen verschijnt in de straat. Alles dat weg kan, wordt meegenomen. De muziek stopt en iemand vraagt: "Wil jij nog wat zeggen Willem?" De coördinator schudt lachend zijn hoofd.

Waar is deze foto in Enschede-West gemaakt? (het antwoord vindt u op pagina 11)

KUNSTWERK TERUG IN STADSVELD Het bekende kunstwerk met de koperen bollen is terug in de wijk Stadsveld. Het werk van kunstenaar Jan van Eijl stond jarenlang op de hoek van de Elferinksweg met de Wethouder Nijhuisstraat, naast de Michaëlkerk. Op deze plek is de nieuwe Albert Heijn gebouwd. Het kunstwerk moest daarbij wijken voor de aanleg van parkeerplaatsen. Nu is het kunstwerk terug, niet ver van de oude plek. De zes bollen stellen moleculen voor die aan elkaar verbonden zijn, maar toch ook elk hun eigen weg naar boven kiezen. De kunstenaar heeft deze moleculen bedacht als metafoor voor het organische proces van opstaan, tot bloei komen en vervolgens weer vergaan. Eind deze maand wordt het kunstwerk op de nieuwe plek officieel onthuld.


LANDBOUWSTRAAT

ÆBEL IN WEST

WIJKBEWONERS MET IDEEËN GEZOCHT Door Judith van Oostrom, projectleider i-workspace Heb je een mooi idee of plan? Vind je het moeilijk om de eerste stap te zetten? Weet je niet precies hoe je nu verder moet? Of ben je benieuwd waar anderen mee bezig zijn en wil je graag meedenken? Kom dan naar de i-workspace on tour. Er zijn veel mensen met mooie ideeën en initiatieven, ook in Enschede-West. Die ideeën willen we graag een stapje verder helpen met i-workspace on tour, een initiatief van Arcon, Saxion en de Bibliotheek. Vanuit i-workspace ondersteunen we bij het realiseren van het idee. Dat doen we door mee te denken, in contact brengen met nieuwe en interessante mensen of door te helpen met het zoeken van financiering. Deze i-workspace on tour heeft als thema: vragen staat vrij. Iedere deelnemer kan een vraag stellen over zijn of haar idee. Andere deelnemers en professionals helpen je dan verder. Na deze avond heb je tips en contacten gekregen om de volgende stap te zetten met jouw idee. En je hebt anderen verder geholpen met jouw kennis. Deze avond is voor iedereen in stadsdeel West die een idee heeft voor de buurt, wijk of stad en die daar mee aan de slag wil gaan. Het maakt niet uit hoever je bent met jouw idee of waar het idee over gaat. Voorbeelden van ideeën zijn: het speelterrein, het organiseren van een buurtmaaltijd of een moestuin. Alle vragen zijn welkom. Ook als je het leuk vindt om jouw kennis te delen met anderen ben je van harte welkom. Deze avond is op 24 juni van 19.30 tot 21.30 uur op een nog te bepalen locatie in stadsdeel West. Opgeven kan via enschede@i-workspace.nl.

MAANDAG 19 MEI 2014 15.20 UUR

SPANNENDE MAAND BIJ DE BIEB Door Wietske Spijkerman van Bibliotheek Stadsveld Bibliotheek Stadsveld staat deze maand in het teken van de maand van het spannende boek. In de bibliotheek staan spannende boeken al op de presentatietafel, maar deze maand is er nog een leuke actie aan verbonden: schrijft u zich in als lid tussen 30 mei en 20 juni, dan krijgt u een boekenbon van 5 euro cadeau. Onze openingstijden in de zomer zijn als volgt: van 7 juli tot en met 9 augustus is Bibliotheek Stadsveld geopend op de dinsdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur en de donderdagavond van 18.00 tot 20.30 uur. Om alvast in uw agenda te noteren: op donderdag 4 september start Bibliotheek Stadsveld met een gratis computerspreekuur van SeniorWeb. U kunt hier terecht met uw computer vragen . Dit spreekuur is elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.


WEST GLUURDE OPNIEUW BIJ DIVERSE CULTUREN Wethouder Jeroen Hatenboer, de kersverse cultuurwethouder, opende op 21 mei het festival Gluren bij Culturen bij basisschool het Palet. Het startschot voor Gluren bij Culturen was daarna bij diverse basisscholen uit Enschede West. Bij het project Omarm de Wijk gaven de kinderen uit West elkaar buiten school en een hand en lieten een wensballon op. Elke klas had een wens voor de wijk geschreven op een vredesduifballon. Deze ballonnen gingen om 11.45 uur in de lucht. De leerlingen hopen nu dat hun wensen uitkomen, zoals dat iedereen aardig is voor elkaar of dat er meer speeltoestellen komen. De ballonnen zijn niet schadelijk voor het milieu, ze zijn biologisch afbreekbaar. Naar schatting hebben zo’n 1500 bezoekers de verschillende locaties van dit festival bezocht en hier deelgenomen. Het gevarieerde aanbod sprak veel bezoekers aan. Er waren bijvoorbeeld heerlijke Somalische, Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse en Indische hapjes te proeven. Ook konden bezoekers hun hand laten lezen, karikaturen maken of tropische en gezonde vruchtensapjes maken. Het aanbod was gericht op alle leeftijden. Zo konden de allerjongsten hun energie kwijt bij het inloopcircus in het Juniocollege en konden de ouderen een rollatorkeuring laten uitvoeren of een kijkje nemen bij de Enschede Bowlsvereniging in het Zweringbeekpark. Tevens waren er sportactiviteiten bij de SES Speeltuinen in Boswinkel en in het Zweringbeekpark. "Deze zesde editie van Gluren bij Culturen was zeker succesvol", zo zegt Sindy Reuvers die vanuit de Brede School West het festival opzette. "Het wijkfestival wordt steeds meer gedragen door wijkbewoners en organisaties in West. Nieuw is de intensieve samenwerking met Power Royael en ROC Pathmos. Ook zijn er steeds meer vrijwilligers uit de wijk die hun cultuur en/of bijzondere talent willen delen. Gluren bij Culturen is vormgegeven door organisaties Livio, Bibliotheek Stadsveld, Alifa en Brede School West. Doel is om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en de culturele horizon van wijkbewoners te verbreden. Dat hier behoefte aan is blijkt wel uit de groei van het aantal bezoekers van dit cultuurfestival." De laatste twee jaren is het aantal bezoekers ruim verdubbeld van 700 naar 1500 bezoekers. Het festival is mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Initiatiefkracht West en de Brede School West.

DOMIJN KNAPT ZEVENTIG HUIZEN STADSVELD OP Woningcorporatie Domijn is momenteel druk bezig met het opknappen van zeventig huurhuizen in diverse straten in Stadsveld. Het gaat om huizen aan de B.W. ter Kuilestraat, Landbouwstraat, Tarwestraat en dr. P. van Hoekstraat. Het groot onderhoud is voor de bouwvakperiode klaar. De woningen worden zowel van buiten als binnen aangepakt. Bij alle huizen worden de daken, gevels en kozijnen opgeknapt. Bewoners zijn vrij in de keus of ze ook binnen werkzaamheden willen laten uitvoeren. Dit ligt ook aan de huidige staat van de woning. De binnenwerkzaamheden bestaan uit vervanging van de diverse zaken, zoals de keuken, toilet, douche, meterkast of zoldertrap. Ook kiezen bewoners zelf kleuren voor keukenkastjes, het aanrechtblad en het tegelwerk. De werkzaamheden in de woning duren maximaal acht werkdagen. De duur van de buitenwerkzaamheden wordt met bewoners persoonlijk afgestemd. Bewoners ontvingen voor de start van de werkzaamheden een persoonlijke folder over de planning van de werkzaamheden aan hun woning. De samenwerkende partijen zeggen de overlast voor de bewoners tot een minimum te willen beperken. In dit project wordt samengewerkt door Woningcorporatie Domijn, Aannemer Plegt Vos Oost, Loohuis Installatietechniek, Voegersbedrijf Jans Wildvank, TEHA Kunststof bv, Hemmer

@ZuidWester053

JUDODAG IN PATHMOSHAL SPORTIEF SUCCES "Helaas zijn er geen Engelse judoka’s aanwezig", zegt een judocoach. "Maar dat mag de pret niet drukken.:" Judoka’s in alle leeftijdsgroepen betraden de tatami in de Pathmoshal voor zo'n vijfhonderd toeschouwers. Op zaterdag 10 mei was de wijk Pathmos even internationaal getint. In de Pathmoshal werd het Open Multination Championship Judo 2014 gehouden: judoka’s uit Nederland, Duitsland en België gingen de strijd met elkaar aan op de rode en gele judomatten. “Naar mat twee N Nach Matte zwei”, klinkt het vanuit de speakers. De wedstrijdleiding dirigeert de deelnemers naar de gewenste plek van handelen. Een groep jeugdige judoka’s loopt naar de genoemde mat en neemt plaats op een bankje, dat zich naast het strijdtoneel bevindt. Een trotse oma moedigt haar kleinzoon aan, die net aan zijn wedstrijd begint. “Blijven vasthouden!”, roept de vrouw. Twee seconden later belandt de jongen samen met zijn tegenstander op de mat. Er klinkt gejuich. Zowel ouders als coaches leven erg mee vanaf de tribune. Het toernooi werd georganiseerd door IBF Judo & Jiu Jitsu Nederland. Dit in samenwerking met Enschedese judoclubs De Roef, De Wester, ’t Heelal en De Budoka, diverse sponsoren en de Wijkraad Stadsveld. Eén van de scheidsrechters vindt het vooral een sportieve dag. “Op een klein incident na zijn er geen moeilijkheden geweest”, zegt de arbiter. “Er was onenigheid over een beslissing van een scheidsrechter. De persoon, die op verliezen stond, vond dat zij werd benadeeld. Uiteindelijk won ze de wedstrijd, maar vervolgens was haar tegenstander ontevreden”. Er werd een oplossing gevonden: de uitslag werd geschrapt en de dames ginFoto: Marina Pril gen op herhaling. “Kortom: een sportieve oplossing."


HET scholenplein podium voor de scholen van west

LEERLINGEN PATHMOS FLEUREN DE WIJK OP

GEZONDE LUNCH MET OUDERS BIJ DE KONING Door Suzanne Spexgoor van Beweeg Wijs

Door kunstenares Petra Boonstra Basisschool Het Pathmos wilde de verdeelkasten op de hoek van Haaksbergerstraat en de B.W. ter Kuilestraat opfleuren en vroeg mij daarbij te helpen. Door een bijdrage van de wijkraad en Jij maakt de buurt, kan dit project ook echt gerealiseerd worden. Het idee achter het ontwerp is als volgt: toen ik in groep 1/2 en 3/4 zat, was ik helemaal weg van de papieren-knippoppetjes van Piet Marée. Een papier dubbelvouwen, vorm uitknippen en als je het openvouwt heb je een slinger van poppetjes. Op de kasten staat nu een moderne versie van die poppetjes. Het mooie hiervan is dat het de gemêleerdheid van de wijk uitstraalt; zoveel verschillende mensen en kinderen in Pathmos, samen zijn ze één sterke gemeenschap. Alle poppetjes houden elkaars handjes vast. De leerlingen hebben de poppetjes ingekleurd zoals ze zelf zijn en zo stralen de poppetjes uit dat alle kindjes elkaars handjes vast houden en samen één zijn in de wijk. De officiele onthulling van het eindresultaat was op woensdag 4 juni met daarbij alle kunstenaartjes en natuurlijk ook de directeur van de school.

In het kader van het project Leefstijl en gezond gewicht was er op 9 mei een gezonde lunch op CBS De Koning. De leerlingen uit groep 1 en 2 kregen samen met hun ouders een lunch aangeboden door de medewerkers van Leef Wijs, onderdeel van Beweeg Wijs. De lunch bestond uit belegde broodjes, fruit en zuivelwaren. Basisschool De Koning vindt het belangrijk dat er niet alleen thuis, maar ook binnen het onderwijs aandacht is voor gezond eten en voldoende bewegen. De school doet mee aan het programma Leefstijl en gezond gewicht, om zo net als taal en rekenen de kinderen ook iets bij te brengen over een gezonde leefstijl. Ze leren hier dan ook zelf keuzes te maken. De ouders worden betrokken in het project zodat de ouders weten wat er leeft als hun kinderen thuiskomen met verhalen en vragen. Door het programma worden de kinderen al op jonge leeftijd bewust van wat gezond is en wat niet en dat het leuk en gezond is om veel te bewegen. Ook werd op school aandacht besteed aan het belang van voldoende bewegen. Samen met begeleiders Imke Groener en Mannes Verwer konden de kinderen met hun ouders deelnemen aan verschillende speel- en beweegactiviteiten buiten op het plein. Het was een zeer geslaagde en gezellige middag met grote betrokkenheid van ouders en kinderen.

ZO HOOG MOGELIJK OP DE KLIMMUUR Door René Burkink van Juniorcollege Zwering De leerlingen van de sportklas van het Juniorcollege Zwering zijn in mei naar de klimmuur op de campus van de UT geweest. Deze muur is 33 meter hoog. Het was dan ook een uitdaging om te proberen zo hoog mogelijk te komen. De sportklas van het Juniorcollege bestaat uit 21 leerlingen. Naast de gewone lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen één les in de week extra. Tot het programma behoren ook een aantal clinics zoals klimmen en roeien. Verder doen de leerlingen mee aan de vijf kilometer van de Enschede Marathon en de dubbele mijl van de Singelloop. We sluiten het jaar af met een survivaldag. Volgend schooljaar komt er een 3havo-klas op het Juniorcollege waardoor leerlingen in klas drie ook aan de sportklas kunnen deelnemen.


DE TRIANGEL IN DISTRICTSFINALE SCHOOLVOETBAL

OBS HET PATHMOS WINT MINIKAMP

Door Diego, Victor en Job uit groep 8c

In mei hebben wij deelgenomen aan de jaarlijkse schoolvaardigheidproeven op Het Rutbeek. We begonnen met de proeven, zoals touwtjespringen, hoogspringen en zaklopen. Na lekker geluncht te hebben gingen we naar de junglebaan. Zwaaien aan een liaan, klimmen over een hoge brug en klimmen over een steile wand, we hebben het allemaal gedaan. Het laatste onderdeel was de minikamp. Hierbij moesten we tegen andere scholen proberen de snelste te zijn in verschillende spelletjes. Dit ging zo goed dat wij als eerste zijn geĂŤindigd. Onze prijs was een mooie basketbal. We zijn hier erg blij mee. Het was een sportieve en gezellige dag!

Basisschool De Triangel heeft ook dit jaar meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi van de gemeente. Op 9 april waren de finales plaats bij Zuid-Esmarke. Zowel een meisjesteam als een jongensteam zijn hier kampioen geworden. Het jongensteam mocht vervolgens door naar de regiofinale op 14 mei in Vriezenveen. Ook hier werd De Triangel kampioen. Lees hieronder het verslag van een aantal leerlingen over deze dag. FC Twente-trainer Michel Jansen reikte de eerste prijs uit aan de aanvoerder Mats Holtkamp en prees het mooie samenspel. Op woensdag 21 mei werd in Zutphen de halve districtsfinale gewonnen. Op eerste pinksterdag wacht de districtfinale op de velden van Avanti Wilskracht in Enschede. Mocht ook dan gewonnen worden, dan gaat het team nar de landelijke finaledag, op 25 juni op het complex van de KNVB in Zeist.

Door docenten Marije van der Most en Lauren Postma

Tijdens de voorrondes van het schoolvoetbaltoernooi zijn we kampioen van Enschede geworden. En daarom mochten we door voor de volgende ronde, regionale finales in Vriezenveen. We zaten in team 1 met elf jongens. Toen kwamen er nog drie bij, want anders hadden we er niet genoeg. In de eerste wedstrijd viel Stef uit met een blessure, uiteindelijk hebben we wel gewonnen met 1-0. De tweede hebben we met 3-0 gewonnen. En de derde met 2-0. Toen waren we door naar de halve finale. Die hebben we ook gewonnen, met 3-1. De finale was best spannend: het ging gelijk op, maar langzaam werden we beter. Maar toen kwam de bal bij Johannes en hij zag dat de keeper te ver voor de goal stond en schoot hij de bal met een boog over de keeper heen. En toen hadden we deze finalewedstrijd gewonnen. En we zagen toen ook nog de trainer van FC Twente!

KONINGSSPELEN ODBS EUROPA EN ST. JAN Door Mannes Verwer, Combinatiefunctionaris Sport & Onderwijs Op vrijdag 25 april waren in heel Nederland de Koningsspelen, zo ook in Enschede-West. In samenwerking met de gemeente Enschede is er voor de basisscholen Europa en St. Jan een grote sportdag georganiseerd op het Richard Krajicek Plaza in Boswinkel. Mede door het geweldige weer was dit een erg geslaagde dag. Kinderen, leerkrachten en hulpouders hebben kennis kunnen maken met sporten als tennis, voetbal, basketbal, beeball en tafeltennis. Ook kwamen spellen als spijkerbroek hangen, skippybalrace en blikgooien aan bod. Het luchtkussen en fruit van C1000 maakten het feest compleet.

JUF PAULA VERLAAT OBS HET PATHMOS Door Susan Olsman, directeur Het Pathmos Paula Toenink is al jaren juf van groep 1/2 op OBS Het Pathmos. Zij is een juf die heel begaan is met kinderen en dol op muziek, want: "muziek is taal". Nu gaat zij met verdiend pensioen. Ze wil lekker genieten van haar kleinkinderen en de camper en boot die zij en haar man hebben. Paula heeft 37 jaar gewerkt, waarvan de laatste jaren in het onderwijs. Dit heeft zij altijd met veel passie en plezier gedaan. Ze heeft haar afscheid inmiddels in de klas gevierd, gelukkig zullen we haar nog geregeld zien bij activiteiten op school.

WISKUNDETALENT OP HET BRUGGERT Leerling Matthew Maat van het Bonhoeffer College aan de Bruggertstraat is een wiskundetalent. De leerling van 4vwo heeft bij de Benelux Wiskunde Olympiade in het Belgische Brugge een bronzen medaille gewonnen met het Nederlands team. De jaarlijkse wiskundewedstrijd is voor middelbare scholieren uit BelgiĂŤ, Luxemburg en Nederland. Elk team bestaat uit tien leerlingen. De scholieren in het Nederlandse team zijn via vier voorrondes geselecteerd uit bijna 7500 deelnemers. De wedstrijd in Brugge bestond uit vier moeilijke wiskundeopgaven waarvoor de deelnemers 4,5 uur de tijd kregen.

podium voor de scholen van west


De speeltuinen van West

geopend ma t/m vr 08.30/16.30

juni ‘t Bruggert P.Molijnstraat 20 053 4323066

Ma: Di: Wo:

Do:

Varietydance, 5 t/m 8jaar (15.45 tot 16.45 uur) 9 t/m 13 jaar (16.45 tot 17.45 uur) voor kindergroepen 2 euro per les, voor de jeugd 10 euro per maand De ruimte is beschikbaar voor verhuur/activiteiten. ’s Middags: schilder- en tekenclub 10.00 tot 11.30 uur / kindercreatief 13.30 tot 15.00 uur, 0,50 euro incl. een drankje / Ook willen wij u helpen bij het verzorgen van een verjaardagspartijtje. 's Avonds om en om foto- en videoclub. Opgave videoclub is nog mogelijk. In de even weken: kaarten, inleggeld 2 euro (aanvang 20.00 uur). Onze Viva-week donderdagmorgen: 12 juni creatief bloemschikken, opgave gewenst i.v.m inkoop. Deelname kost 10 euro incl. kopje koffie/thee.

Computerhulp/les: Heeft u hulp nodig b.v. een mailtje sturen/verzenden, knippen/plakken, surfen op het internet en wat al niet meer? Er is hulp bij u in de buurt, maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Loop binnen bij speeltuin Bruggert. www.facebook.com/speeltuinbruggert

‘t Honk Ferd. Bolstraat 16 053 4318630

Alle werkdagen is er een toezichthouder op de speeltuin aanwezig. In de weekenden is er geen toezicht, maar is het terrein via de poort (staat in sluisstand) te betreden. Ma:

Di: Wo:

Do:

Robinia Berkstraat 31a 053 4314710

Ma:

Stadsveld Plataanstraat 50 053 4317785

Ma: Di: Wo:

Stevenfenne Boekweitstraat 39a 053 4303924

Kids aerobics voor kids van 4 tot en met 8 jaar (16.00 tot 17.00 uur). Qi Gong-Tai Chi-Tao een Chinese beweging, ten gunste en ontspanning van lichaam en geest (19.30 tot 20.30 uur) eerste les gratis. Bingo vanaf 19.30 uur. Prijzen 30, 50, en 70 euro. Samenkomst voor een kopje koffie/ thee en een gezellig praatje (13.30 tot 15.00 uur). Vrouwen in beweging (10.00 tot 11.00 uur) Budoclub: Judo 5 tot ca 7 jaar (16.30 tot 17.30 uur), 8 jaar en ouder (17.30 tot 18.30 uur), ouderen (18.30 tot 19.30 uur) Tai-jitsu 14+ jaar beginners (19.30 20.30 uur), gevorderden (20.30 tot 21.30 uur). Ouderenbingo 's middags (14.00 tot 16.00 uur). ’t Honk heeft dringend vrijwilligers nodig voor dierenverzorging en andere activiteiten! De zaal is te huur voor workshops, vergaderingen en activiteiten (17,50 euro per uur).

Buitenschoolse opvang van Kinderdomein Enschede openingstijden dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur en ‘s woensdags van 11.30 tot 19.00 uur

Er zijn weer echte scharreleieren (10 stuks voor 1,50 euro)

Inloop (11.30 tot 16.30 uur). Sporten en dansen voor kinderen (vanaf 15.15 tot 16.30 uur). Di: Inloop (09.30 tot 16.30 uur). Instuif jeugd (18.00 tot 19.30 uur) Entree: gratis. Wo: Inloop (09.30 tot 16.30 uur). Lunch (12.30 tot 13.00 uur) 0,20 euro per kind / Knutselmiddag (13.30 tot 15.00 uur). Elke eerste woensdag van de maand: kinderbingo (13.30 tot 15.00 uur) 1,20 euro per kaart. Do: Inloop (09.30 tot 16.30) / dansen voor meiden vanaf 12 jaar (18.30 tot 19.30 uur). Vr: Inloop (09.30 tot 13.00 uur) / 's Avonds kinderdisco (18.30 tot 19.15 uur). Instuif en spelletjes (19.15 tot 20.15 uur).

Do: Vr:

www.speeltuinstadsveld

is week 30, kom jij ook?

Twents mandoline- en gitaarorkest (19.30 uur). Internationaal dansen voor 50-plussers (10.00 tot 11.30 uur). Fris en Fit, beweeg en oefen mee en daarna een gezellige babbel (09.00 tot 10.00 uur); opgave mogelijk; 10 euro per maand incl. koffie/thee. Eerste v.d. maand: kinderbingo, 1 euro (14.30 tot 16.00 uur). Andere woensdagen kinderactiviteiten, 0,50 euro (13.30 tot 15.00 uur). ANBO Bingo-middag voor 55 plussers (14.00 tot 16.00 uur). Judo voor iedereen vanaf 5 tot 85 jaar (vanaf 17.30 uur ).

Voor de woensdagmiddag is het knutselseizoen gesloten, en kan er heerlijk buiten worden gespeeld. Nu kan er volop gewerkt worden aan de voorbereidingen voor de Jeugd Viva in week 33.

Ma: Di: Wo:

Do:

Gezelligheidsavond op zaterdag 14 en 27 juni Aanvang: 21.00 uur

Huiskamer van de Buurt (breien, haken, knutselen). Vrijdag elke even weeknummers vanaf 09.30 uur. 0,50 euro vrije gift voor de koffie. Gezellig kokkerellen en samen eten bij kookclub de Gleunige Tuffel, vrijdag 27 juni, kosten 5 euro en opgave gewenst.

Darten (20.00 uur) Er zijn meerdere teams die in competitie spelen. Info: Reiny Hinnen: 06-24606701. 's Morgens Alifa kruipgroep-inloop, toegang gratis (09.30 tot 11.30 uur). Vrouwen in beweging bootkamp (19.30 tot 20.30 uur) kosten 10 euro per maand, gratis proefles (info Nergiz Gauri 06-41981349). Kindercreatief voor jeugd t/m 12 jaar (14.30 tot 16.00 uur) Kosten donateurs 0,50 euro, niet-donateurs 1 euro. Eerste woensdag van de maand: kinderbingo. Elke woensdagmiddag patat of kroket of frikandel voor de kinderen. Prijs: 1 euro. Kids aerobics (16.00 tot 17.00 uur), kosten 2 euro per maand, eerste les gratis (info Nergiz Gauri 06-41981349) De zaal van Stevenfenne is ook op verschillende tijden te huur. Voor info: Andre Kuiper: 06-28448499

Op woensdag 18 juni wordt vanuit Stevenfenne oud papier opgehaald

Tuindorp/W’brink Hoek Taxisstraat/ Vlierstraat

053 4762523

Ma: Wo:

Gezelligheidskoor (vanaf 19.00 uur) Kids-inloop-creatief (14.00 tot 16.00 uur) Dartclub (vanaf 19.00 uur) Gratis. Elke laatste woensdag van de maand: kinderbingo; kosten 1 euro (13.30 tot 15.00 uur) Vr: Elke 2e vrijdag van de maand: kinderdisco; entree 0,50 euro (18.30 tot 21.00 uur) Zo: Elke laatste zondag van de maand: bingo voor volwassenen; kosten 2,50 euro; ook is er een loterij (aanvang19.45 uur) De zaal is ook te huur voor workshops, vergaderingen, activiteiten en feestjes. Voor informatie: bel 4762523 11 juni: Vaderdagcadeau maken 18 juni: 7 dagen Kalender maken 25 juni: Kinderbingo, kosten: 1 euro 2 juli: Pollepels versieren

in de volgende ZuidWester:

Zaterdag 14 juni: gezellige rommelmarkt van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Er zijn nog kramen beschikbaar. Informatie: 053-4762523 of email: tuindorp.secretariaat@gmail.com

Website: speeltuintuindorp.nl


WELMAN OPNIEUW WETHOUDER WEST Patrick Welman blijft stadsdeelwethouder voor West. De CDA-politicus is vorige maand door de gemeenteraad van Enschede opnieuw benoemd tot wethouder. Hoewel hij er wat nieuwe portefeuilles bij krijgt, blijft hij stadsdeelwethouder voor West. Hij blijft ook zijn maandelijkse column voor De ZuidWester schrijven. Nu de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, krijgt ook de stadsdeelcommissie West een nieuwe samenstelling. In het juli-nummer van De ZuidWester stelt deze commissie zich voor. Zij vergaderen op 10 juni voor het eerst in de nieuwe samenstelling.

Stadsdeel-wethouder Stadsdeel-wethouder Patrick Welman van Patrick Welman van Enschede-West schrijft Enschede-West schrijft exclusief voor de ZuidWester exclusief voor de ZuidWester elke maand een column. elke maand een column.

Welmans Woorden U hebt vast wel eens een puzzel gemaakt. Als kind en waarschijnlijk ook wel als volwassene. Van kruiswoordpuzzels tot puzzels met wel duizend stukjes. Toch puzzelen we dagelijks meer dan we bewust zijn. Thuis, op ons werk of terwijl we aan het sporten zijn. We puzzelen dan niet met duizend stukjes, maar zo voelt het soms wel. Wanneer die puzzel dan klaar is, is de voldoening des te groter. In de afgelopen periode hebben we samen met verschillende politieke partijen gepuzzeld over de vorming van een nieuwe coalitie. Een puzzel met verschillende stukjes van verschillende kleuren. Toch vormen die verschillende stukjes nu één mooi geheel. Het is het resultaat van samen overleggen en beoordelen hoe die stukjes in elkaar zouden kunnen passen.

EINDELIJK SCHOT IN HET PLEINTJES PARK

Doordat die coalitiepuzze l zo m oo i in elkaar past mag ik mij ook de komende periode inzetten als stadsdeelwethouder West. In de afgelopen twee jaar heb ik die taak met veel enthousiasme uitgevoerd. Ik heb mogen zien en ervaren hoeveel prachtige initiatieven er in west van de grond komen. Op geheel eigen kracht en soms met wat steun van de gemeente. Ik hoop die lijn samen met u in de komende vier jaar door te kunnen trekken en zelfs in kracht toe te laten nemen. Want als college geloven we in de kracht van Enschede en geven we daar alle ruimte voor. Ruimte voor ontwikkeling en ruimte om als gemeente te groeien. Goodgoan!

Patrick Welman Verscholen tussen het hoge gras aan de Burgemeester Van Veenlaan ligt het Pleintjes Park in Oost Boswinkel al enkele jaren te wachten om in gebruik genomen te worden. “Momenteel is het gras te hoog om de drie pleintjes vanaf de weg te zien liggen”, zegt Philip Ultee, initiatiefnemer en ontwerper van het Pleintjes Park. De realisatie van het project heeft wel wat voeten in de aarde gehad. “Mijn oorspronkelijke idee was om er grote bloempotten te plaatsen met houten bloemen erin waar op getekend of geschilderd kon worden”, vertelt hij, “maar door verschillende zienswijze heb ik mijn plannen moeten aanpassen, temeer doordat het budget van Buurt in Actie niet meer toereikend was. Dankzij de medewerking van de gemeente en in het bijzonder Richard Belshof van stadsdeelbeheer West is het uiteindelijke resultaat geheel naar de gedachtegang van de kunstenaar. “Betonplaten en betonnen ruwbouwdelen tussen de groei van de natuur, dat is Oost Boswinkel.” Philip Ultee zet zich al jaren in voor de wijk en heeft diverse projecten op touw gezet. Te beginnen bij het AKI Festival in het oude Terphoes, het Videoproject waarin kinderen de wijk en bewoners filmden ter nalatenschap van de komende herstructurering en het Boswinkelhuis, waar kinderen hun creatieve kant konden uiten in kunst en schilderwerken. “In feite heb ik samen met andere buurtbewoners, functionarissen, architecten, kunstenaars en gemeente gewerkt aan de vele projecten die tot stand zijn gekomen in het kader van Buurt in Actie. Deze worden nog steeds volop gebruikt of zijn aanwezig in de wijk. Neem de inrichting en aanschaf van de speeltoestellen rondom het Terphoes en in het park. Het bruggetje was één van de eerste ingrepen in het park en tijdens het AKI Festival bij de ingebruikname van de ballenvangers hebben wij hier een bordje geplaatst. Vervolgens zijn in samenwerking met een landschapsarchitect van de gemeente Enschede plannen gemaakt voor een groter park.

Met de medewerking van de schoolklassen van drie kinderen uit de wijk worden de kale betonringen gedecoreerd. Op de ringen worden met zwarte schoolbordverf huiscontouren aangebracht waardoor in totaal negen plekken ontstaan waar met krijt op getekend of geschreven kan worden. Door kinderen en volwassenen kan er dan tekenwedstrijden worden georganiseerd, of teksten worden opgeschreven in het kader van een poëziewedstrijd. Verder kunnen de pleintjes gebruikt worden voor kleinschalige muziek- en theateroptredens, al dan niet gekoppeld aan buitenschoolse activiteiten en ‘t Ni-je Terphoes. Op deze wijze kan een Pleintjes Park Oost Boswinkel Festival ontstaan met een verscheidenheid aan activiteiten waar iedereen uit de wijde omgeving spontaan of georganiseerd op een laagdrempelige manier aan kan deelnemen. De opening van het Pleintjes Park Oost Boswinkel zal een mini festival worden met de eerste Pleintjes Park Run en op elk pleintje een theater, muziek of poëzie optreden. “Voor de realisatie ga ik samenwerking zoeken met kunstenaars en organisaties die de wijk in het verleden al hebben leren kennen”, licht Ultee toe. “Om helemaal met de tijd mee te gaan zal het Pleintjes Park Oost Boswinkel niet ontbreken op social media.” Tijdens de herstructurering van de wijk zal Philip Ultee zich volledig voor Oost Boswinkel blijven inzetten. “Ik zit er middenin nu ik een wisselwoning heb gekregen tegenover de te slopen woningen. Mooier kan niet”, lacht hij. Het is nog niet bekend wanneer de opening van het Pleintjes Park is, maar het zal niet opnieuw nog jaren duren.

Met het Pleintjes Park heeft Ultee voor ogen dat het breed gedragen wordt. “Scholen en bedrijven uit de buurt weten het Park Oost Boswinkel inmiddels te vinden in hun pauzes of tijdens de sportlessen. Deze groepen moeten dan ook niet vergeten worden bij het organiseren of deelnemen aan de diverse activiteiten.”

RUPSEN ALERT ! De gemeente waarschuwt voor de eikenprocessierupsen, die dit jaar weer op verschillende plekken in Enschede zijn aangetroffen, ook in Enschede-West. De behaarde rupsen kunnen na aanraking gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Inmiddels zorgen de beestjes elk jaar voor veel overlast in de maanden mei, juni en juli. Vorig jaar kwam de rups in bijna alle eikenbomen voor die in de openbare ruimte staan. De gemeente verwacht dat ook dit jaar bijna alle eikenbomen te maken krijgen

met de rups. De gemeente is bezig om de rupsen te bestrijden, vooral op locaties waar deze de meeste schade aan kunnen richten, zoals bij schoolpleinen en drukbezochte wegen of voet- en fietspaden. Ook wordt gewaarschuwd met linten of borden. De rupsen zijn te herkennen aan hun grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en hebben lange brandharen. “Mocht u deze rupsen zien, raak deze dan niet aan”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente bekommert zich alleen om de rupsen in openbaar groen. “Voor de bestrij-

gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om uw kleding die besmet is met brandharen te wassen, liefst op 60 graden. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol, wat verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger? Dan is het verstandig De gemeente geeft ook enkele tips voor wie dat u naar de huisarts gaat.” in aanraking is gekomen met deze rups: “We adviseren u in dat geval om de huid direct met plakband te strippen. Daarna de huid en eventueel ook de ogen met lauw water afspoelen. De brandharen zijn niet ding van deze rupsen in uw eigen tuin of op uw eigen terrein bent u altijd zelf verantwoordelijk. We raden aan om altijd eerst contact met de gemeente op te nemen en de nesten niet zelf te verwijderen. De gemeente kan u doorverwijzen naar een professioneel bedrijf.”


In deze rubriek maken we kennis met een bewoner van stadsdeel West,met aan het eind de vraag met wie wij de volgende keer kennis moeten maken.

Wie bent u? Mijn naam is Christiaan Olthuizen en ik ben bijna 85 jaar. Ik ben in Almelo geboren en heb daar tot mijn 23ste gewoond. Ik heb acht kinderen, alhoewel de oudste al overleden is. Ik woon op mezelf in de wijk Stadsveld en dat bevalt me prima, alleen het traplopen wordt wel wat moeilijker voor mij. Wat voor werk heeft u gedaan? Omdat er in Almelo geen baan te krijgen was, ben ik naar Limburg gegaan om in de mijn te werken. Het eerste jaar ging ik elk weekend met de trein terug, totdat ik mijn vrouw (nu mijn ex-vrouw) leerde kennen en in Limburg bleef. Het werken als koempel - zo wordt een mijnwerker genoemd was erg zwaar, maar ik ben altijd een harde werker geweest. Het stof heeft me echter de das omgedaan want door stoflongen moest ik ermee stoppen. In Limburg kwam

je alleen aan de bak in de mijn, dus ben ik in Duitsland als spoorlegger gaan werken. Ook erg zwaar, maar gelukkig wel in de buitenlucht. Ik moest een gezin onderhouden en van een uitkering kon dat niet. Doordat ik soms twee weken van huis was, ben ik daar gestopt om mijn gezin meer terzijde te kunnen staan. In 1960 ben ik bij Vredestein begonnen en in 1961 ben ik met het gezin naar Enschede verhuisd. Helaas deed ook dat werk mijn longen geen goed, dus zocht ik maar werk in de textiel, het enige dat overbleef. Deze fijnstof heeft ertoe geleid dat ik voor honderd procent werd afgekeurd. Toch heb ik nooit echt stilgezeten. Wat ik eventueel nog wel kon, deed ik gewoon, ik moest tenslotte een groot aantal monden voeden. Heeft u nog hobby’s? Ik ben nog steeds een bezig bijtje, dus vlieg ik er nog graag op uit. Binnenkort ga

West heeft opnieuw ‘gegluurd bij culturen’ Getekend, Jolanda Klijnsma

ik met mijn vriendin van 94 jaar naar Sardinië in Italië. Ik zit al jaren bij een biljartclub en elke zaterdag ga ik gezellig met mijn vriendin uit dansen. Verder mogen we graag rommelmarkten en kringloopwinkels afstruinen naar oude, antieke dingen zoals klokken. Het liefst kapotte klokken, zodat ik ze zelf kan repareren. Waar heeft u dit geleerd? Ik heb me dat zelf aangeleerd. Gewoon een kwestie van goed kijken, uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Je ontdekt dan vanzelf wel waar de fout zit. Mijn auto’s repareerde ik ook altijd zelf, dat leer je wel als je weinig te besteden hebt. Wie moeten we nader leren kennen? Ik kom geregeld bij de Emté op Stadsveld en die is verhuisd. Ik zou de bedrijfsleider willen vragen of het goed bevalt op de nieuwe locatie


Website: www.de-zuidwester.nl

Ken je wijk (de oplossing)

Het logo van restaurant Het Middelpunt op het Stadsveld

ZuidWester

prijspuzzel

Ken je wijk

Horizontaal 1. Drukte – 6. Ministerie – 12. Gevaar – 13. Rijstdrank – 14. Deel van het doel – 17. Beslommering – 19. Omroepvereniging – 20. Molentrechter – 22. Familielid – 23. Vogeleigenschap – 24. Vogel – 25. Zeehond – 26. Uniek – 28. Oppasser – 30. Koortswerend middel – 31. Aan het genoemde – 33. Boekverhaal – 35. Wilde haver – 36. Heks – 38. Hoofddeksel – 40. Zout water – 43. Geld – 45. Scheepsbedrijf – 47. Palmmeel – 49. Gehoororgaan – 50. Bestemming – 51. Wortel – 52. Halfgodin – 54. Neerslag – 56. Twintiger – 57. Oude munt – 59. Aandoenlijk – 61. Overleden – 62. Voorbij – 63. Probleem – 64. Stumper.

Hondenvoer Prins Standaardbrok Greenfield H.E. brok Konacorn seniorbrok Canex [Hope farms] Noblesse brok Royal Canin Special croc Fokker adult M Smolke brok Cavom Lam & Rijst brok Proplan Puppy brok Biofood Lam- en rijstbrok

15 kg 10 kg 10 kg 15 kg 15 kg 20 kg 15 kg 15 kg 20 kg 10 kg 14 kg 10 kg 12,5 kg

€ 35,50 € 18,95 € 15,95 € 31,95 € 28,95 € 43,95 € 34,95 € 33,95 € 35,95 € 13,95 € 52,95 € 13,95 € 34,95

10 kg 10 kg 10 kg 100 gr 10 kg

€ 59,95 € 17,95 € 32,95 € 1,25 € 10,95

Kattenvoer Royal Canin Fit 32 Huismerk 3-mix Prins 3-mix Pensstaafjes 3-smaken mix

Prijswijzigingen voorbehouden

Verticaal

zaadhandel

KOOTSTRA zaadhandel

KOOTSTRA Weth. Elhorststraat 86/88 7543 TG Enschede tel. 431 51 66 http://www.zaadhandelkootstra.nl

1. Trappers – 2. Werkkracht – 3. Alleenspel – 4. Graszode – 5. Gewoonterecht – 7. Levenslucht – 8. Zangstem – 9. Omroep – 10. Afrikaanse – 11. Balsport – 15. Bakplaats – 16. Oogvocht – 17. Drinkgerei – 18. Gasvormig element – 21. Ieder – 27. Deel van vis – 28. Vloeistof – 29. Tabaksgebruiker – 30. Open koets – 32. Strohalm – 34. Drinkgerei – 37. Geldelijk ondersteuner – 38. Soort broek – 39. Kweker – 40. Peetvader – 41. Knoeiwerk – 42. Schoonmaakgerei – 44. In verre toekomst – 46. Hond – 48. Niets – 53. Belastingdienst – 54. Toespraak – 55. Boomvrucht – 56. Eetlust – 58. Zoogdier – 60. Bijbelse figuur.

Stuur de gevonden oplossing in voor 20 juni 2014 per e-mail naar redactie@de-zuidwester.nl of lever de oplossing in bij C1000 in Winkelcentrum Boswinkel (in de ZuidWester-box op de inpaktafel achter de kassa’s)

De winnaar wint boodschappen van C1000 Theo Janssen ter waarde van 25 euro. De oplossing van de puzzel van mei is: FESTIVAL De winnaar is: Arie Nieterink, Adriaen van Ostadestraat. Van harte gefeliciteerd! De winnaar krijgt bericht.


Gedicht

Woorden Woorden kunnen klinken als kleine klokjes in de wind Als vogeltjes op een oktoberdag of het gegiechel van een kind

Soms vertellen woorden je iets wat nooit eerder is gebleken Soms blijven ze in herhaling steken In herhaling steken

Woorden kunnen voelen als een stiekeme mes in je rug Soms neem je gezegde woorden liever ook weer terug

Soms weet je simpelweg niet hoe je de juiste woorden vindt Soms heeft een gekozen woord net niet de goede tint

Woorden kunnen een gebroken hart breken maar ook lijmen Woorden kunnen altijd en overal uit de toon vallen of juist rijmen

Soms heb je woorden moeten horen die je hart compleet doorboorden Maar uiteindelijk zijn al die letters toch alleen maar woorden Linsey Knol

Adverteren ?

‘t kan weer... advertentie@de-zuidwester.nl CREATIEF BEZIG BIJ POWER ROYAEL Door Mariette de Groot van Power Royael Bij Power Royael, het gemeentelijk activeringscentrum in Enschede West, zijn er allerlei creatieve activiteiten voor iedereen. Wie daar graag aan wil deelnemen is van harte welkom om zijn of haar creatieve talenten te ontplooien. In het Powercentrum aan de Wethouder Gerbertstraat 10 worden elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur diverse creatieve activiteiten aangeboden, vaak gratis of slechts tegen materiaalkosten. Zo kunt u er tekenen en schilderen, boetseren, mozaïeken, kleding of tassen en kussens maken, 3D-kaarten knippen, fotograferen, vogelhuisjes decoreren en oude meubels oppimpen voor hergebruik. Bent u zelf creatief op een speciaal gebied en vindt u het leuk om dat aan anderen te leren? Ook dan kunt u terecht bij Power Royael. Wij werken samen aan diverse wijkprojecten voor Enschede-West en kunnen daarbij nog wel wat creatieve handen gebruiken. Wie helpt ons mee met het decoreren van de binnentuin van het Geert de Leeuwhuis met creatieve vogelhuisjes en mozaïeken? Ook hebben wij een kraam met onze zelfgemaakte creatieve producten op de Pathmos Zomermarkt. Voor meer inlichtingen over onze creatieve activiteiten kunt u bellen naar 053 4764743. Mailen kan naar royael@centrumpower.nl en zie ook onze website: www.royael.centrumpower.nl.

mijmeringen van Hilly Olthuizen ‘Roeien met de riemen die je hebt’ (lees: bezuinigen) is een uitspraak die bij de jongere generatie allang is verwaterd. Zij zijn grootgebracht met de luxe en het gemak van nu en raken snel de koers kwijt. Er zijn zaken genoeg die totaal niets met noodzaak te maken hebben en dus overboord kunnen. Wat mij echter wel in het vaarwater zit, is het feit dat er zoveel bezuinigd wordt op de ouderenzorg. Zij die de oorlog hebben meegemaakt en het land met hun handen hebben opgebouwd, worden nu in de handen van de familie gedrukt. Familieleden die eigenlijk geen tijd over hebben, omdat ze een baan, kinderen en een eigen leven willen hebben. We zijn naar deze levensstijl gedreven door het materialisme, dingen die ons leven aangenamer en gelukkiger zouden maken. Ik zie eigenlijk alleen maar stress en ontevredenheid om me heen, ondanks dat het leven veel aangenamer is geworden. Wanneer ik naar de jeugd van tegenwoordig en naar de jeugd van vijftig jaar geleden kijk, zie ik dat de tevredenheid van toen tot aan de oever zoek is. Daarvan zijn we schijnbaar weggedreven en ter compensatie kopen we dat nu gewoon. Er kan op veel dingen ingedamd worden, maar niet op de zorg voor ouderen. Zij zijn degene die het verdienen om in rustig vaarwater hun bestemming te halen.

De ZuidWester juni 2014  

De ZuidWester is de wijkkrant van Enschede-West. Dit is de uitgave van juni 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you