Page 1

Bonne Anna blijft Eise blijft Bonne blijft Anna Jaap blijft Evert Menno Eise Jaap blijft blijft Emma Evert Menno blijft Sonja Truus Gonny Emma blijft Sonja blijft blijft Truus Gonny Mensen Fedde Marijke blijven blijft blijft Fedde Marijke mensen Henk Karel blijft blijft Henk Karel


Mensen blijven mensen Ouder worden gaat vanzelf. Daar hoef je niets voor te doen, behalve te leven. Sommige mensen doen dit rustig en behoudend, anderen zoeken juist de uitdaging en afwisseling op. De een laat zich leven, een ander leeft voor twee. Maar gezond blijven, dat is niet voor ­ieder­een weggelegd. Cliënten die wij mogen verwelkomen, hebben meestal al een heel leven achter zich. Ziekte en/of ouderdom eisen hun tol en zetten een rem op het ooit zo vanzelfsprekende bestaan. Soms zo drastisch dat het bijna onvoorstelbaar is dat zij ooit ook vol levenslust door het leven vlinderden. In de zorg maken we mooie, ontroerende gevallen mee maar ook ­schrijnende situaties. Toch zien we altijd de mens achter de cliënt. ­Menswaardigheid staat bij ons voorop, ook in iemands laatste levens­ fase. We scheppen de voorwaarden waardoor cliënten hun eigen ­levensverhaal verder kunnen schrijven en eventueel betekenisvol ­kunnen afronden. Welkom bij ZuidOostZorg. Mensen blijven mensen.

Fedde blijft Fedde De hele wereld heeft hij gezien en hij weet nog verbazingwekkend veel details uit z’n jaren op de grote vaart. Maar het leven van alledag gaat eigenlijk aan hem voorbij. Gebeurtenissen verwaaien als papier in de wind… Voor wie zou dementie erger zijn: voor Fedde zelf of voor z’n naasten…


Met hart en ziel Wij prijzen ons gelukkig met medewerkers die dag en nacht gedreven aan het werk zijn. Die professionaliteit koppelen aan respect voor de medemens. Die in de continue hectiek van de behandeling, verpleging en verzorging toch nog tijd vinden om een hand vast te houden en de te­ keningen van de kleinkinderen te bekijken? Ze werken bij ZuidOostZorg. Van receptioniste tot fysiotherapeut, van verzorgende tot logopedist, onze mensen doen hun werk met hart en ziel.

Reina blijft Reina Verbonden met elkaar sinds hun jeugd, tot de dood hen scheidde. Zo vanzelfsprekend als vroeger wordt ’t niet meer, maar het gat dat Reina lang voelde wordt sinds haar verhuizing naar het verzorgingshuis ‘n beetje opgevuld door haar oude schoolvriendinnen die er ook wonen.


Binnen en buiten de muren Ouderen, samen of alleenstaand, gezinnen met kinderen, iedereen voelt zich sinds jaar en dag thuis bij ZuidOostZorg. De zorg en begeleiding die we ­bieden is zeer divers. Verpleging vindt intramuraal plaats, dus binnen de muren van onze zorginstellingen, op verschillende locaties. Deze zorg is gericht op ­mensen met ernstige lichamelijke problemen en dementerende mensen die door hun psychogeriatrische aandoeningen niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Op sommige locaties vindt dit plaats in de vorm van kleinschalig wonen. In het verpleeghuis bieden we in een rustige omgeving ook terminale zorg, zeer intensieve verpleging voor mensen in de laatste fase van hun leven. Reactiveringscliënten komen bij ons na een ziekenhuisopname, bijvoorbeeld na een heupoperatie of een beroerte. Zij volgen een intensief trainingsprogramma

Anna blijft Anna In haar jonge jaren zwierde ze over het ijs als een tornado. Anna was sport, haar leven lang. Totdat haar lichaam protesteerde. En toen ging het snel achteruit. Veel te snel voor Anna... Hoe lang is haar nog gegeven? Zijn het weken of toch maanden? Wie zal het zeggen…


om straks thuis weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Ook dan kunnen wij zorg thuis bieden. Tevens is er een mogelijkheid voor jongeren te verblijven in een voor hun speciaal ingerichte afdeling. In veel gevallen zijn dit cliënten tussen de 18 en 55 jaar met niet-aangeboren hersenletsel. Verzorging gebeurt zowel intramuraal als extramuraal: op onze locaties en thuis. Daarnaast schakelen steeds meer mensen ons in voor huishoudelijke verzorging thuis. Om de beste zorg te garanderen, vertrouwen we op de expertise van vele ver­ schillende medewerkers, zoals artsen, fysiotherapeuten, bewegingstherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, (huishoudelijke) verzorgenden, verpleeg­ kundigen, en activiteitenbegeleiders. Met onze professionals én ondersteund door vele vrijwilligers helpen we de cliënten waar we kunnen.

Peter blijft Peter Ouderdom komt met gebreken. Maar soms komen ze erg abrupt. Zoals bij Peter: 40 jaar bezorgde hij de post, tot een beroerte een stok in het wiel stak. Revalideren was de enige optie. Inmiddels heeft Peter z’n boosheid achter zich gelaten en gaat hij stap voor stap z’n tweede leven tegemoet.


ZuidOostZorg biedt zorg en dienstverlening van a tot z. Enkele voorbeelden Activiteitenbegeleiding

Maaltijdservice

Dagopvang, -behandeling en -verzorging

Persoonlijke verzorging

Ergotherapie

Stervensbegeleiding/Terminale zorg

Fysiotherapie

Reactivering en revalidatie

Geestelijke verzorging

Verpleging

Huishoudelijke verzorging

Verzorging

Logopedie

Zorg Thuis

Gonny blijft Gonny De een is 80 en loopt als een kievit, de ander is in de bloei van z’n leven en kan geen kant op. Na het ongeluk stond Gonny’s leven op de kop: ’n vol aanrecht en handenbindertjes in de box. Maar nu heeft ze huishoudelijke hulp en loopt het thuis weer bijna als vanouds…


Zoveel mogelijk een thuis Bij ZuidOostZorg vindt u éénpersoonskamers, meerpersoonskamers en multi­ functionele ruimten voor kleinschalige complexe zorg. Hier proberen we in groepjes van maximaal acht cliënten de sfeer van thuis zoveel mogelijk vast te houden. Het hoofdconcept van onze zorgverlening is gebaseerd op belevingsgerichte zorg. Uiteraard heeft elke specifieke doelgroep bij ons z’n eigen woongroep. De huiselijke, gezellige omgeving en het samen zijn zorgt voor een ontspannen sfeer waarbij mensen zich op hun gemak voelen.

ZuidOostZorg bij u in de buurt Organisaties blijven in beweging. Ook ZuidOostZorg. Het aantal van onze loca­ ties zal groeien. Dit heeft ook te maken met ons streven de zorg altijd zo dichtbij mogelijk te bieden. Op www.zuidoostzorg.nl staat het actuele locatieoverzicht met adressen. Dit zijn we nu: Reactivering en revalidatie Drachten, locatie Marrewyk Oosterwolde, locatie Stellinghaven Verpleeghuiszorg Appelscha, locatie Stellinghaven Beetsterzwaag, locatie Ikenhiem Drachten, locatie Bertilla Oosterwolde, locatie Stellinghaven Verzorgingshuiszorg Drachten, locaties Rispinge, Servotel en De Wiken Gorredijk, locatie De Miente Ureterp, locatie De Lijte

Dagbehandeling Beetsterzwaag, locatie Ikenhiem Drachten, locatie Bertilla Oosterwolde, locatie Stellinghaven Dagverzorging Drachten, locatie De Wiken Gorredijk, locatie De Miente Ureterp, locatie De Lijte Dagopvang Gemeente Opsterland Zorg Thuis Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland

Bel GRATIS ons Cliëntadviescentrum: 0800 - 571 71 71 of kijk op www.zuidoostzorg.nl


Meer informatie Deze brochure vertelt hoe wij als ZuidOostZorg tegen ons werk aankijken en hoe wij met onze ­cliënten willen omgaan. Op onze website vindt u nadere informatie over onze locaties en de zorg die hier wordt geboden. Voor al uw vragen kunt u terecht bij het ­ Cliënt­adviescentrum via het

September 2007

gratis telefoonnummer 0800-571 71 71.

Burg. Wuiteweg 140 - 9203 KP Drachten - T (0512) 571 800 - F (0512) 571 900 - www.zuidoostzorg.nl

Brochure ZuidOostZorg  

Ouder worden gaat vanzelf. Daar hoef je niets voor te doen, behalve te leven. Sommige mensen doen dit rustig en behoudend,anderen zoeken jui...